ecopress
Το ΤΜΕΔΕ ανακοινώνει ότι δεν θα συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της αλλά θα διατηρήσει ποσοστό περί το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας,... ΤΜΕΔΕ: αποχωρεί από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αttica Βank

Το ΤΜΕΔΕ ανακοινώνει ότι δεν θα συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της αλλά θα διατηρήσει ποσοστό περί το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, τονίζοντας ότι «το ΤΜΕΔΕ, ως διάδοχος του ΤΣΜΕΔΕ, στήριξε και θα εξακολουθήσει να στηρίζει τη διαχρονική επένδυση των Μηχανικών στην Αttica Βank, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στο να κερδίσει η Τράπεζα την κρίσιμη μάχη της επιβίωσης». 

-«Τους τελευταίους μήνες, το ΤΜΕΔΕ υποστήριξε δυναμικά την είσοδο της Thrivest Holding Ltd, πιστεύοντας ότι το όραμα της δημιουργίας του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα θα λειτουργήσει θετικά για την Αttica Βank και τους μετόχους της. Σήμερα η Τράπεζα αφήνει πίσω της μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας και μπορεί να προχωρήσει με επιτυχία στα επόμενα βήματά της», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ.

Σημειώνεται ότι στις 6 Απριλίου 2023 είχε ανακοινωθεί συμφωνία, βάσει της οποίας το ΤΜΕΔΕ θα συνεισέφερε στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  έως 40 εκατ. ευρώ.  Σύμφωνα με πληροφορίες η αποχώρηση  του ΤΜΕΔΕ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποδίδεται σε διαφωνία με τους υποψήφιους νέους μετόχους και συγκεκριμένα τη Thrivest Holding, συμφερόντων των Δ. Μπάκου, Γ. Καϋμενάκη και Α. Εξάρχου έγραψε η «Καθημερινή».

Η ανάγκη περιορισμού της  ζημίας από τη μακροχρόνια επένδυσή του στην Attica Bank είναι ένας από τους βασικούς λόγους, που οδήγησε στην υπαναχώρηση του ΤΜΕΔΕ από τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας αναιρώντας τη συμφωνία της 6ης Απριλίου και σύμφωνα με τις ενδείξεις αποτέλεσε μια επιβεβλημένη απόφαση ενόψει και της πιθανότητας περαιτέρω απομείωσης της συμμετοχής του ΤΜΕΔΕ στην τράπεζα, στην οποία έχει μέχρι σήμερα επενδύσει άνω των 800 εκατ. ευρώ, χωρίς να έχει ανακτήσει μέρος αυτού του ποσού. Παράλληλα η  «έξοδος» του ΤΜΕΔΕ από την αύξηση κεφαλαίου θα υποκατασταθεί από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, οι οποίες θα συνεισφέρουν 10 εκατ. ευρώ η κάθε μία.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την κατ’ αρχάς συμφωνία που ανακοινώθηκε πριν από μερικές ημέρες, η Thrivest Holding επρόκειτο να συμμετάσχει στην ΑΜΚ ύψους 473,3 εκατ. ευρώ, καταβάλλοντας 64 εκατ. ευρώ, αλλά η σχετική συμφωνία δεν είχε ακόμη υπογραφεί, καθώς αποτελούσε αντικείμενο συνεννοήσεων έως ότου πάρει τη μορφή νομικού κειμένου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πλευρά του ΤΜΕΔΕ ήταν σε συζητήσεις με τους υποψήφιους νέους μετόχους προκειμένου να καταλήξει στους όρους, αλλά και στην τελική κατανομή του ποσοστού που θα αποκτούσε η Thrivest Holding.

Από το ΤΜΕΔΕ ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Το ΤΜΕΔΕ, ως διάδοχος του ΤΣΜΕΔΕ, στήριξε και θα εξακολουθήσει να στηρίζει τη διαχρονική επένδυση των Μηχανικών στην Αttica Βank, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στο να κερδίσει η Τράπεζα την κρίσιμη μάχη της επιβίωσης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΤΜΕΔΕ συμμετείχε σε όλες τις μέχρι σήμερα αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συνέδραμε σταθερά στις προσπάθειες των τελευταίων ετών για την εξυγίανση και την αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών της και υποστήριξε τη Διοίκηση για την εφαρμογή των πολιτικών του μετασχηματισμού της Attica Bank.

Επιπλέον, το ΤΜΕΔΕ στήριξε συστηματικά τον στρατηγικό στόχο της ιδιωτικοποίησης της Τράπεζας, με όρους αγοράς, μέσω της προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή. Τους τελευταίους μήνες, το ΤΜΕΔΕ υποστήριξε δυναμικά την είσοδο της Thrivest Holding Ltd, πιστεύοντας ότι το όραμα της δημιουργίας του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα θα λειτουργήσει θετικά για την Αttica Βank και τους μετόχους της.

Σήμερα η Τράπεζα αφήνει πίσω της μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας και μπορεί να προχωρήσει με επιτυχία στα επόμενα βήματά της. Το ΤΜΕΔΕ δεν θα συμμετάσχει στην τρέχουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αλλά θα διατηρήσει ποσοστό περί το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης. Θα συνεχίζει να υποστηρίζει τον αναπτυξιακό ρόλο της Αttica Βank και το φιλόδοξο πρόγραμμα μετασχηματισμού της.

Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακέδος, δήλωσε: «Σήμερα η Attica Bank γυρίζει σελίδα. Ως ΤΜΕΔΕ αισθανόμαστε δικαιωμένοι διότι, συμβάλλαμε καθοριστικά στη διάσωση της Τράπεζας και δρομολογήσαμε την εξυγίανσή της. Η προτεραιότητα στα επόμενα χρόνια είναι η ανάπτυξη συνεργειών της Τράπεζας με τον τεχνικό κόσμο της χώρας, που πρωταγωνιστεί στο νέο παραγωγικό μοντέλο της πατρίδας μας. Καλωσορίζουμε τους νέους μετόχους και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη Διοίκηση της Τράπεζας με στόχο τη μετεξέλιξή της προς όφελος όλων των μετόχων, των εργαζομένων της, των πελατών της και της ελληνικής οικονομίας».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας