Σύμφωνο συνεργασίας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ειδικού προγράμματος δράσης για την υποστήριξη των ορεινών δήμων, υπέγραψαν σήμερα ο πρόεδρος της Κεντρικής...

Σύμφωνο συνεργασίας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ειδικού προγράμματος δράσης για την υποστήριξη των ορεινών δήμων, υπέγραψαν σήμερα ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Γιώργος Πατούλης, με τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Δημήτρη Καλογερόπουλο και Θόδωρο Γκοτσόπουλο αντίστοιχα, καθώς επίσης και με τον πρόεδρο της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Παναγιώτη Πάντο.

Αντικείμενο του συμφώνου συνεργασίας, το οποίο ήταν για περισσότερο από μία δεκαετία πάγιο αίτημα της Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, αποτελεί η υποστήριξη των ορεινών δήμων για τον σχεδιασμό, την ωρίμανση και την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη δημιουργία ενός κοινού «μηχανισμού υποστήριξης», προκειμένου να διασφαλιστούν οι βασικές υποδομές ανάπτυξης και συγκράτησης του πληθυσμού στους ορεινούς ΟΤΑ.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας