ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Με νομοθετική ρύθμιση παρατείνεται για έναν ακόμη χρόνο η θητεία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α... Συμβούλια Αρχιτεκτονικής: λύση στις ουρές αναμονής με παράταση θητείας

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Με νομοθετική ρύθμιση παρατείνεται για έναν ακόμη χρόνο η θητεία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α και Β, ως αναγκαία λύση για να μην μπλοκάρουν οι υποθέσεις νέων οικοδομών και επενδύσεων, καθώς ήδη σχηματίζονται προς εξέταση ουρές φακέλων και υποθέσεων με τριψήφιο αριθμό αναμονής.

Η νέα παράταση αποτελεί ικανοποίηση σχετικής παρέμβασης του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών- Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) προς το ΥΠΕΝ και γίνεται με νομοθετική ρύθμιση, η οποία περιλαμβάνεται στο νέο ενεργειακό νόμο του ΥΠΕΝ  (ν. 4986/2022), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Για τη νέα παράταση της θητείας «από τη λήξη της έως και την 31η.12.2023» των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και ΣΥΠΟΘΑ ενημερώνει ο Ευθύμιος Μπακογιάννης αρμόδιος γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, με εγκύκλιο, που εξέδωσε προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Γιατί είναι αναγκαία η παράταση 

Η παράταση της θητείας των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και ΣΥΠΟΘΑ για έναν χρόνο, μέχρι στις 31 Δεκεμβρίου 2023 είναι επιβεβλημένη αναφέρει στο ecopress ο Δημήτρης Ξυνομηλάκης, πρόεδρος ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, τονίζοντας ότι με τη λύση που ζήτησε ο ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ και δόθηκε από το ΥΠΕΝ θα αποφευχθούν επιπρόσθετες καθυστερήσεις στην εξέταση των θεμάτων και κατ’ επέκταση νέα καθυστέρηση στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Ο ίδιος εξηγεί ότι μεσολαβούν οι εκλογές του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, που θα διεξαχθούν πανελλαδικά την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 και μέχρι το συγκρότηση των νέων οργάνων διοίκησης και την ολοκλήρωση διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προτάσεων από το ΣΑΔΑΣ για τη συγκρότηση νέων οργάνων εύλογα θα μεσολαβήσει χρόνος,  ο οποίος εάν δεν είχε καλυφθεί με την παράταση θα λειτουργούσε εις βάρος της προόδου των υποθέσεων από τα αρχιτεκτονικά συμβούλια.

Αγκάθι η αλληλοεπικάλυψη ΥΠΕΝ – ΥΠΠΟ

Άλλωστε όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, το έργο των αρχιτεκτονικών συμβουλίων είναι ήδη εξαιρετικά φορτωμένο και στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει μέχρι και τριψήφιος αριθμός αναμονής υποθέσεων προς εξέταση. Το έργο των συμβουλίων είναι φορτωμένο λέει ο Δημήτρης Ξυνομηλάκης, διότι  κινείται η οικοδομική δραστηριότητα και έχουν πολλούς νέους φακέλους οικοδομικών αδειών να εξετάσουν, παράλληλα με τις πάγιες υποθέσεις, που αφορούν ως επί το πλείστον διατηρητέα, αιτήσεις κατεδαφίσεων, θεμάτων που παραπέμπονται από τα ΣΑ στο ΚΕΣΑ και αντιστρόφως  κλπ, Ταυτοχρόνως όμως επισημαίνει ο ίδιος ότι εξακολουθεί να δυναστεύει τόσο το αρχιτεκτονικό έργο όσο και το έργο των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής η αλληλοεπικάλυψη θεμάτων και  αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπουργείων Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, που έχει ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός υποθέσεων να παραπέμπεται από το ένα συμβούλιο στο άλλο και οι υποθέσεις να σωρεύονται και να καθυστερούν τονίζοντας ότι αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα για το οποίο ο ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ έχει καταθέσει προτάσεις και είναι στις προτεραιότητες του να επιλυθεί.

Αναζητούνται αντικαταστάτες

Είναι αξιοσημείωτο εξάλλου ότι με αφορμή τη νέα παράταση κινείται παράλληλα από το ΥΠΕΝ και τις αρμόδιες διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων διοικήσεων υπηρεσιακή διαδικασία για αντικατάσταση είτε πλήρωση κενών θέσεων στα αρχιτεκτονικά συμβούλια σε περιπτώσεις που αυτό χρειάζεται για να συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους, καθώς στη μακρά θητεία των οργάνων έχουν επέλθει διοικητικές μεταβολές. Ανάμεσα στο πλήθος των περιπτώσεων χαρακτηριστικές είναι αυτές που αναφέρονται σε υπηρεσιακό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, που αναφέρεται σε «άμεση ανάγκη αντικατάστασης του Προέδρου του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’ της Π.Ε. Κεφαλονιάς (λόγο συνταξιοδότησης), η αντικατάσταση του Αναπληρωτή Προέδρου του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α’ της Π.Ε. Κεφαλονιάς (λόγω θανάτου) και την αντικατάσταση του Προέδρου του Σ.Α. της Π.Ε. Λευκάδας (λόγω απόσπασης για λόγους Υγείας), και θα πρέπει άμεσα να οριστούν νέα μέλη».

Η εγκύκλιος του ΥΠΕΝ

Στην εγκύκλιο που απέστειλε ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΝ, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες αναφέρονται τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ: Παράταση της θητείας των μελών Σ.Α. και ΣΥΠΟΘΑ Α και Β για ένα πλέον έτος.

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ν. 4986/2022 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις.» (Α’ 204), και συγκεκριμένα με την παρ. 4 του αρ. 67 η θητεία των μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής του άρθρου 10 του ν. 4495/2017 (Α1 167) και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α και Β της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.12.2023», ήτοι για ένα επιπλέον έτος.

Παρακαλείσθε όπως προβείτε στη σχετική ενημέρωση των μελών των Συμβουλίων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας