ecopress
Διορθώσεις στις τεχνικές προδιαγραφές του προγράμματος εκπόνησης των νέων Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ), που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα καλύψουν το σύνολο... ΣΕΠΟΧ: τεχνικές αλλαγές και συμμετοχή ελλήνων μελετητών στα νέα ΤΠΣ

Διορθώσεις στις τεχνικές προδιαγραφές του προγράμματος εκπόνησης των νέων Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ), που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα καλύψουν το σύνολο της επικράτειας, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία του έργου προτείνει ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) και παράλληλα ζητά η προκήρυξη των μελετών να γίνει με όρους που θα επιτρέπουν τη συμμετοχή των ελληνικών γραφείων μελετών και των ελλήνων μελετητών χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

Επιστολή της διοίκησης του ΣΕΠΟΧ, την οποία υπογράφουν η πρόεδρος Σοφία Αυγερινού Κολώνια και η γενική γραμματέας Μαρία Ζήφου, προς τους Kώστα Σκρέκα, υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Ταγαρά, υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ευθύμιο  Μπακογιάννη, Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος, με θέμα: «Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης της 5-07-2021,με τις θέσεις του ΣΕΠΟΧ για το πρόγραμμα εκπόνησης ΤΠΣ και τις προδιαγραφές τους» αναφέρει τα ακόλουθα:

-«Κύριοι Υπουργοί Αγαπητέ Συνάδελφε, ο ΣΕΠΟΧ ευελπιστεί στην προώθηση του προγράμματος του ΥΠΕΝ για τον πολεοδομικό σχεδιασμό, που θα συμβάλλει στον από χρόνια επιχειρούμενο σχεδιασμό των χρήσεων γης, απαραίτητου εργαλείου βιώσιμης ανάπτυξης. Πρόκειται για εγχείρημα, που στη νέα συνθήκη που διαμορφώνεται από την κλιματική, την οικονομική κρίση, αλλά και την πανδημία, απαιτεί την αναζωογόνηση του διακριτού επιστημονικού κλάδου του χωρικού σχεδιασμού με νέες ιδέες, πρακτικές και έμπειρο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα των μελετών και της διοίκησης κάθε επιπέδου

Ταυτόχρονα όμως, ο ΣΕΠΟΧ οφείλει να εκφράσει την ανησυχία του, που πηγάζει τόσο από τα μεγέθη του εγχειρήματος (μελέτες και θεσμοθετήσεις ΤΠΣ στην πλειονότητα των Δήμων της χώρας, πολλαπλές μελέτες ΖΥΣ κλπ) όσο και από την απαιτούμενη ποιότητα του αποτελέσματος σε συνάρτηση με το διατιθέμενο επιστημονικό δυναμικό και δομές υποστήριξης.

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός ρυθμιστικού χαρακτήρα με οπτική στο μέλλον, που απαιτούν οι καιροί, δεν είναι μια απλή τεχνοκρατική υπόθεση. Είναι υπόθεση εκτίμησης και υποστήριξης του δημοσίου συμφέροντος, δημοκρατικού συμμετοχικού διαλόγου και ανοικτών ελέγξιμων διαδικασιών διαχείρισης δημόσιων πόρων και άλλων διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος.

Ο ΣΕΠΟΧ θα παρακολουθήσει τις εξελισσόμενες αποφάσεις επιχειρησιακής οργάνωσης που προωθεί το ΥΠΕΝ και επιθυμεί εκ των προτέρων να εκφράσει και να υπενθυμίσει δημόσια βασικές αρχές, που πλείστοι οι επιστημονικοί φορείς έχουν κατά καιρούς υποστηρίξει, όπως:

>             Η ποιότητα των μελετητικών εργασιών είναι η βάση επιτυχίας του εγχειρήματος και όχι μόνο το κόστος. Η ανάθεση ως εκ τούτου πρέπει να γίνει στα πλαίσια της αρχής «βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής», ώστε να επιδιωχθεί η βέλτιστη προσέγγιση της ποιότητας του μελετητικού δυναμικού και όχι το “Status” των ευκαιριακών ενδιαφερόμενων χωρίς ουσιαστική εξειδίκευση και εμπειρία.

>             Τα ελληνικά γραφεία μελετών και οι έλληνες μελετητές χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού είναι μικρές εξειδικευμένες οικονομικές μονάδες, που πάγια υποφέρουν από τη μη εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αυτών των υπηρεσιών, της χρηματοδότησης και της διοικητικής δυσπραγίας. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαίο οι όροι των σχετικών διαγωνισμών να διασφαλίζουν τη συμμετοχή των προαναφερόμενων μελετητικών γραφείων.

>             Η διαγωνιστική διαδικασία και οι πρόδρομες συμβατικές εργασίες θα έπρεπε να γίνουν από το ΥΠΕΝ, ενώ το μητρώο αξιολογητών που εισήχθη θεσμικά πρόσφατα για την υποστήριξη της διοίκησης θα πρέπει να προχωρήσει έγκαιρα και να ανταποκρίνεται στην απαιτούμενη εμπειρία που απαιτεί η επίβλεψη μελετών.

>             Οι προδιαγραφές και διαδικασίες έγκρισης των μελετών πρέπει να διακρίνονται για την καθαρότητα των αντικειμένων και των διαδικασιών και να αφορούν τα εκ του νόμου και της κλίμακας σχεδίων και της ιεραρχίας των μελετών του χώρου ζητούμενα και όχι επί παντός επιστητού. Στα πλαίσια αυτά οι προς διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές έχουν ανάγκη σοβαρών παρεμβάσεων, που πρέπει να συζητηθούν διεξοδικά με τους αρμόδιους συλλογικούς φορείς. Δεν είναι χάσιμο χρόνου, αλλά κέρδος για την επιτυχία του προγράμματος του ΥΠΕΝ, η διεξαγωγή ενός ουσιαστικού διαλόγου, έστω και τώρα, μεταξύ διοίκησης και φορέων επί του σχεδίου προδιαγραφών, πάγια πρακτική για όλες τους τύπους μελετών. Αυτού του τύπου η διαβούλευση έχει νόημα στην περίπτωση αυτή.

Ο ΣΕΠΟΧ προτίθεται και επιθυμεί να συμβάλλει στη συνολική πρόοδο του προγράμματος με την μακροχρόνια εμπειρία των μελών του.

Με εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση της 5-07-2021 Πρόεδρος Σοφία Αυγερινού Κολώνια, Γεν. Γραμματέας Μαρία Ζήφου».

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας