ecopress
Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) ο νέος νόμος μαμούθ με συνολικά 275 άρθρα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με ρυθμίσεις για... Στο ΦΕK ο νέος «νόμος μαμούθ» του ΥΠΕΝ – τι μπήκε σε 275 άρθρα

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) ο νέος νόμος μαμούθ με συνολικά 275 άρθρα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με ρυθμίσεις για τη σύσταση νέας  Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και τη διαχείριση του νερού και για περιβαλλοντικά, πολεοδομικά χωροταξικά, ενεργειακά θέματα, όπως επίσης για τα λατομεία και τα απόβλητα.

 

Στο νέο νόμο του ΥΠΕΝ, οι βασικές ρυθμίσεις για τις μεταβιβάσεις και τις οικοδομικές άδειες ακινήτων, που αφορούν σε μονομερή υπαγωγή αυθαιρέτου, αποδοχή κληρονομίας δασικού ακινήτου χωρίς δασικό πιστοποιητικό, την κατάργηση προσάρτησης πολεοδομικών δικαιολογητικών σε συμβόλαια και τη λειτουργική συνένωση όμορων γηπέδων. Ποιές ρυθμίσεις αποσύρθηκαν. Δείτε εδώ στο ecopress

Ο νέος νόμος του ΥΠΕΝ με αριθμό  5037/2023 (ΦΕΚ Τεύχος Πρώτο της 28ης Μαρτίου 2023) μεταξύ πολλών άλλων εισάγει και ισχύουν νέες ρυθμίσεις για τις Ενεργειακές Κοινότητες πολιτών, τις ΑΠΕ και την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τα συμβόλαια τις μεταβιβάσεις τις οικοδομικές άδειες και αυθαίρετα κτίσματα, τους δασικούς χάρτες και τη δασική πολιτική κ.α.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις για τη νέα αρχή Υδάτων ξεσήκωσαν αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής με το ΥΠΕΝ να διαβεβαιώνει ότι δεν έχει στόχο την ιδιωτικοποίηση του νερού, ενώ γενικότερα ο νέος νόμος  επικρίθηκε τόσο για το γεγονός ότι συμπεριέλαβε τέσσερα νομοσχέδια σε ένα, όσο και για το γεγονός ότι δεν έγινε επαρκής διαβούλευσης, ενώ πολλές από τις διατάξεις του, ιδίως για δασικά, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά θέματα επισημάνθηκαν από κόμματα της αντιπολίτευσης και περιβαλλοντικούς φορείς, ως αντισυνταγματικές και «φωτογραφικές».

Στο νέο νόμο του ΥΠΕΝ 5037/2023, με τίτλο:  «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ΰδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νο­μοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρι­κής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανε­ώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος», οι τίτλοι των κεφαλαίων και των 275 άρθρων που περιλαμβάνονται έχουν ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ­ΑΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α’

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ­ΑΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙ­ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

Άρθρο 3 Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 4 Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ν. 4001/ 2011 – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 4001/2011

Άρθρο 5 Προσθήκη αρχών ως προς την άσκηση αρμο­διοτήτων επί των υδάτων και των αστικών αποβλήτων – Προσθήκη περ. (ια) και (ιβ) στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4001/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘ­ΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ

Άρθρο 6 Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρ­γειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4001/2011

Άρθρο 7 Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Απο­βλήτων, Ενέργειας και Υδάτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 4001/2011

Άρθρο 8 Σύνθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλή­των, Ενέργειας και Υδάτων – Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4001/2011

Άρθρο 9 Λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλή­των, Ενέργειας και Υδάτων – Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 4001/2011

Άρθρο 10 Αρμοδιότητες του Προέδρου και των Αντι­προέδρων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων – Αντικατάσταση άρθρου 9 ν. 4001/2011

Άρθρο 11 Εποπτεία – Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 4001/2011

Άρθρο 12 Αναδιοργάνωση παρόχων υπηρεσιών ύδατος και Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Προ­σθήκη άρθρου 12Β στον ν. 4001/2011

Άρθρο 13 Προστασία καταναλωτών – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 24 του ν. 4001/2011

Άρθρο 14 Διεθνής συνεργασία – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 25 του ν. 4001/2011

Άρθρο 15 Συλλογή στοιχείων – Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 4001/2011

Άρθρο 16 Κανονιστικές και νομοπαρασκευαστικές αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέρ­γειας και Υδάτων – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 30 του ν. 4001/2011

Άρθρο 17 Καταγγελία ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 34 ν. 4001/2011

Άρθρο 18 Κυρώσεις – Προσθήκη παρ. 8 έως 11 στο άρθρο 36 του ν. 4001/2011

Άρθρο 19 Διαιτησία – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 37 ν. 4001/2011

Άρθρο 20 Πόροι – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 38 ν. 4001/2011

Άρθρο 21 Ενίσχυση του προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων – Αντικατάστα­ση παρ. 2 άρθρου 37 ν. 3428/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22 Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Τροποποίηση παρ. 16 άρθρου 72 ν. 4819/2021

Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 24 Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 25 Προσθήκη Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ στον ν. 4001/2011 ΜΕΡΟΣ Β’

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 26 Γενικά περί των αρμοδιοτήτων επί υδάτων

Άρθρο 27 Μεταφορά εποπτείας «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» και «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.» στο Υπουργείο Περιβάλ­λοντος και Ενέργειας

Άρθρο 28 Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων – Αντικατά­σταση παρ. 3 άρθρου 4 ν. 3199/2003

Άρθρο 29 Κατανομή αρμοδιοτήτων διαχείρισης λεκα­νών απορροής ποταμού στις Αποκεντρωμένες Διοική­σεις – Αντικατάσταση παρ. 2 και 3 άρθρου 5 ν. 3199/2003

Άρθρο 30 Συμβούλιο Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοί­κησης – Αντικατάσταση άρθρου 6 ν. 3199/2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 31 Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα – Προσθήκη άρθρου 6Α στον ν. 3199/2003

Άρθρο 32 Σχέδια διαχείρισης – Αντικατάσταση άρθρου 7 ν. 3199/2003

Άρθρο 33 Διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ της άντλησης και της ανατροφοδότησης των υπόγειων υδά­των – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 11 του ν. 3199/2003

Άρθρο 34 Ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος – Αντικατάσταση άρθρου 12 ν. 3199/2003

Άρθρο 35 Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών ύδατος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36 Καταργούμενες διατάξεις

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗ­ΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑ­ΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ – ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΕ 2018/2001 ΚΑΙ 2019/944 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37 Σκοπός

Άρθρο 38 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΛΗΡΟ­ΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 3468/2006

Άρθρο 39 Σκοπός – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 3468/ 2006 (Άρθρο 3 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)

Άρθρο 40 Ορισμοί – Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 3468/ 2006 και άρθρου 3 ν. 3054/2002 (άρθρο 2 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)

Άρθρο 41 Υπολογισμός του μεριδίου της ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Τροποποίηση άρ­θρου 2Α του ν. 3468/2006

Άρθρο 42 Πληροφόρηση και κατάρτιση για τις Ανα­νεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 2Γ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 43 Ένταξη σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ­γειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 9 ν. 3468/2006

Άρθρο 44 Καταργούμενες διατάξεις – Κατάργηση άρ­θρων 2Β, 5 και 21 ν. 3468/2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙ­ΗΣΗ Ν. 3468/2006

Άρθρο 45 Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας – Προ­σθήκη Κεφαλαίου ΒΑ’ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 46 Νομική μορφή Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 6Β στον ν. 3468/2006

Άρθρο 47 Μέλη Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 6Γ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 48 Συνεταιριστικές μερίδες Κοινότητας Ανανεώ­σιμης Ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 6Δ στον ν. 3468/ 2006

Άρθρο 49 Αντικείμενο δραστηριότητας Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 6Ε στον ν. 3468/2006

Άρθρο 50 Τύπος – Ελάχιστο περιεχόμενο του Καταστα­τικού – Προσθήκη άρθρου 6ΣΤ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 51 Σύσταση Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργει­ας – Προσθήκη άρθρου 6Ζ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 52 Μητρώο Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργει­ας και Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών – Δικαιολογητικά – Προσθήκη άρθρου 6Η στον ν. 3468/2006

Άρθρο 53 Όργανα της Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέρ­γειας – Προσθήκη άρθρου 6Θ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 54 Πλεονάσματα χρήσης – Προσθήκη άρθρου 6Ι στον ν. 3468/2006

Άρθρο 55 Απαγόρευση μεταβίβασης Βεβαιώσεων Πα­ραγωγού και λοιπών διοικητικών αδειών – Προσθήκη άρθρου 6ΙΑ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 56 Λύση – Εκκαθάριση – Συγχώνευση – Μετα­τροπή – Προσθήκη άρθρου 6ΙΒ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 57 Γενικοί όροι δραστηριοποίησης Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας και σχέσεις με Διαχειριστές Δι­κτύων Διανομής και Συστήματος – Προσθήκη άρθρου 6ΙΓ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 58 Ενώσεις – Ομοσπονδία – Προσθήκη άρθρου 6ΙΔ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 59 Αξιολόγηση των φραγμών – Συμμετοχή στα καθεστώτα στήριξης – Προσθήκη άρθρου 6ΙΕ στον ν. 3468/ 2006

Άρθρο 60 Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 6ΙΣΤ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 61 Μεταβατικές διατάξεις για τις Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 – Προσθήκη άρθρου 6ΙΖ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 62 Καταργούμενες διατάξεις – Κατάργηση άρ­θρου 7 ν. 4513/2018 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/ΑΥΤΟΠ ΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑNΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 3468/2006

Άρθρο 63 Ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης ενέργει­ας από ανανεώσιμες πηγές – Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 3468/2006

Άρθρο 64 Εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από αυτοκατανα­λωτές – Αντικατάσταση άρθρου 14Α ν. 3468/2006

Άρθρο 65 Εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πη­γών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμό­τητας Υψηλής Απόδοσης από Οργανισμούς Τοπικής Αυ­τοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Τροποποίηση άρθρου 14Β ν. 3468/2006

Άρθρο 66 Συλλογική αυτοκατανάλωση – Προσθήκη άρθρου 14Γ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 67 Μεταβατικές διατάξεις ως προς τις Οριστι­κές Προσφορές Σύνδεσης και τις Συμβάσεις Σύνδεσης Αυτοπαραγωγών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟ­ΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 3468/2006

Άρθρο 68 Έκδοση Εγγυήσεων Προέλευσης – Τροπο­ποίηση παρ. 5 άρθρου 15 ν. 3468/2006

Άρθρο 69 Διαχείριση Εγγυήσεων Προέλευσης και Μη­χανισμός Διασφάλισης Συστήματος Εγγυήσεων Προέ­λευσης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 18 ν. 3468/2006

Άρθρο 70 Πλατφόρμα για την ανάπτυξη των Ανανεώ­σιμων Πηγών Ενέργειας και τις στατιστικές μεταβιβάσεις μεταξύ των κρατών μελών – Τροποποίηση άρθρου 32Α ν. 3468/2006

Άρθρο 71 Κοινά έργα μεταξύ κρατών μελών – Αντικα­τάσταση άρθρου 32Β ν. 3468/2006

Άρθρο 72 Κοινά έργα μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών – Τροποποίηση άρθρου 32Γ του ν. 3468/2006

Άρθρο 73 Κοινά καθεστώτα στήριξης – Αντικατάσταση άρθρου 32Δ του ν. 3468/2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ – ΤΡΟΠΟ­ΠΟΙΗΣΗ Ν. 3468/2006

Άρθρο 74 Προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών – Προσθήκη άρθρου 32ΣΤΑ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 75 Ειδικοί κανόνες για τα βιοκαύσιμα, τα βιο- ρευστά και τα καύσιμα βιομάζας που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών – Προσθήκη άρ­θρου 32ΣΤΒ στον ν. 3468/2006 Άρθρο 76 Κανόνες υπολογισμού σε σχέση με τα ελά­χιστα μερίδια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις με­ταφορές – Προσθήκη άρθρου 32ΣΤΓ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 77 Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών – Προσθήκη άρθρου 32ΣΤΔ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 78 Ενωσιακή βάση δεδομένων – Προσθήκη άρθρου 32ΣΤΕ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 79 Κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπο­μπών αερίων θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα βιο- ρευστά και τα καύσιμα βιομάζας – Τροποποίηση άρθρου 32Ζ ν. 3468/2006

Άρθρο 80 Επαλήθευση της τήρησης των κριτη­ρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερί­ων θερμοκηπίου – Αντικατάσταση άρθρου 32Η του ν. 3468/2006

Άρθρο 81 Υπολογισμός του αντικτύπου των βιοκαυ­σίμων, των βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας στα αέρια θερμοκηπίου – Αντικατάσταση άρθρου 32Θ ν. 3468/2006

Άρθρο 82 Κυρώσεις – Προσθήκη άρθρου 32ΘΑ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 83 Ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσι­μες πηγές στη θέρμανση και την ψύξη – Πρόσβαση Ανα­νεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα δίκτυα και τις υποδομές τηλεθέρμανσης – τηλεψύξης – Προσθήκη άρθρου 32ΘΒ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 84 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 85 Παραρτήματα – Τροποποίηση άρθρου 32Ι του ν. 3468/2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.4001/2011

Άρθρο 86 Ορισμοί – Προσθήκη περ. μιθ) στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Περ. α) και β) παρ. 11 άρθρου 2 και περ. α) παρ. 1 άρθρου 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

Άρθρο 87 Νομική μορφή Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών – Προσθήκη άρθρου 47Α στον ν. 4001/2011

Άρθρο 88 Μέλη Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών – Προσθήκη άρθρου 47Β στον ν. 4001/2011

Άρθρο 89 Συνεταιριστικές μερίδες Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών – Προσθήκη άρθρου 47Γ στον ν. 4001/2011

Άρθρο 90 Αντικείμενο δραστηριότητας Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών – Προσθήκη άρθρου 47Δ στον ν. 4001/2011

Άρθρο 91 Τύπος – Ελάχιστο περιεχόμενο του καταστα­τικού – Προσθήκη άρθρου 47Ε στον ν. 4001/2011

Άρθρο 92 Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών – Προσθήκη άρθρου 47ΣΤ στον ν. 4001/2011

Άρθρο 93 Όργανα της Ενεργειακής Κοινότητας Πολι­τών – Προσθήκη άρθρου 47Ζ στον ν. 4001/2011

Άρθρο 94 Πλεονάσματα χρήσης – Προσθήκη άρθρου 47Η στον ν. 4001/2011

Άρθρο 95 Απαγόρευση μεταβίβασης Αδειών Παρα­γωγής, Βεβαιώσεων Παραγωγού και λοιπών διοικητικών αδειών – Προσθήκη άρθρου 47Θ στον ν. 4001/2011

Άρθρο 96 Λύση – Εκκαθάριση – Συγχώνευση – Μετα­τροπή – Προσθήκη άρθρου 47Ι στον ν. 4001/2011

Άρθρο 97 Γενικοί όροι δραστηριοποίησης Ενεργεια­κών Κοινοτήτων Πολιτών και σχέσεις με Διαχειριστές Δικτύων Διανομής και Συστήματος Μεταφοράς – Προ­σθήκη άρθρου 47ΙΑ στον ν. 4001/2011

Άρθρο 98 Ενώσεις – Ομοσπονδία – Προσθήκη άρθρου 47ΙΒ στον ν. 4001/2011

Άρθρο 99 Δικαιώματα και αντιμετώπιση των Ενεργεια­κών Κοινοτήτων Πολιτών – Προσθήκη άρθρου 47ΙΓ στον ν. 4001/2011

Άρθρο 100 Από κοινού χρήση ηλεκτρικής ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 47ΙΔ στον ν. 4001/2011

Άρθρο 101 Άσκηση των δραστηριοτήτων της διαχείρι­σης συστήματος διανομής και της εκμετάλλευσης κλει­στού συστήματος διανομής από Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών – Προσθήκη άρθρου 47ΙΕ στον ν. 4001/2011

Άρθρο 102 Αξιολόγηση των φραγμών – Προσθήκη άρθρου 47ΙΣΤ στον ν. 4001/2011

Άρθρο 103 Μεταβατικές διατάξεις για τις Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 – Προσθήκη άρθρου 47ΙΖ στον ν. 4001/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑ­ΘΕΣΤΩΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Άρθρο 104 Ανανεώσιμα αέρια – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 2 ν. 4001/2011

Άρθρο 105 Πρόσβαση ανανεώσιμων αερίων στα δί­κτυα και τις υποδομές φυσικού αερίου – Αντικατάσταση άρθρου 92 ν. 4001/2011

Άρθρο 106 Παρακολούθηση Καθεστώτων Στήριξης – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 12 ν. 4414/2016 (παρ. 4 άρθρου 6 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Α’

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 107 Σκοπός

Άρθρο 108 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4414/2016

Άρθρο 109 Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης από αυ­τοκαταναλωτές – Τροποποίηση παρ. 16 άρθρου 3 του ν. 4414/2016

Άρθρο 110 Καθορισμός ανώτατου ορίου χρεώσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 5α ν. 4414/2016

Άρθρο 111 Παράταση προθεσμίας υπογραφής Συμβά­σεων Λειτουργικής Ενίσχυσης – Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4414/2016

Άρθρο 112 Έναρξη λειτουργίας σταθμών Ανανεώσι­μων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης εκτός του καθεστώτος στήριξης του ν. 4414/2016 – Τροποποίηση άρθρου 12Α ν. 4414/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣ­ΧΥΣΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕ- ΝΑ ΝΗΣΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4414/2016

Άρθρο 113 Ειδικό πλαίσιο Καθεστώτος Λειτουργικής Ενίσχυσης στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά – Αντικατά­σταση άρθρου 21 του ν. 4414/2016

Άρθρο 114 Μέτρα ενίσχυσης Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά – Προσθήκη άρθρου 21Α στον ν. 4414/2016

Άρθρο 115 Εφαρμογή των μέτρων ενίσχυσης Υβριδι­κών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά – Προσθή­κη άρθρου 21Β στον ν. 4414/2016

Άρθρο 116 Ζητήματα αδειοδότησης των Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά – Προσθήκη άρθρου 21Γ στον ν. 4414/2016

Άρθρο 117 Ζητήματα επενδυτικών ενισχύσεων των Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά – Προσθήκη άρθρου 21Δ στον ν. 4414/2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑ­ΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΗΛΕ­ΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4685/2020

Άρθρο 118 Ρυθμίσεις για σταθμούς Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με ενσωματωμένη αποθήκευση που αναπτύσσονται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή Δίκτυο – Τροποποίηση παρ. 11Α και 11Β άρθρου 10 ν. 4685/2020

Άρθρο 119 Αίτηση για Βεβαίωση Ειδικών Έργων – Τρο­ποποίηση περ. γ) παρ. 2 άρθρου 19 ν. 4685/2020

Άρθρο 120 Ρυθμίσεις για τη δόμηση μεγάλων και υπό­γειων Υδροηλεκτρικών Σταθμών – Τροποποίηση άρθρου 101 ν. 4685/2020

Άρθρο 121 Εξορθολογισμός τιμών αποζημίωσης σταθ­μών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από κατ’ επάγγελμα αγρότες – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 123 του ν. 4685/ 2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑ­ΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡ­ΓΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4951/2022

Άρθρο 122 Αδειοδοτούσα αρχή έκδοσης Άδειας Εγκα­τάστασης και Λειτουργίας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 3 ν. 4951/2022

Άρθρο 123 Τροποποίηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης – Τροποποίηση παρ. 18 και παρ. 19 άρθρου 5 ν. 4951/2022

Άρθρο 124 Αποστάσεις μεταξύ έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κοινού αιτήματος περί χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 14 ν. 4951/2022

Άρθρο 125 Ζητήματα αρμοδιότητας για τη χορήγη­ση Άδειας Εγκατάστασης – Τροποποίηση άρθρου 17 ν. 4951/2022

Άρθρο 126 Τεκμηρίωση της νομίμου χρήσεως του ακινήτου εγκαταστάσεως – Τροποποίηση περ. α) παρ. 1 άρθρου 18 ν. 4951/2022

Άρθρο 127 Αποστάσεις ασφαλείας ανεμογεννητριών – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 21 ν. 4951/2022

Άρθρο 128 Δυνατότητα μεταφοράς θέσης εγκατάστα­σης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Τροπο­ποίηση παρ. 1 άρθρου 24 ν. 4951/2022

Άρθρο 129 Έκδοση άδειας λειτουργίας σταθμών Ανα­νεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρι­σμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 28 του ν. 4951/2022

Άρθρο 130 Προώθηση εγκαταστάσεων συστημάτων αποθήκευσης – Προσθήκη περ. μγ) στην παρ. 2 άρθρου 29 ν. 4495/2017

Άρθρο 131 Τμηματική Άδεια Λειτουργίας για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 29 του ν. 4951/2022

Άρθρο 132 Διασφάλιση υλοποίησης έργων – Τροπο­ποίηση άρθρου 31 ν. 4951/2022

Άρθρο 133 Αδυναμία έκδοσης βεβαίωσης καταχώρι­σης πολυγώνου εξαιρούμενου σταθμού – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 33 ν. 4951/2022

Άρθρο 134 Προθεσμία σύναψης σύμβασης σύνδεσης Εξαιρουμένων Σταθμών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 35 ν. 4951/2022

Άρθρο 135 Αύξηση ισχύος σταθμού ριζικής ανανέω­σης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 42 ν. 4951/2022

Άρθρο 136 Προθεσμίες εξαιρούμενων σταθμών για σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης και μεταβατική διάταξη για εν ισχύ Άδειες Εγκατάστασης – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 54 ν. 4951/2022

Άρθρο 137 Διόρθωση παραπομπής για τον καθορισμό της τιμής αναφοράς – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 93 ν. 4951/2022

Άρθρο 138 Αύξηση εγκατεστημένης ισχύος φωτο- βολταϊκών σταθμών – Διάθεση περιθωρίων για φωτο- βολταϊκούς σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά – Τροποποίηση άρθρου 97 ν. 4951/2022

Άρθρο 139 Επιμερισμός κόστους σύνδεσης έργων επέ­κτασης ή ενίσχυσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Ελληνικού Δικτύου Μετα­φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 98 ν. 4951/2022

Άρθρο 140 Απόσυρση σταθμών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 904/2011 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 102 ν. 4951/2022

Άρθρο 141 Αιολικά πάρκα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά – Τροποποίηση άρθρου 103 ν. 4951/2022

Άρθρο 142 Προσδιορισμός χρεώσεων προμήθειας κα­θολικής υπηρεσίας – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 138 ν. 4951/2022 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 143 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για προγράμματα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Άρθρο 144 Μετακίνηση προσωπικού μεταξύ της Δη­μόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας – Αντικατάσταση παρ. 3Α άρθρου 125 ν. 4001/2011

Άρθρο 145 Κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπι­κό του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης

Άρθρο 146 Θέματα προσωπικού «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» και των συνδεδεμένων μ’ αυτήν εταιρειών – Προ­σθήκη παρ. 7 στο άρθρο 80ΙΒ του ν. 4001/2011

Άρθρο 147 Προσλήψεις συγγενών θανόντων σε ερ­γατικά ατυχήματα εργαζομένων σε εργολάβους εγκα­ταστάσεων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 6 ν. 2244/1994 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 148 Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Ηλεκτροκίνησης και Υλοποίηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων – Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4710/2020

Άρθρο 149 Υποχρέωση εγκατάστασης σημείων επανα- φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων από Οργανισμούς Το­πικής Αυτοδιοίκησης – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 17 του ν. 4710/2020

Άρθρο 150 Αξιολόγηση Εθνικού Σχεδίου για την Ηλε­κτροκίνηση – Τροποποίηση άρθρου 43 ν. 4710/2020 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 151 Προσαρμογή αποζημίωσης σταθμών βιο­μάζας, βιοαερίου λόγω ενεργειακής κρίσης

Άρθρο 152 Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας – Τροποποίηση άρθρου 32 ν. 4872/2021

Άρθρο 153 Αυτοτιμολόγηση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερ­μότητας Υψηλής Απόδοσης

Άρθρο 154 Αναβίωση φωτοβολταϊκών σταθμών για εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού

Άρθρο 155 Σύναψη διμερών συμβάσεων για σταθμούς – Τροποποίηση υποπαρ. ΙΓ4 παρ. ΙΓ άρθρου 1 ν. 4254/2014

Άρθρο 156 Συμμόρφωση στη Συμφωνία μεταφοράς επικίνδυνων υλικών («ADR») – Προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 15 του ν. 3054/2002

Άρθρο 157 Κατανομή βιοντίζελ – Προσθήκη περ. ζ) στην παρ. 7 άρθρου 15Α του ν. 3054/2002

Άρθρο 158 Αξιοποίηση διαθέσιμου περιθωρίου αιολι­κών σταθμών στα συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

Άρθρο 159 Κάλυψη έκτακτων αναγκών ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο για την περίοδο Μαρτίου 2022 έως Μαρτίου 2023 – Αντικατάσταση άρθρου 121 ν. 4951/2022

Άρθρο 160 Απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών παρα­γωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο ή πετρελαϊκά προϊόντα – Δυνατότητα μετατροπής αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε άδειες αποθήκευ­σης ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 132 ν. 4001/2011

Άρθρο 161 Εγγυητική επιστολή σε σταθμούς παρα­γωγής με καύσιμο λιθάνθρακα, λιγνίτη, φυσικό αέριο ή πετρελαϊκά προϊόντα

Άρθρο 162 Έργα υδροηλεκτρικών σταθμών εθνικής σπουδαιότητας – Κατάργηση μετεγκατάστασης του οι­κισμού «Ακρινής του Νομού Κοζάνης

Άρθρο 163 Διαδικασίες απαλλοτρίωσης για αιολικούς σταθμούς – Προσθήκη παρ. 4α και τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 4 του ν. 4951/2022

Άρθρο 164 Προώθηση υλοποίησης πιλοτικών έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων – Προσθήκη παρ. 32λστ στο άρθρο 2 και άρθρου 7Α στον ν. 4964/2022 – Τροπο­ποίηση άρθρου 174 ν. 4964/2022

Άρθρο 165 Παρατάσεις προθεσμιών έργων Ανανε­ώσιμων Πηγών Ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 2 και 7 άρθρου 56 ν. 4903/2022 ΜΕΡΟΣ Γ’

ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 166 Διαδικασία εκ νέου καθορισμού, τροποποί­ησης ή επέκτασης προϋφιστάμενης λατομικής περιοχής

Άρθρο 167 Μεταλλευτικές έρευνες Δημοσίου – Αντι­κατάσταση άρθρου 1 ν.δ. 4433/1964

Άρθρο 168 Χρηματοδότηση διεξαγωγής μεταλλευτι­κών ερευνών – Αντικατάσταση άρθρου 2 ν.δ. 4433/1964

Άρθρο 169 Δημόσιες μεταλλευτικές περιοχές – Αντι­κατάσταση άρθρου 3 ν.δ. 4433/1964

Άρθρο 170 Τρόπος αποδείξεως δικαιώματος έρευνας και εκμεταλλεύσεως – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 44 ν. 4512/2018

Άρθρο 171 Παράταση προθεσμίας υποβολής απαι- τούμενων δικαιολογητικών για τη λειτουργία λατομείων σχιστολιθικών πλακών – Τροποποίηση παρ. 23 άρθρου 68 ν. 4512/2018

Άρθρο 172 Καταβολή επιδικασθέντων ποσών μειώσε­ων αποδοχών του προσωπικού του πρώην Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ΜΕΡΟΣ Δ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙ­ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕ­ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άρθρο 173 Ορισμοί

Άρθρο 174 Στόχοι προστασίας της φύσης

Άρθρο 175 Αποκατάσταση χερσαίων και παράκτιων οικοσυστημάτων, οικοσυστημάτων γλυκών υδάτων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων σε περιοχές του δικτύου «Natura 2000»

Άρθρο 176 Αποκατάσταση των πληθυσμών των επι- κονιαστών

Άρθρο 177 Αποκατάσταση αστικών οικοσυστημάτων

Άρθρο 178 Ειδικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα – Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 1650/1986

Άρθρο 179 Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 180 Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις – Τροποποίηση παρ. 1 και 1α και προσθήκη παρ. 1β, 1γ, 1δ και 1ε στο άρθρο 21 του ν. 4014/2011

Άρθρο 181 Διοικητική κύρωση σε παραγωγούς απα­γορευμένων πλαστικών προϊόντων μιας χρήσεως – Τρο­ποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 18 ν. 4736/2020

Άρθρο 182 Ανάθεση καθηκόντων περιβαλλοντικών ελέγ­χων στα στελέχη των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών – Τροποποίηση άρθρου 34 ν. 4685/2020

Άρθρο 183 Υλοποίηση τεχνικών έργων από τον Οργα­νισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Τροποποίηση παρ. 5 και 6 άρθρου 27 και παρ. 2 άρθρου 29 ν. 4685/2020

Άρθρο 184 Καίριες Περιοχές Βιοποικιλότητας – Τροπο­ποίηση άρθρου 33 ν. 4685/2020

Άρθρο 185 Παράταση χρονικής ισχύος αποσπάσεων υπαλλήλων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Άρθρο 186 Λειτουργία βάσης δεδομένων Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Προσθήκη παρ. 10α στο άρθρο 11 του ν. 4014/2011

Άρθρο 187 Αποκλειστικότητα ανταποδοτικού δικαι­ώματος επαγγελματικής αλιείας κατοίκων παραλιμνίων Κοινοτήτων σε τεχνητές λίμνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣ­ΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άρθρο 188 Ποινική προστασία των ειδών της άγριας πανίδας – Προσθήκη παρ. 29 στο άρθρο 2 και παρ. 8 στο άρθρο 34 του ν. 4830/2021

Άρθρο 189 Ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις που αφορούν προστατευτικά μέτρα, την αντιμετώπιση πυρ­καγιών και τη διάνοιξη οδών, επί δασικών εκτάσεων – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 68 και παρ. 8 άρθρου 71 ν. 998/1979

Άρθρο 190 Αγροτικά αδικήματα κλοπής και υπεξαίρε­σης – Αντικατάσταση άρθρου 37 ν. 3585/2007

Άρθρο 191 Αρμόδιο όργανο και διαδικασία επιβολής προστίμου για φθορές που προκαλούνται από ζώα – Τρο­ποποίηση παρ. 5 άρθρου 39 ν. 3585/2007

Άρθρο 192 Ευθύνη εξουσιαστών ζώων, πτηνών και μελισσών – Αντικατάσταση άρθρου 40 ν. 3585/2007

Άρθρο 193 Διατάραξη ροής αρδευτικών υδάτων – Αντικατάσταση άρθρου 41 ν. 3585/2007

Άρθρο 194 Κυρώσεις σε περίπτωση μετατόπισης ορο- σήμων – Αντικατάσταση άρθρου 42 ν. 3585/2007

Άρθρο 195 Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης αγρονομικών διατάξεων – Αντικατάσταση άρθρου 43 ν. 3585/2007

Άρθρο 196 Αστική ευθύνη αγροτικών αδικημάτων – Τροποποίηση άρθρου 50 ν. 3585/2007

Άρθρο 197 Κατάσχεση υλοτομικών προϊόντων – Αντι­κατάσταση παρ. 2 άρθρου 93 ν.δ. 86/1969

Άρθρο 198 Παράνομη υλοτομία και μεταφορά δασικών προϊόντων – Αντικατάσταση άρθρου 268 ν.δ. 86/1969

Άρθρο 199 Παράνομη υλοτομία και μεταφορά δα­σικών προϊόντων – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 270 ν.δ. 86/1969

Άρθρο 200 Ποινική δίωξη και πράξεις καταλογισμού – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 271 ν.δ. 86/1969

Άρθρο 201 Παρακράτηση φόρου ή μισθώματος του Δημοσίου – Τροποποίηση άρθρου 272 ν.δ. 86/1969

Άρθρο 202 Απαγόρευση βοσκής – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 276 ν.δ. 86/1969

Άρθρο 203 Παραβάσεις των περί ρητινοσυλλογής διατάξεων – Αντικατάσταση άρθρου 279 ν.δ. 86/1969

Άρθρο 204 Κυρώσεις, επί παραβάσεων των περί ρητι­νοσυλλογής διατάξεων – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 286 ν.δ. 86/1969

Άρθρο 205 Ποινές κατά των παραβατών των διατάξε­ων περί θήρας – Αντικατάσταση άρθρου 287 ν.δ. 86/1969

Άρθρο 206 Διαδικασία βεβαίωσης των παραβάσεων περί θήρας – Αντικατάσταση άρθρου 287Α ν.δ. 86/1969

Άρθρο 207 Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Κυνηγών – Αντικατάσταση άρθρου 287Β ν.δ. 86/1969

Άρθρο 208 Κατάσχεση και δήμευση μέσων παρανό­μου θήρας – Αντικατάσταση άρθρου 288 ν.δ. 86/1969

Άρθρο 209 Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Άρθρο 210 Δημιουργία κοινόχρηστου χώρου δασικής αναψυχής στην περιοχή «ΠΡΩΗΝ ΝΤΑΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΤΣΙ­ΟΥ» του Δήμου Γαλατσίου Αττικής

Άρθρο 211 Αποζημίωση των μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων – Προσθήκη παρ. 2α και 2β στο άρθρο 6Α του ν. 3889/2010

Άρθρο 212 Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων – Τρο­ποποίηση παρ. 1 άρθρου 18 ν. 3889/2010

Άρθρο 213 Εξαίρεση υποχρέωσης επισύναψης δασικού πιστοποιητικού σε συμβολαιογραφικές πράξεις αποδο­χής κληρονομίας – Λήψη υπόψη αποφάσεων των Επιτρο­πών Εξέτασης Αντιρρήσεων για τη βεβαίωση του δασι­κού ή μη χαρακτήρα – Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 3889/ 2010

Άρθρο 214 Δασικές εκτάσεις σε χερσαία ζώνη λιμένα – Υλοποίηση οικοδομικών αδειών σε μη δασικού χαρα­κτήρα προστατευόμενες εκτάσεις – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 3 ν. 998/1979

Άρθρο 215 Επέμβαση σε δασικές εκτάσεις – Τροποποί­ηση άρθρου 45 ν. 998/1979

Άρθρο 216 Εκχερσωμένες εκτάσεις – Τροποποίηση άρθρου 47 του ν. 998/1979

Άρθρο 217 Διατήρηση του ενιαίου χαρακτήρα ευρύτε­ρων εκτάσεων, επί των οποίων υλοποιούνται τουριστικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας – σύνθετα τουριστικά κα­ταλύματα, και εγκατάσταση Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων (campings) – Τροποποίηση άρθρου 49 ν. 998/1979

Άρθρο 218 Εγκρίσεις επεμβάσεως για το Ελληνικό Δί­κτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και για σταθμούς αποθήκευσης – Προσθήκη παρ. 2α και τροποποίηση περ. α παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 998/1979

Άρθρο 219 Παράταση προθεσμίας περατώσεως δια­δικασίας για επιτρεπτή επέμβαση σε δάσος

Άρθρο 220 Νομιμοποίηση δαπανών για την αποκατά­σταση φυσικής καταστροφής στη Βόρεια Εύβοια

Άρθρο 221 Επιχορήγηση Δασικών Συνεταιρισμών

Άρθρο 222 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ε’

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 223 Παροχή διευκολύνσεων στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης – Προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 29 του ν. 2545/1997

Άρθρο 224 Χώροι στάθμευσης κάτωθι ασκεπών αθλη­τικών εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 12 ν. 4067/2012

Άρθρο 225 Χώροι στάθμευσης δημόσιων κοινόχρη­στων χώρων – Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012

Άρθρο 226 Αεροϋποστηριζόμενοι θόλοι – Τροποποί­ηση παρ. 1 άρθρου 20Α ν. 4067/2012

Άρθρο 227 Χώροι στάθμευσης δημόσιων κοινόχρη­στων χώρων -Εξουσιοδοτική διάταξη – Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 28 του ν. 4067/2012

Άρθρο 228 Καθορισμός θέσεων στάθμευσης – Τροπο­ποίηση παρ. 27 άρθρου 28 ν. 4280/2014

Άρθρο 229 Παράταση προθεσμίας ολοκληρώσεως όψεων – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 29 ν. 4067/2021

Άρθρο 230 Μονομερής υπαγωγή και τροποποίηση συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας – Τροποποίηση άρ­θρου 98 ν. 4495/2017

Άρθρο 231 Ελάχιστες αναγκαίες αποστάσεις των του­ριστικών επιπλωμένων κατοικιών των μικτών τουριστι­κών καταλυμάτων μικρής κλίμακας από τον αιγιαλό – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 5 ν. 4179/2013

Άρθρο 232 Ανέγερση κτηρίων ευαγών ιδρυμάτων και κτηρίων προνοιακού χαρακτήρα και εκπαίδευ­σης – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο δέκατο έβδομο του ν. 4296/2014

Άρθρο 233 Ανέγερση κτηρίων κοινής ωφελείας – Αντι­κατάσταση παρ. 15 άρθρου 10 ν. 4315/2014

Άρθρο 234 Προσδιορισμός κοινόχρηστης οδού μέσω Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4447/2016

Άρθρο 235 Αναθεώρηση μέσω Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 13 ν. 4447/2016

Άρθρο 236 Προϋποθέσεις επιτρεπτής συνένωσης ομό­ρων γηπέδων – Αυθεντική ερμηνεία παρ. 6 άρθρου 33 ν. 4759/2020

Άρθρο 237 Κατανομή αρμοδιοτήτων Διεύθυν­σης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4315/2014, παρ. 3 άρθρου 35 και παρ. 2 και 6 άρ­θρου 38 ν. 4495/2017

Άρθρο 238 Εκκρεμείς διαδικασίες μετατροπής της ει­σφοράς σε γη προς δήμους σε εισφορά σε χρήμα για την ανέγερση εκτός σχεδίου τουριστικών εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 34 ν. 4759/2020

Άρθρο 239 Παρατάσεις ισχύος προεγκρίσεων οικοδομι­κών αδειών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 42 ν. 4495/2017

Άρθρο 240 Κέντρα Δεδομένων και τεχνολογικής υπο­στήριξης επιχειρήσεων – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 44 ν. 4759/2020

Άρθρο 241 Οικοδομική άδεια σε οικοδομές μη ρυμο- τομούμενων τμημάτων ακινήτων – Προσθήκη παρ. 2α στο άρθρο 88 του ν. 4759/2020

Άρθρο 242 Διορθώσεις επί των μεταβατικών διατάξε­ων του ν. 4759/2020

Άρθρο 243 Διεύρυνση του πεδίου και της παράτασης του χρόνου αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό – Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4843/2021

Άρθρο 244 Επανέκδοση Βεβαιώσεως λόγω μεταφοράς θέσεως πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών – Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 91 του ν. 4951/2022

Άρθρο 245 Εξαίρεση πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 2 άρθρου 87 ν. 4964/2022

Άρθρο 246 Δημιουργία ιατρικής βιβλιοθήκης

Άρθρο 247 Διευκρίνιση αγροτικού χαρακτήρα εκτάσε­ων – Τροποποίηση παρ. 15 άρθρου 2 ν. 4626/2019

Άρθρο 248 Επικαιροποίηση διαδικασιών αδειοδότη- σης στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 ν. 4062/2012

Άρθρο 249 Χώροι στάθμευσης και συνδέσεις με το οδικό δίκτυο του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά – Αντικατάσταση παρ. 9, 10 και 11 άρθρου 5Α ν 4062/2012

Άρθρο 250 Άμισθοι ειδικοί σύμβουλοι Γραφείου Ελ­ληνικού

Άρθρο 251 Μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 252 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Άρθρο 253 Εγκατάσταση μικρών μονάδων βιολογικού καθαρισμού σε γαίες υψηλές παραγωγικότητας – Τροπο­ποίηση περ. α’ παρ. 6 άρθρου 56 ν. 2637/1998

Άρθρο 254 Ζώνες προστασίας του Όρους Αιγάλεω – Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 2742/1999

Άρθρο 255 Διαχείριση Απορριμμάτων στον Δήμο Θήρας

Άρθρο 256 Κατανομή αρμοδιοτήτων περί την δια­χείριση προσμίξεων – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 31 ν. 4819/2021

Άρθρο 257 Διατάξεις για παράταση προσωρινής λει­τουργίας Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Άρθρο 258 Κανονισμός Διαχείρισης Εκκένωσης Βυτι­οφόρων – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 22 του ν. 1068/ 1980

Άρθρο 259 Καταργούμενες διατάξεις ΜΕΡΟΣ Ζ’

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ­ΛΟΝΤΟΣ

Άρθρο 260 Μεθοδολογία υπολογισμού απαιτούμενου εσόδου των Διαχειριστών Διανομής Φυσικού Αερίου

Άρθρο 261 Δυνατότητα μεταφοράς κεφαλαίων στον Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού – Προσθήκη άρ­θρου 73Α στον ν. 4001/2011

Άρθρο 262 Μη προβολή δικαιωμάτων δημοσίου – Προσθήκη περ. η) στην περ. ΙΙΙ της παρ. 1 άρθρου 10 ν. 3208/2003

Άρθρο 263 Συσκευασία και μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 του από 11.6.1980 προεδρικού διατάγματος

Άρθρο 264 Χρήσεις γης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο­νίας στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης – Τροπο­ποίηση παρ. 2 άρθρου 19 ν. 4180/2013

Άρθρο 265 Προσεισμικός έλεγχος κτηρίων

Άρθρο 266 Καθαρισμός χώρων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της – Αντικατάσταση υποπερ. 26 περ. β παρ. Ι άρθρου 75 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 267 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Κλι­ματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας-Προσθήκη άρθρου 54Α στον ν. 4662/2020

Άρθρο 268 Μέτρα προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 68 ν. 4875/2021

Άρθρο 269 Υπεύθυνος λειτουργίας για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων – Τροποποί­ηση περ. α’ και β’ παρ. 3 άρθρου 46 ν. 4688/2020

Άρθρο 270 Aναστολή οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές της νήσου Μυκόνου

Άρθρο 271 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία μι­κτών κλιμακίων ελέγχου

Άρθρο 272 Διόρθωση παραπομπής περί βάσεως υπο­λογισμού διοικητικού προστίμου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 69 ν. 4819/2021

Άρθρο 273 Παρατάσεις προθεσμιών σε ζητήματα απο­βλήτων και ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 86 ν. 4819/2021, παρ. 5 άρθρου 25 ν. 4685/2020, παρ. 9 άρθρου 54 και παρ. 2 άρθρου 94 ν. 4951/2022

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 274 Ρήτρα επαναξιολόγησης διατάξεων μέσω δημόσιας διαβούλευσης

Άρθρο 275 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΧΕΡΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗ­ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ – ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Άρθρο 139 (άρθρο 21 ν. 2742/1999)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Ο νέος νόμος 5037/2023 του ΥΠΕΝ ΕΔΩ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας