ecopress
Αρχή για 6000 παλαιές αιτήσεις και από Σεπτέμβρη το συνολικό πρόγραμμα. Ξεκινά  η ενεργοποίηση του δεύτερου ενδιάμεσου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» για 6000 ενδιαφερόμενους,... Στην τελική ευθεία το “εξοικονομώ κατ οίκον”

Αρχή για 6000 παλαιές αιτήσεις και από Σεπτέμβρη το συνολικό πρόγραμμα. Ξεκινά  η ενεργοποίηση του δεύτερου ενδιάμεσου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» για 6000 ενδιαφερόμενους, που είχαν καταθέσει αιτήσεις, οι οποίες έμειναν εκκρεμείς λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης. Οι νέοι εθνικοί πόροι που θα διατεθούν  για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέρχονται σε περίπου 61 εκατ.  ευρώ και θα διασφαλίσουν τη χρηματοδότηση περισσότερων από 6.000 ωφελούμενων. Παράλληλα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία για την προκήρυξη, το αμέσως επόμενο διάστημα, του χρηματοδοτούμενου προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II, συνολικής δημόσιας δαπάνης 292,2 εκατ., στο οποίο αναμένεται να ενταχθούν περισσότερα από 30.000 νοικοκυριά, προκειμένου να αναβαθμιστούν ενεργειακά οι κατοικίες τους.

Για την ενεργοποίηση του δεύτερου ενδιάμεσου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» για 6000 ενδιαφερόμενους, που θα γίνει από το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου  υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης. Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι «στόχος  του νέου προγράμματος – «γέφυρα» είναι η κάλυψη επιπλέον αιτήσεων από αυτές  που είχαν υποβληθεί το 2014 στο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», αλλά δεν μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν λόγω της ανεπάρκειας τότε των σχετικών κονδυλίων. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο ενδιάμεσο  πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2016, με την εξασφάλιση 75 εκατ. ευρώ κάλυψε πάνω από 8.500 ωφελούμενους. Έτσι, με συντονισμένες προσπάθειες της κυβέρνησης, τα δύο ενδιάμεσα προγράμματα ενισχύουν συνολικά περίπου 15.000 νοικοκυριά. Η απόφαση αυτή συμβάλλει στην αναθέρμανση όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον κατασκευαστικό κλάδο, στην υλοποίηση των στόχων της χώρας για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων και στη μείωση του ενεργειακού κόστους για χιλιάδες πολίτες, με έμφαση στα χαμηλότερα εισοδήματα».

Παράλληλα αναμένεται η προκήρυξη, το αμέσως επόμενο διάστημα, του χρηματοδοτούμενου προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II, συνολικής δημόσιας δαπάνης 292,2 εκατ., στο οποίο αναμένεται να ενταχθούν περισσότερα από 30.000 νοικοκυριά, προκειμένου να αναβαθμιστούν ενεργειακά οι κατοικίες τους.
Σε αυτό το πλαίσιο ήδη «τρέχει» (λήγει στις 6/9) η πρόσκληση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), που είναι και ο αρμόδιος διαχειριστής του προγράμματος, για τη συμμετοχή των τραπεζών και ειδικότερα για τη δημιουργία ταμείου δανείων και την προσχώρηση σε συνεργασία με σκοπό την από κοινού επένδυση κεφαλαίων για την παροχή νέων δανείων που θα χορηγηθούν με ευνοϊκούς όρους σε τελικούς ωφελούμενους οι οποίοι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Παράλληλα, το ΕΤΕΑΝ προχωρά στην προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη συμβούλου ως προς την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης της δράσης, ο οποίος θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στις 21/9 (4-15/9 θα είναι ο χρόνος υποβολής των προσφορών).
Στόχος είναι εντός του Σεπτεμβρίου να ενεργοποιηθεί η προκήρυξη για την ένταξη των δικαιούχων στο αναδιαμορφωμένο πρόγραμμα, καθώς πλέον καταργείται η προϋπόθεση του τραπεζικού δανεισμού για συμμετοχή και απλοποιείται η διαδικασία ένταξης με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων, ανά τελικό αποδέκτη, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ το πλήθος των νοικοκυριών που θα υπαχθούν εκτιμάται σε 31.500. Οι υπαγωγές θα προκύπτουν κατόπιν άμεσης εξέτασης των αιτήσεων και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 292,2 εκατ., εκ των οποίων 248,1 εκατ. προέρχονται από το ΕΠΑνΕΚ και 44,1 εκατ.
από τα ΠΕΠ, ενώ συνολικά αναμένεται να κινητοποιηθούν περίπου 500 εκατ. ευρώ.
Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα, εφόσον:

 • Χρησιμοποιείται ως κατοικία,
 • Φέρει οικοδομική άδεια,
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία ίση ή χαμηλότερη της Δ (η ενεργειακή κατανάλωση των κατοικιών και ιδιαίτερα τα θερμικά απροστάτευτα κτήρια συνδέονται κυρίως με την παλαιότητά τους: το 83,82% των κτηρίων που έχουν κατασκευαστεί πριν από το έτος 1980 είναι κατηγορίας Η, σύμφωνα με τα ΠΕΑ που εκδόθηκαν έως το 2014, ενώ τα κτήρια που κατασκευάστηκαν τις επόμενες τρεις δεκαετίες είναι σε μεγάλο ποσοστό κατηγορίας Γ ή Δ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Ειδικότερα για τα διαμερίσματα πολυκατοικιών θα πρέπει να πληρούνται τα εξής:

 • Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και λοιπές χρήσεις) να χρησιμοποιείται ως κατοικία. Όμως δεν χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ., κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).
 • Έπειτα από απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του κτηρίου καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
 • Υποβάλλεται ΠΕΑ που αφορά συνολικά στο μέρος του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

 1. Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία,
 2. Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που τίθενται.
  Το βασικό ποσοστό επιχορήγησης κλιμακώνεται από 25% έως 60%, ανάλογα με την κατηγορία εισοδήματος (ατομικό/οικογενειακό), φτάνοντας κατ’ ανώτατο στο 70%, με αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% ανά προστατευόμενο μέλος (τέκνα), για εισοδήματα έως 35.000 ευρώ.
  Δεδομένου ότι ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων, ανά αποδέκτη, ανέρχεται κατ’ ανώτατο στις 25.000 ευρώ, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης (70%), αντίστοιχα, φτάνει μέχρι τα 17.500 ευρώ.
  Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα υποβολής μίας μόνο αίτησης. Το εισόδημα καθορίζεται βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης, δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
  Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν έργα ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και συγκεκριμένα:
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων.
 • Αντικατάσταση συστημάτων σκίασης.
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πυλωτής.
 • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης.
 • Αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση τελικού αποδέκτη/ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας, με μέγιστο τις 25.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Παράλληλα, καλύπτεται από το πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος:

α) το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων,

β) η αμοιβή του συμβούλου έργου,

γ) τυχόν μελέτες απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων (π.χ. έλεγχος στατικής επάρκειας κ.λπ.).
Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν την αντίστοιχη επιχορήγηση ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία εμπίπτουν και τις τυχόν προσαυξήσεις προστατευόμενων μελών και είτε αναλαμβάνουν την πληρωμή του υπολοίπου ή μέρους του ποσού με ίδια κεφάλαια, είτε συνάπτουν δανειακή σύμβαση, εφόσον το επιθυμούν, για το υπόλοιπο ποσοστό του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου με 100% επιδότηση επιτοκίου.

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας