ecopress
Τα ευρωπαϊκά και εθνικά εργαλεία για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας παρουσιάστηκαν  σε ενημερωτική εκδήλωση εθνικής εμβέλειας, που πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία... Τα εργαλεία για χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας

Τα ευρωπαϊκά και εθνικά εργαλεία για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας παρουσιάστηκαν  σε ενημερωτική εκδήλωση εθνικής εμβέλειας, που πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), το Ινστιτούτο Παστέρ, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων για την Έρευνα και Καινοτομία (ΕΥΔΕ ΕK), το δίκτυο gnΩsi και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εκδήλωση είχε στόχο την έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία του ελληνικού οικοσυστήματος για συμμετοχή στα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρουσιάστηκαν.

Ο κ. Μάξιμος Σενετάκης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, άνοιξε τις εργασίες της εκδήλωσης, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής, Γεν. Γραμματέας ΓΓΕΚ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ, καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαβέκης, Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ και η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Δρ. Σωσσάνα Κολυβά.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) από τη Δρ. Ναυσικά Σταυρίδου, Research Programme Expert στον Εκτελεστικό Οργανισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCΕΑ). Η παρουσίαση περιλάμβανε τη δομή του Οργανισμού, το πρόγραμμα εργασίας και τις προκηρύξεις για το έτος 2024, καθώς και συμβουλές για την κατάρτιση επιτυχημένης πρότασης. Στη συνέχεια, η Δρ. Άλκηστις Μπονάνου, Εθνική Εκπρόσωπος ERC, αναφέρθηκε στην ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Το δεύτερο σκέλος της εκδήλωσης αφορούσε στις χρηματοδοτικές ευκαιρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC). Πρώτος τον λόγο πήρε ο Δρ. Ανδρέας Λυμπέρης, Διευθυντής της Μονάδας Ε.03.2 της Εκτελεστικής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EISMEA), ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στη δομή του Συμβουλίου Καινοτομίας, τα επιμέρους εργαλεία και τις προκλήσεις του τρέχοντος έτους. Στη συνέχεια, ο κ. Βασίλειος Γογγολίδης, Εθνικός Εκπρόσωπος EIC, έκανε μια σύντομη παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτό ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την καθηγήτρια Ιωάννα Ζεργιώτη από τη PhosPrint P.C., το Δρ. Νικόλαο Κανόπουλο από τη BriteSolar, και τον κ.  Παναγιώτη Παπαγεωργίου, Διευθυντή της Διεύθυνσης Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Οι εκπρόσωποι των δύο ελληνικών εταιρειών που έχουν λάβει χρηματοδότηση από το εργαλείο EIC Accelerator παρέθεσαν τη δική τους εμπειρία, ενώ ο κ. Παπαγεωργίου παρουσίασε τα εργαλεία της τράπεζας προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) για την υποβολή διεθνών πατεντών και για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησής τους. Τη συζήτηση συντόνισε η κ. Δέσποινα Μαγκίρη-Σκουλούδη, Εθνικό Σημείο Επαφής για το EIC, εκ μέρους του Δικτύου ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ.

Κατόπιν, ο κ. Ορέστης Τρασανίδης, ManagingDirector, EIT Hub SiliconValley, παρουσίασε τη θεματική του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) και τις βασικές αρχές λειτουργίας του. Ο κ. Τρασανίδης τόνισε τον κομβικό ρόλο του ΕΙΤ στη διασύνδεση της βασικής έρευνας με την καινοτομία και την αγορά, και το ρόλο των διεθνών συνεργασιών στην ωρίμανση της καινοτομίας.

Στη συνέχεια, ο κ. Στράτος Σπιτιέρης, στέλεχος του Δικτύου ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ παρουσίασε το έργο υποστήριξης καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων EEN2EIC από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

Κλείνοντας την πρωινή συνεδρία, ο Δρ. Βαβέκης, Δ/ντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, υπό την ιδιότητά του ως European PatentAttorney, παρουσίασε τις βασικές μεθόδους διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιούνται για την προστασία ερευνητικών αποτελεσμάτων διεθνώς, τονίζοντας τα οφέλη, αλλά και τις δυσκολίες τέτοιων εγχειρημάτων.

Την απογευματινή συνεδρία συντόνισε η κ. Βασιλική Καλοδήμου, Εθνικό Σημείο Επαφής, εκ μέρους του Δικτύου ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ. Κατά το πρώτο μέρος, οι κκ. Σταυρούλα Πούλου, στέλεχος της Μονάδας Α, Υπηρεσία ΕΥΔΕ-ΕΚ και Μαρία Κουτσοπούλου, Μονάδα Α Προϊσταμένη Υπηρεσία ΕΥΔΕ-ΕΚ, παρουσίασαν το δημοφιλές εργαλείο «Ερευνώ – Καινοτομώ» καθώς και την εθνική συνέργεια με το EIC Accelerator, το εργαλείο EIC Plug in, χάρη στο οποίο μια επιχείρηση που έχει υλοποιήσει έργο ΕΔΚ μπορεί να αιτηθεί να αξιολογηθεί, ώστε να προκριθεί στο δεύτερο στάδιο των προκηρύξεων του EIC Accelerator.

Ακολούθησε διαδικτυακή συζήτηση με συμμετέχοντες τον κ. Πέτρο Φορτσάκη, Head of Modelling στην εταιρία OSeven, κάτοχο Seal of Excellence, ο οποίος παρέθεσε την εμπειρία του από την υλοποίηση έργων στον Α’ και Β’ κύκλο του «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» και τόνισε τόσο τη σημασία της αναμενόμενης χρηματοροής από το πρόγραμμα για μια ενδιαφερόμενη εταιρεία, όσο και το γεγονός πως η πρόταση πρέπει να απηχεί το στρατηγικό όραμα της εταιρίας. Στη συνέχεια, ο κ. Μάρκος Κοντιζάς, στέλεχος του Δικτύου ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ με πολύχρονη εμπειρία στο πρόγραμμα, τόνισε πως χρειάζεται μεγάλη προσοχή στον σχηματισμό κοινοπραξίας και πως όλοι οι εταίροι, ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις, πρέπει να έχουν αναγκαίο και προστιθέμενης αξίας ρόλο.

Επιστρέφοντας στη θεματική του ΕΙΤ, ο κ. Αριστείδης Κατσιώρχης, InnovationManager, EIT Manufacturing SouthEast Co-locationCenter, παρουσίασε το ρόλο του ΕΙΤ στη συνεργασία μεταξύ φορέων του «τριγώνου της γνώσης» (πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις), προκειμένου η γνώση που παράγεται να μετουσιώνεται σε απτά αποτελέσματα, μέσω της συμμετοχής σε διευρυμένες αλυσίδες αξίας.

Τέλος, η κ. Μαρία Μικρώνη Εθνικό Σημείο Επαφής, παρουσίασε εκ μέρους του Δικτύου ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ τις υπηρεσίες που προσφέρονται για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο αυτό. Η εκδήλωση έκλεισε με προτάσεις των στελεχών του Δικτύου ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ, για τρόπους συνεργασίας προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το ελληνικό οικοσύστημα και να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες ευκαιρίες για την τόνωση της ικανότητάς τους να καινοτομούν.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας