ecopress
Εφαρμοσμένες τεχνολογικές λύσεις προειδοποίησης για μετεωρολογικά και πλημμυρικά φαινόμενα θωρακίζουν υφιστάμενες και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα νέων υποδομών σε ευαίσθητες περιοχές, διασφαλίζοντας την πρόγνωση και... Τεχνολογικές λύσεις πρόγνωσης & αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Εφαρμοσμένες τεχνολογικές λύσεις προειδοποίησης για μετεωρολογικά και πλημμυρικά φαινόμενα θωρακίζουν υφιστάμενες και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα νέων υποδομών σε ευαίσθητες περιοχές, διασφαλίζοντας την πρόγνωση και την έγκαιρη αντιμετώπισή φυσικών καταστροφών και την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων πολιτικής προστασίας.

Εφαρμογές για την παρακολούθηση (monitoring) Φυσικών Καταστροφών με σκοπό την πρόγνωση και την έγκαιρη αντιμετώπισή τους από τη METRICA A.E.

Από τις φυσικές καταστροφές, οι Υδρομετεωρολογικές και οι Γεωλογικές είναι αυτές που προκαλούν τεράστιες οικονομικές καταστροφές[1], ενώ αυτές έχουν διπλασιαστεί την τελευταία πενταετία. Τα φυσικά φαινόμενα που προκαλούν αυτές τις καταστροφές δεν μπορούσαν φυσικά να αποφευχθούν, ωστόσο με την εξέλιξη της τεχνολογίας δίνεται πλέον η δυνατότητα σε πολλές περιπτώσεις να ανιχνευθούν έγκαιρα και να δοθεί η δυνατότητα διαχείρισης της κρίσης.

Ο προσεκτικός σχεδιασμός, η έγκαιρη ενημέρωση και η πρόγνωση για τα φαινόμενα αυτά μπορεί να μειώσει τις καταστροφικές συνέπειες. Η τεχνολογική εξέλιξη στα υπολογιστικά συστήματα και τις τηλεπικοινωνίες δημιούργησε νέες τάσεις πρόγνωσης, παρακολούθησης, διαχείρισης ακραίων φυσικών φαινομένων με την χρήση απομακρυσμένων αισθητήρων μέτρησης στάθμης / παροχής / ποιότητας του νερού ή και μικρομετακινήσεις σε μεγάλες κατασκευές (όπως φράγματα).

Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης μετεωρολογικών και πλημμυρικών φαινομένων για τη λεκάνη Μάνδρας-Ελευσίνας της METRICA A.E. σε συνεργασία με το Ινστιτούτο BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου για λογαριασμό του Δήμου Μάνδρας.

Την τελευταία εικοσαετία στην Ελλάδα είναι φανερή η αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές, συμπεριλαμβανομένης αυτής της κατασκευής εθνικών οδών και δρόμων, φραγμάτων και γεφυρών. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας δεν θα ήταν εμφανείς χωρίς την παρατήρηση και ερμηνεία των δεδομένων παρακολούθησης με την χρήση απομακρυσμένων αισθητήρων[2].

Σύστημα έγκαιρης παρακολούθησης πλημμυρικών φαινομένων για το Αρχαιολογικό Πάρκο ΔΙΟΝ στην περιοχή του Ολύμπου  της METRICA A.E, σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Η εταιρεία METRICA Α.Ε. διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε περιβαλλοντικές εφαρμογές και εφαρμογές υλοποίησης συστημάτων έγκαιρης ενημέρωσης, παρακολούθησης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σχεδίου αντιπλημμυρικής προστασίας επιτρέπει στις αρχές να ανταποκρίνονται γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα για την προστασία των πολιτών, των περιουσιακών τους στοιχείων και να αποτρέπουν μεγάλες καταστροφές. Η πλειοψηφία από τα έργα που έχουν υλοποιηθεί αφορούν δημόσιους φορείς και οργανισμούς, ενώ προσφάτως και ιδιωτικοί φορείς έχουν αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τέτοιου είδους εφαρμογές.

Σύστημα έγκαιρης παρακολούθησης πλημμυρικών φαινομένων για την πόλη της Ηγουμενίτσας METRICA A.E, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για λογαριασμό του Δήμου Ηγουμενίτσας

Κάποια από τα έργα που έχει υλοποιήσει η METRICA A.E, είναι:

 • Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης μετεωρολογικών και πλημμυρικών φαινομένων για τη λεκάνη Μάνδρας-Ελευσίνας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου για λογαριασμό του Δήμου Μάνδρας.
 • Σύστημα έγκαιρης παρακολούθησης πλημμυρικών φαινομένων για το Αρχαιολογικό Πάρκο ΔΙΟΝ στην περιοχή του Ολύμπου σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
 • Σύστημα έγκαιρης παρακολούθησης πλημμυρικών φαινομένων για την πόλη της Ηγουμενίτσας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για λογαριασμό του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Κάθε εφαρμογή είναι ιδιαίτερη και απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και επιλογή λύσεων που πληρούν τις προδιαγραφές και τις εκάστοτε ανάγκες των αρχών και των διαφορετικών περιοχών. Η ομάδα στη METRICA A.E, βοηθάει κάθε ενδιαφερόμενο να:

 • Αξιολογήσει τους κινδύνους φυσικής καταστροφής (πλημμύρα, πυρκαγιές, κατολισθήσεις, κτλ)
 • Ορίσει τις παραμέτρους του δικτύου
 • Επιλέξει την κατάλληλη τεχνολογία
 • Προσδιορίσει τις συνθήκες συναγερμών
 • Βελτιώνει συνεχώς τις δομές και τα πλάνα του

 

Οι προτεινόμενες λύσεις περιλαμβάνουν (ενδεικτικά):

 • Δίκτυο σταθμών, όπως
  • Αισθητήρες παρακολούθησης βροχόπτωσης
  • Μετρητές στάθμης/παροχής υδάτων
  • Γεωδετικοί σταθμοί παρακολούθησης μικρομετακινήσεων πρανών
 • Κάμερες παρακολούθησης της εξέλιξης των φαινομένων
 • Διαδικτυακό λογισμικό λήψης, οπτικοποίησης, παρακολούθησης, διαχείρισης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο
 • Αποστολή συναγερμών στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων
  • Πολιτική Προστασία
  • Δήμοι
  • Περιφέρειες
  • Πυροσβεστική
 • Πλάνο έκτακτης αντιμετώπισης συμβάντων

Σχετικά με τη METRICA A.E.

 H METRICA A.E.  ιδρύθηκε το 2005 με κύρια δραστηριότητα την αντιπροσώπευση μετρητικών συστημάτων υψηλής ακρίβειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία βασίζεται στο έμπειρο προσωπικό της το οποίο διαθέτει βαθιά τεχνογνωσία και προτείνει σύγχρονες, ολοκληρωμένες μετρητικές λύσεις για απλές και σύνθετες εφαρμογές στους τομείς της Τοπογραφίας, Βιομηχανίας, Ναυτιλίας, του Περιβάλλοντος.

[1]Δρ. Ευθ.Λέκκας, ‘Φυσικες Καταστροφες’, ΕΚΠΑ, Β έκδοση, 2000, 270.
[2]Emmanuel Vassilakis, ‘Remote Sensing of Environmental Change in the Antirio Deltaic Fan Region, Western Greece’, Remote Sensing, 2.11 (2010), 2547–60 https://doi.org/10.3390/rs2112547.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας