ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Δήμοι και Περιφέρειες ανοίγουν το δρόμο για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων που συνδέονται με τις προτεραιότητες που θέτει η Πράσινη Συμφωνία.... Τα έργα που χρηματοδοτεί η Πράσινη Συμφωνία σε Δήμους και Περιφέρειες

Της Ντίνας Καράτζιου/

Δήμοι και Περιφέρειες ανοίγουν το δρόμο για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων που συνδέονται με τις προτεραιότητες που θέτει η Πράσινη Συμφωνία.

Στον πυρήνα των ευρωπαϊκών αποφάσεων  που αφορά τις επενδυτικές προτεραιότητες,  οι οποίες θα υλοποιηθούν μέσω του νέου ταμείου ανάκαμψης, οι ευρωπαϊκοί δήμοι και Περιφέρειες θα έχουν κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό και την  υλοποίηση έργων  που συμβάλλουν στην υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας και φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στην κλιματική ουδετερότητα.

Τα έργα των δήμων πυξίδα για την υλοποίηση της πράσινης  συμφωνίας

Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών απευθύνει πρόσκληση υποβολής βέλτιστων πρακτικών προς τα μέλη της, προκειμένου να συλλέξει, να αναδείξει, να προωθήσει και να τονώσει την αναπαραγωγή έργων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τα τοπικά και περιφερειακά έργα θα τροφοδοτήσουν με στοιχεία μια πλατφόρμα που θα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι δήμοι και οι περιφέρειες υλοποιούν ήδη τις προτεραιότητες της Πράσινης Συμφωνίας.

Πηγές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών υπογραμμίζουν στο ecopress ότι  η σημαντικότερη αποστολή της πρόσκλησης αυτής, είναι ότι « οι βέλτιστες πρακτικές θα τροφοδοτήσουν την έκθεση για την Πράσινη Συμφωνία, την οποία η γερμανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών να εκπονήσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020».

Διαδραστικός χάρτης

Με την ολοκλήρωση της υποβολή των έργων, θα δημοσιευτούν στον διαδραστικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών, μέσω του οποίου θα προβληθούν στα θεσμικά όργανα της Κομισιόν , κατά τη διάρκεια της 18ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και Περιφερειών ου θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2020.

Η ελληνική εκπροσώπηση

Σημειώνεται  ότι, την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, το πολιτικό όργανο που φέρνει σε επαφή και ενισχύει τους τοπικά εκλεγμένους εκπροσώπους της Ευρώπης, κατέχει την περίοδο αυτή, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Η ελληνική αντιπροσωπεία στην Επιτροπή των Περιφερειών αποτελείται από 12 τακτικά και 12 αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη της είναι αιρετοί εκπρόσωποι της πρώτης και της δεύτερης βαθμίδας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με πρόεδρο τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη. «Με τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ επί τάπητος, στο πλαίσιο του μέσου ανάκαμψης «Next Generation EU» (Επόμενη γενιά ΕΕ), ύψους 750 δισ. ευρώ, και ενόψει των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών θα καταδείξει γιατί οι δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής ανάκαμψης και πού χρειάζεται να επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα οι επενδύσεις», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε για το θέμα η . Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Τα επιλέξιμα έργα

Τα επιλέξιμα έργα τα οποία μπορούν να υποβάλλουν μέσω της πρόσκλησης οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας, κινούνται  στους εξής επτά άξονες,.

  • Καθαρή ενέργεια και ενεργειακή απόδοση (συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανακαίνισης των κτιρίων)
  • Βιώσιμες μεταφορές
  • Διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας της Ευρώπης
  • Βιώσιμη χρηματοδότηση και πράσινη βιομηχανία
  • Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία·
  • Ευρώπη μηδενικής ρύπανσης
  • Τρόφιμα & γεωργία

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο της πρόσκλησης, «δήμοι και Περιφέρειες, καλούνται να μοιραστούν τα προσφάτως υλοποιηθέντα ή εν εξελίξει έργα και τις πρωτοβουλίες τους που συμβάλλουν στην υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας και φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στην κλιματική ουδετερότητα: από την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έως την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την καθαρή κινητικότητα, την προστασία της βιοποικιλότητας ή την ανάληψη πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας. Τα επιλέξιμα έργα πρέπει να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στους τομείς που καλύπτει η Πράσινη Συμφωνία, η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050:

Τα ενδιαφερόμενα μέλη της ΕτΠ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην εξής: διεύθυνση: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GDBestPractices2020, μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2020. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην εξής διεύθυνση.: enve@cor.europa.eu

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας