ecopress
Η παράταση στην ανάρτηση δικαιολογητικών υπαγωγών, που αφορούν στην τακτοποίηση αυθαιρέτων, η επαναφορά της δυνατότητας ένταξης των αυθαιρέτων κατασκευών στην κατηγορίας 5 για τακτοποίηση,... ΤΕΕ: λύσεις για αυθαίρετα και μηχανικούς σε δασικές υπηρεσίες και δημόσια έργα

Η παράταση στην ανάρτηση δικαιολογητικών υπαγωγών, που αφορούν στην τακτοποίηση αυθαιρέτων, η επαναφορά της δυνατότητας ένταξης των αυθαιρέτων κατασκευών στην κατηγορίας 5 για τακτοποίηση, η υπηρεσιακή εξέλιξη των μηχανικών στις Δασικές Υπηρεσίες και η αποζημίωση των μηχανικών, που συμμετέχουν στις διαδικασίες παραλαβής δημοσίων έργων είναι στην ατζέντα του ΤΕΕ.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, σε συνάντηση του με τη διοίκηση του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, αφού τέθηκαν προς συζήτηση τα επίκαιρα θέματα,  που απασχολούν τον τεχνικό κόσμο και τον κλάδο των μηχανικών και οι προτάσεις του τοπικού ΤΕΕ για τα αναπτυξιακά θέματα της Δυτικής Μακεδονίας, με αιχμή την απολιγνιτοποίηση και τη δίκαιη μετάβαση, ανακοίνωσε τις θέσεις και τις παρεμβάσεις, που προωθεί το ΤΕΕ.

Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΔΜ Νίκο Συλλίρη παρέστησαν και η Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ Λίνα Μπάγκαβου, ο Γ.Γ. Γιάννης Τζιόλας και το μέλος της ΔΕ Ρούλα Βαρσάμη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΕΕ/ΤΔΜ στο πλαίσιο της συζήτησης ετέθησαν κρίσιμα θέματα, που απασχολούν το ΤΕΕ και τον Κλάδο.

Α) Από την πλευρά του Κλιμακίου της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΜ έγινε ενημέρωση και αναφορά σε μια σειρά θεμάτων, όπως:

1) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ: απολιγνιτοποίηση/πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Την αναγκαιότητα παράτασης της χρήσης του λιγνίτη στην Ηλεκτροπαραγωγή (παράταση λειτουργίας των μονάδων της Μελίτης, της Πτολεμαΐδας 5 και της 5ης μονάδας του Αγίου Δημητρίου, καθώς και της 3ης και 4ης μονάδας του Αγίου Δημητρίου, για την ομαλή λειτουργία της τηλεθέρμανσης της Κοζάνης). Χρονοδιάγραμμα, ώστε να εξυπηρετεί την ανάγκη της χώρας για ενεργειακή αυτάρκεια, αλλά και να δίνει προοπτική ανάπτυξης στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Ως εκ τούτου, η αύξηση της χρήσης του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή κατά 50%, από τις 4,5 στις 6,5 τεραβατώρες (twh) το χρόνο, σύμφωνα με τις θετικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού, ωστόσο θα πρέπει να εξεταστεί η περαιτέρω αύξηση στο πλαίσιο ενός 10ετούς προγράμματος, στο οποίο θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν και τα έργα της μετάβασης, τα οποία έχουν καθυστερήσει σημαντικά. Τα έργα του ΣΔΑΜ (προτεραιότητα της κυβέρνησης, ώστε να λειτουργήσουν εμπροσθοβαρώς στην προσέλκυση νέων Επενδύσεων). Τον προγραμματισμό από τη ΔΕΗ έργων αποκατάστασης των ορυχείων, που συνιστούν επικίνδυνη περιβαλλοντική απειλή.

2) ΚΛΑΔΙΚΑ: παράταση στην ανάρτηση δικαιολογητικών υπαγωγών που αφορούν την τακτοποίηση, αυθαιρέτων, την επαναφορά της δυνατότητας ένταξης των αυθαιρέτων κατασκευών στην κατηγορίας 5 για τακτοποίηση, καθώς και τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η εξεύρεση εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού για τα ιδιωτικά και τα δημόσια τεχνικά έργα, η συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην υλοποίηση του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και του Μητρώου Υποδομών και η αξιοποίησης των Μηχανικών των Περιφερειακών τμημάτων μέσα από αυτό, η πολυετής καθυστέρηση απονομής συντάξεων του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, το μείζον ζήτημα της υποστελέχωσης των Δημοσίων Υπηρεσιών της ΠΔΜ, τις επιπτώσεις από την αλματώδη και ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών των οικοδομικών υλικών έχει οδηγήσει τους εργολάβους σε οικονομικό αδιέξοδο και τους ΟΤΑ σε στασιμότητα και σε αδυναμία εξυπηρέτησης των καθημερινών αναγκών του πολίτη.

3) ΥΔΡΟΓΟΝΟ: Προοπτικές ανάπτυξης που δημιουργούνται στη Δυτική Μακεδονία με την εφαρμογή των τεχνολογιών υδρογόνου, καθώς γύρω από το καθαρότερο καύσιμο της φύσης μπορεί να δημιουργηθεί ένα δίκτυο δορυφορικών επενδύσεων, που θα βοηθήσουν την περιοχή να διατηρήσει τον χαρακτήρα του Ενεργειακού Κέντρου της χώρας και ενδεχομένως την ωθήσουν να πρωταγωνιστήσει στο νέο ενεργειακό περιβάλλον που διαμορφώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. ΄Ηδη υπάρχει εξαγγελία για επένδυση 780 εκατ. ευρώ της Advent Technologies που εγκρίθηκε προσφάτως από την ΕΕ με ορίζοντα υλοποίησης την επόμενη εξαετία ενώ παράλληλα γίνονται συζητήσεις με Γερμανούς επενδυτές. Σύμφωνα με το επενδυτικό σχέδιο που υποβλήθηκε στις Βρυξέλλες, η συγκεκριμένη επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας περίπου 650 νέες θέσεις εργασίας που θα αφορούν στην παραγωγή κυψελών καυσίμου υδρογόνου.

4) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Το μέγα ζήτημα, που από το 2010 με τη σύσταση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι μηχανικοί στις θέσεις που υπηρετούν, είναι το καθεστώς «ομηρίας» στην επαγγελματική τους εξέλιξη σε θέσεις ευθύνης. Ένας επιστημονικός κλάδος να αποκλείεται από την επαγγελματική εξέλιξή του και καταδικάζεται αυθαίρετα και παράνομα σε στασιμότητα, έναντι άλλων ειδικοτήτων. Είναι ευκαιρία με το Ν.4824/2021 όπου οι δασικές υπηρεσίες μεταφέρονται στο ΥΠΕΝ, να διεκδικήσουμε την αποκατάσταση μιας αδικίας χρόνων για τους συναδέλφους που υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές και να συμπεριληφθεί η ειδικότητα των ΠΕ Μηχανικών στα νέα οργανογράμματα. Η μεταφορά των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ, όπου υπηρετούν ΠΕ Μηχανικοί, ΠΕ Περιβαλλοντολόγοι, καθιστά αναγκαία αλλά και δίκαιη τη πρόβλεψη των ειδικοτήτων αυτών σε θέσεις ευθύνης.

5) ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΠΑΤΕΡΠΟΥ στην Καστοριά: ολοκληρωμένη συντήρηση, ανακαίνιση και αξιοποίηση του ξεχωριστού περιουσιακού στοιχείου του ΤΕΕ με τη διάθεση πόρων και την εξεύρεση χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Δηλώσεις Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κος Στασινός για τα θέματα που τέθηκαν είπε τα εξής:

1) Ο φορέας με τον θεσμοθετημένο του ρόλο ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, πρέπει να συμμετάσχει ενεργά στον σχεδιασμό του προγράμματος της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, μάλιστα έχουν υπάρξει ήδη συζητήσεις επί του θέματος και ότι προβλέπεται η ενεργός συμμετοχή του ΤΕΕ στον εγχείρημα της Δ.Α.Μ.

2) Θα αιτηθεί την συμμετοχή του ΤΕΕ στις προβλεπόμενες από το Σ.Δ.Α.Μ. δράσεις επανακατάρτισης του τεχνικού προσωπικού – όλων των βαθμίδων – της περιοχής και να λειτουργήσει ως φορέας εκπαίδευσης και πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων. Είναι στις προθέσεις του ΤΕΕ η συμμετοχή του στην εκπαίδευση, κατάρτιση και πιστοποίηση όλων των βαθμίδων του τεχνικού κόσμου της χώρας και ιδιαίτερα σε καινοτόμους τομείς όπως η τεχνολογία του υδρογόνου, που εκτιμάται ότι θα προχωρήσει γρήγορα. Τόνισε πως η πολιτεία έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει την περιοχή με νέες επενδύσεις, στο βαθμό που να παραμείνει ως ενεργειακό κέντρο της Χώρας αλλά και να ανακτηθεί ένα μεγάλο ποσοστό απολεσθέντων από τον λιγνίτη θέσεων εργασίας.

3) Για το θέμα της υποστελέχωσης των Δημοσίων Υπηρεσιών και των φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που θα κληθούν να διαχειριστούν τα διαθέσιμα κονδύλια της Δ.Α.Μ. Ο κ. Στασινός ανέφερε ότι θα εξεταστεί η παροχή στήριξης από το ΤΕΕ στην τοπική αυτοδιοίκηση μέσω προγραμματικών συμβάσεων. Σημειώθηκε ότι το ΤΕΕ δύναται να συμμετάσχει στην καταγραφή ανθρωπογεωγραφίας του διαθέσιμου τεχνικού προσωπικού της περιοχής.

4) Παρά τις πρόσφατες παρεμβάσεις του ΤΕΕ, μέχρι σήμερα δεν έχει επιλυθεί το θέμα της αποζημίωσης των μηχανικών, που συμμετάσχουν στις διαδικασίες παραλαβής Δημοσίων έργων καθώς και στις επιτροπές ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4412/16 και 4782/ 21).

5) Θα δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες που αφορούν το κληροδότημα και θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε μετά την ψήφιση του Ν.4824/2021, βάσει του οποίου οι δασικές υπηρεσίες μεταφέρονται στο ΥΠΕΝ, να απαιτήσουμε την αποκατάσταση μιας αδικίας χρόνων για τους συναδέλφους που υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές και να συμπεριληφθεί η ειδικότητα των ΠΕ Μηχανικών στα νέα οργανογράμματα και να προωθηθούν όλα τα επί μέρους θέματα τα οποία συζητήθηκαν στην ουσιώδη και ενδιαφέρουσα συνάντηση.

Η ανακοίνωση του ΤΕΕ/ΤΔΜ καταλήγει αναφέροντας ότι: «η συζήτηση μας ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα σύμπνοιας και ταύτισης απόψεων για συνέχιση και εμβάθυνση της συνεργασίας μας».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας