ecopress
Πράσινη επένδυση ύψους 26 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο τσιμέντων στο Καμάρι Βοιωτίας εγκαινίασε ο όμιλος ΤΙΤΑΝ, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, παρουσιάζοντας τα έως σήμερα... ΤΙΤΑΝ: πράσινη επένδυση 26 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο Καμαρίου 

Πράσινη επένδυση ύψους 26 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο τσιμέντων στο Καμάρι Βοιωτίας εγκαινίασε ο όμιλος ΤΙΤΑΝ, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, παρουσιάζοντας τα έως σήμερα επιτεύγματα και τις πρωτοβουλίες που θα καταστήσουν το εργοστάσιο στο Καμάρι ως ένα από τα μεγαλύτερα, πλήρως ψηφιοποιημένα και πράσινα εργοστάσια τσιμέντου στην Ευρώπη, με ορίζοντα το 2030.

Η επένδυση για την αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής τσιμέντου, επιτρέπει τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 150.000 τόνους ετησίως και τη χρήση σχεδόν 200.000 τόνων εναλλακτικών καυσίμων. Σε εθνικό επίπεδο, η επένδυση αυτή και ο οδικός χάρτης για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου που έχει θέσει η Ελλάδα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 54% έως το 2030.

Η αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής τσιμέντου αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου βιομηχανικού μετασχηματισμού που θα ολοκληρωθεί με την υλοποίηση του έργου για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα «IFESTOS». Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο του είδους του στην Ευρώπη, που θα δεσμεύσει όλες τις εκπομπές άνθρακα της διαδικασίας παραγωγής του εργοστασίου Καμαρίου, παράγοντας 3 εκατ. τόνους τσιμέντου ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα. Το έργο «IFESTOS», το οποίο έχει ήδη εξασφαλίσει επιχορήγηση ύψους 234 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ, θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της ελληνικής βιομηχανίας.

Το εργοστάσιο του Τιτάνα στο Καμάρι

Το εργοστάσιο Καμαρίου είναι η συνέχεια του – ιστορικά – πρώτου εργοστασίου της εταιρίας, στην Ελευσίνα.  Ξεκίνησε τη λειτουργία του στα μέσα της δεκαετίας του ‘70 για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των κατασκευών στην Αττική, καθώς και για να δημιουργήσει, μαζί με την Ελευσίνα, ένα παγκόσμια ανταγωνιστικό εξαγωγέα τσιμέντου.  Ακόμα και σήμερα, 3/4 της παραγωγής του εργοστασίου εξάγεται, κυρίως στις ΗΠΑ, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Η έναρξη της λειτουργίας του προασβεστοποιητή (calciner) συμβάλει σημαντικά στον στόχο για δημιουργία τσιμέντου μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα.

Το εργοστάσιο βρίσκεται ήδη τα τελευταία δύο χρόνια σε φάση μετασχηματισμού, με στόχο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της μεγάλης πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής. Το έργο το οποίο εγκαινιάζεται σήμερα, η έναρξη λειτουργίας προασβεστοποιητή (calciner), μέσω της χρήσης νέας τεχνολογίας αιχμής, είναι ένας ακόμα σταθμός σε αυτή την πορεία που θα καταλήξει στην πλήρη ανακατασκευή της παραγωγικής διαδικασίας για τη δημιουργία τσιμέντου μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα.

Αυτή η φάση της επένδυσης άγγιξε τα €26 εκατ. Στόχος, σε βάθος χρόνου, είναι η παραγωγή 3 εκατ. τόνων τσιμέντου μηδενικού άνθρακα, καλύπτοντας τις ανάγκες, όχι μόνο της Αττικής, αλλά και άλλων αγορών, συνεχίζοντας την δυναμική των εξαγωγών. Σήμερα, με την επένδυση στον προασβεστοποιητή, καθώς και με τις υπόλοιπες επενδύσεις που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, το εργοστάσιο θα παράξει τσιμέντο με 150.000 τόνους μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα ετησίως, περιορίζοντας τη χρήση των ορυκτών καυσίμων μόλις στο 30%.

Ταυτόχρονα, η λειτουργία του προασβεστοποιητή μπορεί να συμβάλει σε μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντικά και οικονομικά βέλτιστη λύση στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων της Αττικής (στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων), μειώνοντας αντίστοιχα την ανάγκη ταφής τους.

Ανακεφαλαιώνοντας, το εργοστάσιο είναι σε θέση να πετύχει ταυτόχρονα:

Περιορισμό χρήσης ορυκτών καυσίμων στο 30%, μειώνοντας τις εισαγωγές συμβατικών καυσίμων στην χώρα.

Την απορρόφηση ετησίως 200.000τόνων επεξεργασμένων υπολειμμάτων της ανακύκλωσης, μειώνοντας αντίστοιχα την ανάγκη ταφής τους.

Την μείωση κατά 150.000 τόνους ετησίως του ανθρακικού αποτυπώματος τους εργοστασίου.

Παράλληλα με αυτή την επένδυση στην πράσινη ανάπτυξη, ο Όμιλος αναπτύσσει μια σειρά καινοτόμων λύσεων για τις κατασκευές του μέλλοντος.  

Βελτιστοποιεί την παραγωγική διαδικασία, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη στη διαχείριση των μύλων και των κλιβάνων, αυξάνοντας την παραγωγική ικανότητά τους και μειώνοντας κατά περίπου 10% τις ανάγκες σε ενέργεια.  Το εργοστάσιο αλλάζει έτσι πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του, ενσωματώνοντας τις πιο πρωτοποριακές λύσεις της ψηφιακής επανάστασης.

Δημιουργεί πράσινα προϊόντα, έχοντας επιτύχει ήδη 25% χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα, με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε εφαρμογή. Μέχρι και η συσκευασία αλλάζει, ώστε να μπορεί να απορροφηθεί μέσα στο τελικό προϊόν, με μηδενικά απόβλητα.

Επίσης, καινοτομεί σε νέες μεθόδους κατασκευής, όπως η εκτύπωση με την μέθοδο 3Dprinting, έχοντας στο εργοστάσιο μονάδα που τυπώνει κατασκευές, αναπτύσσοντας την τεχνολογία. Μια τεχνολογία που φιλοδοξεί να μειώσει σημαντικά το ανθρακικό αποτύπωμα των κτιρίων, χρησιμοποιώντας λιγότερο, αλλά πιο εξειδικευμένο, τσιμέντο, σε ανταγωνιστικό κόστος.

Το όραμα, όμως, ολοκληρώνεται με το πρόγραμμα Ήφαιστος (IFESTOS). Μια επένδυση που σχεδιάζεται τώρα, με πάνω από €230 εκατ. στήριξη από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ, η οποία θα δεσμεύσει όλες τις εκπομπές άνθρακα της διαδικασίας παραγωγής, 1,9 εκατομμύρια τόνους CO₂ ετησίως. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση, σήμερα, σε μετατροπή υφιστάμενης παραγωγής εργοστασίου σε μηδενικού άνθρακα σε όλη την Ευρώπη. Η επένδυση συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στηρίζει την ελληνική ανταγωνιστική βιομηχανία και την επιχειρηματική εξωστρέφεια. Και προσφέρει το απόλυτα πράσινο προϊόν για τις ελληνικές κατασκευές του μέλλοντος.

Το πλάνο δράσεών του, με ορίζοντα το 2030, θα καταστήσει το εργοστάσιο Καμαρίου ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσιο τσιμέντου με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα και πλήρως ψηφιοποιημένη λειτουργία στην Ευρώπη ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην επίτευξη του εθνικού στόχου για τη μείωση κατά 54% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (ΕΣΕΚ).

Σχετικά με το εργοστάσιο Καμαρίου

Το εργοστάσιο Καμαρίου κατασκευάστηκε το 1974 και απασχολεί 163 εργαζόμενους άμεσα και πολλούς περισσότερους έμμεσα. Λειτουργεί δύο περιστροφικούς κλιβάνους και τέσσερις μύλους τσιμέντου, παράγοντας ετησίως 2.000.000 τόνους τσιμέντου χαμηλότερου αποτυπώματος άνθρακα. Σε σύμπραξη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις κοινότητες, το εργοστάσιο και οι εργαζόμενοι έχουν υλοποιήσει 100 και πλέον κοινωνικές, εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές δράσεις την τελευταία 20ετία, σε συνεργασία με 27 φορείς και οργανώσεις, προς όφελος 6.000+ ατόμων όλων των ηλικιών στην ευρύτερη περιοχή.

Δηλώσεις

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης εγκαινίων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Η ηγεσία του ομίλου ΤΙΤΑΝ παρουσίασε, σήμερα, μια καινοτόμο και φιλική προς το περιβάλλον επένδυση, που αποσκοπεί στην παραγωγή τσιμέντου ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα. Επιπρόσθετα, υλοποιούνται, ήδη, επενδύσεις στο εργοστάσιο Καμαρίου, που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης αποβλήτων, σε μία δηλαδή από τις βασικότερες προτεραιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρωτοβουλίες όπως οι παραπάνω αποτελούν ζητούμενο και οδηγούν στην πράσινη μετάβαση της ελληνικής βιομηχανίας, καθιστώντας την ταυτόχρονα πιο ανταγωνιστική διεθνώς. Παράλληλα, μας χαροποιεί ιδιαιτέρως που βιομηχανίες της χώρας μας κατάφεραν να διασφαλίσουν σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, που θα συν-επενδυθούν για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, μειώνοντας στο μισό το ανθρακικό αποτύπωμα της ελληνικής βιομηχανίας. Από την πλευρά της Πολιτείας, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την πράσινη ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας, δημιουργώντας το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο».

O υπουργός Ανάπτυξης, Κωνσταντίνος Σκρέκας, δήλωσε: «Η επιτυχία της ελληνικής οικονομίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας και μεταποίησης. Η Κυβέρνησή μας στηρίζει τη βιομηχανία, τη μεταποίηση και κυρίως τις επενδύσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.Χαίρομαι ιδιαίτερα που επενδύσεις τις οποίες σχεδίαζε η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία την προηγούμενη πενταετία υλοποιήθηκαν και μπαίνουν σε λειτουργία, με άμεσα θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον.Επενδύσεις όπως αυτή του Τιτάνα, στηρίζουν και ενισχύουν την πράσινη ανάπτυξη, την επιχειρηματική εξωστρέφεια και το εξαγωγικό δυναμικό της χώρας μας, συμβάλλουν στην εθνική οικονομία, ενώ προωθούν την ανάπτυξη της εγχώριας τεχνογνωσίας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας σε μια σύγχρονη, ψηφιακή βιομηχανία.Πολιτεία και βιομηχανία πρέπει να βαδίζουμε στον ίδιο δρόμο. Τον δρόμο της εξέλιξης, της ανάπτυξης και της ευημερίας».

Ο προέδρος του ομίλου ΤΙΤΑΝ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, δήλωσε:«Είναι ευθύνη του κλάδου μας να προστατεύει το περιβάλλον, μια δέσμευση που είναι βαθιά ριζωμένη στο DNA μας από την ίδρυσή μας. Έως το τέλος του 2030, η εγκατάσταση αυτή φιλοδοξούμε να είναι μία από τις μεγαλύτερες μονάδες τσιμέντου με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στην Ευρώπη. Η καινοτομία αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα των προηγούμενων επιτυχιών μας και θα παραμείνει η κινητήριος δύναμη πίσω από τις μελλοντικές μας πρωτοβουλίες, πρωτοστατώντας σε έναν μετασχηματισμό που αντανακλά τις εξελίξεις σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ομίλου ΤΙΤΑΝ, Marce lCobuz, ανέφερε: «Ως όμιλος ΤΙΤΑΝ, είμαστε στην πρώτη γραμμή των δράσεων με στόχο το ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα,επιταχύνονταςδιαρκώς την πράσινη μετάβασή μας. Ο σχετικός οδικός μας χάρτηςέχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή και περιλαμβάνει περισσότερες από 100 πρωτοβουλίες που καλύπτουν όλες τις γεωγραφίες και ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του Τιτάνα, καθώς και σημαντικές επενδύσεις».

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής της ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, ‘Αγγελος Καλογεράκος, σχολίασε:«Τα σημερινά επίσημα εγκαίνια της πρόσφατης επένδυσης για την αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής τσιμέντου του εργοστασίου Καμαρίου σηματοδοτούν έναν ευρύ μετασχηματισμό, που θα οδηγήσει στον πλήρη ανασχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο την παραγωγή τσιμέντου ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα και την προσφορά καινοτόμων προϊόντων στους πελάτες μας. Ως κλάδος δομικών υλικών, συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής. Από την ίδρυσή μας, ως όμιλος ΤΙΤΑΝ, έχουμε δεσμευτεί για την υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας