ecopress
Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης  αμέσως μετά τη ψήφιση του από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος νόμος του ΥΠΕΝ (νόμος 4843/21... Στο ΦΕΚ οι παρατάσεις για βεβαίωση μηχανικού και Δασικούς Χάρτες

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης  αμέσως μετά τη ψήφιση του από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος νόμος του ΥΠΕΝ (νόμος 4843/21 Οκτωβρίου 2021 ΦΕΚ 193, Τεύχος Α΄)  για την ενεργειακή απόδοση στον οποίον περιλαμβάνονται οι διατάξεις για την παράταση της βεβαίωσης μηχανικού και την παράταση αντιρρήσεων για τους Δασικούς Χάρτες.

Για τις βεβαιώσεις μηχανικού ισχύει τρίμηνη παράταση έως 31 Δεκεμβρίου 2021 ενώ από τη νέα χρονιά αρχίζει η αποκλειστική λειτουργία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

-Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή Διηρημένης Ιδιοκτησίας – H νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσίαση από ειδικούς νομικούς και υπεύθυνες απαντήσεις στα ερωτήματα: Τι σημαίνει η φημολογούμενη «παράταση» της υποχρέωσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου; Να επιλέξω σύνταξη Ηλεκτρονικής Ταυτότητας ή βεβαίωση μηχανικού κατά τη μεταβίβαση ακινήτου μου; Πώς διασφαλίζεται το περιουσιακό μου δικαίωμα; Δείτε εδώ στο ecopress

Η διάταξη για βεβαίωση μηχανικού και ταυτότητα κτιρίου

Το κείμενο της σχετικής ρύθμισης, όπως δημοσιεύεται στο ΦΕΚ έχει ως εξής:

«Άρθρο 76 Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου- Τροποποίηση άρθρου 62 του ν. 4495/2017

Στο άρθρο 62 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) προστίθεται τελευταίο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 62
Μεταβατικές διατάξεις – Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του Τμήματος Β’

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου.

Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 54 έως 61 του παρόντος.

Από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 δύναται, αντί των οριζομένων στο παρόν κεφάλαιο, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού του άρθρου 83.».

Παράταση στους Δασικούς Χάρτες

Η παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων στους Δασικούς Χάρτες, που περιελήφθη στο νέο νόμο του ΥΠΕΝ είναι τετράμηνη και «τρέχει» από την ημερομηνία ανάρτησης του Δασικού Χάρτη ανά περιοχή.

Το κείμενο της σχετικής ρύθμισης, όπως δημοσιεύεται στο ΦΕΚ έχει ως εξής:

«Άρθρο 70 Παράταση προθεσμίας για δασικούς χάρτες

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α ́ 182), όπως παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4801/2021 (Α ́ 83) για τους δασικούς χάρτες, που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021, παρατείνεται, από τη λήξη της, για τέσσερις (4) μήνες. Η ως άνω παράταση επεκτείνεται για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή».

Ο νέος νόμος για την ενεργειακή απόδοση

Ο νέος νόμος του ΥΠΕΝ έχει τίτλο: “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τρο­ποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενερ­γειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2018 σχετι­κά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσι­οδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου­λίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρ­μανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ­γειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρι­κής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις”.

Δείτε το νόμο 4843/21  του ΥΠΕΝ, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας