ecopress
Με κοινή επιστολή τους εννέα επιστημονικοί φορείς της χώρας ζητούν άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τα προβλήματα που έχει... Τι ζητούν 9 φορείς από τον πρωθυπουργό για τη στήριξη των επιστημόνων

Με κοινή επιστολή τους εννέα επιστημονικοί φορείς της χώρας ζητούν άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η πανδημία στους κλάδους των επιστημόνων, τονίζοντας ότι «η ουσιαστική οικονομική ενίσχυση και στήριξη των επιστημόνων από την Πολιτεία επιβάλλεται σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά».

Στην επιστολή τους οι πρόεδροι των επιστημονικών φορέων που εκπροσωπούν τους επιστήμονες- ελεύθερους επαγγελματίες  της χώρας αναφέρουν, μεταξύ των άλλων, ότι «στη δεύτερη φάση της πανδημίας, όπου οι αρνητικές επιπτώσεις της ενεργούν πολλαπλασιαστικά, η στήριξη της κυβέρνησης υπολείπεται μέχρι στιγμής της στήριξης που παρείχε στους λοιπούς πληττόμενους επαγγελματικούς κλάδους», τονίζουν ότι «ακόμη μέχρι και σήμερα, δεν έχει καταβληθεί το χορήγημα των τετρακοσίων (400) ευρώ από το Λογαριασμό Ανεργίας του ΟΑΕΔ, που έχει σχηματισθεί αποκλειστικά και μόνο από εισφορές των επιστημόνων» και υπογραμμίζουν ότι «έχει οδηγήθεί  η συντριπτική πλειοψηφία των επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών σε δραματική οικονομική κατάσταση, που αγγίζει πλέον τα όρια του κινδύνου βιοπορισμού τους».

Η κοινή επιστολή των επιστημονικών φορέων

Η κοινή επιστολή των επιστημονικών φορέων έχει ως εξής:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος

Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος

Προς

Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Οι Επιστημονικοί Φορείς της Χώρας εκπροσωπούν πάνω από 200.000 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες σε όλη την Επικράτεια, οι οποίοι, ο καθένας στον τομέα του, έχουν ουσιαστική συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου.

Η πανδημία του κορονοϊού έχει επιφέρει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στην επαγγελματική και οικονομική κατάσταση των επιστημόνων, αρκετοί από τους οποίους, δεν δύνανται πλέον να αντιμετωπίσουν ακόμη και στοιχειώδεις βιοτικές τους ανάγκες.

Στην πρώτη φάση της πανδημίας, η Κυβέρνηση, στα πλαίσια στήριξης των πληττόμενων κλάδων, χορήγησε στους επιστήμονες αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020 και παρείχε σε αυτούς έκπτωση 25% επί των οφειλομένων ποσών, ασφαλιστικών εισφορών και ΦΠΑ, για όσους κατέβαλαν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους αυτές. Επίσης, χορήγησε οικονομική ενίσχυση εξακοσίων (600) ευρώ και μείωση 40% στα μισθώματα επαγγελματικής στέγης μηνών Απριλίου και Μαΐου 2020.

Στη δεύτερη φάση της πανδημίας, όπου οι αρνητικές επιπτώσεις της ενεργούν πολλαπλασιαστικά, η στήριξη της Κυβέρνησης υπολείπεται μέχρι στιγμής της στήριξης που παρείχε στους λοιπούς πληττόμενους επαγγελματικούς κλάδους. Τα μόνα μέτρα, τα οποία ελήφθησαν μέχρι στιγμής, είναι η μείωση κατά 40% των μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης, μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 και η υπαγωγή των επιστημόνων στο καθεστώς ενίσχυσης μέσω επιστρεπτέας προκαταβολής (κύκλοι 4 και 5), ενίσχυση, την οποία έλαβε μόνο ένα μικρό τμήμα αυτών.

Είναι χαρακτηριστικό δε, ότι ακόμη μέχρι και σήμερα, δεν έχει καταβληθεί το χορήγημα των τετρακοσίων (400) ευρώ από το Λογαριασμό Ανεργίας του ΟΑΕΔ, που έχει σχηματισθεί αποκλειστικά και μόνο από εισφορές των επιστημόνων. Με τα κριτήρια δε, που έχουν τεθεί και το ύψος του διατιθέμενου ποσού, είναι βέβαιο ότι το σχετικό χορήγημα θα λάβει μόνο ένα τμήμα των επιστημόνων.

Η παράταση αλλά κυρίως η επιδείνωση της υγειονομικής κρίσης, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, που έθεσε την Αττική και άλλες περιοχές της Χώρας σε επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου αλλά και η εφαρμογή του ίδιου καθεστώτος και σε άλλες περιοχές της Χώρας στην αρχή της β’ φάσης της πανδημίας (ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία) έχει οδηγήσει τη συντριπτική πλειοψηφία των επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών σε δραματική οικονομική κατάσταση, που αγγίζει πλέον τα όρια του κινδύνου βιοπορισμού τους.

Η ουσιαστική οικονομική ενίσχυση και στήριξη των επιστημόνων από την Πολιτεία επιβάλλεται σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Η ενίσχυση των επιστημόνων είναι αναγκαία. Το επιβάλλουν και λόγοι αξιοπρέπειας και αναγνώρισης του θεσμικού τους ρόλου. Οι επιστήμονες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας καθώς σε αυτούς απευθύνεται ο πολίτης για την αντιμετώπιση κάθε σημαντικού του ζητήματος (υγεία, δικαστική προστασία, πολεοδομικά θέματα κ.ο.κ.) και συνεπικουρούν την Πολιτεία στο έργο της.

Ζητούμε άμεσα συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για την κατάσταση που επικρατεί στους κλάδους μας και να σας παρουσιάσουμε συγκεκριμένες και λυσιτελείς προτάσεις, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

Είναι γνωστή άλλωστε η θέση Σας για την στήριξη των πληττόμενων κλάδων της οικονομίας, της επιστημονικής κοινότητας της χώρας και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Μετά τιμής

Οι Πρόεδροι των Επιστημονικών Φορέων

  • Γεώργιος Στασινός Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
  • Αθανάσιος Εξαδάκτυλος Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
  • Δημήτρης Κ. Βερβεσός Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
  • Κωνσταντίνος Κόλλιας Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
  • Αθανάσιος Δεβλιώτης Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας
  • Σπυρίδων Μάμαλης Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
  • Γεώργιος Ρούσκας Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος
  • Δημοσθένης Τσιριγώτης Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος
  • Αθηνά Τραχήλη Πρόεδρος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας