ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Τους επικαιροποιημένους σχεδιασμούς για συνολικά 24 ιδιωτικοποιήσεις, με αιχμή, τις επιχειρήσεις ενέργειας, 10 περιφερειακά λιμάνια, το Ελληνικό, την Αττική Οδό για... ΤΑΙΠΕΔ: οι νέοι σχεδιασμοί για ενεργειακές επιχειρήσεις, Ελληνικό και Αττική Οδό

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Τους επικαιροποιημένους σχεδιασμούς για συνολικά 24 ιδιωτικοποιήσεις, με αιχμή, τις επιχειρήσεις ενέργειας, 10 περιφερειακά λιμάνια, το Ελληνικό, την Αττική Οδό για την οποία αρχίζει προετοιμασία νέου διαγωνσιμού παραχώρησης από το 2022  και διάφορα άλλα ακίνητα και επιχειρήσεις  περιλαμβάνει  το αναθεωρημέ­νο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ.

Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης -Asset Development Plan, (ADP) – της Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε, το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, όπως προηγουμένως εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) σε βασικές γραμμές προβλέπει τους ακόλουθους σχεδιασμούς:

1. Ελληνικό:  Προγραμματίζονται (χωρίς να αναφέρεται δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα), τα εξής:

 • Υπογραφή Σύμβασης Παραχώρησης για πρόδρομες εργασίες
 • Έκδοση απόφασης Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Καζίνο
 • Έκδοση αποφάσεων Συμβουλίου της Επικρατείας επί των αιτήσεων ακύρωσης, αναφέρεται ότι είναι δύο αποφάσεις σε εκκρεμότητα.
 • Ολοκλήρωση μετεγκαταστάσεων δημοσίων χρηστών
 • Μεταβίβαση/ εισφορά εμπράγματων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην Ελληνικό ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ/ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε.)
 • Υπογραφή και Κύρωση Σύμβασης εισφοράς των εμπράγματων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο
 • Οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής.

2. ΔΕΠΑ Υποδομών:  Oι δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να υποβληθούν στις 15 Ιουλίου 2021. Προβλέπεται μέσω διαγωνισμού παραχώρηση του 100% της εταιρείας. To ΤΑΙΠΕΔ εκχωρεί το 65% και τα ΕΛΠΕ,  εκχωρούν το 35% των μετοχών, που κατέχουν στην εταιρεία.

3. ΔΕΠΑ Εμπορίας: Για λόγους που αναφέρονται στην «απρόσκοπτη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας», το ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε να αναστείλει τη Φάση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών μέχρι τα τέλη του 3ου τριμήνου του 2021, οπότε και θα ενημερώσει τους προεπιλεγέντες επενδυτές για τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού και το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα του διαγωνσιμού.

4. ΕΛΠΕ: Για την πώληση ποσοστού 35% των ΕΛΠΕ, το ΤΑΙΠΕΔ αναφέρει ότι θα προβεί σε αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων αξιοποίησης.

5. Υπόγεια αποθήκη στην Καβάλα:  έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 αναμένεται η ολοκλήρωση τεχνικών μελετών για την υποδομή. H υποβολή των δεσμευτικών προσφορών μετατίθεται σε μεταγενέστερο χρόνο.

6. Για τους 10 Οργανισμούς Λιμένος (Αλεξανδρούπολης, Ελευσίνας, Λαυρίου, Ραφήνας, Ηγουμενίτσας, Κέρκυρας, Καβάλας, Βόλου, Πάτρας και Ηρακλείου) προβλέπεται παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, λιμενικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή και πώληση μετοχών. Ειδικότερα αναφέρεται ότι προγραμματίζεται:

-Για τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , εν αναμονή απόφασης ΥΠΕΘΑ σχετικά με την ανάπτυξη ναύσταθμου στο λιμάνι και προσδιορισμού της έκτασης για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης.

-Εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης κάποιων από τους μικρούς λιμένες ή/και μαρίνες του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας. Η διερεύνηση αυτή αφορά στην παρούσα στιγμή την μαρίνα για MegaYacht και την μαρίνα Σπηλιάς εντός του κεντρικού λιμένα του Οργανισμού και τον μικρό λιμένα της Λευκίμμης.

7. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών A. E. (ΔΑΑ), όπου το ΤΑΙΠΕΔ έχει το 30% των μετοχών του ΔΑΑ και η Ελληνική εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ Α.Ε) έχει το 25% των μετοχών του ΔΑΑ: Η εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης θα καθορίσει το χρονικό σχεδιασμό του διαγωνισμού. Υπενθυμίζεται ότι στις 22/02/2019 ολοκληρώθηκε η χρονική παράταση της ΣΑΑ του ΔΑΑ, για 20 επιπλέον έτη, ήτοι από το 2026 έως το 2046.

 • Στις 28/06/2019 δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πώληση του 30% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΑΑ που διατηρεί το ΤΑΙΠΕΔ.
 • Στις 29 Οκτωβρίου 2019 δέκα (10) διεθνή επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος.
 • Στις 31/01/2020 το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ προεπέλεξε εννέα (9) επενδυτικά σχήματα για τη Β’ φάση του διαγωνισμού (Φάση Δεσμευτικών Προσφορών) και εξήγγειλε την έναρξη της Β’ φάσης του διαγωνισμού.

8.ΔΕΗ Α.Ε: Είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ διαθέτει μια μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, στην παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Το τρέχον χαρτοφυλάκιο σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στην Ελλάδα αποτελείται από λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς σταθμούς, (στα μη συνδεδεμένα νησιά) από σταθμούς φυσικού αερίου και από μονάδες ΑΠΕ. Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 17% των μετοχών της ΔΕΗ. Προγραμματίζεται αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων αξιοποίησης.

9. Μαρίνες: Για τις 17 Μαρίνες της χώρας των οποίων έχει μεταβιβαστεί το δικαίωμα Παραχώρησης Χρήσης και Εκμετάλλευσης σ το ΤΑΙΠΕΔ ειδικότερα προγραμματίζεται:

-Μαρίνα Θεσσαλονίκης (Αρετσού), δυναμικότητας 388 θέσεων με χερσαία ζώνη έκτασης 78 στρεμμάτων στην περιοχή της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης. Το ΤΑΙΠΕΔ θα εκπονήσει νέο σχέδιο χωροθέτησης, ενω προγραμματίζονται η  έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και μετά την αξιολόγηση των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος οι επιλεγέντες υποψήφιοι επενδυτές θα προχωρήσουν στην Β’ Φάση του διαγωνισμού.

-Για τον Λιμένα / Μαρίνα Μυκόνου (Νέος Λιμένας Τούρλου Μυκόνου) τα επόμενα βήματα αφορούν σε προετοιμασία του νέου Master Plan για το σύνολο του Λιμανιού και αξιολόγηση του βέλτιστου τρόπου παραχώρησης.

-Για την Μαρίνα Αργοστολίου: Η έναρξη της Διαγωνιστικής Διαδικασίας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος (EoI) προγραμματίζεται εντός του 2021.

-Για τη Μαρίνα Ζακύνθου: Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

-Για τη Μαρίνα Ιτέας:  Αναμένονται δεσμευτικές προσφορές στις 18/05/2021.

-Για τη Μαρίνα Μανδρακίου – Ρόδος: Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την έναρξη του Διαγωνισμού.

10. Εγνατία Οδός: Προβλέπεται 35ετής, παραχώρηση του δικαιώματος λειτουργίας, συντήρησης και εμπορικής εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός και των επί του αυτοκινητοδρόμου τριών Κάθετων Αξόνων. Σχετικά προγραμματίζεται: Άνοιγμα φακέλων των δύο δεσμευτικών προσφορών, που υποβλήθηκαν την 01/04/2021

 • Αναμένονται από το Ελληνικό δημόσιο:

-Η Διοικητική Αρχή Σηράγγων να προχωρήσει στην αδειοδότηση του συνόλου των σηράγγων (απεριόριστη ή εκτός επικίνδυνων φορτίων κατά περίπτωση).

– Έκδοση Αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα σημεία του Αυτοκινητόδρομου, οι οποίες έχουν λήξει ή αναμένεται να λήξουν.

 •  Αναμένονται από την Εγνατία Οδό ΑΕ:

-Ολοκλήρωση κατασκευής μετωπικών και πλευρικών ΣΔ

– Απαιτούμενες ενέργειες (εγκατάσταση εξοπλισμού) για την αδειοδότηση του συνόλου των σηράγγων (απεριόριστη ή εκτός επικίνδυνων φορτίων κατά περίπτωση)

-Απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων που απαιτούνται για τις επικείμενες εργασίες που περιγράφονται στην Σύμβαση Παραχώρησης και ειδικά για την αναβάθμιση των κάθετων αξόνων.

11. ΕΥΑΘ: Προβλεπεται πώληση του 24,02% των μετοχών της εταιρίας, που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ. Προγραμματίζεται αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων αξιοποίησης.

12. ΕΥΔΑΠ: Προβλεπεται πώληση του 11.33% των μετοχών της εταιρίας, που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ. Βρίσκεται σε εξέλιξη η σύναψη νέας αναθεωρημένης σύμβασης μεταξύ της εταιρίας και του ελλήνικού δημοσίου για τη διαχείριση του νερού και εξετάζεται το επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρίας. Προγραμματίζεται  αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων αξιοποίησης

13. Αττική Οδός: Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το δικαίωμα εμπορικής αξιοποίησης του περιουσιακού στοιχείου κατόπιν της λήξης της υφιστάμενης παραχώρησης. Αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη η πρόσληψη χρηματοοικονομικών συμβούλων για να αποτιμήσουν τα δεδομένα της υφιστάμενςη παραχώρησης. Προγραμματίζεται έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών άμεσα και διαγωνισμού για νέα παραχώρηση το 2022.

14. Αφάντου: Προγραμματίζεται  οικονομικό κλείσιμο συναλλαγής εντός του 2021 (Γκολφ και τουριστική ανάπτυξη σε δύο ιδιοκτησίες).

15. Ηλεκτρονική Δημοπρασία ΙΧ:  Νέα καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση πρώτων προσφορών στις 18 Μαΐου 2021. Προβλέπεται συνεργασία με το Δήμο Κύθνου και το Πράσινο Ταμείο και νομικές ενέργειες για τη συντέλεση απαλλοτρίωσης έμπροσθεν ακινήτου του Ταμείο, για το ακίνητο στη Κύθνο.

16. Οικόπεδο Μαρκοπούλου: Για την εκτός σχεδίου γηπεδική έκταση στο Δήμο Μαρκόπουλου Αττικής, επιφάνειας περίπου 1.000 στρεμμάτων (προς αξιοποίηση 590 στρέμματα) με κτιριακές αθλητικές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου προγραμματίζεται:

 • Τελική διερεύνηση επενδυτικού ενδιαφέροντος
 • Προετοιμασία τευχών διαγωνισμού
 • Η εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης επηρεάζει τον χρονικό σχεδιασμό του διαγωνισμού
 • Έναρξη διαγωνισμού εντός του 2021.

17. Ακίνητο Λουτρόπολης Καμμένων Βούρλων: προς αξιοποίηση έκταση του Ακινήτου είναι 468.125 τ.μ. Περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «Γαλήνη» και τα ξενοδοχεία «Ράδιον», «Θρόνιον», καθώς και το Υδροθεραπευτήριο «Ασκληπιός» τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία από το ΥΠ.ΠΟ.Α.). Προγραμματίζεται:

 • Δεύτερη παρουσίαση ΕΣΧΑΔΑ και ΣΜΠΕ στο ΚΣΔ Q2 2021
 • Διαβούλευση ΣΜΠΕ
 • Premarketing
 • Δυνητική έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας εντός 2021

18. Ακίνητο Camping Καμμένων Βούρλων: Παραθαλάσσιο ακίνητο  συνολικής έκτασης 800 στρεμμάτων, εκ των οποίων αξιοποιήσιμα είναι τα 580 στρέμματα. Προγραμματίζεται: • Ολοκλήρωση μελέτης ΣΜΠΕ και Εκτίμησης Οικολογικής Αξιολόγησης εντός του 2021

 • Premarketing
 • Έναρξη διαγωνισμού έως τον Ιανουάριου του 2022, υπό την αίρεση επίλυσης του θέματος του βιολογικού καθαρισμού.

19. Ακίνητο Θερμοπυλών: Ακίνητο 785.398 τ.μ., στο οποίο περιλαμβάνονται υδροθεραπευτικές και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις εγκαταλελειμμένες. Προγραμματίζεται:

 • Ολοκλήρωση μελέτης ΕΣΧΑΔΑ και ΣΜΠΕ
 • Παρουσίαση μελέτης ΕΣΧΑΔΑ/ΣΜΠΕ στο ΚΣΔ
 • Premarketing
 • Έναρξη διαγωνισμού έως τον Ιανουάριο του 2022.

20. Γούρνες Ηρακλείου: Ακίνητο «Πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών» εκτάσεως 345.567 τ.μ. κείμενο στον Δήμο Χερσονήσου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης. Προγραμματίζεται:

 • Έκδοση ΦΕΚ Π.Δ. ΕΣΧΑΔΑ
 • Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης Προσφορών 15 Ιουλίου 2021.

21. Ακτή και Camping Αγίας Τριάδας: Παραθαλάσσιο ακίνητο στον οικισμό της Αγίας Τριάδας στον Δήμο Θερμαϊκού, έκτασης 126,6 στρ. Το ακίνητο έχει εκτεταμένο αμμώδες παραλιακό μέτωπο μήκους περίπου 600 μ. και πυκνή και εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς δενδροφύτευση στο χερσαίο τμήμα του. Προγραμματίζεται:

 • Έγκριση μελέτης ΕΣΧΑΔΑ και ΣΜΠΕ
 • Διαβούλευση ΣΜΠΕ
 • Διαγωνιστική διαδικασία εντός του 2021.

22. Ακτή και Κάμπινγκ Ποσειδίου Κασσάνδρας: ακίνητο 293,870 στρεμμάτων και έκταση 140 περίπου στρεμμάτων με μέτωπο αμμώδους παραλίας 600 μέτρων. Εντός του αξιοποιήσιμου τμήματος έχουν αναπτυχθεί εγκαταστάσεις camping. Προγραμματίζεται:

 • Έγκριση μελέτης ΕΣΧΑΔΑ και ΣΜΠΕ
 • Διαβούλευση ΣΜΠΕ
 • Διαγωνιστική διαδικασία έως τον Ιανουάριο του 2022

23. Πρώην Ακίνητο ΕΟΜΜΕΧ: (στις οδούς Kορυζή και Θράκης στον Ταύρο). Προγραμματίζεται:

 • Μετά την έκδοση Απόφασης από το Υπουργείο Πολιτισμού (Κεντρικό Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων), θα εκκινήσει νέα διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση του ακινήτου
 • Διαγωνιστική διαδικασία εντός του 2021.

24. Ακίνητο στο Πόρτο Χέλι (στην περιοχή «Βερβερόντα» του οικισμού Πόρτο Χέλι της Αργολίδος) έκτασης 627,4 στρεμμάτων. Προγραμματίζεται:

 • Premarketing
 • Εκπόνηση ΕΣΧΑΔΑ
 • Διαγωνιστική διαδικασία.

Δείτε ολόκληρο το αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ στο ΦΕΚ

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας