ecopress
Του Στράτου Ι. Παραδιά* Πολλά τα προβλήματα και τα αιτήματα των ιδιοκτητών ακινήτων που εκκρεμούν προς επίλυση από τους αρμόδιους υπουργούς στο πρώτο εξάμηνο... Τι περιμένουν οι ιδιοκτήτες

Του Στράτου Ι. Παραδιά*

Πολλά τα προβλήματα και τα αιτήματα των ιδιοκτητών ακινήτων που εκκρεμούν προς επίλυση από τους αρμόδιους υπουργούς στο πρώτο εξάμηνο του 2020. Παραθέτουμε μια ενδεικτική απαρίθμησή τους, η οποία έχει ως εξής.

ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

1.Να μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ κατά 30% για όλους τους ιδιοκτήτες, χωρίς διακρίσεις, σύμφωνα με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, και κατάργηση, ή έστω ουσιαστική μείωση του συμπληρωματικού φόρου.

 1. Η επιβολή δαπανών 30% με πλαστικό χρήμα ή θα πρέπει να μειωθεί στο μισό, ή να συνδυαστεί με την καθιέρωση αφορολογήτου ορίου και στα εισοδήματα από μισθώματα, τουλάχιστον για όσους αυτά είναι το μοναδικό τους εισόδημα, αλλά και με ουσιαστική μειωτική παρέμβαση στην ισχύουσα ληστρική κλίμακα φορολογίας των μισθωμάτων.
 2. Η έκπτωση 40% να νομοθετηθεί από όλες τις δαπάνες ανακαίνισης κτιρίων και από οποιονδήποτε φόρο του Δημοσίου.
 3. Να επανέλθει η έκπτωση των ασφαλίστρων κτιρίων από το φορολογητέο εισόδημα.
 4. Τα μισθώματα από εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας να δηλώνονται από τον διαχειριστή και όχι από όλους τους συνιδιοκτήτες, με αυτοτελή φορολόγηση 20%.

ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

 1. Να θεσπιστεί αποκλειστική προθεσμία οικειοθελούς δήλωσης των εμβαδών των κάθε είδους αδήλωτων χώρων από τους ιδιοκτήτες τους στους οικείους Δήμους, χωρίς αναδρομικές χρεώσεις και πρόστιμα, ώστε να αρχίσει η άμεση συνείσπραξή τους μέσω των λογαριασμών ρεύματος.
 2. Ως προς την απαλλαγή των κενών και μη ρευματοδοτούμενων ακινήτων από τα δημοτικά τέλη, να επανέλθει η προϊσχύσασα ρύθμιση του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3345/2005, χωρίς χρονικό όριο υποβολής της σχετικής δήλωσης στον οικείο Δήμο, και στη ρύθμιση αυτή να υπαχθούν και τα ακίνητα τα οποία, λόγω της κρίσης, ουδέποτε ρευματοδοτήθηκαν.
 3. Να νομοθετηθεί η αυτόματη πλήρης άρση των πολυετών πολεοδομικών δεσμεύσεων ακινήτων από τους ΟΤΑ, αν έχουν διαρκέσει πέραν της οκταετίας, και η απαγόρευση επιβολής οποιοσδήποτε νέας δέσμευσης στα ίδια ακίνητα.

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 1. Να επιλυθεί άμεσα το ιδιοκτησιακό πρόβλημα των εκτός σχεδίου ακινήτων, με ρύθμιση ότι το Δημόσιο δεν μπορεί να διεκδικεί περιουσιακά δικαιώματα επ’ αυτών αν οι ιδιώτες τα νέμονται καλόπιστα επί 2-3 δεκαετίες με νόμιμους τίτλους, όπως νομοθετήθηκε και για τα εντός σχεδίου ακίνητα, διαφορετικά είναι αδύνατη η κατάρτιση Κτηματολογίου.
 2. Να επιλυθεί το πρόβλημα των χορτολιβαδικών εκτάσεων και των πρόσφατα δασωθέντων αγρών. Τουλάχιστον 3,5 εκατομμύρια στρέμματα νόμιμων ιδιωτικών εκτάσεων που καλύπτονται με φρύγανα, ή και με βράχια, κυρίως στα νησιά, απειλούνται με δήμευση μέσω Κτηματολογίου και δασικών χαρτών!
 3. Να δοθεί ενιαία παράταση όλων των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων σε όλα τα γραφεία κτηματογράφησης, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν σαφώς τη λήξη τους.
 4. Να παραταθεί η προθεσμία διόρθωσης των ανακριβών πρώτων εγγραφών μέχρι τη συμπλήρωση 20ετίας από την έναρξη της κτηματογράφησης, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τον Α.Κ. που προβλέπει απώλεια κυριότητας λόγω 20ετούς «έκτακτης χρησικτησίας». Ειδικότερα να επιλυθεί το πρόβλημα των Βριλησσίων, της Ελευσίνας και άλλων 33 περιοχών που χωρίς λόγο εξαιρέθηκαν από την τελευταία γενική παράταση.

ΣΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

Να μειωθεί το κόστος δήλωσης αυθαιρέτων μέχρι την 30/6/2020 ή να καθιερωθεί ουσιωδώς μεγαλύτερη έκπτωση για την εφάπαξ καταβολή του, ως κίνητρο για προσέλευση των πολιτών.

Να εγκαταλειφθεί κάθε πρόθεση για υποχρεωτική νομιμοποίηση κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικιών, η οποία θα διαλύσει περαιτέρω τις πολυκατοικίες και τις διαχειρίσεις τους.

Να καταργηθούν οι διατάξεις περί μονομερούς αποχώρησης από τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικιών και ιδιαίτερα όταν αυτά ήδη λειτουργούν με φυσικό αέριο.

ΣΤΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Να καταργηθούν οι ανενεργοί χρονικοί και ποσοτικοί περιορισμοί στην εκμίσθωση καταλυμάτων, που αν ενεργοποιηθούν θα εξωθήσουν στην παραοικονομία.

ΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

Να μειωθούν τα δικαιολογητικά και οι ενημερότητες για την κατάρτιση των κάθε είδους μεταβιβαστικών συμβολαίων, και να γίνει ηλεκτρονική η διαδικασία έκδοσής τους.

*Ο Στράτος Ι. Παραδιάς είναι Δικηγόρος Α.Π., Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ και της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI).
Πηγή: “Τα Νέα”

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας