ecopress
Ανεπίλυτα έμειναν, παρά τις διαχρονικές διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου και με τη ψήφιση του νέου νόμου για  την ανώτατη εκπαίδευση, τα κύρια ακαδημαϊκά και... ΣΗΜΤΕΔΕ: συνεχίζουν να αδικούν χιλιάδες αποφοίτους ΤΕΙ

Ανεπίλυτα έμειναν, παρά τις διαχρονικές διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου και με τη ψήφιση του νέου νόμου για  την ανώτατη εκπαίδευση, τα κύρια ακαδημαϊκά και επαγγελματικά θέματα των 350 χιλιάδων αποφοίτων ΤΕΙ και συνακόλουθα των Πτυχιούχων Μηχανικών επισημαίνει ο Επαγγελματικός Σύλλογος Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών τε Δυτικής Ελλάδας (ΣΗΜΤΕΔΕ) και ζητά την άμεση αντιμετώπιση τους.

«Η απουσία διαδικασιών αντιστοίχισης ή εξομοίωσης των πτυχίων των Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα με τα πτυχία των νέων δομών, αποτελεί τη μεγαλύτερη αδικία για χιλιάδες απόφοιτους».

Αυτό τονίζεται σε ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος του ΔΣ ΣΗΜΤΕΔΕ Χρήστος. Α. Ψήττας, Ηλεκ/γος – Μηχ/κος και ειδικότερα σημειώνεται ότι: «αναφορικά με το νέο νόμο για την ανώτατη εκπαίδευση, ένα κείμενο 400 σελίδων και 345 άρθρων «Νέοι Ορίζοντες στα ΑΕΙ»: Εσωτερικό Erasmus, κοινά και διπλά πτυχία, start-ups φοιτητών, νέες αξιοκρατικές διαδικασίες εκλογής Καθηγητών, βιομηχανικά διδακτορικά» έχουμε να επισημάνουμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας με το νέο νόμο έχουμε:

-Ακαδημαϊκές δυνατότητες στους φοιτητές

-Βελτίωση της καθημερινότητας των φοιτητών

-Κίνητρα για καινοτομίες και ερευνητικά προγράμματα σε φοιτητές και πανεπιστημιακούς

-Πολλά οφέλη στη κοινωνία με σύγχρονο πλαίσιο

-Αποκέντρωση του συστήματος με μεταφορά αρμοδιοτήτων στα πανεπιστήμια

-Καλύτερη διασύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας

-Νέο μοντέλο διοίκησης των ΑΕΙ

-Νέο πλαίσιο για την εκλογή και την αξιολόγηση των πανεπιστημιακών

-Γρήγορες διαδικασίες αναγνώρισης των πτυχίων από το εξωτερικό, κλπ.»

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνονται τα ακόλουθα:

-«Όλα αυτά για όλους του άλλους – εκτός από εμάς… Τέσσερις οι βασικές απαιτήσεις του κλάδου μας χρόνια τώρα:

-Ένταξη όλων των πτυχιούχων Μηχανικών στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως μέλη του και όχι σαν τεχνικές επωνυμίες που είναι σήμερα.

-Έκδοση όλων των εκκρεμών Επαγγελματικών Δικαιωμάτων.

-Αντιστοίχηση των πτυχίων σύμφωνα με τα νέα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση.

-Ισότιμη μεταχείριση και τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης των πτυχιούχων μηχανικών και όχι διάκριση ΤΕ/ΠΕ εφόσον κατέχουν όλα τα νόμιμα προσόντα.

Η απουσία διαδικασιών αντιστοίχισης ή εξομοίωσης των πτυχίων των Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα με τα πτυχία των νέων δομών, αποτελεί τη μεγαλύτερη αδικία για χιλιάδες απόφοιτους, πόσο δε όταν σύμφωνα με:

1.με το Σύνταγμα της Ελλάδας άρθρο 16 παρ. 5

2.τους νόμους 2916/2001, 3549/2007, 4001/2011, 4485/2017, 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019

3.της συνθήκης της Bologna

4.του εθνικού & ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων

5.των Ευρωπαϊκών οδηγιών

θα έπρεπε εδώ και πολύ καιρό το υποτιθέμενο πρόβλημα να είχε διευθετηθεί οριστικά και αμετάκλητα.

Δεν νοείται μετεξέλιξη ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τέτοιο τρόπο όπου να διαφοροποιείται μακράν από τις διεθνής και ευρωπαϊκές συμφωνίες και πρακτικές. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ευρώπη που ανήκουν στο 6ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων είναι ισότιμα μεταξύ τους και σε κάθε αλλαγή ενός εξ αυτών θεσμοθετείται διαδικασία αντιστοίχισης ή εξομοίωσης των πτυχίων των αποφοίτων τους. Πιστεύουμε ότι εδώ πλέον θα πρέπει να μπει ένα οριστικό τέλος στην αβεβαιότητα και την ασάφεια που κρατά σε ομηρία και σε αγωνία για το μέλλον, τους πτυχιούχους μηχανικούς.

Δυστυχώς φαίνεται καθαρά πλέον ότι μέσα στα γρανάζια της γραφειοκρατίας εξακολουθούν να λειτουργούν «θύλακες» οπισθοδρόμησης και εξυπηρέτησης συντεχνιακών συμφερόντων, αλλά και το ότι η Ελληνική Πολιτεία αδυνατεί να λειτουργήσει με συνέπεια εφαρμόζοντας τους νόμους και κανόνες που η ίδια θέσπισε.

Παραμένουμε επιφυλακτικοί με το νέο αυτό νόμο του κράτους διότι στο βάθος φαίνεται να παραπέμπει στην έκδοση και άλλων υπουργικών αποφάσεων ή προεδρικών διαταγμάτων που να θέτουν περιορισμούς στη περαιτέρω διευθέτηση των ζητημάτων μας.

Έχοντας ήδη ενημερώσει εδώ και καιρό πολλούς από τους βουλευτές της ευρύτερης περιοχής καθώς και λοιπούς υπηρεσιακούς και άλλους παράγοντες με τους οποίους συζητάμε για καίρια ζητήματα του κλάδου, απαιτούμε πλέον από όλους όσους συνομιλήσαμε και μας υποσχέθηκαν ότι θα συνδράμουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς την επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων του κλάδου μας, να επιταχύνουν με τις όποιες ενέργειές τους, εκείνες τις διαδικασίες που απαιτούνται προς την οριστική διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που έχει η πολιτεία με τους πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης εδώ και 38 χρόνια τώρα.

Είμαστε πάνω από 350 χιλιάδες κόσμος που λέμε φθάνει πια !!! Ο κόμπος έφθασε στο χτένι, δεν γίνεται να εμπαίζεται με τέτοιο τρόπο όλος αυτός ο κόσμος που περιμένει σαν το «μάνα εξ ουρανού» τη λύτρωσή του από τα δεσμά.

Το ΣΤΕ έχει επισημάνει και παλαιότερα ότι ως προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλματος ενός πτυχιούχου των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων είναι η εγγραφή του ως “μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος” και η χορήγηση της σχετικής άδειας από αυτό. Ούτε και αυτό προχωρά διότι υπάρχουν αγκυλώσεις στην όλη διαδικασία. Σημειώνεται ακόμα ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία οι προϋποθέσεις ασκήσεως επαγγελματικής δραστηριότητας των πτυχιούχων μηχανικών Τ.Ε., απαιτείται να προσδιορίζεται, κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο, το είδος των επαγγελματικών πράξεων, τις οποίες οι πτυχιούχοι δικαιούνται να ασκήσουν.

Για τους λόγους αυτούς:

o Απαιτούμε την ισότιμη μεταχείριση όλων των Μηχανικών της Χώρας. o Δεν δεχόμαστε καμία άλλη παράταση στην επίλυση του προβλήματος o Καλούμε τον Κλάδο να βρίσκεται σε επαγρύπνηση

o Καλούμε όλους τους φορείς, τα λοιπά Σωματεία και Ενώσεις Μηχανικών τ.ε. να στρατευτούμε όλοι μαζί για την οριστική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Το πρόβλημα ΔΕΝ έχει χρώμα, κόμμα ή χαρακτηρισμό, αφορά όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά εδώ και 38 συναπτά έτη, πρέπει να δοθεί ένα τέλος εδώ και τώρα.

Για το Δ.Σ

Χρήστος. Α. Ψήττας , Ηλεκ/γος – Μηχ/κος
Πρόεδρος  Δ.Σ. ΣΗΜΤΕΔΕ»

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας