ecopress
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ελεύθερων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑΣΕΕΜ) δημοσιοποίησε επιστολή διαμαρτυρίας του, σχετικά με τη διεξαγωγή διαγωνισμού για τη σύνταξη ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου στα ακίνητα... Ταυτότητα κτιρίου: διαμαρτυρία για διαγωνισμό σε κτίρια του Δικαιοσύνης

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ελεύθερων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑΣΕΕΜ) δημοσιοποίησε επιστολή διαμαρτυρίας του, σχετικά με τη διεξαγωγή διαγωνισμού για τη σύνταξη ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου στα ακίνητα του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Στην επιστολή με τίτλο: «η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ΑΠΑΙΤΕΙ πλήρη νομιμότητα», την οποία υπογράφουν η πρόεδρος Κυριακή Κεσδζόγλου και γενικός γραμματέας Ευάγγελος Φραγκιαδάκης, η οποία απευθύνεται προς τα Γραφεία Πρωθυπουργού, Προέδρου Δημοκρατίας, Υπουργού Δικαιοσύνης, Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προέδρου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και στην Αρχή Διαφάνειας αναφέρονται τα ακόλουθα:

-«Σχετικά με τον διαγωνισμού που προκηρύχτηκε με την υπό αριθμό 24007/28-06-2024 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:354247)  από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η οποία αφορά την σύνταξη της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, στα ακίνητα που ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, τονίζουμε ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ τα εξής:

Η σπουδαιότητα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου δεν ελήφθη  σοβαρά υπόψιν από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και Τεχνικός Σύμβουλος του Κράτους είθισται να προασπίζει και να εφαρμόζει την νομοθεσία. Αντ’ αυτού και κατ’ εξακολούθηση παραβλέπει την κείμενη νομοθεσία με την διενέργεια διαγωνισμών που προσβάλλουν τα τέσσερα (4) ήδη υφιστάμενα μητρώα μηχανικών,  που σχετίζονται άμεσα με την σύνταξη της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου εξετάζει ουσιαστικά – σφαιρικά το κτίσμα, ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλά κυρίως ως προς την νομιμότητα αυτού, την στατική  επάρκεια καθώς και τις απαιτούμενες επεμβάσεις που προβλέπει η νομοθεσία προκειμένου το ακίνητο να αναβαθμιστεί τόσο ενεργειακά όσο και ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές μελέτης προσβασιμότητας.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ειδικά στα Δημόσια Κτίρια, τα οποία ως επί τω πλείστων είναι χώροι συνάθροισης κοινού, στην πλειοψηφία τους συνήθως αυθαίρετα, άνευ οικοδομικής άδειας, μεγάλης στατικής σπουδαιότητας, δεν πληρούν τις προδιαγραφές προσβασιμότητας, είναι ενεργοβόρα και επιβάλλεται η σύνταξή της από καταρτισμένους πιστοποιημένους μηχανικούς.

Συγκεκριμένα από ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα παρακάτω μητρώα του ΤΕΕ:

  • Ελεγκτών δόμησης,
  • Προσβασιμότητας,
  • Προσεισμικού ελέγχου,
  • Ενεργειακών επιθεωρητών

ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

που έλαβαν μέσω σεμιναρίων και εξετάσεων που το ίδιο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) διεξήγαγε.

Η ίδια η Ελληνική Πολιτεία, μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) δημιούργησε τα προαναφερόμενα μητρώα για αυτόν ακριβώς τον λόγο!

Αυτό αναφέρετε στα αντίστοιχα ΦΕΚ που η ίδια νομοθετεί και αναγκάζει τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς να εφαρμόσουν!

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι έλεγχοι πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω παρατηρητηρίου από τους ελεγκτές δόμησης.

Επιγραμματικά αναφέρουμε τα εξής:

  • Σύμφωνα με το άρθρο 1 Ν.4495/17(ΦΕΚ Α’167/03-11-2017).
  • Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ (α) Ν.4495/17 (ΦΕΚ Α’167/03-11-2017).
  • Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του Ν.4495/17 (ΦΕΚ Α’167/03-11-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 64 του Ν.4759/20 (ΦΕΚ Α’245/09-12-2020)και συγκεκριμένα παρ. 3.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.4495/17 (ΦΕΚ Α’167/03-11-2017).
  • Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.4495/17 (ΦΕΚ Α’167/03-11-2017).όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 65 του Ν.4759/20 (ΦΕΚ Α’245/09-12-2020).

Με τον Ν.4495/17 μέσω του Παρατηρητηρίου και του μητρώου Ελεγκτών Δόμησης η Ελληνική Πολιτεία, ενώ αποσκοπούσε στην προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της «άναρχης – αυθαίρετης δόμησης» σήμερα το έτος 2024, μετά από επτά (7) έτηπροκηρύσσει διαγωνισμό για τα κτίριά της και μάλιστα μέσω Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.);

Μάλιστα για τα κτίρια του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ αναιρώντας τον ρόλο των ελεγκτών δόμησης και του παρατηρητηρίου διεξάγοντας έναν διαγωνισμό αχρείαστο!

 ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ!!

 Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου νομοθετήθηκε με τον Ν.3843/10 (ΦΕΚ Α΄62/28-04-2010) και τέθηκε σε εφαρμογή 01-01-2021.

Η ανακολουθία της Ελληνικής Πολιτείας και το οξύμωρο εντοπίζεται στο άρθρο 89 του Ν4495/17 (ΦΕΚ Α’167/03-11-2017). όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάση του άρθρου 122 του Ν4759/20 (ΦΕΚ Α’245/09-12-2020).

Σύμφωνα με τον νομοθέτη τα κτίρια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ.4 του Ν.4067/12 (ΦΕΚ Α΄79/09-04-2012) κρίνονται αυθαίρετα και δεν μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4495/17 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 80 του Ν.4759/20).

Ο Ν.4067/2012 με την αρχική του μορφή ανέφερε ρητά στην παρ 4 του άρθρου 26 «Στα υφιστάμενα πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κοινωφελείς οργανισμοί, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας ή έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού (χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, μουσείων, συναυλιών, αθλητικών ή πολιτιστικών συγκεντρώσεων, ναοί, θέατρα/ κινηματογράφοι, εστιατόρια/ ζαχαροπλαστεία/ καφενεία/ κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες αναμονής επιβατών, τράπεζες/ανταλλακτήρια κ.λπ.), προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, δικαιοσύνης και σωφρονισμού, γραφείων και εμπορίου, βιομηχανίας και βιοτεχνίας, καθώς επίσης και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα. Οι διαμορφώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή γίνονται σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1 και θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2020, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, άλλως τα κτίρια θα θεωρούνται αυθαίρετα.

Ξαφνικά το έτος 2024 η Ελληνική Πολιτεία με τον Ν.5106/24 (ΦΕΚ Α’63/01-05-2024) τροποποίησε το συγκεκριμένο άρθρο μεταβάλλοντας το ως εξής:

Άρθρο 26 του Ν.4067/12 και συγκεκριμένα παρ. 4 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.1 άρθρο 47 του Ν.5106/24 με ισχύ την 01-05-2024:

«4. Στα υφιστάμενα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κτίρια, που στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4270/14 (Α’ 143), ή έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού, όπως χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, μουσείων, συναυλιών, αθλητικών ή πολιτιστικών συγκεντρώσεων, ναοί, θέατρα, κινηματογράφοι, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες αναμονής επιβατών, τράπεζες, ανταλλακτήρια, χώροι προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, δικαιοσύνης και σωφρονισμού, γραφείων και εμπορίου, βιομηχανίας και βιοτεχνίας, καθώς και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων, επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.

 Τι μεταβολή έκανε με την τροποποίηση του άρθρου αυτού το κράτος δικαίου της παρούσας κυβέρνησης;

Αφαίρεσε την προθεσμία ολοκλήρωσης και την πρόβλεψη περί αυθαιρεσίας! Έχοντας ήδη δημιουργήσει το μητρώο Προσβασιμότητας.

 Κατά τα γραφόμενα και λεγόμενα της Ελληνικής Πολιτείας, και δή της κυβέρνησης, υπάρχει πρόληψη, ενδιαφέρον και προσήλωση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα (ΑμΕΑ)!

Παρόλα αυτά, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμόζουμε τα κτίσματα σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία των ΑμΕΑ, αλλά η Ελληνική Πολιτεία ΟΧΙ!

Με την τροποποίηση της νομοθεσίας και μάλιστα λίγους μήνες πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού, η Ελληνική Πολιτεία καθιστά νόμιμα τα κτίσματα της ως προς την προσβασιμότητα, μπορεί να ρυθμίσει τα αυθαίρετα της, ακόμη και αν εντάσσονται στην Κατηγορία 5.

Ο κάθε ιδιοκτήτης προκειμένου να προσαρμόσει το κτίσμα του για εμποδιζόμενα άτομα επιβαρύνεται οικονομικά, δεν μπορεί να κάνει χρήση της κατηγορίας 5, κατ’ επέκταση να συμπληρώσει την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και να μεταβιβάσει. (Η κατηγορία 5 ισχύει μόνο για τα ακίνητα του ελληνικού δημοσίου και τα πλειστηριασμένα από τις τράπεζες και funds). Το σημαντικότερο είναι ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου απαιτεί σε πολλές περιπτώσεις και μελέτη στατικής επάρκειας.

Όλα τα κτίσματα του ελληνικού δημοσίου σύμφωνα με το ΦΕΚ 270β/16-3-2010 «τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού – ΕΑΚ 2000»  ρητά αναφέρει (πίνακα 2.3) πως κτίρια τα οποία στεγάζουν εγκαταστάσεις πολύ μεγάλης οικονομικής σημασίας καθώς και τα κτίρια δημοσίων συναθροίσεων κατατάσσονται στην Κατηγορία Σπουδαιότητας Σ3.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 99 του Ν.4495/17 καθώς και στο ΦΕΚ Β’1643/11-05-2018 κτίσματα αυτής της κατηγορίας σπουδαιότητας δεν έχουν απαλλαγή σε περίπτωση αυθαιρεσιών. Να υπενθυμίσουμε πως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 παρ (ιιι) του Ν.4495/17 η προθεσμία υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας σε ακίνητα σπουδαιότητας Σ3 είναι τα τρία (3) έτη!

 Τι έκανε η Ελληνική Πολιτεία;

Αφαίρεσε την προϋπόθεση των οριζόμενων στην νομοθεσία περί προσβασιμότητας προκειμένου να μην θεωρηθεί ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ και μέσα από έναν διαγωνισμό θα εκπονήσουν την μελέτη στατικής επάρκειας ,όπου θα απαιτηθεί, μηχανικοί που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώου προσεισμικότητας.

 Αναρωτιόμαστε, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο μητρώο;

 Μήπως σε κάποιο ΦΕΚ σε λίγους μήνες θα αφαιρεθεί και η υποχρέωση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου στα ακίνητα του ελληνικού δημοσίου;

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 55 παρ. 1 (α) (αα) του Ν.4495/17 τα κτίρια που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο κατατάσσονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι και η υποβολή της ταυτότητας κτιρίου γίνεται μέσα σε 5 έτη από την ημερομηνία ισχύος των παρόντων διατάξεων όπως ορίζεται στο άρθρο 62.

Συμπερασματικά η Ελληνική Πολιτεία θα είναι και εκπρόθεσμη ως φαίνεται στην ίδια της την προθεσμία, ενώ πιέζει του ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς μόνιμα με εκβιαστικές προθεσμίες!!!!

 Στην συνείδηση του τεχνικού κόσμου το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος φέρεται ως γνώστης τεχνικών θεμάτων. Στην συνείδηση δε των πολιτών ως τεχνικός σύμβουλος του Ελληνικού Κράτους. Το Τεχνικό Επιμελητήριο μάλιστα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Έχοντας όλες τις άνωθεν ιδιότητες είναι δυνατόν σε δημόσια κτίσματα που απαιτούν μελέτες προσβασιμότητας, στατικής επάρκειας και νομιμότητα να συμβουλεύει το κράτος να κάνει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ;

Αρχίζοντας με τα κτίσματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης;

Με προϋπολογισμό 10,5 εκατομμυρίων ευρώ;

Το έτος 2021(Ιούλιος 2021) σε δηλώσεις του ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κύριος Σκρέκας Κωνσταντίνος προσβάλλοντας όλο τον Τεχνικό Κόσμο ισχυρίστηκε πως η συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου οικονομικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200-250 ευρώ. Προθυμοποιήθηκε, σε περίπτωση που οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί δεν επιθυμούμε να εργαστούμε με το εν λόγω ποσό να τις συμπληρώσει ο ίδιος!

Γιατί λοιπόν δεν καλεί το Τεχνικό Επιμελητήριο τον κύριο Σκρέκα να συμπληρώσει την ηλεκτρονική Ταυτότητα των κτισμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης;

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ενώ έχει τέσσερα μητρώα με εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους μηχανικούς σε κάθε στάδιο της συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και ενώ ο νόμος ρητά αναφέρει τα μητρώα, γιατί προκηρύσσει διαγωνισμό; Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου απαιτεί και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, όπου υπάρχει και σε αυτόν τον τομέα μητρώο!!

Θεωρούμε πως πλέον είναι ολοφάνερο πως το Τεχνικό Επιμελητήριο δεν γνωρίζει την νομοθεσία, δεν κατέχει την τεχνογνωσία και είναι και κάκιστος σύμβουλος της Ελληνικής Πολιτείας.

Να θυμίσουμε τι αναφέρει η Ελληνική Πολιτεία στην νομοθεσία;

  • Σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.4495/17όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 63 του Ν4759/20 παρ.2 το ηλεκτρονικό μητρώο της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου διατηρείται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα η υλοποίηση της οποίας μπορεί να ανατεθεί σε υπηρεσία του δημοσίου, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δίκαιου ή και σε ιδιωτικό φορέα που έχει την αναγκαία τεχνογνωσία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μήπως το Υπουργείο Περιβάλλοντος πρέπει να αναθεωρήσει στο ποιος έχει την αναγκαία Τεχνογνωσία;

Όσο δε για το Υπουργείο Δικαιοσύνης αφού σε όλους τους νόμους διαβάζουμε την πρόταση «εξασφάλιση διαφάνειας» μήπως ήρθε η ώρα να βοηθήσει όντως στην διασφάλιση της; Κατανοούμε πως το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν κατέχει τεχνικές γνώσεις, είναι ορθό όμως να μην ελεγχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα κτίσματα του Ελληνικού Δημοσίου , όχι μόνο της κατοχής του, όπως προβλέπει η νομοθεσία της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιθυμεί να μας αφήσει με την εντύπωση πως συμμετέχει σε αυτή την παρωδία;

Το βασικό μέλημα των μηχανικών είναι η ασφάλεια των κτιρίων!

ΔΕΝ κοστολογείται 200 ευρώ, ΔΕΝ είναι αντικείμενο διαγωνισμού, ΔΕΝ μπορεί να συμπληρωθεί από μη πιστοποιημένους μηχανικούς.

Εισαγγελείς έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τους νόμους τους παραθέσαμε και ελπίζουμε αντί να συμπληρώσει την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου να προβεί σε έλεγχο για την νομιμότητα και την χρησιμότητα του ως άνω διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

α) ;Aρθρο 1   Ν.4495/17 (ΦΕΚ Α’167/03-11-2017)

«Στην γενική διεύθυνση χωρικού σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντας και Ενέργειας συνίσταται Διεύθυνση ¨Έλεγχου Δομημένοι Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχεδιασμού –Παρατηρητήριο, που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την καταγραφή τον έλεγχο και τη λήψη μέτρων για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και την διασφάλιση της ποιότητας αυτού.»

β) Παρομοίως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ιδίου νόμου και συγκεκριμένα στην παρ. (α) αρμοδιότητα του Παρατηρητηρίου είναι η εποπτεία και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος. Επίσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν.4495/17 παρ.(ζζ) μία από τις αρμοδιότητες των περιφερειακών τμημάτων του παρατηρητηρίου είναι η διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τον ορισμό ελεγκτών δόμησης στους οποίους ανατίθεται ο έλεγχος αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 92 του Ν4495/17.

γ)Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του Ν4495/17:

«ο έλεγχος των υποβαλλόμενων στοιχείων της ταυτότητας κτιρίου διενεργείται από Ελεγκτές Δόμησης, οι οποίοι ορίζονται με ηλεκτρονική κλήρωση από το αρμόδιο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος. Ο έλεγχος συνίσταται στην επιβεβαίωση της ορθής συμπλήρωσης όλων των απαιτούμενων στοιχείων που περιγράφονται στα έντυπα το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

δ)Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του Ν4495/17 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 64 του Ν.4759/21 και συγκεκριμένα παρ 3 «το τοπικό παρατηρητήριο μπορεί να προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου που έχουν υποβληθεί αντιπαραβάλλοντας αυτά με τα στοιχειά που υποβλήθηκαν κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας καθώς και με τα στοιχεία του πορίσματος του Ελεγκτή Δόμησης»

ε)Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.4495/17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με το άρθρο 65 του Ν4759/20 το παρατηρητήριο έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ταυτότητας κτιρίων και στα στοιχεία που αυτή περιλαμβάνει.

ΠΑΣΕΕΜ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Θεσσαλονίκη, 09-07-2024

   Η Πρόεδρος                                                                 Ο Γενικός Γραμματέας

Κεσδζόγλου Κυριακή                                                           Φραγκιαδάκης Ευάγγελος

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας