ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδας (ΣΜΗΒΕ)  άνοιξε τα θέματα, κατέθεσε προτάσεις και περιμένει συγκεκριμένες απαντήσεις  από το ΥΠΕΝ  για  τα... ΣΜΗΒΕ-ΥΠΕΝ: στο τραπέζι κτίρια ΝΖΕΒ, «εξοικονομώ ΙΙ» και ενεργειακοί έλεγχοι 

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδας (ΣΜΗΒΕ)  άνοιξε τα θέματα, κατέθεσε προτάσεις και περιμένει συγκεκριμένες απαντήσεις  από το ΥΠΕΝ  για  τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας ΝΖΕΒ, τις καθυστερήσεις του προγράμματος « Εξοικονόμηση ΙΙ» και τη βελτίωση και αναβάθμιση των ενεργειακών ελέγχων.

Ο  ΣΜΗΒΕ στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του, σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο και την επαγγελματική ενασχόληση των μελών του, πραγματοποίησε συνάντηση στις 27 Φεβρουαρίου 2020 στην Αθήνα στο ΥΠΕΝ.

Συνάντηση 

Στην συνάντηση παρευρέθησαν εκπροσωπώντας τον ΣΜΗΒΕ ο Αντιπρόεδρος  Βασίλειος Αργυρόπουλος και η Γενική Γραμματέας  Μαρία Αντωνιάδου. Από πλευράς ΥΠΕΝ παρευρέθησαν ο  Αντώνιος Μαρίνος  Διευθυντής Γραφείου Γενικής Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών ΥΠΕΝ και αρμόδιοι σύμβουλοι Υπουργού και Υφυπουργού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχε στο ecopress,  ο πρόεδρος του ΣΜΗΒΕ Ηλίας Χομσίογλου στην συνάντηση οι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και οι υπηρεσιακοί παράγοντες  του ΥΠΕΝ ενημερώθηκαν διεξοδικά από τους εκπροσώπους της  διοίκησης  του ΣΜΗΒΕ και επιφυλάχθηκαν μετά από οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ να επανέλθουν με συγκεκριμένες απαντήσεις, στα θέματα που τέθηκαν. Απαντήσεις τις οποίες βεβαίως αναμένει ο ΣΜΗΒΕ αλλά και ολόκληρος ο τεχνικός και ενεργειακός κλάδος και η αγορά υλικών και κατασκευών, που ασχολείται με τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Ειδικότερα γίνεται γνωστό ότι οι εκπρόσωποι της διοίκησης του ΣΜΗΒΕ έθεσαν στο τραπέζι του ΠΕΝ τα ακόλουθα θέματα:

Κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας ΝΖΕΒ

Για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας ΝΖΕΒ ο Σύλλογος  ζήτησε οπωσδήποτε παράταση της έναρξης εφαρμογής. Για το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε η ανάγκη αναθεώρησης της ΤΟΤΕΕ από το ΤΕΕ, η ανάγκη αντιμετώπισης βιοκλιματικών, παθητικών και κτηρίων σε παραδοσιακούς οικισμούς. Τέλος έγινε αναφορά σε προκύπτουσες τεχνικές λύσεις – προτάσεις για την επίτευξη του σκοπού ΝΖΕΒ.

Σχετικά ο ΣΜΗΒΕ έχει ασκήσει εγκαίρως παρέμβαση,  με επιστολή του προς τον υπουργό ΠΕΝ Κ. Χατζηδάκη, η οποία έχει κοινοποιηθεί στους αρμόδιους της πολιτικής ηγεσίας και της διοικητικής ιεραρχίας του υπουργείου, όπως επίσης προς το ΤΕΕ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Μ.Η),  υπογραμμίζοντας ότι  για την απαίτηση ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από 1/1/2020 προκύπτουν τα κάτωθι ζητήματα:

– Εκκρεμείς περιπτώσεις για νομικούς λόγους ή για λόγους εξέλιξης της διαδικασίας έκδοσης αδειών τους. Σε αυτές ανακύπτει απαίτηση νέας σχεδίασης και εκ νέου διαδικασιών.

– Απαίτηση αναπροσαρμογής σημείων Τεχνικών κανονισμών (ΤΟΤΕΕ).

– Ελλιπής ενημέρωση αρμοδίων μηχανικών μελετητών αλλά και Υπηρεσιών Δόμησης.

Για τους ανωτέρω λόγους και για την εύρυθμη λειτουργία της εφαρμογής, θεωρούμε ως επιβεβλημένη την αναδρομική χρονική παράταση έναρξης της διάταξης κατά εννέα μήνες (έναρξη εφαρμογής 1/9/2020).

Καθυστερήσεις «Εξοικονόμηση ΙΙ»

Στη συνάντηση ΣΜΗΒΕ- ΥΠΕΝ τέθηκε επίσης το θέμα των καθυστερήσεων στην έκδοση αποφάσεων υπαγωγής και στις πληρωμές του προγράμματος «Εξοικονόμηση ΙΙ». Πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα να καθσυτερούν τα έργα για πολλούς δυνητικούς δικαιούχους και ταυτοχρόνως για πολλούς ιδιοκτήτες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και υλοποιούν έργα ενεργειακής αναβάθμισης των ακινήτων τους, ιδίως στις περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες δεν χρησιμοποιούν τραπεζικό δανεισμό, τα έργα να γίνονται με δικούς τους πόρους και οι καθυστερήσεις πληρωμών να μετακυλίονται στους μηχανικούς για απλήρωτες εργασίες, υλικά και εξοπλισμό.

Σχετικά στην συνάντηση στο ΥΠΕΝ ζητήθηκε από τους εκπροσώπους της διοίκησης του ΣΜΗΒΕ ενημέρωση για την πορεία και εκφράστηκαν ανησυχίες για τις καθυστερήσεις του προγράμματος «Εξοικονόμηση ΙΙ». Από τους εκπροσώπους του Συλλόγου  ζητήθηκε ενημέρωση για τον προγραμματισμό του Υπουργείου σε νέα έκδοση και προτάθηκε η αξιολόγηση βάσει της επιτυγχανόμενης εξοικονόμησης ενέργειας.

-Επισημάνθηκε επίσης  η ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας στα Δημοσία κτήρια και ζητήθηκε ενημέρωση για τις εξελίξεις στην δρομολόγηση του προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση τους.

Ο ΣΜΗΒΕ έχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα στο αντικείμενο της προώθησης πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης των μελών του στο αντικείμενο αυτό, καθώς έχει διοργανώσει πλήθος ημερίδων σχετικών με την εξοικονόμηση ενέργειας, την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ, αλλά και με το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον.

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι επιτακτική μέσω της ολοκλήρωσης του ενεργειακού ελέγχου όλων των υπόχρεων επιχειρήσεων και της αξιοποίησης από αυτές των απαιτούμενων χρηματικών πόρων, με στόχο την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Ενεργειακοί έλεγχοι

Σχετικά με τους ενεργειακούς ελέγχους στη συνάντηση ΥΠΕΝ- ΣΜΗΒΕ  συζητήθηκαν βελτιώσεις στην σχετική πλατφόρμα. Ζητήθηκε η ένταξη των κτηρίων δημοσίου και τονίστηκε η ανάγκη αναθεώρησης των κριτηρίων των υπόχρεων επιχειρήσεων. Επίσης ζητήθηκαν αν υπάρχουν ανακοινώσιμα  στατιστικά στοιχεία σχετικά με την υποβολή ή μη των υπόχρεων επιχειρήσεων και τα πρόστιμα σε όσους δεν έχουν υποβάλει ενεργειακό έλεγχο.  Ζητήθηκε επίσης  ενημέρωση σχετικά με τον βαθμό στον οποίο αξιολογούνται οι αναρτημένοι ενεργειακοί έλεγχοι και ζητούνται διορθώσεις.

Εδώ και 1,5 χρόνο, όπως επισημαίνει ο ΣΜΗΒΕ  έχει ξεκινήσει η διενέργεια ενεργειακών ελέγχων από τους αδειοδοτημένους ενεργειακούς ελεγκτές για τις υπόχρεες επιχειρήσεις του Ν. 4342/2015. Δεδομένης της ανάρτησης των εκθέσεων ενεργειακού ελέγχου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠΕΚΑ, ο ΣΜΗΒΕ αξιοποιώντας την εμπειρία των μελών του, επισημαίνει τα παρακάτω:

Προτείνει να γίνει αναμόρφωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στην προσπάθεια αυτή μπορούμε να συνδράμουμε με ειδικές παρατηρήσεις.

Ο θεσμός των ενεργειακών ελέγχων θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες επιχειρήσεις που δεν πληρούν το κριτήριο της μεγάλης επιχείρησης αλλά καταναλώνουν σημαντικά ποσά ενέργειας. Τα κριτήρια επέκτασης σαφώς και πρέπει να έχουν ενεργειακό περιεχόμενο.

Ο θεσμός των ενεργειακών ελέγχων θα πρέπει επίσης να επεκταθεί και στον Δημόσιο τομέα και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, όπου το περιθώριο εξοικονόμησης ενέργειας είναι επίσης σημαντικό.

Επιπρόσθετα ο ΣΜΗΒΕ επιθυμεί ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, αλλά και τα σχέδια της Υπουργείου σας σχετικά με τη προβλεπόμενη ενίσχυση των επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν τα αποτελέσματα των ενεργειακών ελέγχων στις εγκαταστάσεις τους.

Σε γενικό πλαίσιο συζητήθηκαν ο καταρτισμός Εθνικού σχεδιασμού για την ενέργεια, η προσθήκη υδρογόνου στα δίκτυα φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση.

Από πλευράς Συλλόγου κατατέθηκε το αίτημα για διαρκή ενημέρωση από το ΥΠΕΝ αλλά και η ανάγκη εξέτασης και αποδοχής των προτάσεων μας ως εκπροσώπου των αρμοδίων τεχνικών επιστημόνων ΜΗ. Από πλευράς εκπροσώπων ΥΠΕΝ ζητήθηκε η συνδρομή με υποβολή προτάσεων και στοιχείων και εκφράστηκε η εκτίμηση για τις παρεμβάσεις του ΣΜΗΒΕ.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας