ecopress
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης ο καθορισμός των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης... Στο ΦΕΚ η απόφαση για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης ο καθορισμός των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (ΖΥΣ), με φορέα υλοποίησης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. 

Την απόφαση με τίτλο: «Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών καθορισμού Ζωνών Υπο­δοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, στο πλαίσιο των Προγραμ­μάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α’245)» υπογράφουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, και ο  υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς.

Πρόκειται για τη σημαντική πολεοδομική μεταρρύθμιση που έχει εντάξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», με προϋπολογισμό 8,085 εκατ.€, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως κύριος των μελετών των προγραμμάτων καθορισμού των ΖΥΣ καταρτίζει και εγκρίνει τις σχετικές μελέτες και ορίζει Αναθέτουσα Αρχή και Φορέα υλοποίησής τους το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), το οποίο και θα προχωρήσει στη διαδικασία προκήρυξης των σχετικών διαγωνισμών.

Οφέλη για το  Περιβάλλον, τη «συνεκτική πόλη», την αξιοποίηση των διατηρητέων και τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων

Οι ΖΥΣ είναι οι Ζώνες όπου θα επιτρέπεται η πραγματοποίηση της Μεταφοράς του Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ) σε ωφελούμενα ακίνητα, σε συγκεκριμένες περιοχές εντός του αστικού χώρου (εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, ρυθμιστικών σχεδίων, εγκεκριμένων ορίων οικισμών κλπ.), καθώς και εκτός των ιστορικών κέντρων των πόλεων, ορίων ιστορικών τόπων, παραδοσιακών οικισμών, αρχαιολογικών χώρων ή περιοχών στις οποίες έχουν επιβληθεί ειδικοί όροι δόμησης. Μέσω των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης θα καθίσταται εφικτή:

 • Η αξιοποίηση της περίσσειας συντελεστή δόμησης που διαθέτουν οι ιδιοκτήτες των διατηρητέων κτιρίων
 • Η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων σε πυκνοδομημένες πόλεις με χαμηλό κόστος
 • Η αποδέσμευση των ιδιοκτητών απαλλοτριούμενων οικοπέδων ή οικοπέδων που υπόκεινται σε περιορισμούς λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (πχ ιστορικά κέντρα), όπως και εν τέλει
 • Η ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας.

Οι ΖΥΣ είναι ουσιαστικά οι περιοχές στις οποίες θα δίνεται η δυνατότητα αύξησης της δόμησης, μετά από Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως π.χ. η ύπαρξη σημαντικών δικτύων υποδομών, οδικών αρτηριών, η ανάπτυξη δικτύων αυτοκινητοδρόμων, η σύνδεση με τα μέσα σταθερής τροχιάς. Σε αυτές θα μπορούν να κατασκευασθούν μεγαλύτερα σε διαστάσεις κτίρια ή και να εντατικοποιηθούν οι χρήσεις και οι δραστηριότητες. Για παράδειγμα, η προαναφερόμενη παρέμβαση θα δύναται να επιτευχθεί σε οργανωμένους υποδοχείς, όπως βιομηχανικά και επιχειρηματικά πάρκα.

Ο καθορισμός και η λειτουργία των ΖΥΣ αποτελεί ένα πολύ φιλικό προς το Περιβάλλον πολεοδομικό εργαλείο καθώς εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι σε δίκτυα και υποδομές, διότι ενισχύεται η δόμηση στο υφιστάμενο δομημένο περιβάλλον και επιτυγχάνεται η αρχή της συνεκτικής πόλης.

Άρρηκτα διασυνδεδεμένες οι ΖΥΣ με την Ψηφιακή Τράπεζας Γης

Παράλληλα, με τον καθορισμό ΖΥΣ και την ενεργοποίηση της Μεταφοράς του Συντελεστή Δόμησης, αντιμετωπίζεται και μια μεγάλη εκκρεμότητα, αυτή της αξιοποίησης των τίτλων που κατέχουν οι δικαιούχοι – ιδιοκτήτες των διατηρητέων κτιρίων, καθώς θα μπορούν να εκμεταλλευτούν το υπόλοιπο του συντελεστή δόμησης που έχουν μέσω της Τράπεζας Γης.

Γίνεται σαφές ότι οι ΖΥΣ και η Ψηφιακή Τράπεζα Γης είναι μια άρρηκτα συνδεδεμένη διαδικασία. Η ψηφιακή Τράπεζα Γης διαμορφώνει έναν απλό μηχανισμό προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά του συντελεστή δόμησης από ακίνητα προσφοράς σε ακίνητα υποδοχής συντελεστή δόμησης, αλλά για να ξεκινήσει η κατάθεση τίτλων συντελεστή δόμησης, θα πρέπει να έχουν καθοριστεί οι ΖΥΣ.

Ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, δηλώνει:  «Μέσα από τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή δόμησης ενισχύονται πολεοδομικοί στόχοι όπως η ένταση της πυκνότητας και η ενίσχυση της συνεκτικής πόλης που είναι συνυφασμένη με τον περιορισμό της αστικής διάχυσης.  Ο σύγχρονος πολεοδομικός σχεδιασμός άλλωστε  -ιδιαιτέρως λόγω κλιματικής κρίσης-  προτάσσει την αειφορία της πόλης, με την εξοικονόμηση πόρων, με την καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση, λαμβάνοντας ως αρχή ότι οι υποδομές πρέπει να εξυπηρετούν μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού.  Ταυτόχρονα, οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή δόμησης έρχονται να λύσουν ένα χρόνιο πρόβλημα, αυτό της αξιοποίησης τίτλων που διαθέτουν οι ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων, ώστε με την ενεργοποίηση της Τράπεζας Γης, να αποκτήσουν τους απαραίτητους πόρους για τη συντήρηση και την επισκευή των κτιρίων τους.  Τα οφέλη από τον καθορισμό και λειτουργία των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης είναι πολλαπλά. Και οικονομικά και κυρίως περιβαλλοντικά!».

Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), Γιώργος Στασινός δηλώνει: «Το πρόγραμμα εκπόνησης Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης είναι κρίσιμος παράγοντας για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας. Είναι απαραίτητο για να τελειώσουμε μια και καλή με ένα σύνθετο τεχνικό και συνταγματικό ζήτημα που απασχολεί την Πολιτεία επί δεκαετίες. Για να αποδεσμευθούν επιτέλους περιουσιακά δικαιώματα που λιμνάζουν. Για να βοηθήσουμε στην πράξη την αποκατάσταση των διατηρητέων σε όλη τη χώρα. Για να συμβάλλουμε σε περισσότερο πράσινο στις πόλεις μας. Για να προχωρήσει επιτέλους ο θεσμός της Τράπεζας Γης.  Θυμίζω ότι ήταν πρόταση μου η καθιέρωση της Ψηφιακής Τράπεζας Γης που νομοθετήθηκε προ 2 ετών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της είναι να καθοριστούν οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή δόμησης. Για αυτό χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που το ΤΕΕ αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός κρίσιμου έργου που θα επιτρέψει να  δημιουργηθεί εν τέλει μια νέα αγορά δικαιωμάτων δόμησης με σωστό σχεδιασμό και προστασία του περιβάλλοντος στις πόλεις μας. Πιστεύουμε ότι παράλληλα με όλα τα έργα πολεοδομικού σχεδιασμού, θα ολοκληρώσουμε εγκαίρως και επιτυχημένα και αυτόν τον στόχο της Πολιτείας».

Η απόφαση στο ΦΕΚ

Ολόκληρη η απόφαση (ΦΕΚ 31 Δεκεμβρίου 2021, Τεύχος Β΄ Αρ. Φύλλου 6507) με τίτλο: «Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών καθορισμού Ζωνών Υπο­δοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, στο πλαίσιο των Προγραμ­μάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α’245)» έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 1 Αντικείμενο

Με την παρούσα καθορίζονται:

 1. Ο αρμόδιος φορέας για την ανάθεση και διαχείριση των μελετών καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, στο πλαίσιο των προγραμμάτων της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020.
 2. Οι διαδικασίες διακήρυξης, ανάθεσης, εκπόνησης, παρακολούθησης, παραλαβής και έγκρισης των σχετι­κών μελετών.
 3. Ο τρόπος χρηματοδότησης των μελετών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «(sub.3) Αυτοτελείς Μελέτες για καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)» και ο ορισμός υπολόγου Διαχειριστή των λογαριασμών που αφορούν στη χρηματοδότηση των προς εκπόνηση μελετών.
 4. Ο τρόπος και οι διαδικασίες χρηματοδότησης της οριζόμενης διά της παρούσας Αναθέτουσας Αρχής/Φορέα υλοποίησης.
 5. Οι ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ως Κυρίου των μελετών των Προ­γραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της περ. γ της παρ. 1του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 περί καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή και οι υποχρεώσεις της οριζόμενης Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 2 Σκοπός και αντικείμενο των μελετών των Προγραμμάτων καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)

Ο καθορισμός των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δό­μησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017 παρίσταται αναγκαίος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλής λειτουργία του θεσμού της Μεταφοράς Συντε­λεστή Δόμησης, ως μέσου αποζημίωσης των ιδιοκτητών, τα ακίνητα των οποίων εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 70 του ν. 4495/2017.

Οι μελέτες καθορισμού Ζ.Υ.Σ. συνιστούν εξειδικευμέ­νες πολεοδομικές μελέτες, οι οποίες δύναται να εκπονού­νται και ανεξάρτητα από τις μελέτες Τοπικών ή Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ – ΕΠΣ) των άρθρων 7 και 8 του ν. 4447/2016, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ή διαπι­στώνονται προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχείες διαδικασίες, όπως:

 1. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ακινήτων προσφοράς συντελεστή δόμησης του άρθρου 70 του ν. 4495/2017, που εμπίπτουν κυρίως σε προστατευόμενες περιοχές.
 2. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού Τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης του άρθρου 68 του ν. 4495/2017 που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, λόγω έλλειψης ακι­νήτων υποδοχής συντελεστή δόμησης του άρθρου 71 του ίδιου νόμου.

Γ ια την εκπόνηση των μελετών καθορισμού Ζ.Υ.Σ. ακο­λουθείται η διαδικασία και το περιεχόμενο των διατάξε­ων του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, καθώς και της υπ’ αρ. 72508/1890/29.7.2021 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντε­λεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ. – άρθρο 72 του ν. 4495/2017)» (Β’3544).

Εφόσον οι εν λόγω μελέτες εκπονηθούν ανεξάρτητα από τις μελέτες ΤΠΣ ή ΕΠΣ, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις τους δύναται να ενσωματώνονται στα εκπονούμενα ΤΠΣ ή ΕΠΣ της εκάστοτε περιοχής αναφοράς και θεσμοθε­τούνται ενιαία με την έκδοση του προεδρικού διατάγμα­τος (π.δ.) έγκρισης του ΤΠΣ ή ΕΠΣ. Ο καθορισμός Ζ.Υ.Σ. μπορεί να θεσμοθετηθεί κατόπιν σχετικής μελέτης και αυτοτελώς, με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, οι ρυθμίσεις του οποίου ενσωματώνονται στη συνέχεια υποχρεωτικά στα εκπο­νούμενα ΤΠΣ ή ΕΠΣ της εκάστοτε περιοχής αναφοράς.

Άρθρο 3 Κύριος των Προγραμμάτων καθορισμού Ζ.Υ.Σ.- Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και Φορέα Υλοποίησης

 1. Κύριος των Προγραμμάτων καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, όπως αυτά ορίζονται στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, καθώς και των αντιστοίχων μελετών που περιλαμβάνονται σε αυτά, είναι το ΥΠΕΝ.
 2. Ως Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας Υλοποίησης για την εκπόνηση των μελετών καθορισμού Ζωνών Υπο­δοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017,στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, ορίζε­ται – κατ’ εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 – το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (ΤΕΕ).

Άρθρο 4 Διαδικασίες

 1. Η κίνηση της διαδικασίας για την εκπόνηση των μελετών καθορισμού Ζ.Υ.Σ. του άρθρου 72 του ν. 4495/ 2017, λαμβάνει χώρα με την απόφαση τη περ. α της παρ.2 του ίδιου άρθρου.
 2. Το ΥΠΕΝ συντάσσει τα Τεύχη των διαγωνισμών, για την ανάθεση των σχετικών μελετών και τα θέτει υπόψη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), το οποίο γνωμοδοτεί επί της πληρότητας και του περιεχομένου τους, καθώς και για τη διαγωνιστική διαδικασία. Στη συνέχεια, τα Τεύχη διαβιβάζονται στο ΤΕΕ, για την εκκίνηση της δια­γωνιστικής διαδικασίας.
 3. Η Αναθέτουσα Αρχή προωθεί, με ευθύνη της, τη διαδικασία προκήρυξης των διαγωνισμών, τη συγκρό­τηση των Επιτροπών διαγωνισμού, την αξιολόγηση των προσφορών, την επιλογή των Αναδόχων, την ανάθεση εκπόνησης των μελετών με τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, την επίβλεψη και την παραλαβή τους, σύμ­φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4412/2016), το Ενω- σιακό δίκαιο για τις συμβάσεις και την περιβαλλοντική πολιτική, τις Οδηγίες – πλαίσιο που έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό δίκαιο και εν γένει τους σχετικούς με δημό­σιες συμβάσεις κανόνες και Κανονισμούς, προβαίνει δε σε κάθε απαιτούμενη από πλευράς της ενέργεια για την αποτελεσματική εν γένει διοίκηση των συμβάσεων που θα συναφθούν.
 4. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης, επίβλεψης και πα­ραλαβής των μελετών, οι οποίες ανατίθενται από το ΤΕΕ, είναι τριμελείς και συγκροτούνται με ευθύνη του. Οι Επι­τροπές απαρτίζονται από:

α) Έναν (1) μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ, ως εκπρόσωπό του, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου.

β) Έναν (1) μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ, υπάλληλο του ΥΠΕΝ, ως εκπρόσωπό του, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, και

γ) Έναν (1) μηχανικό μέλος του ΤΕΕ, ως εκπρόσωπο του Δήμου στον οποίο αφορά η μελέτη, που υποδει­κνύεται αρμοδίως. Στην περίπτωση που, σύμφωνα με το Πρόγραμμα, η μελέτη περιλαμβάνει καθορισμό Ζ.Υ.Σ. σε διαφορετικούς Δήμους (ομόρους ή μη), ο εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Επιτροπή υποδεικνύ­εται από τον μεγαλύτερο πληθυσμιακά Δήμο.

 1. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης, επίβλεψης και πα­ραλαβής ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 4412/2016), τις ισχύουσες Προδιαγραφές μελετών, τα οριζόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του διαγωνισμού και τις εκάστοτε τυχόν εκδιδόμενες σχετικές Οδηγίες και κα­τευθύνσεις του ΥΠΕΝ. Συνεδριάζουν σε τακτική βάση και παρακολουθούν αδιαλείπτως την πρόοδο των μελετών, εντοπίζουν τυχόν αρρυθμίες ή ζητήματα που αναφύο­νται κατά την εκπόνησή τους και εισηγούνται στη Δι- ευθύνουσα υπηρεσία τα προσήκοντα κατά περίπτωση μέτρα, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καθυστερήσεις στην εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους.
 2. Οι εκπονούμενες πολεοδομικές μελέτες Ζ.Υ.Σ. και οι αντίστοιχες Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και εν συνεχεία διαβιβάζονται αμελλητί στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του ΥΠΕΝ (Αρχή Σχεδιασμού) για αξιολόγηση και διατύπωση απόψεων. Μετά τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής Σχεδιασμού, τηρούνται από τη Διεύ­θυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ οι διαδικασίες δημοσιότητας/διαβούλευσης, οι οποίες ταυτίζονται με τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαί­σιο που διέπει τις ΣΜΠΕ [υπ’ αρ. 107017/2006 (Β’1225) κοινή υπουργική απόφαση] και γίνονται από κοινού με αυτές. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, αξι­ολογείται από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ το σύνολο των γνωμοδοτήσεων, απόψεων και αντιρρήσεων που έχουν κατατεθεί, προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική πρό­ταση και οι περιβαλλοντικοί της όροι.
 3. Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς τον Ανάδοχο – μελετητή για την οριστικοποίηση των μελετών, στη συνέχεια δε, τις διαβι­βάζει στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του ΥΠΕΝ η οποία, μετά από σχετικό έλεγχο πληρότητάς τους, εκ­δίδει βεβαίωση ολοκλήρωσης της μελέτης.
 4. Η μελέτη και το σχέδιο π.δ. που περιέχει τις προς θε­σμοθέτηση ρυθμίσεις διαβιβάζονται και τίθενται υπόψη του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. για γνωμοδότηση, μετά από Εισήγηση της κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργεί­ου. Εφόσον το ως άνω Συμβούλιο γνωμοδοτήσει θετι­κά χωρίς παρατηρήσεις, η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά στην έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης, ενώ σε περίπτωση διατύπωσης παρατηρήσεων, καλείται ο Ανάδοχος – μελετητής να προβεί στις απαραίτητες προ­σαρμογές προκειμένου η μελέτη να εγκριθεί και παραληφθεί οριστικά.
 5. Μετά την οριστικοποίηση, έγκριση και παραλαβή της μελέτης, τηρουμένων όλων των προβλέψεων της ισχύ­ουσας νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, η Ανα­θέτουσα Αρχή παραδίδει τους φακέλους των μελετών στο ΥΠΕΝ για την προώθηση έγκρισης των σχετικών π.δ.
 6. Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου στις περιοχές των κατά τα ανωτέρω ολοκληρωμένων και εγκεκριμέ­νων μελετών ΖΥΣ τελούν υπό εκπόνηση ΤΠΣ ή ΕΠΣ, το ΥΠΕΝ δύναται να θέσει τις εν λόγω μελέτες υπόψη των αναδόχων μελετητών των ΤΠΣ ή ΕΠΣ, προκειμένου οι προτεινόμενες ρυθμίσεις τους να ενσωματωθούν στα εκπονούμενα ΤΠΣ ή ΕΠΣ της εκάστοτε περιοχής ανα­φοράς και να θεσμοθετηθούν ενιαία με την έκδοση του π.δ. έγκρισης του ΤΠΣ ή ΕΠΣ.

Άρθρο 5 Παρακολούθηση (monitoring) των Προγραμμάτων καθορισμού Ζ.Υ.Σ.

Η παρακολούθηση της εξέλιξης των μελετών των Προγραμμάτων καθορισμού Ζ.Υ.Σ. συντελείται μέσω Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο δημιουργείται και συντηρείται με ευθύνη του ΤΕΕ, ως Αναθέτουσας Αρχής και Φορέα Υλοποίησης, για την εκπόνηση των ως άνω μελετών. Η κυριότητα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ανήκει στο ΥΠΕΝ. Η παρακολούθηση της διαδικασίας Προκήρυξης και διεξαγωγής των διαγωνισμών, η ανάθεση εκπόνησης των μελετών με τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, η επίβλεψη και η παραλαβή τους, καθώς και η παρακο­λούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των μελετών, πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών και Οργάνων της Αναθέτου- σας Αρχής, που υποχρεούνται στην αμελλητί ενημέρω­ση του Πληροφοριακού Συστήματος. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, ο Συντονιστής και η Τεχνική Γραμματεία του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, εξουσιοδοτημένα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και εξουσιοδοτημένα στελέχη των καθ’ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, έχουν απευθείας πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που κα­ταχωρίζονται στο Πληροφοριακό σύστημα.

Άρθρο 6 Χρηματοδότηση των Προγραμμάτων καθορισμού Ζ.Υ.Σ. – Ορισμός υπολόγου διαχειριστή

Η χρηματοδότηση των μελετών των Προγραμμάτων της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, για τις οποίες, βάσει της παρούσας, ως Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται το ΤΕΕ, καλύπτεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και, ειδικότερα, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «(sub.3) Αυτοτελείς Μελέτες για καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)».

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 134453/ 23.12.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσί­ων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/26.09.2014 (Β’ 2573) κοινής υπουργικής απόφασης)» (Β’ 2857), ως διαχειριστής του ως άνω έργου δημοσίων επενδύσεων και υπεύθυνος λογαριασμού, ορί­ζεται το ΤΕΕ, οι δε απαιτούμενες πληρωμές για την εκπό­νηση των μελετών πραγματοποιούνται με ευθύνη του.

Άρθρο 7 Χρηματοδότηση των διαχειριστικών δαπανών του ΤΕΕ

Η χρηματοδότηση των διαχειριστικών δαπανών του ΤΕΕ ως Αναθέτουσας Αρχής των μελετών της παρού­σας, καλύπτεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και, ειδικότερα, μέσω του Προγράμ­ματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «(sub.3) Αυτοτελείς Μελέτες για καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)», όπως αυτή προσδιορίζεται στα υποέργα με τίτ­λο «Διαχειριστικά Έξοδα», ή/και υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ID16879 (Διαχειριστικά Έξοδα του ΤΕΕ)».

Άρθρο 8 Ενέργειες και υποχρεώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ως Κυρίου του Έργου

Το ΥΠΕΝ, ως Κύριος των μελετών των αντιστοίχων Προγραμμάτων καθορισμού Ζ.Υ.Σ., δια των κατά περί­πτωση αρμοδίων υπηρεσιών και στελεχών του, υποχρεούται να:

 1. Καταρτίζει και εγκρίνει τα ως άνω Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού (καθορισμού Ζ.Υ.Σ.).
 2. Προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την άμεση συ­μπλήρωση θεσμικών κενών που τυχόν ανακύπτουν, με την έκδοση των εκάστοτε απαιτουμένων πράξεων, προ- κειμένου να είναι δυνατή η ταχύρρυθμη και απρόσκοπτη προώθηση και ολοκλήρωση των μελετών των Προγραμ­μάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (καθορισμού Ζ.Υ.Σ.).
 3. Μεριμνά για τη διασφάλιση των απαιτουμένων πι­στώσεων χρηματοδότησης των μελετών που ανατίθε­νται από το ΤΕΕ, η χρηματοδότηση των οποίων καθορί­ζεται στο άρθρο 6 της παρούσας, καθώς και εν γένει για την τήρηση των προβλεπομένων σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 4. Μεριμνά για τη διασφάλιση των απαιτουμένων πιστώσεων χρηματοδότησης του ΤΕΕ για την κάλυψη των διαχειριστικών του δαπανών κατά το άρθρο 7 της παρούσας, καθώς και για την τήρηση των προβλεπο- μένων σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 5. Κινεί τις διαδικασίες για την εκπόνηση των μελετών των Προγραμμάτων καθορισμού Ζ.Υ.Σ., με την έκδοση των αποφάσεων της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4495/2017.
 6. Ενημερώνει αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα για κάθε ενέργεια αρμοδιότητάς του σχετικά με την εκτέ­λεση των Προγραμμάτων.
 7. Συντάσσει τα Τεύχη των διαγωνισμών σχετικά με την ανάθεση των μελετών καθορισμού Ζ.Υ.Σ. και τα διαβιβά­ζει, μετά από σχετική γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. – κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 της παρού­σας – στο ΤΕΕ, προκειμένου να προωθηθούν οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες.
 8. Μεριμνά για την παροχή προς την Αναθέτουσα Αρχή κάθε διαθέσιμου στοιχείου για την εκκίνηση της δια­γωνιστικής διαδικασίας και συνεργάζεται με αυτήν επί σταθερής βάσεως, καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης των μελετών, μέχρι και την οριστική έγκριση και παραλαβή τους.
 9. Υποδεικνύει υπηρεσιακό εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ, μέ­λος του ΤΕΕ, στις τριμελείς Επιτροπές παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής των μελετών, αμέσως μόλις ζητηθεί από το ΤΕΕ.
 10. Μεριμνά για την ταχεία προώθηση όλων των δια­δικασιών δημοσιότητας/διαβούλευσης και οριστικοποί­ησης των μελετών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
 11. Εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις ολοκλήρωσης των μελετών.
 12. Προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη θεσμοθέτηση των μελετών που παραδίδονται από το ΤΕΕ, με την προώθηση προς έκδοση των σχετικών κατά περίπτωση προεδρικό διαταγμάτων.

Άρθρο 9 Ενέργειες και υποχρεώσεις του ΤΕΕ ως Αναθέτουσας Αρχής

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», ως Αναθέ­τουσα Αρχή και Φορέας Υλοποίησης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας, υποχρεούται να:

 1. Προβαίνει άμεσα στον ορισμό της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας υπηρεσίας, καθώς και του Τεχνικού Συμβουλίου για την εκπόνηση των μελετών.
 2. Δημιουργεί και συντηρεί το Ολοκληρωμένο Πληρο­φοριακό Σύστημα του άρθρου 5 της παρούσας.
 3. Παραλαμβάνει από το ΥΠΕΝ τα Τεύχη διαγωνισμού και προβαίνει άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επιτυχή διενέργεια και ολοκλήρωση των διαγω­νιστικών διαδικασιών για την ανάθεση των μελετών, με τήρηση των σχετικών ισχυουσών διατάξεων.
 4. Γνωστοποιεί στο ΥΠΕΝ τα μέλη των τριμελών Επι­τροπών που ορίζονται για την παρακολούθηση, επίβλε­ψη και παραλαβή των μελετών.
 5. Ενημερώνει αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα για κάθε ενέργεια αρμοδιότητάς του σχετικά με την πορεία εκπόνησης των μελετών των αντιστοίχων Προ­γραμμάτων.
 6. Εντοπίζει τις τυχόν αρρυθμίες ή ζητήματα που ανα­φύονται κατά την εκπόνηση των μελετών και λαμβάνει αμέσως τα προσήκοντα κατά περίπτωση μέτρα, προκειμένου να επιλυθούν και να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καθυστερήσεις.
 7. Υποβάλλει σε μηνιαία βάση, ή όποτε εκτάκτως ζητηθεί, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γε­νικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Πε­ριβάλλοντος και στον Συντονιστή του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, σχετικά ενημερωτικά υπομνήματα για την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων.
 8. Συνεργάζεται, ως Αναθέτουσα Αρχή, με την ηγεσία του ΥΠΕΝ, τον Συντονιστή και την Τεχνική Γραμματεία του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, καθώς και τις υπηρεσίες του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδίως των Δήμων που εμπλέκονται στην υλοποίηση των Προγραμ­μάτων, καθ’ όλη τη διάρκειά τους.
 9. Παραδίδει άμεσα στο ΥΠΕΝ κάθε μελέτη, μετά την ολοκλήρωσή της.
 10. Προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προσαρμογή των μελετών στις τυχόν παρατηρήσεις του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και την οριστικοποίησή τους, πριν την προώθηση αυτών για θεσμοθέτηση.
 11. Εγκρίνει και παραλαμβάνει οριστικά τις μελέτες κατά τα ισχύοντα.

Άρθρο 10 Χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης των μελετών στον Κύριο των Προγραμμάτων

Η ολοκλήρωση των μελετών των Προγραμμάτων κα­θορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης με Αναθέτουσα Αρχή το ΤΕΕ κατά τα οριζόμενα στην πα­ρούσα, η εν συνεχεία παράδοσή τους στον Κύριο των Προγραμμάτων και η έκδοση των σχετικών Βεβαιώσεων περί της ολοκλήρωσής τους από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, θα συντελείται σταδιακά. Τα ανω­τέρω πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, για το σύνολο των μελετών, έως την 30η Ιουνίου 2025.

Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο­σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Δείτε την απόφαση του ΥΠΕΝ στο ΦΕΚ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας