ecopress
Μέσω του έργου SMAFIN  στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υλοποιεί στη χώρα μας το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ),... SMAFIN: η ατζέντα έξυπνης χρηματοδότησης για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια

Μέσω του έργου SMAFIN  στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υλοποιεί στη χώρα μας το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ανοίγει η ατζέντα για το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο πολιτικών ενεργειακής απόδοσης και τις νέες χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες υλοποίησης έργων στον κτιριακό τομέα.  

H «υποστήριξη υλοποίησης έξυπνης χρηματοδότησης για ενεργειακά αποδοτικά κτήρια στην Ελλάδα» είναι το θέμα της πρώτης  εθνικής συνάντησης του έργου SMAFIN, που διοργανώνει διαδικτυακά το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021.

Το έργο αναπτύσσεται σε τέσσερις Βαλκανικές χώρες, Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ρουμανία και ενεργοποιεί τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συναρμοδίων υπουργείων, διαχειριστικών αρχών,  της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων,  της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του κατασκευαστικού τομέα, τραπεζών άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών και ESCO αλλά και ενώσεων καταναλωτών, παρόχων υπηρεσιών και ευρύτερα των πολιτών.

Ευρωπαϊκή στρατηγική

Σημειώνεται ότι πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη νέα στρατηγική για το Renovation Wave, στοχεύοντας σε “τουλάχιστον διπλάσια ποσοστά ανακαίνισης τα επόμενα 10 χρόνια και διασφαλίζοντας ότι οι ανακαινίσεις οδηγούν σε υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και αποδοτικότητα πόρων.”

Επιτυγχάνοντας αυτήν την κατεύθυνση, το έργο SMAFIN χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει σε όλο το φάσμα των εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων τις θεσμικές και τεχνικές εξελίξεις,  με τη μορφή ολοκληρωμένων κύκλων ενημέρωσης και ειδικών εκδηλώσεων για τη σύνδεση της έξυπνης χρηματοδότησης, με την ανακαίνιση ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων στα Βαλκάνια.

Μετά την προηγούμενη και γόνιμη εμπειρία των Φόρουμ Αειφόρου Ενέργειας, στο πλαίσιο του έργου SMAFIN σχεδιάζεται τα επόμενα 3 χρόνια να διοργανωθούν 12 εθνικές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης,  στις 4 συμμετέχουσες Βαλκανικές χώρες του έργου – Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ρουμανία – συγκεντρώνοντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, όπως επίσης εκπροσώπους των τοπικών αρχών από τον χρηματοοικονομικό, επιχειρηματικό, κατασκευαστικό και ακαδημαϊκό τομέα , ώστε να διευκολυνθούν πλήρως οι επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στην ανακαίνιση.

Τα εθνικά στρογγυλά τραπέζια θα ενθαρρύνουν τον διαρθρωτικό διάλογο με βασικούς ενδιαφερόμενους,  ώστε να εντοπιστούν τα εμπόδια και να παρουσιαστούν οι λύσεις για ευρύτερες επενδύσεις, προκειμένου να προωθήσουν τη χρήση ενεργειακά αποδοτικής χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες και ευκαιρίες. Τα στρογγυλά τραπέζια θα υποστηρίζονται συνεχώς από καθιερωμένες ομάδες εργασίας,  που θα υποστηρίζουν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά σχήματα και εργαλεία και από μια πλατφόρμα διευκόλυνσης που θα βοηθήσει στη διάδοση ειδήσεων, πρωτοβουλιών και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της έξυπνης χρηματοδότησης στην ανακαίνιση κτιρίων.

Ενίσχυση των επενδύσεων

Η SMAFIN θα επικεντρωθεί επίσης στην ενίσχυση των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης συμβάλλοντας στην ανάπτυξη εθνικών συστάσεων για αποτελεσματικά μέτρα πολιτικής ή χρηματοοικονομικά πλαίσια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο γενικός στόχος του έργου SMAFIN είναι να υποστηρίξει την έξυπνη χρηματοδότηση της υλοποίησης επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης κυρίως σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια αλλά και σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και τις υποδομές με τη δημιουργία εθνικών προγραμμάτων.

Τα οφέλη

Τα ενδιαφερόμενα μέρη από όλες τις ομάδες στόχους της SMAFIN θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν μεταξύ τους τα εμπόδια και τις εμπειρίες και να βρουν λύσεις win win.

Οι ενδιαφερόμενοι από τον χρηματοδοτικό τομέα θα κατανοήσουν καλύτερα τα οφέλη και τους κινδύνους των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης και θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη και την ικανότητά τους να χειρίζονται αυτά τα θέματα.

Οι δημόσιες αρχές θα βελτιώσουν την ικανότητα σχεδιασμού πολιτικών, που ενισχύουν τις επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση σε μεγάλη κλίμακα.

Οι ESCO και οι παράγοντες της αγοράς θα βρουν τους κατάλληλους τρόπους για να παίξουν καταλυτικό και κερδοφόρο ρόλο στην αγορά ενεργειακής απόδοσης.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη και τις γνώσεις τους,  σχετικά με τις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης,  χρησιμοποιώντας τις προτεινόμενες πλατφόρμες και εργαλεία.

Σχέδιο προγράμματος

Το πρόγραμμα (σχέδιο ενόψει τελικής διαμόρφωσης) της 1ης εθνικής συνάντησης του έργου SMAFIN, που διοργανώνεται  με τη μορφή διαδικτυακής συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, υπό την αιγίδα του ΥΠΕΝ από το ΚΑΠΕ με θέμα «Υποστήριξη υλοποίησης έξυπνης χρηματοδότησης για ενεργειακά αποδοτικά κτήρια στην Ελλάδα»   την Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021 έχει ως εξής:

Καλωσόρισμα: Λάμπρος Πυργιώτης, Γενικός Διευθυντής ΚΑΠΕ

10:00 – 10:40 Χαιρετισμοί

Κωνσταντίνος Σκρέκας, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Προς επιβεβαίωση)

Γεώργιος Στασινός, Προέδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Δημήτριος Σταμάτης, Πρόεδρος Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Προς επιβεβαίωση)

Δημήτριος Αθανασίου, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σπυρίδων Οικονόμου, Πρόεδρος ΚΑΠΕ

10:40 – 11:30 Ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο πολιτικών ενεργειακής απόδοσης και χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες

Συντονιστής: Αργύρης Δεμερτζής, Δημοσιογράφος, Υπεύθυνος ECOPRESS

-«Το πλαίσιο πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση στην Ελλάδα», Βασιλική Σίτα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ενεργειακής Πολιτικής και Ενεργειακής Απόδοσης, ΥΠΕΝ

-«Από τα SEIFs στο SMAFIN: Ο ρόλος του ΚΑΠΕ», Χαράλαμπος Μαλαματένιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού, ΚΑΠΕ

-«Χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης», Παναγιώτης Χαμπεσής, Επικεφαλής Μονάδας Αειφορίας, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

-«Χρηματοοικονομικά εργαλεία της EXB για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή», Τατιάνα Δερμάτη, Υπεύθυνη Θεσμικών Σχέσεων, Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (προς επιβεβαίωση)

-«Σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία για μια πράσινη οικονομία», εκπρόσωπος Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Προς επιβεβαίωση)

11:30 – 11:45 Διάλειμμα

11:45 – 13:30 Παράλληλες συνεδρίες

1η παράλληλη συνεδρία: Χρηματοδότηση ενεργειακής απόδοσης σε κτήρια κατοικιών

Επιμελήτρια: Alice Κοροβέση, Διευθύνουσα Σύμβουλος INZEB

-«Ελληνικό κύμα ανακαίνισης», Χρυσούλα Βαΐτση, συνεργάτιδα ΤΕΕ, Γενική Γραμματέας ΠΣΥΠΕΝΕΠ

-«Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών», Γιάννα Νίκου, Προϊσταμένη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ – Τομέα Ενέργειας

-«Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών», Χριστόφορος Χατζόπουλος, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (προς επιβεβαίωση)

Συζήτηση: Συμμετέχει 20μελής ομάδα εμπειρογνωμόνων

2η παράλληλη συνεδρία: Χρηματοδότηση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτήρια

Επιμελητής: Βλάσης Οικονόμου, Διευθυντής Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Ενεργειακής και Κλιματικής Πολιτικής (IEECP)

-«Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτήρια», Νέστωρας Μαυρόπουλος, Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, ΥΠΕΝ

-«Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επίτευξη εθνικών στόχων για δημόσια κτήρια», Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ΕΜΠ

-«Μηχανισμοί χρηματοδότησης για υλοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης σε Δημοτικά Κτήρια- Το έργο PRODESA», Αργυρώ Γιακουμή, Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής, ΚΑΠΕ

Συζήτηση: Συμμετέχει 20μελής ομάδα εμπειρογνωμόνων

3η Παράλληλη συνεδρία: Ανταγωνιστικές διαδικασίες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα

Επιμελητής: Χαράλαμπος Μαλαματένιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού, ΚΑΠΕ

-«Μέτρα χρηματοδότησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε επιχειρήσεις», Βασιλική Σίτα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ενεργειακής Πολιτικής και Ενεργειακής Απόδοσης, ΥΠΕΝ

-«Ανταγωνιστικές διαδικασίες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης», Χρήστος Τουρκολιάς, Τομέας Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού, ΚΑΠΕ

Συζήτηση: Συμμετέχει 20μελής ομάδα εμπειρογνωμόνων

13:30 – 13:45  Διάλειμμα

13:40 – 14:30  Συμπεράσματα

-Alice Κοροβέση, Διευθύνουσα Σύμβουλος INZEB

-Βλάσης Οικονόμου, Διευθυντής Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Ενεργειακής και Κλιματικής Πολιτικής (IEECP)

– Χρήστος Τουρκολιάς, Τομέας Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού, ΚΑΠΕ

To έργο SMAFIN έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάση της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 955857. www.smafin.eu

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας