ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ παρουσιάζει στο ecopress πως θα γίνει η διαδικασία των προσλήψεων με μοριοδότηση κριτηρίων και συνέντευξης, τι θα... Τα «μυστικά» των προσλήψεων μηχανικών & δασολόγων στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ

Της Ντίνας Καράτζιου/

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ παρουσιάζει στο ecopress πως θα γίνει η διαδικασία των προσλήψεων με μοριοδότηση κριτηρίων και συνέντευξης, τι θα κάνουν και πως θα αμείβονται οι μηχανικοί και δασολόγοι στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Για την  ισότιμη και αξιόμαχη πρόσβαση των μικρών δήμων της χώρας στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» θα εργαστούν οι 50  επιστήμονες ειδικοτήτων μηχανικών και δασολόγων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι οποίοι θα προσληφθούν με διαγωνισμό της ΕΕΤΑΑ. Δείτε εδώ στο ecopress την προκήρυξη των προσλήψεων, τα κριτήρια και τις ειδικότητες

Στη συγκρότηση της νέας τεχνικής υπηρεσίας της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) που θα υποστηρίξει τεχνικά τους μικρούς και υποστελεχωμένους δήμους της χώρας ώστε να  συμμετέχουν ισότιμα στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ, αλλά και για την άντληση πόρων από το ταμείο Ανάπτυξης, αφορά ο η πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ για 50 προσλήψεις  ειδικοτήτων μηχανικών και δασολόγων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Τεχνική υποστήριξη σε μικρούς & υποστελεχωμένους δήμους

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Σπυρίδων Σπυρίδων, μίλησε στο ecopress  για την πρόσκληση των 50 προσλήψεων, εξηγώντας τη στόχευσή της και δίνοντας λεπτομέρειες για τους ενδιαφερόμενους: Οι 50 επιστήμονες που θα προσληφθούν, θα  συγκροτήσουν μαζί με άλλα 10 στελέχη που θα αποσπαστούν από τη Γενική Κυβέρνηση, τη νέα τεχνική υπηρεσία της ΕΕΤΑΑ, που θα υποστηρίξει κατά κανόνα τους μικρούς δήμους οι οποίοι δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες. Θα υποστηρίξει κυρίως τους ορεινούς και νησιωτικούς ΟΤΑ  στην υλοποίηση των τεχνικών έργων και των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Θα συμβάλει  στην  ωρίμανση έργων (σύνταξη μελετών, λήψη απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, εξασφάλιση πόρων κ.α.,) μέσω αυτής της ανάληψη καθηκόντων τεχνικής υπηρεσίας των ΟΤΑ όπου είναι αναγκαίο. Προφανώς θα συνάπτει και τις προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ δήμων και ΕΕΤΑΑ για τα έργα του αναπτυξιακού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Υλοποίηση αναπτυξιακού στόχου

Ο κ. Σπυρίδων,  υπογραμμίζει ακόμη, ότι «η συγκρότηση της τεχνικής υπηρεσίας της ΕΕΤΑΑ μέσω της συγκεκριμένης πρόσκλησης, ουσιαστικά υλοποιεί τον στόχο του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΕΔΕ: Να βοηθηθούν συστηματικά και υπεύθυνα οι μικροί και πολύ μικροί δήμου που δεν έχουν κατά κανόνα τεχνικές υπηρεσίες , ώστε στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», να έχει πρόσβαση κάθε δήμος σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με ένα αξιόμαχο, έμπειρο και άρτια καταρτισμένο επιστημονικό- τεχνικό προσωπικό, το ζητούμενο είναι, να υπάρξει κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή. Να υπάρχει ισονομία και ίσες ευκαιρίες σε κάθε περιοχή της Ελλάδος και να μη συμμετέχουν σ΄αυτή τη μεγάλη αναπτυξιακή πρόκληση, μόνο οι μεγάλοι δήμοι που διαθέτουν άρτιες τεχνικές υπηρεσίες»

Αναζητείται εμπειρία για δύσκολες αποστολές: ο ρόλος της συνέντευξης, η αμοιβή

Σύμφωνα με την προκήρυξη, βαρύνουσας σημασίας για την επιλογή των υποψηφίων θα είναι η συνέντευξη. Ενώ η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Βαθμός Πτυχίου 20%, Μεταπτυχιακός Τίτλος 5% ∆ιδακτορικό 5% Εμπειρία 30%, Συνέντευξη 40%.

Τα πως και τα γιατί των ισχυρών κριτηρίων επιλογής, αναλύει ο κ. Σπυρίδων: «Η συνέντευξη παίζει βασικό ρόλο, γιατί το επιστημονικό προσωπικό που θα προσληφθεί, δεν πρέπει απλώς να έχει τα απαιτούμενα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα. Αναζητούμε ανθρώπους που έχουν εμπειρία και δεν διαθέτουν απλώς ένα πτυχίο.  Αν έχουν εμπειρία και στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα είναι ακόμη καλύτερα. Η εμπειρία και οι αυξημένες επαγγελματικές δεξιότητες είναι ζητούμενο καθώς διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις της εργασίας που θα πρέπει να φέρουν εις πέρας. Γιατί μόλις προσληφθούν, θα πρέπει να μπορούν άμεσα να παράξουν έργο. Να συνδράμουν τους δήμους, να προλάβουν ασφυκτικές  προθεσμίες κατάθεσης μελετών στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης κτλ. Όσον αφορά την αμοιβή, αυτή θα διαμορφώνεται με ότι προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις στο Δημόσιο».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας