ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Υποβολή κοινών προτάσεων επιχειρήσεων  και ερευνητικών ομάδων από την Ελλάδα και το Ισραήλ για την πρόσκληση «European Green Deal» ύψους 1... Σύμπραξη Ελλάδας Ισραήλ για χρηματοδοτήσεις πράσινων  έργων

Της Ντίνας Καράτζιου/

Υποβολή κοινών προτάσεων επιχειρήσεων  και ερευνητικών ομάδων από την Ελλάδα και το Ισραήλ για την πρόσκληση «European Green Deal» ύψους 1 δις. Μία προκήρυξη, που χρηματοδοτεί έργα τα οποία υπηρετούν τις βασικές πτυχές της Πράσινης Συμφωνίας και ευνοεί τις διεθνείς συνεργασίες.

Το δρόμο για να υποστηριχτούν συνεργασίες επιχειρήσεων και ερευνητικών ομάδων στην ανάπτυξη συνεργασιών και κοινοπραξιών για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης «EuropeanGreen Deal» , ύψους 1 δις ανοίγει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Δείτε εδώ στο ecopress

Στην ημερίδα που διοργανώθηκε πρόσφατα με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 στην Ελλάδα και σε συνεργασία με τον οργανισμό Israel Innovation Authority, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 στο Ισραήλ, με τίτλο:« Green Deal: Greece –Israel Matchhmaking Event- Advancing sustainable partnerships», παρουσιάστηκε αναλυτικά η προκήρυξη «European Green Deal»  από τον επικεφαλής του Τομέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ε.Ε. Δρ. Αρτέμιο Κουρτέση.

Η στόχευση

Η στόχευση, σύμφωνα με τα λεχθέντα στην ημερίδα ήταν διττή:   Αφενός η έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία του ελληνικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται από τις δράσεις της συγκεκριμένης προκήρυξης. Και αφετέρου, η υποστήριξη επιχειρήσεων και ερευνητικών ομάδων από την Ελλάδα και το Ισραήλ στην ανάπτυξη συνεργασιών και κοινοπραξιών για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης «EuropeanGreen Deal». Μάλιστα, το ενδιαφέρον φαίνεται να είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς  σύμφωνα με τους διοργανωτές την ημερίδα την παρακολούθησαν, περισσότεροι από 400 ενδιαφερόμενοι»

Έρχονται νέα ισχυρά εργαλεία χρηματοδοτήσεων

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας, όπως επίσης  ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Καθηγητής κ.  Αθανάσιος Κυριαζής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Δήμας, «Η πράσινη συμφωνία αποτελεί τον χάρτη πορείας και τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική, για να επιτύχουμε τη βιωσιμότητα και την ευημερία των πολιτών.» Και πρόσθεσε: « Η συγκεκριμένη προκήρυξη θα είναι η τελευταία και μεγαλύτερη στον ορίζοντα 2020 . Η προκήρυξη θέλει να πετύχει ξεκάθαρα αποτελέσματα και να προσφέρει άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις. Είναι μόνο η αρχή. Το 2021 ακολουθεί ο νέος ορίζοντας Ευρώπη  με νέα ισχυρά εργαλεία». Ο υφυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι τόσοι οι ευρωπαϊκοί όσο και οι εθνικοί στόχοι που έχουν τεθεί από την κυβέρνηση δεν μπορούν να ευοδωθούν χωρίς την έρευνα και την καινοτομία. Όπως χαρακτηριστικά είπε, Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα φιλόδοξο και μακρόπνοο σχέδιο για την έρευνα και την καινοτομία με εξωστρεφή προσανατολισμό το οποίο θα ανταποκρίνεται στις εθνικές ανάγκες και προτεραιότητες αλλά συγχρόνως θα αποτελεί και δίαυλο διεθνών συνεργασιών». Για τη στόχευση της ημερίδας ανέφερε και αυτός από την πλευρά του, ότι «αφορά τη  δικτύωση και υποστήριξη ερευνητικών ομάδων και επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το Ισραήλ που αποσκοπεί  στην ανάπτυξη συνεργασιών και κοινοπραξιών για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της τρέχουσας προκήρυξης ». Στην ίδια φιλοσοφία και η τοποθέτηση του Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Αθανάσιου Κυριαζή, ο οποίος τόνισε, ότι «η σημερινή εποχή είναι κρίσιμη για την υλοποίηση αλλαγών, ώστε η Ευρώπη να μεταβεί προς την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Η μετάβαση αυτή σηματοδοτεί την ευκαιρία για ανάδειξη της Ε.Ε. σε ηγέτιδα δύναμη στην έρευνα και την καινοτομία. Σε εθνικό επίπεδο, αναδεικνύει την ανάγκη για ανάπτυξη μακρόπνοης εθνικής στρατηγικής και αξιοποίησης του άριστου ερευνητικού κεφαλαίου της χώρας μας».

Η παρουσίαση της προκήρυξης

Ο Δρ. Κουρτέσης τόνισε πως η προκήρυξη “European Green Deal” βασίζεται στη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ε.Ε. «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» και είναι το αποτέλεσμα συν-διαμόρφωσης μεταξύ της Ε.Ε. και των κρατών-μελών, με κύριο στόχο την κλιματική ουδετερότητα της ηπείρου μέχρι το 2050. Επιπλέον, ανέφερε πως η υλοποίηση της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» αποτελεί μακρόχρονη και απαιτητική δοκιμασία, σημαντικό μέρος της οποίας είναι και η ψηφιακή μετάβαση. Συμπλήρωσε πως δίχως την έρευνα και την καινοτομία και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών η μετάβαση δεν μπορεί να συμβεί. Κατά την παρουσίαση αναφέρθηκε ότι Η προκήρυξη “EuropeanGreen Deal” εντάσσεται στο πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020 και αναμένεται να συμβάλει στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Πιο συγκεκριμένα, κύριοι στόχοι της προκήρυξης είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή και η εξεύρεση λύσεων για έναν δίκαιο και βιώσιμο κοινωνικό μετασχηματισμό. Η προκήρυξη θα περιλαμβάνει 8 θεματικές και 2 οριζόντιες περιοχές και εκτός από τις τεχνολογικές λύσεις ενθαρρύνει την κοινωνική καινοτομία.  Ειδικότερα, οι συνολικά 10περιοχές είναι οι εξής:

-Αύξηση των κλιματικών φιλοδοξιών –διατομεακές προκλήσεις

-Καθαρή, οικονομικά προσιτ΄και ασφαλής ενέργεια

-Βιομηχανία για μια καθαρή και κυκλική οικονομια

-Κτίρια αποδοτικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας και πόρων

-Βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα

-Από το αγρόκτημα στο πιάτο

-Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα

-Περιβάλλον μηδενικής ρύπανσης απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες

-Ενίσχυση της γνώσης για την υποστήριξη της Ευρωπής

-Η επόμενη προγραμματική περίοδος

Ο σχεδιασμός για την επόμενη προγραμματική περίοδο

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας Δρ Αντώνιος Γυπάκης, αναφέρθηκε στον εθνικό σχεδιασμό για την επόμενη προγραμματική 2021-2027, η οποία όπως είπε, απαιτεί την εύρυθμη συνεργασία διαφόρων συναρμόδιων Υπουργείων, καθώς και τη σύμπλευση με την εθνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS). Αναφέρθηκε σε επιτυχημένες δράσεις και έργα που υλοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο, καθώς και σε ανοικτές δράσεις για την υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων και την χρηματοδότηση της ανάπτυξης ερευνητικών υποδομών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή αυτών για τη μετάβασή προς την κλιματική ουδετερότητα. Τέλος, με παρουσίασή της, επικεφαλής Ομάδας Εθνικών Σημείων Επαφής, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ κ. Χριστιάνας Σιαμπέκου, μίλησε για το ρόλο και τις υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής στα προγράμματα πλαίσιο.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας