ecopress
Η πρόληψη περαιτέρω περιβαλλοντικής ζημίας και η αποκατάσταση αυτής, από το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» στον Σαρωνικό κόλπο, ήταν το αντικείμενο της... Το  ναυάγιο του «Αγία Ζώνη ΙΙ» στην επιτροπή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών ζημιών

Η πρόληψη περαιτέρω περιβαλλοντικής ζημίας και η αποκατάσταση αυτής, από το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» στον Σαρωνικό κόλπο, ήταν το αντικείμενο της διευρυμένης σύσκεψης της γνωμοδοτικής επιτροπής αντιμετώπισης περιβαλλοντικών ζημιών (ΕΑΠΕΖ).

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα επί των βραχυπρόθεσμων μέτρων πρόληψης περαιτέρω ρύπανσης και των ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθηθούν στη συνέχεια, παράλληλα και σε συνέχεια των εργασιών καθαρισμού των ακτών, που υλοποιεί το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Οι ενέργειες αυτές αφορούν τις περιοχές όπου εμφανίστηκε πετρελαιοκηλίδα, την ευρύτερη περιοχή και τις θαλάσσιες ζώνες αυτής, με ιδιαίτερη αναφορά στις ζώνες που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο NATURA 2000 και περιλαμβάνουν την πρόληψη και αντιμετώπιση δευτερογενούς ρύπανσης από βυθισμένες ποσότητες πετρελαιοειδών καταλοίπων και την αντιμετώπιση τυχόν επαναπροσβολής των ακτών για τουλάχιστον 12 μήνες από την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού.

Επίσης, προβλέπεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του υπεύθυνου φορέα εκμετάλλευσης σύμφωνα με το ΠΔ 148/2009, με προτεραιότητα την υποβολή μελέτης αποκατάστασης εντός 20 ημερών, στην οποία θα περιλαμβάνονται κατ΄ ελάχιστον τα εξής: Ο προσδιορισμός της αρχικής κατάστασης του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, η αποτύπωση της παραμένουσας ρύπανσης και προσδιορισμό της έκτασης, της έντασης και του είδους αυτής, ο έλεγχος της παρουσίας ρυπαντών σε ύδατα, ιζήματα, ακτές καθώς και ενδεχόμενων επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα. Επιπλέον, περιλαμβάνεται πρόταση κατάλληλων μεθόδων αποκατάστασης για την αντιμετώπισή παραμένουσας ρύπανσης, και χρονοδιάγραμμα για τις απαιτούμενες ενέργειες, αλλά και για τη συχνότητα παρακολούθησης των κρίσιμων παραμέτρων της ρύπανσης και της βιοποικιλότητας.

Επίσης προβλέπεται η άμεση ανέλκυση του βυθισμένου Δ/Ξ «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» και εφόσον απαιτηθεί, η εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης τυχόν διαρροών και εκπομπών ρυπογόνων στοιχείων στο θαλασσινό νερό και στα ιζήματα από το ναυάγιο, για όσο χρονικό διάστημα το πλοίο παραμένει βυθισμένο. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σ. Φάμελλος, ο οποίος τόνισε στα μέλη της Επιτροπής τη σπουδαιότητα του συμβάντος και την ιδιαίτερη σημασία που έχει για το περιβάλλον της περιοχής του ναυαγίου, αλλά και για την αντιμετώπιση μελλοντικών φαινομένων, η ταχεία και ολοκληρωμένη σύνταξη του σχεδίου αποκατάστασης του οικοσυστήματος και η υλοποίηση των άμεσα απαιτούμενων ενεργειών του, με στόχο την πρόληψη πρόκλησης περαιτέρω περιβαλλοντικής ζημιάς.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν από το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημίας (ΣΥΓΑΠΕΖ) του ΥΠΕΝ για το πλαίσιο των δράσεων και τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας & Μεταλλείων, καθώς και από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την ανάδοχο εταιρεία απορρύπανσης για τις μεθόδους καθαρισμού των ακτών και των παράκτιων υδάτων που έλαβαν χώρα, καθώς και για την πορεία των εργασιών. Σημειώνεται ότι η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη ήρθε σε συνέχεια των δράσεων που ήδη ανέλαβε και υλοποιεί λόγω αρμοδιότητας το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Όπως έγινε γνωστό, στη συνεδρίαση της ΕΑΠΕΖ συμμετείχαν υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΕΝ, του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΓΓ Βιομηχανίας). Επίσης, συμμετείχαν η πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Κ. Ιγγλέση, εκπρόσωπος της γενικής επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης, εκπρόσωποι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος, Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Υδάτων), της Περιφέρειας Αττικής (Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Αλιείας), της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι Κερατσινίου, Γλυφάδας, Βάρης- Βούλας, Βουλιαγμένης & Παλαιού Φαλήρου), του ΕΛΚΕΘΕ, της ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΙΙ Ναυτικής Εταιρείας, της αναδόχου εταιρείας απορρύπανσης Spanopoulos Group, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις WWF και Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Τέλος, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ, τα παραπάνω θέματα, τα μέτρα του ολοκληρωμένου σχεδίου αποκατάστασης και τα χρονοδιαγράμματα δράσεων και παρακολούθησης θα συμπεριληφθούν στη σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού, Σ. Φάμελλου και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Σταθάκη που θα εκδοθεί εντός μηνός.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας