ecopress
Της Άντας Σεϊμανίδη/ Σε μια περίοδο όπου παρά τη βαριά σκιά του Covid 19, γίνονται γενναία βήματα ενίσχυσης της οργανωμένης  χωροθέτησης  των επιχειρήσεων σε... Βιομηχανικές Περιοχές: ιδανικοί χώροι Πράσινης & Κυκλικής Επιχειρηματικότητας

Της Άντας Σεϊμανίδη/

Σε μια περίοδο όπου παρά τη βαριά σκιά του Covid 19, γίνονται γενναία βήματα ενίσχυσης της οργανωμένης  χωροθέτησης  των επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικά Πάρκα νέας γενιάς με το νέο χωροταξικό νόμο να είναι ένα καλό δείγμα προς αυτήν την κατεύθυνση,

Όπου η 4η βιομηχανική επανάσταση, Industry 4.0, δεν αφορά ούτε μόνο τη βιομηχανία, ούτε μόνο την ψηφιοποίηση, αλλά το πρασίνισμα όλων των παραγωγικών λειτουργιών, οι ήδη εγκατεστημένες στα Επιχειρηματικά Πάρκα της χώρας επιχειρήσεις, δίνουν το δικό τους μήνυμα:

Οι  ΒΙΠΕ είναι ιδανικοί και έτοιμοι χώροι για την ανάπτυξη της πράσινης και της κυκλικής επιχειρηματικότητας. Μικρομεσαίες στην πλειοψηφία τους, οι 1.500 περίπου εγκατεστημένες σε αυτές, πλήττονται εκ νέου έντονα από τις επιπτώσεις του Covid 19. Παρολαυτά, διεκδικούν τη βιωσιμότητα, την ευρωστία και μελλοντική  τους ανάπτυξη στις νέες συνθήκες,  καλώντας την Πολιτεία να υποστηρίξει τις απαραίτητες εκείνες υποδομές και προϋποθέσεις που θα τις οδηγήσουν σε νέες επενδύσεις και ανανεωμένη δυναμική. «Το ζητούμενο» τονίζουν εκπρόσωποι των επιχειρήσεων είναι η καταγραφή από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας των απόλυτα αναγκαίων και επειγουσών υποδομών εντός  των Επιχειρηματικών Πάρκων,  όπως  δίκτυα ύδρευσης, δρόμοι,  βιολογικοί  καθαρισμοί, ηλεκτροφωτισμός  και  η χρηματοδότηση αυτών κατά  έναν ευνοϊκό τρόπο.  Αυτό όμως προϋποθέτει αλλαγή του νόμου 3982/11 ο οποίος θεωρεί τις ΒΙΠΕ κατά 100% ιδιωτική περιοχή, κάτι που ναι μεν ισχύει για τα οικόπεδα  αλλά όχι για τις κοινόχρηστες υποδομές  που  θα έπρεπε και λογικά να εντάσσονται  στις  υποχρεώσεις τις Πολιτείας».

  •  «Το ζητούμενο, τονίζουν εκπρόσωποι των εγκατεστημένων επιχειρήσεων είναι η καταγραφή των απόλυτα αναγκαίων και επειγουσών υποδομών εντός  των Επιχειρηματικών Πάρκων και η χρηματοδότησή τους με ευνοϊκό τρόπο»
  • «Στην άμεση επικαιρότητα ο νέος Κανονισμός λειτουργίας των ΒΙΠΕ στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του θεσμικού του πλαισίου»
  • «Η αγωνία 1500 επιχειρήσεων για το αύριο και γιατί ορισμένες ΒΙΠΕ θεωρούν τη  λύση της αυτοδιαχείρισης  ως μονόδρομο» 

Το θέμα αφορά ασφαλώς την κυβέρνηση, εφόσον επιθυμεί  να προσελκύσει επενδύσεις στους Οργανωμένους Υποδοχείς Επιχειρηματικών  Δραστηριοτήτων και παράλληλα να φτιάξει και καινούργιους.

Αφορά επίσης την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, που είναι μια ιδιωτική εταιρεία – θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς και διαχειρίζεται την πλειοψηφία των Επιχειρηματικών Πάρκων ( σε σύνολο 59  ΒΙ.ΠΕ  διαχειρίζεται τις 25),αντιμετωπίζοντας όμως δυσκολίες λόγω του μεγάλου όγκου ανείσπρακτων οφειλών κοινοχρήστων της τάξης των 30 εκ. ευρώ προερχόμενες κυρίως από την δεκαετή κρίση. Στις ήδη υπάρχουσες δυσκολίες προστέθηκε και η νέα κρίση του κορωνοϊού με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός εγκατεστημένων επιχειρήσεων να αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης για την επόμενη ημέρα και την ΕΤΒΑ να γνωστοποιεί ήδη από πέρυσι στις επιχειρήσεις πρόγραμμα αποπληρωμής των κοινοχρήστων δαπανών της περιόδου σε δόσεις.

Η  μεγάλη εικόνα ξεπερνά βέβαια τον κορωνοϊό και τις επιπτώσεις του με το κεντρικό ερώτημα να είναι «πώς θα βελτιωθεί  ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εντός ΒΙΠΕ και με ποιο τρόπο.

Το πρώτο μέρος της έρευνας του ecopress που ακολουθεί , ελπίζοντας μέσα από την ειλικρινή καταγραφή να συνδράμει  εποικοδομητικά στους τρέχοντες προβληματισμούς εστιάζεται στην παρούσα φάση στις απόψεις και διαπιστώσεις των ίδιων των επιχειρήσεων. Σε επόμενο στάδιο θα ακολουθήσει αντίστοιχη έρευνα σχετικά με τις σκέψεις και προθέσεις της Πολιτείας και φυσικά της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ ως διαχειρίστριας της πλειοψηφία των επιχειρηματικών περιοχών.     

 Πέτρος  Μαντάς, πρόεδρος ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ: Οι επιχειρηματικές περιοχές είναι  φυτώρια επιχειρηματικότητας

«Φυτώρια» επιχειρηματικότητας χαρακτηρίζει ο Πέτρος  Μαντάς, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών (ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ), τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις και ιδανικούς χώρους για την άμεση ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας , για την χρήση  εναλλακτικών μορφών ενέργειας  και την προστασία των φυσικών πόρων. Για να προσθέσει ότι κάθε κυβέρνηση, όχι μόνο η τρέχουσα, πρέπει να ακούει και να λαμβάνει υπόψη της όλες τις παραγωγικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και να υποστηρίζει τον ανταγωνισμό και την υγιή επιχειρηματικότητα.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών στα επτά χρόνια παρουσίας του , ένωσε τις αγωνίες όλων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και  έβαλε στην ατζέντα της συζήτησης δυο κρίσιμα θέματα: Πρώτον, την ανάγκη  εκσυγχρονισμού των σημαντικών έργων υποδομής, οι οποίες στις ΒΙΠΕ είτε  είναι συχνά απαρχαιωμένες και δεν παραπέμπουν καθόλου στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Και δεύτερον «Ποιο είναι το πλέον κατάλληλο διαχειριστικό μοντέλο για τη βελτίωση των συνθηκών και των υποδομών στο πλαίσιο του νομοθετικού πλαισίου που αλλάζει»;

«Η ανάγκη  εκσυγχρονισμού  των σημαντικών  έργων υποδομής, οδήγησε κάποιες ΒΙΠΕ  στην αυτονόμηση και στην ανάληψη από τις ίδιες  τις  επιχειρήσεις  της διαχείριση της περιοχής τους»

Να λειτουργήσουμε στα επίπεδα των άλλων ευρωπαϊκών πάρκων

Την απάντηση συνοψίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΕΒΙΠΕ ως εξής: «Μας λείπουν τόσα χρόνια οι υποδομές, γνωρίζουμε καλύτερα από όλους τις ανάγκες της περιοχής μας και προσπαθούμε να τις επιλύσουμε με το καλύτερο και τον πλέον συμφέροντα τρόπο. Με απλά λόγια ζητούμε να φροντίζουμε «τα του οίκου μας», να λειτουργήσουμε στα επίπεδα των άλλων ευρωπαϊκών πάρκων και να προσελκύσουμε επενδύσεις.»

Η συγκεκριμένη ατζέντα βρήκε απήχηση στον πολιτικό χώρο  αλλά και στις τοπικές κοινωνίες κάτι που φαίνεται και από τις δεκάδες σχετικών αναφορών στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης και στον τύπο.

Στην αιχμή του δόρατος πάντως ήταν και παραμένει η συζήτηση για έναν πρότυπο Κανονισμό που θα προβλέπει κάθε βιομηχανική περιοχή να έχει στην έδρα της, το δικό της Φορέα Διαχείρισης ο οποίος ως αυτόνομη διοικητική και επιχειρηματική δομή θα ασχολείται με τα προβλήματα και την ορθή επιχειρηματική οργάνωση, διαχείριση και ανάπτυξή της σε συνθήκες ανοικτής και ελεύθερης οικονομίας.  Θα επιτρέπει επίσης την ελεύθερη ανάπτυξη υποδομών εκ μέρους των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας  και στην προστασία των υδατικών και άλλων φυσικών πόρων και θα τηρεί  τις βασικές αξίες του κοινόχρηστου και κοινωφελούς χώρου, με ελεύθερη πρόσβαση και χρήση, σε όφελος των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

«Κάθε κυβέρνηση πρέπει να ακούει και να λαμβάνει υπόψη της όλες τις παραγωγικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και να υποστηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα»

Κανονισμός διαχείρισης …ερήμην των ιδίων

Παρολαυτά, οι «εγκατεστημένοι» δεν περιλήφθηκαν καθόλου (ούτε καν συμβουλευτικά) στη σύνθεση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη προσχεδίου νόμου για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου Επιχειρηματικών Πάρκων και Βιομηχανικών Περιοχών, παρότι τους αφορά άμεσα και παρότι το όλο θέμα συζητείται αυτές τις μέρες και σε αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Πάντως, ορισμένες ΒΙΠΕ, με τη συνδρομή της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης διεκδικούν ήδη στην πράξη την υιοθέτηση ενός πιο αυτόνομου μοντέλου διαχείρισης των κοινόχρηστων αναγκών τους. Δηλαδή  να αναλάβουν οι  ίδιες οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις τη διαχείριση της περιοχής τους, μέσω ενός  ειδικού φορέα που  θα απαρτίζεται από τους ίδιους και τα στελέχη τους ή εναλλακτικά ενός ενδιάμεσου σχήματος με μεγαλύτερη πάντως αυτονομία και ευελιξία για τους ίδιους.  «Οδικός» τους χάρτης είναι η  επιτυχημένη εδώ και χρόνια εμπειρία της βιομηχανικής περιοχής του Κιλκίς αλλά και η πιο πρόσφατη του Βόλου, όπως θα δούμε παρακάτω.

Αθανάσιος  Δημητριάδης, Διευθυντής ΔΙΒΙΠΕΚ ΑΕ: Οι  υποδομές των Πάρκων  πρέπει και μπορούν να χρηματοδοτηθούν

 

«Κύριε  Δημητριάδη,  όλα καλά ένα παράπονο έχουμε: σε κάποια  σημεία που επιλέξαμε να  ξεναγήσουμε  τους ξένους επισκέπτες μας το πράσινο δεν είναι επαρκώς διαμορφωμένο σε  σχέση με άλλες περιοχές»!  Με αυτό το «παράπονο» να είναι από τα ελάχιστα που έχουν κατά καιρούς διατυπώσει οι  εταιρείες  του  Επιχειρηματικού  Πάρκου Κιλκίς  προς  την ΔΙΒΙΠΕΚ ΑΕ , τον αμιγώς δηλαδή  ιδιωτικό φορέα που διαχειρίζεται το Πάρκο, αντιλαμβάνεται κανείς , πόσο μπροστά βρίσκεται το συγκεκριμένο Πάρκο σε  θέματα  Διαχείρισης.  Βέβαια, ο αποδέκτης  του  παραπόνου και γενικός διευθυντής της  ΔΙΒΙΠΕΚ κ. Αθανάσιος  Δημητριάδης,  θεωρεί,  ότι  παρά την καθολικά αναγνωρισμένη επιτυχία του συγκεκριμένου μοντέλου της Αυτοδιαχείρισης  δεν υπάρχει καμία δυνατότητα εφησυχασμού.

« Η μόνη εφικτή λύση για  τις  βασικές υποδομές στα Πάρκα είναι η  αλλαγή του νόμου 3982/11 και η χρηματοδότηση αυτών κατά  έναν ευνοϊκό τρόπο».

-Παρά το γεγονός ότι  η  ΒΙΠΕ Κιλκίς  αποτελεί σήμερα υπόδειγμα  της  αυτοδιαχείρισης  έχετε  κι  εσείς ανησυχίες. Για ποιό λόγο; 

«Η  Αυτοδιαχείριση στο Κιλκίς  πέτυχε  με  την απόλυτη εμπιστοσύνη  των επιχειρήσεων προς  τον Φορέα Διαχείρισης,  που  είχε ως τελικό αποτέλεσμα την αύξηση των κοινόχρηστων υπηρεσιών και μάλιστα μέσω της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται.  Η  εισπραξιμότητα  είναι  της  τάξης του  εκατό τοις εκατό!   Διαχειριζόμαστε σήμερα κεντρικό βιολογικό καθαρισμό και αυτόνομη ύδρευση, πρατήριο καυσίμων, κυλικείο, πυροσβεστική υπηρεσία, υπηρεσίες καθαριότητας  και αποκομιδής απορριμμάτων όπου σταδιακά πηγαίνουμε σε «πράσινες» λύσεις  χωροθέτησης και ανακύκλωσης, ηλεκτροφωτισμό, ενώ έχουμε επίσης πλήρως οριοθετημένη φύλαξη και υψηλού βαθμού ασφάλεια. Επίσης έχουμε κάνει δενδροφύτευση σε  έκταση 50στρεμ. και συνεχίζουμε, διατηρούμε ιατρείο πρώτων βοηθειών με ειδικό παθολόγο για  όλους τους εργαζόμενους, όπως επίσης και δικό μας ασθενοφόρο. Εχουμε επίσης δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, ενώ σε ορατό πλέον στάδιο βρίσκεται και  το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης της ΒΙΠΕ  Κιλκίς  με το λιμάνι Θεσσαλονίκης…».

-Αλλά;

«Είχαμε την τύχη να απολαμβάνουμε  από την αρχή της λειτουργίας μας ( αρχές του 2000)  τις βασικές κοινόχρηστες υποδομές. Όμως  αυτές χρειάζονται πλέον  άμεσα αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό, τόσο για περιβαλλοντικούς  λόγους, όσο και για λόγους οικονομίας.  Είναι σαν να πρέπει να κάνει κάποιος τις δουλειές του με ένα αυτοκίνητο εικοσαετίας, όταν ήδη χρησιμοποιούνται  ηλεκτροκίνητα οχήματα ».

  • Δεν «βγαίνουν» τα κονδύλια γι΄ αυτές τις ανάγκες  από τη διαχείριση των κοινοχρήστων;

« Όχι. Τα έργα  εντός  ΒΙΠΕ  είναι  ένα  εντελώς ξεχωριστό θέμα από τις υπηρεσίες  και  είναι  αδύνατον  να καλυφθούν από  τις  κοινόχρηστες  δαπάνες  που αφορούν  καθαρά  λειτουργικούς  σκοπούς.  Επίσης  σε απολύτως καμία χώρα  της  Ευρώπης  αλλά και διεθνώς,  οι  δαπάνες αυτές  δεν αναλαμβάνονται  από τις  επιχειρήσεις.  Αντίθετα, τα  έργα  υποδομής  αποτελούν  βασικό κίνητρο για την προσέλκυση και  άλλων  επιχειρήσεων στα  Πάρκα.  Αν  όμως  οι  δικές  μας  ανάγκες  εκσυγχρονισμού   εκτιμώνται  σε ένα ποσόν της τάξης των 1-1,5εκ. ευρώ, τι  θα  πρέπει να γίνει και σε άλλα Πάρκα που  έχουν ακόμα μεγαλύτερες ανάγκες»;

Θεωρείτε  λοιπόν ως άμεση προτεραιότητα  τις  υποδομές…

« Ξεκάθαρα. Γιατί αυτές είναι που διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Γιατί άλλωστε να πληρώνει ένας επιχειρηματίας 30χιλιάδες ευρώ  το στρέμμα που έχει φτάσει σε μας,  αντί για 1000 ευρώ το στρέμμα  προκειμένου να αγοράσει  εκτός  ΒΙΠΕ  μια δική του έκταση;

«Το «μοντέλο» Κιλκίς  με εισπραξιμότητα της τάξης του εκατό τοις εκατό , αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα  και οφείλεται  στην απόλυτη εμπιστοσύνη  των επιχειρήσεων προς  τον Φορέα Διαχείρισης»

  • Δεν είναι αρμόδια για την ανάπτυξη των υποδομών η διαχειρίστρια ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ;

« Τυπικά ναι. Στην πράξη όμως με όλα τα γνωστά  θέματα ανάμεσα στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις και στην  ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ έχει κλονιστεί η σχέση εμπιστοσύνης  και  το πρόβλημα εισπραξιμότητας  που αντιμετωπίζει πράγματι η ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ είναι ενδεικτικό.  Πέρα όμως αυτού,  φαίνεται  ότι  ούτε  το  συνολικότερο  θεσμικό πλαίσιο προσφέρει στην παρούσα φάση εφικτές  λύσεις  για  τις  υποδομές».

 Μόνη εφικτή λύση είναι η  αλλαγή του νόμου 3982/11

  • Ποια θα ήταν εφικτή λύση κατά την εμπειρία σας;

«Η καταγραφή από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας των απόλυτα αναγκαίων και επειγουσών υποδομών εντός  των Επιχειρηματικών Πάρκων,  όπως  δίκτυα ύδρευσης, δρόμοι,  βιολογικοί  καθαρισμοί, ηλεκτροφωτισμός  και  η χρηματοδότηση αυτών κατά  έναν ευνοϊκό τρόπο.  Αυτό όμως προϋποθέτει αλλαγή του νόμου 3982/11 ο οποίος θεωρεί τις ΒΙΠΕ κατά 100% ιδιωτική περιοχή, κάτι που ναι μεν ισχύει για τα οικόπεδα  αλλά όχι για τις κοινόχρηστες υποδομές  που  θα έπρεπε και λογικά να εντάσσονται  στις  υποχρεώσεις τις Πολιτείας.  Άλλωστε, τα  χρήματα που θα απαιτηθούν συνολικά για τις απαραίτητες υποδομές στις  ΒΙΠΕ  δεν είναι πολλά και ειδικά αν τα συγκρίνει κανείς με κονδύλια κυρίως  του ΕΣΠΑ που ξοδεύονται για έργα δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με αυτά που θα επιτρέψουν στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές».

Σε αυτήν  την λύση  που προτείνετε,  ποιος  κατά την εμπειρία σας  θα  ήταν λογικό να υλοποιήσει τα έργα; Ήδη όπως γνωρίζετε, αρκετά Επιχειρηματικά Πάρκα έχουν δρομολογήσει καθεστώς  αυτοδιαχείρισης και μάλιστα  κατά τα δικά σας πρότυπα…

«Από  τη στιγμή που η Πολιτεία  οδηγηθεί  σε μια τέτοια λύση, υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Και η ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ  θα μπορούσε για την πλειοψηφία των Πάρκων που διαχειρίζεται  να υλοποιήσει έργα υποδομής με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αντίστοιχα  οι τρεις  βιομηχανικές περιοχές που βρισκόμαστε ήδη σε καθεστώς  Αυτοδιαχείρισης (ΣΣ  Κιλκίς, Βόλος και Σχιστό) και όσοι ακόμα  θα έχουν τυχόν συστήσει μέχρι τότε δικό τους Φορέα  Διαχείρισης.  Αλλά  είναι  σαφές  ότι  ούτε τα  αυτοδιαχειριζόμενα σχήματα όσο καλά κι αν κάνουν τη δουλειά τους  θα μπορούν να διασφαλίσουν τα κεφάλαια για τις υποδομές ».

« Σήμερα, στη ΒΙΠΕ Κιλκίς  είναι εγκατεστημένες  36  επιχειρήσεις  με  ετήσιο κύκλο  εργασιών άνω των 400 εκ ευρώ»

  • Να έρθουμε και σε μία επίκαιρη ερώτηση; Πώς βιώνουν οι επιχειρήσεις της Βιομηχανικής  Περιοχής Κιλκίς  τις συνέπειες του Covid;

«Μέχρι το τέλος  του 2020 πήγαμε καλά. Με εξαίρεση το τρίμηνο Μαρτίου–Μάϊου 2020 όπου αρκετές επιχειρήσεις αιφνιδιάστηκαν με το shut down και  τα  προβλήματα εφοδιασμού, όπως επίσης και  το δίμηνο Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου του περασμένου χρόνου, το 2020 κύλησε ομαλά και μάλιστα ανοδικά για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων κυρίως τροφίμων. Αλλά ούτε και οι μεταλλουργικές βιομηχανίες έχασαν τις παραγγελίες τους  , άρα τα περυσινά αποτελέσματα ήταν σχετικά ικανοποιητικά.  Σε σχέση τώρα  με τις επιπτώσεις της δεκαετούς κρίσης , από την οποία βγήκαμε ουσιαστικά το 2019 , η δική μας ΒΙΠΕ έχει πλέον πλήρως εξισορροπήσει τις απώλειες από κάποιες εταιρείες που έκλεισαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτό φαίνεται και σε όρους απασχόλησης: Πριν την κρίση απασχολούσαμε συνολικά στη ΒΙΠΕ Κιλκίς, περίπου 3χιλιάδες άτομα. Στη συνέχεια μειώθηκαν αυτά στα 2.400. Σήμερα, μετά το ξεκίνημα τριών νέων επιχειρήσεων το 2019 και την επενδυτική επέκταση τεσσάρων εγκατεστημένων επιχειρήσεων οι εργαζόμενοι αυξήθηκαν στους 2.750, προσεγγίζουμε δηλαδή ξανά στα προ κρίσης επίπεδα».

Κλείνοντας αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σημειώνουμε ότι το αυτοδιαχειριζόμενο Επιχειρηματικό Πάρκο Κιλκίς – ΔΙΒΙΠΕΚ ΑΕ, ιδρύθηκε το 2000, με μετόχους το 90% των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη περιοχή και με στόχο την διαχείριση των υφιστάμενων κοινόχρηστων υποδομών την δημιουργία νέων υποδομών και άλλων έργων για την εξυπηρέτηση των μονάδων αλλά και των εργαζομένων σε αυτήν. Η ΒΙΠΕ Κιλκίς ήταν η πρώτη περιοχή της χώρας, που «αποσχίσθηκε» από τη διοίκηση της ΕΤΒΑ και έχει χρηματοδοτήσει αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια των μετόχων – επιχειρηματιών μια σειρά απαραίτητων έργων και υποδομών που προαναφέρθηκαν.

Σήμερα, στη ΒΙΠΕ Κιλκίς  είναι εγκατεστημένες  36 ενεργές επιχειρήσεις, ενώ 6 έχουν κλείσει μέσα στην κρίση. Ανάμεσα στις πιο μεγάλες και γνωστές εταιρείες του πάρκου είναι η ALUMILKLEEMANN, ΚΟΝΒΑ και η EURIMAC. Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας της ΒΙΠΕ είναι ο μηχανολογικός  και  μεταλλουργικός τομέας, τα  τρόφιμα και οι κατασκευές. Ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι εγκατεστημένοι ετησίως ξεπερνά τα 400 εκ ευρώ.

Ιωάννα Κιντά, Πρόεδρος & Δ/Σ  της  Α’ ΒΕΠΕ ΒΟΛΟΥ ΑΕ:  Αποτελεσματική η Αυτοδιαχείριση, αγωνιούμε για τις υποδομές

Στην αποτελεσματική λειτουργία, αλλά και στις  προκλήσεις με τις οποίες συνδέεται το μοντέλο Αυτοδιαχείρισης, αναφέρεται η κυρία Ιωάννα Κιντά, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της Α’ ΒΕΠΕ ΒΟΛΟΥ ΑΕ, της εταιρείας δηλαδή που συστάθηκε πριν από τρία περίπου χρόνια για να διαχειρίζεται την καθημερινότητα της συγκεκριμένης βιομηχανικής περιοχής. Πρόκειται,  για το τρίτο Επιχειρηματικό Πάρκο μετά τη ΒΙΠΕ Κιλκίς και το Επιχειρηματικό Πάρκο Σχιστού στην  Αθήνα, που εφαρμόζει  την αυτοδιαχείριση.   Η κα Κιντά  δηλώνει  ικανοποιημένη  από την καθολική ανταπόκριση των εγκατεστημένων στην  όλη προσπάθεια. Δεν αποκρύπτει όμως και τις δυσκολίες λόγω των απαρχαιωμένων υποδομών  και εκφράζει  την ελπίδα ότι  ο υπουργός Ανάπτυξης  θα εκπληρώσει την πρόθεση του  για τη χρηματοδότηση αυτών από το Ταμείο  Ανάκαμψης.

 «Το υπουργείο Ανάπτυξης   μας διαβεβαίωσε ότι θα διατεθούν κονδύλια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για την αναβάθμιση των υποδομών των ΒΙΠΕ. Αναμένουμε…»

-Ποια ήταν η επιρροή της πανδημίας στη λειτουργία  των επιχειρήσεων στην Α΄ΒΙΠΕ Βόλου και πώς ανταποκρίνονται μέχρι στιγμής οι επιχειρήσεις στις ειδικές συνθήκες που όλοι γνωρίζουμε;

«Αναμφίβολα, την μικρότερη πίεση την έχουν δεχτεί οι επιχειρήσεις των άμεσων καταναλωτικών αγαθών, δεδομένου ότι, παρά την μείωση του εισοδήματος, η αγορά αυτή λειτουργεί. Σχετικά περιορισμένη είναι η πίεση και προς τις επιχειρήσεις που είτε εκτελούν συμβάσεις κατασκευών ή προμήθειας τεχνολογικών προϊόντων, είτε έχουν αποκτήσει εξωστρεφή προσανατολισμό και εκμεταλλεύονται ευκαιρίες στις αγορές του εξωτερικού, πραγματοποιώντας εξαγωγές. Στο υπόλοιπο όμως παραγωγικό δυναμικό, των ενδιάμεσων δηλαδή και κεφαλαιουχικών αγαθών τα πράγματα είναι από δύσκολα έως εξαιρετικά  δύσκολα».

Δεν είστε λοιπόν αισιόδοξη;

«Δεν πρόκειται για θέμα αισιοδοξίας, αλλά ρεαλισμού: Οταν το 2020 έκλεισε με ύφεση το λιγότερο του 11% και το 2021 θα πετύχει ανάπτυξη όχι πάνω από 4% γίνεται απολύτως σαφές ότι τα δύσκολα είναι μπροστά. Ασφαλώς, η συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης με τις θηριώδεις ευρωπαϊκές ενισχύσεις και η κυβερνητική απόφαση να τις αξιοποιήσει με οργανωμένο τρόπο, συνεργαζόμενη μάλιστα με την Επιτροπή του νομπελίστα καθηγητή  Χρ. Πισσαρίδη αφήνει σοβαρά περιθώρια ελπίδα σε μεσο-πρόθεσμο επίπεδο. Όλοι μας ελπίζουμε, η μεταρρυθμιστική αυτή προσπάθεια αυτή να αντέξει στις συντεχνιακές και πελατειακές πιέσεις και να αποδώσει τους καρπούς που αξίζει η χώρα.

Ποιά η μέχρι σήμερα εμπειρία σας από το μοντέλο αυτοδιαχείρισης που και  από την πλευρά σας έχετε υιοθετήσει;

«Φαίνεται  ότι το μοντέλο αυτό δουλεύει αποτελεσματικά, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει  τα προβλήματα  και   τις ανάγκες  του, τις οποίες εμείς ως  επιχειρήσεις- μέτοχοι   του  δικού μας Φορέα Διαχείρισης προσπαθούμε να τις επιλύσουμε με το καλύτερο και τον πλέον συμφέροντα τρόπο. Με απλά λόγια φροντίζουμε «τα του οίκου μας». Πράγματι  ολοκληρώσαμε σειρά παρεμβάσεων, όπως ευπρεπισμός των κοινόχρηστων χώρων,  τοποθέτηση νέων φωτιστικών, καθαρισμός των αντιπλημμυρικών φρεατίων, μέτρα για την ασφάλεια της περιοχής,  επισκευή  του  οδοστρώματος σε προβληματικά σημεία , αντικατάσταση φθαρμένων  πινακίδων σήμανσης και  σύνδεση  των  επιχειρήσεων με το διαδίκτυο με τη χρήση οπτικών ινών. Βέβαια το όλο εγχείρημα δεσμεύεται και από πολλά ακόμα στοιχήματα…»

«Το δίκτυο του ηλεκτροφωτισμού, είναι ολοσχερώς κατεστραμμένο και οι συνολικότερες υποδομές απαρχαιωμένες  παρά την φιλότιμη προσπάθεια  να τις καταστήσουμε  λειτουργικές»

-Ποια είναι αυτά;

«Να αποκαταστήσουμε πλήρως την ετοιμότητα των υποδομών και των δικτύων, να εξασφαλίσουμε την λειτουργικότητα και την ασφάλεια του χώρου και να βελτιώσουμε την αισθητική του περιβάλλοντος. Να εδραιώσουμε το κύρος του θεσμού των Βιομηχανικών Περιοχών, θεωρώντας ότι αποτελεί βασικό πυλώνα της Βιομηχανικής Πολιτικής της χώρας. Να συμμετάσχουμε  ενεργά  στην προσέλκυση επενδύσεων στην Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου  επιδιώκοντας την ενίσχυση της απασχόλησης, την προσέλκυση νέας τεχνολογίας, την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας, την διεύρυνση της παρουσίας της ποιοτικής επιχειρηματικότητας και κυρίως την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών και ενεργειακών πόρων. Και βέβαια  να αποτελέσει ο φορέας μας  ένα επίσης επιτυχημένο πρότυπο οργανωμένης βιομηχανικής υποδομής»

-Ποια νέα έργα υποδομής θεωρείτε στην παρούσα φάση ως πλέον απαραίτητα στη ΒΙΠΕ Α ; 

«Η Βιομηχανική μας περιοχή είναι 1η γενιάς Πάρκο και από τη δημιουργία της, οι υποδομές της δεν αναβαθμίστηκαν και δεν εκσυγχρονίστηκαν ποτέ ουσιαστικά. Εξακολουθούν να είναι απαρχαιωμένες  παρά την φιλότιμη προσπάθεια του Φορέα μας, που με τους ελάχιστους πόρους που διαθέτει,  προσπαθεί να τις καταστήσει λειτουργικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το δίκτυο του ηλεκτροφωτισμού, το οποίο δεν λειτουργεί, είναι ολοσχερώς κατεστραμμένο και για την δημιουργία νέου, απαιτείται κονδύλι της τάξης του 1,5 εκ. Μικρότερα αλλά εξίσου σημαντικά, είναι έργα που σχετίζονται με τα υπόλοιπα δίκτυα όπως αυτά της οδοποιίας, της  ύδρευσης και αποχέτευσης,  της ασφάλειας του χώρου, της  σήμανσης  κλπ . Προφανώς με τέτοιες απαξιωμένες υποδομές δεν μπορεί κανείς να πιστεύει σοβαρά ότι όχι μόνον η δική μας αλλά και οι υπόλοιπες ΒΙΠΕ της χώρας θα γίνουν πόλος έλξης επενδύσεων».

-Υπάρχει πιστεύετε η σχετική δυνατότητα;

«Σε διαδικτυακή συνάντηση που κάναμε  σχετικά πρόσφατα με τον Υπουργό Ανάπτυξης και με τη συμμετοχή εκπρόσωπων περίπου  19  βιομηχανικών περιοχών, ο κ. Γεωργιάδης μας διαβεβαίωσε ότι θα διατεθούν κονδύλια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για την αναβάθμιση των υποδομών των ΒΙΠΕ . Μετά από  όλα τα χρόνια που οι ΒΙΠΕ παρέμειναν ξεχασμένες από την Πολιτεία αλλά και από τα όργανα της Αυτοδιοίκησης,  είναι ελπιδοφόρο ότι τον τελευταίο χρόνο άνοιξε σοβαρά η κουβέντα για τα Πάρκα ως βασικός πλέον πυλώνας της βιομηχανικής πολιτικής της χώρας μας. Αναμένουμε…”

«Στόχος μας είναι να συμμετάσχουμε  ενεργά   και  στην προσέλκυση επενδύσεων στην  Αυτοδιαχειριζόμενη  Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου»

Οι 46 μέτοχοι της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου

Η Α’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου ιδρύθηκε το 1966 αποτελεί 1ης γενιάς επιχειρηματικό πάρκο και είναι η δεύτερη παλαιότερη ΒΙ.ΠΕ. της χώρας.  Η υπαγωγή της περιοχής στον Ν. 3982/2011 και η μεταβίβαση της Διοίκησης και Διαχείρισης στο νέο φορέα έγινε το 2016.  Μέσα στα τελευταία τρία έτη που η Α’ ΒΙΠΕ  Βόλου έχει προχωρήσει σε αυτοδιαχείριση έχει βελτιώσει της εισπραξιμότητά της σε 90% ( από 40 % πριν) ενώ μείωσε κατά 30% τουλάχιστον το κόστος υπηρεσιών. Μέτοχοι του Φορέα είναι 46 επιχειρήσεις ενώ στη χρηματοδότηση των δράσεων συμμετέχει περίπου το 80% των 75 περίπου ενεργών επιχειρήσεων.  Ανάμεσα σε αυτές  αξιόλογες επιχειρήσεις  όπως  η  «ΒΙΣ», η  «ΜΙΣΚΟ», η  «Α.Ε Παπαγεωργίου», η  «Σούρας Α.Ε» , η «Κόκα Κόλα» , η «ΜΕΚ», η  «Ελαστικές  Ενώσεις» κα.  Κατά το διάστημα  της κρίσης  έκλεισαν  23 επιχειρήσεις, 11 υπολειτουργούν και 3 ανήκουν σε τράπεζες.

   Επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Για  εγκατάσταση στην Αυτοδιαχειριζόμενη  Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου   εκδηλώνεται αυτήν την περίοδο έντονο  επενδυτικό ενδιαφέρον. Στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης  υπογραφή της “Επιστολής Πρόθεσης Συνεργασίας” από την Enterprise Greece και τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Next.e.GO SE για τη δημιουργία εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, ο Φορέας  Διαχείρισης της ΒΙΠΕ  έθεσε υπόψη του Υπουργείου Ανάπτυξης, το έντονο ενδιαφέρον επιχειρηματικών φορέων της περιοχής, με εμπλοκή στο παρελθόν στην παραγωγή επιβατηγών οχημάτων για την συμμετοχή τους  στην συγκεκριμένη επένδυση.

Για  όσους δεν το γνωρίζουν  στη ΒΙΠΕ Βόλου και σε οικόπεδο συνολικής έκταση 264 στρεμμάτων  είχε δραστηριοποιηθεί  παλαιότερα  η εταιρεία ΤΕΟΚΑΡ του  Ομίλου Θεοχαράκη, στον κλάδο της παραγωγής αυτοκινήτων και απετέλεσε για 15 χρόνια έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς αυτοκινήτων, κατασκευάζοντας περισσότερα από 170.000 αυτοκίνητα με τα σήματα Datsun – Nissan της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

 Λευτέρης  Αντωνακάκης, Πρόεδρος  ΣΕΒΙΠΕΗ:  Μονόδρομος για την Κρήτη η  Αυτοδιαχείριση  

Όπως  και  στην περίπτωση του Βόλου, η  ανάληψη  της  διαχείρισης  από τις  ίδιες  τις επιχειρήσεις  της   Βιομηχανικής  Περιοχής  Ηρακλείου  Κρήτης  ωρίμαζε  επί  σειρά ετών: Οι ελλείψεις  σε υποδομές, αλλά και οι δυσανάλογα αυξημένες  οικονομικές υποχρεώσεις των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στη  ΒΙΠΕ Ηρακλείου  προς  τον διαχειριστή,  αποδείχθηκαν για  μια ακόμα φορά,  ως  το μεγαλύτερο «αγκάθι» για την περαιτέρω ανάπτυξη  και της  δυναμικής  αυτής  περιοχής.  Η ΒΙΠΕ  Ηρακλείου παρουσιάζει εξάλλου  αρκετές ιδιαιτερότητες ευρισκόμενη ουσιαστικά  και «ασφυκτιώντας» από πλευράς χώρων εντός αστικής ζώνης και όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Επιχειρήσεων της  ΒΙΠΕ Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αντωνακάκης, η λύση της αυτοδιαχείρισης θεωρήθηκε μονόδρομος τόσο από πλευράς  της  Περιφέρειας  Κρήτης, όσο και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

« Δεν τα «βρήκαμε» με την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ  καθώς  ήταν αδύνατον να αποδεχθούμε έναν  κανονισμό  που εκτίνασσε τις οικονομικές υποχρεώσεις των εγκατεστημένων , ενώ  απομείωνε και τα δικαιώματά τους». 

– Έχετε ήδη ενεργοποιήσει  ως ΣΕΒΙΠΕΗ  τη  διαδικασία  αναθεώρησης του Κανονισμού Λειτουργίας  του Βιομηχανικού Πάρκου Ηρακλείου Κρήτης,  με την απαιτούμενη βέβαια έγκριση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων: Πώς και γιατί   φτάσατε ως εδώ;

« Η  ΒΙ.ΠΕ. του Ηρακλείου  είναι  η μία από τις τρεις πρώτες ΒΙ.ΠΕ. που δημιουργήθηκαν ήδη από τη δεκαετία του 1960, όταν η Ελλάδα είχε σαφή στόχο τη βιομηχανική ανάπτυξη.  Είμαστε επίσης το μοναδικό Βιομηχανικό Πάρκο στην Ελλάδα εντός αστικού ιστού, έχουμε καλύψει κατά 100% τα οικόπεδα και οι όποιες επεκτάσεις, γίνονται πλέον αναγκαστικά καθ΄ ύψος. Προφανώς υπήρξαν και  υπάρχουν επείγουσες  και  εξειδικευμένες ανάγκες  τόσο  σε επίπεδο υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο εκσυγχρονισμού των υποδομών,  οι  οποίες  ήταν αδύνατον να εξυπηρετηθούν από τον απαρχαιωμένο κανονισμό διαχείρισης  της  δεκαετίας του ’60 και του ΄70…   Σκεφτείτε ότι  για πάνω από 20 χρόνια η ΒΙΠΕ ήταν η μοναδική περιοχή εντός  νομού  Ηρακλείου που κάθε βράδυ βυθιζόταν στο σκοτάδι  και μόλις  πρόσφατα καταφέραμε να δρομολογήσουμε  λύση στο πρόβλημα με φωτισμό LED το κόστος του οποίου ανέλαβε ο Δήμος  Ηρακλείου.  Ενδεικτικά  επίσης αναφέρω ότι  το σύστημα ύδρευσης ήταν τόσο παλιό με την απώλεια νερού να φθάνει στο 80% με αποτέλεσμα τα καλοκαίρια αρκετές επιχειρήσεις να μένουν χωρίς νερό. Επιπλέον ήταν και ακατάλληλο αφού στο δίκτυο, υπήρχαν σωλήνες αμιάντου που έχουν απαγορευτεί. Και πάλι με πολύ μεγάλο αγώνα προχώρησαν εργασίες για την πλήρη ανακατασκευή του συστήματος υδροδότησης της ΒΙΠΕ ως πρώτη παρέμβαση τέτοιας έκτασης από το 1970 όταν και ξεκίνησε η λειτουργία της…».

-Επρεπε  λοιπόν να  βρείτε τρόπο για να καλύψετε  πληρέστερα τις  ανάγκες  των επιχειρήσεων  σε κοινόχρηστες υπηρεσίες  και υποδομές . Όμως τόσα χρόνια δεν κατέστη δυνατός  ο εκσυγχρονισμός  του κανονισμού;

«Κάναμε σχετικά πρόσφατα μια κοινή προσπάθεια με την διαχειρίστρια ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ προκειμένου να πάμε σε έναν νέο κανονισμό. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας  κ. Αθ. Ψαθάς, με τον οποίο υπάρχει και γενικότερα μια καλή σχέση και συνεργασία, αναγνώρισε επίσης  την  μεγάλη  αυτή ανάγκη».

Αλλά  επί του αποτελέσματος;

«Θα είμαι ειλικρινής:  Δεν τα βρήκαμε. Από πλευράς  μας ήταν αδύνατον να αποδεχθούμε τον προταθέντα κανονισμό, γιατί στο τέλος της ημέρας,  εκτίνασσε τις οικονομικές υποχρεώσεις  των εγκατεστημένων  κατά  30%  σε μία ήδη δύσκολη οικονομική συγκυρία για την ελληνική βιομηχανία, ενώ  ταυτόχρονα, απομείωνε σημαντικά  και τα δικαιώματά τους».

«Για πάνω από 20 χρόνια η ΒΙΠΕ ήταν η μοναδική περιοχή εντός  νομού  Ηρακλείου που βυθιζόταν το βράδυ  στο σκοτάδι  ενώ το σύστημα ύδρευσης  είχε απώλεια νερού  της τάξης του  80%»

-Είχε τεθεί και θέμα χρεών προς την   ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ;

«Ηταν και αυτό ένα  σημείο τριβής,  καθώς δεν μπορεί τη στιγμή που υπάρχουν απλήρωτα χρέη πολλών χρόνων, ακόμη και  από εταιρείες που πλέον δεν έχουν έδρα τη ΒΙΠΕ να ζητείται από  τις άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις  να πληρώσουν τα «σπασμένα». Προκειμένου λοιπόν  να διασφαλίσουν  αυτές  ένα φιλόξενο περιβάλλον για να επιβιώσουν,  οδηγηθήκαμε και στρατηγικά  πλέον στη λύση της Αυτοδιαχείρισης. Η σχετική βέβαια πρωτοβουλία   έχει  την υποστήριξη της  Περιφέρειας Κρήτης  και  του Επιμελητηρίου  Κρήτης,  εντάσσεται στο πλαίσιο των κατευθύνσεων και της στρατηγικής που καταρτίστηκε, τα τελευταία χρόνια,  από τον ΠΑΣΕΒΙΠΕ (Πανελλήνια Ομοσπονδία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στις ΒΙΠΕ)  και βέβαια τεκμηριώνεται  από εξειδικευμένη μελέτη εφαρμογής».

Ποιο  θα είναι το επόμενο βήμα ;

«Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη  η ανάπτυξη ενός δημιουργικού διαλόγου, με σκοπό την αποδοχή ενός νέου κανονισμού διαχείρισης, αποδεκτού από τα εμπλεκόμενα μέρη που θα προστατεύει και θα υποστηρίζει τα συμφέροντα των επιχειρήσεων.  Πρέπει να τονίσω ότι στον διάλογο  αυτό,  συμμετέχει  το Επιμελητήριο  Ηρακλείου αλλά και η Περιφέρεια Κρήτης .  Εκτιμούμε  δε ότι μέχρι τον Μάϊο του 2021 θα έχουμε περάσει και στο επόμενο στάδιο».

«Εκτιμούμε  ότι  η προετοιμασία μας μέχρι τον Μάϊο του 2021 θα έχει  περάσει και στο επόμενο στάδιο»

– Ο Περιφερειάρχης  Κρήτης έχει πάντως  αναφερθεί σε πολυμετοχικό φορέα…  

« Είναι  αλήθεια  ότι  όπως  έχει και ο ίδιος τονίσει, ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου, επιτρέπει τη δυναμική συμμετοχή των ΟΤΑ Α και Β βαθμού όπως  επίσης και των επιμελητηρίων, στους  φορείς διαχείρισης των επιχειρηματικών πάρκων. Στο σημείο  όμως αυτό  θα αναφερθώ και σε ένα ακόμα ζωτικό  θέμα που μας απασχολεί: Την  έλλειψη των κατάλληλα καταρτισμένων  από τεχνικής πλευράς  στελεχών για τις επιχειρήσεις  μας. Έχουμε συμφωνήσει λοιπόν με την Περιφέρεια να συνεργαστούμε για τη δημιουργία  μιας τεχνικής  σχολής που θα έρθει να καλύψει το υπάρχον  κενό».

Σημειώνεται  ότι   στην  βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου που έχει  σημαντική συμβολή στην τοπική  αλλά και στην εθνική οικονομία , είναι εγκατεστημένες περίπου 280 ενεργές  και  δυναμικές  επιχειρήσεις , απασχολώντας  περίπου 1500 εργαζόμενους. Οι περισσότερες είναι   μικρομεσαίες  αλλά υπάρχουν και ορισμένες  που είναι από τις μεγαλύτερες  στον τομέα τους πανελλαδικά. Ανάμεσά τους τα «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ» ,  η Megaplast , επιχειρήσεις του Ομίλου Καράτζη,  βιομηχανίες συσκευασίας, κατασκευαστικές εταιρείες κα.  Ο ετήσιος τζίρος των επιχειρήσεων  είναι περίπου 615 εκατ. ευρώ.

Ποιο είναι το τελικό όραμα της συλλογικής αυτής προσπάθειας; Το συνοψίζει εύστοχα από τη δική του πλευρά ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου  κ. Μανώλης Αλιφιεράκης: «Να  μετατραπεί  η  ΒΙΠΕ Ηρακλείου  σε μια δομή που παράγει πλούτο και αλληλεπιδρά με την αστική ζώνη και τις πύλες εισόδου του Νομού, μέσα σε ένα πλέγμα συνδυασμένων μεταφορών, εξασφαλίζοντας  παράλληλα θέσεις  εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη…

Λευτέρης  Αραμπατζής, Πρόεδρος  Σ.Ε.ΒΙ.Π.Ι:  Νέο πλαίσιο  κανόνων στη λογική  WIN-WIN

Tεχνοκράτης   με πολυετή εμπειρία ως   κορυφαίο επιχειρηματικό στέλεχος   και  στην δεύτερη περίοδο της  καριέρας του  ως αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, ο κ. Λευτέρης Αραμπατζής, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων ΒΙΠΕ  Ιωαννίνων- Σ.Ε.ΒΙ.Π.Ι. τοποθετεί με εξίσου τεχνοκρατικό τρόπο το θέμα που έχει ανοίξει για τη διαχείριση των επιχειρηματικών περιοχών: «Οι επιχειρήσεις που τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκαν σκληρά για να επιβιώσουν έχουν ανάγκη να βλέπουν μία ανταποδοτικότητα σε σχέση με τα χρήματα, που καλούνται  να καταβάλουν  ως κοινόχρηστα είτε  στην ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, είτε σε έναν Φορέα Αυτοδιαχείρισης  όπως  η ΒΙΠΕ Βόλου και του Κιλκίς, είτε στο κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση  με τη μορφή φόρων και  τελών.  Και φυσικά, πέραν των κοινοχρήστων έχουν ανάγκη και από τα βασικά έργα υποδομής που θα τις βοηθήσουν να είναι ανταγωνιστικές.  Άρα μιλάμε για μια σχέση WIN-WIN.  Για να υπάρξει όμως αυτή χρειάζεται άμεσα ένα νέο πλαίσιο κανόνων.

«Θέλουμε  να βλέπουμε τα χρήματά μας να πιάνουν τόπο. Αλλωστε τα κοινόχρηστα και η εισπραξιμότητα είναι θέμα ανταπόδοσης ανεξάρτητα του ποιος είναι ο διαχειριστής»

-Πολύ τεχνοκρατικά βάζετε το θέμα…

« Γιατί  έτσι είναι τα πράγματα. Απλά και ξεκάθαρα.  Ας  μιλήσουμε  όμως  πρώτα  για τη δική μας  Περιοχή,  τα  Ιωάννινα.  Είμαστε  εδώ 141 ενεργές επιχειρήσεις  καλύπτοντας το  85% των οικοπέδων και  αναπτυσσόμαστε εκ νέου μετά τα πέτρινα χρόνια  της κρίσης. Βρισκόμαστε βόρεια των Ιωαννίνων ,  σχεδόν σαράντα λεπτά μακριά από τους μεγάλους άξονες της Ιόνιας και της Εγνατίας και  προφανώς    η μοναδική περίπτωση ΒΙ.ΠΕ. που δεν έχει διέξοδο σε λιμάνι.  Κάνουμε αγώνα με τη συμπαράσταση της Περιφέρειας  Ηπείρου για να φτάσει  ο οδικός  άξονας και  μέχρι την Κακκαβιά  καθώς  περιλαμβάνει κόμβο στην είσοδο της ΒΙ.ΠΕ. διευκολύνοντας έτσι τη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών.

Παρά το μεγάλο μειονέκτημα της πρόσβασης, η ποιότητα των προϊόντων είναι υψηλή , πολλές  επιχειρήσεις είναι leader της αγοράς,   το «παλεύουν» , κάνουν προσεκτική διαχείριση και στο τέλος  της  ημέρας  υλοποιούν νέες επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ . Χαρακτηριστικά παραδείγματα, η «Νιτσιάκος», η «ΒΙΚΟΣ», το «Ζαγόρι», η Ιντερμπετόν, η  Δούκος, η Dimstel  και πολλές ακόμα επιτυχημένες εταιρείες τροφίμων, της εφοδιαστικής αλυσίδας  και άλλων κλάδων. Το πρόβλημα  όμως  της  ανταγωνιστικότητας  λόγω θέσης υπάρχει και γι΄ αυτό  θα πρέπει να υποστηριζόμαστε από ένα συνολικότερο πλέγμα  μεγαλύτερων και μικρότερων υποδομών»

-Τις έχετε;

«  Αν και ίσως σε κάπως καλύτερη κατάσταση σε σχέση με άλλες ΒΙΠΕ  λείπουν και από  μας   σημαντικές υποδομές. Επειδή μάλιστα η ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ έστειλε πρόσφατα επιτελείο να καταγράψει τις  ανάγκες μας, τονίζω μάλιστα εδώ την καλή σχέση και συνεργασία που  έχουμε με την εταιρεία και με τον κ. Ψαθά προσωπικά, αναφέρω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα: είναι σημαντική η  έλλειψη φυσικού αερίου που συμβάλλει σε χαμηλότερα κόστη. Προς το παρόν έχει γίνει ένα πρατήριο Συμπιεσμένου ΦΑ. Η ανάγκη ενός υποσταθμού από τον ΔΕΔΔΗΕ που μακροπρόθεσμα θα κάνει εφικτή την επένδυση εντός της ΒΙΠΕ σε φωτοβολταϊκα-net-metering  και την ταυτόχρονη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ΒΙΠΕ στην ευρύτερη περιοχή. O βιολογικός καθαρισμός βρίσκεται εκτός ΒΙΠΕ  καθώς δε δεν έχει προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός του, καλύπτει οριακά τις ανάγκες επεξεργασίας  μόνο των αστικών λυμάτων του δήμου Ιωαννιτών.  Και φυσικά έχουμε  ανάγκη περιμετρικής περίφραξης, κόμβου εισόδων-εξόδων, διαχείρισης αποβλήτων, βελτίωσης φωτισμού ακόμα και σήμανσης».

 -Τι περιμένετε  στην παρούσα φάση  από την Πολιτεία και τι από την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ;

«Πιστεύουμε ότι η Πολιτεία μπορεί να αξιοποιήσει θετικά για όλες τις ΒΙΠΕ το ταμείο Ανάκαμψης. Σε ότι αφορά την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ  θέλουμε  να βλέπουμε τα χρήματά μας να πιάνουν τόπο .  Αλλωστε τα κοινόχρηστα και  η  εισπραξιμότητα  είναι θέμα ανταπόδοσης ανεξάρτητα  του  ποιος  είναι ο διαχειριστής.  Στα  Γιάννενα  δεν έχουμε όλα τα απαραίτητα για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Είναι λογικό να σκεπτόμαστε ότι αν πάμε σε μια μορφή αυτοδιαχείρισης θα έχουμε φθηνότερες ή και περισσότερες παροχές αλλά και μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση απλών καθημερινών  θεμάτων. Λόγου χάριν πρόσφατα,  χάριν ευελιξίας  λύσαμε το  δυσεπίλυτο  ζήτημα  των αδέσποτων στη ΒΙΠΕ, αφού  σε συνεργασία με τον Δήμο  Ζίτσας και τη συνδρομή  του ιδιώτη κτηνιάτρου Κων/νου Κυριακόπουλου ξεκινήσαμε πρόγραμμα στείρωσης των άνω των 50 αδέσποτων σκύλων της  Βιομηχανικής Περιοχής».

Καταλήγοντας;

«Υπάρχει πράγματι ανάγκη ενός νέου πλαισίου κανόνων που θα διέπει τη διαχείριση και ανάπτυξη των ΒΙΠΕ. Και είναι σίγουρο ότι μόλις αυτό υπάρξει όλες οι Περιοχές θα ενταχθούμε σε αυτό».

« Στα  Γιάννενα  δεν έχουμε τα απαραίτητα για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Είναι λογικό να σκεπτόμαστε ότι αν πάμε σε μια μορφή αυτοδιαχείρισης θα έχουμε φθηνότερες ή και περισσότερες παροχές ».

1 δις ευρώ ετησίως ο τζίρος της  ΒΙΠΕ Ιωαννίνων…

Η ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων είναι μία από τις 26 οργανωμένες Βιομηχανικές Περιοχές που διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ-ΒΙ.ΠΕ Α.Ε σε όλη την Ελλάδα και εφέτος συμπληρώνει πάνω από 46 χρόνια από την ίδρυση και οριοθέτηση της. Βρίσκεται στην περιοχή  Ροδοτόπι και  καλύπτει έκταση  2000 στρεμμάτων περίπου, στην οποία  δραστηριοποιούνται   σήμερα περίπου  140  επιχειρήσεις.  Αντικείμενο των επιχειρήσεων της ΒΙ.ΠΕ είναι η παραγωγή, η μεταποίηση, το εμπόριο, τα logisticsκαι η παροχή υπηρεσιών με συνολικό κύκλο εργασιών που πλησιάζει το 1δις ευρώ ετησίως.  Στις εν  λόγω επιχειρήσεις  απασχολούνται περίπου 2000 εργαζόμενοι.  Η «ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΖΑΓΟΡΙ», η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε.  η  ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, η  ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., η  ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε. ΒΙΚΟΣ , η CORALGAS AEBEY , η DIMSTEL STROM Α.Β.Ε.Ε.  η VERILOG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η VENETO ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ AE είναι λίγες  μόνον από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά στους παραπάνω κλάδους.

Λόγω της δυναμικότητας και του μεγάλου τζίρου της, παρά τις απώλειες από την δεκαετή κρίση , επιχειρηματικοί  παράγοντες  σημειώνουν ότι  η  ΒΙΠΕ θα συμβάλλει σημαντικά  στην εκτίναξη της  οικονομίας της Ηπείρου που  έχει τις προϋποθέσεις αλματώδους και πολυδιάστατης ανάπτυξης σε όλους τους τομείς  μεταποίηση, εμπόριο, τουρισμό, κλπ

Κώστας Παπαπαναγιώτου, Πρόεδρος ΒΙ.ΠΕ. Σερρών:  Από το 2010  ήμασταν  έτοιμοι  για  Αυτοδιαχείριση

Από το 2010 είχε ετοιμάσει το καταστατικό και ετοιμαζόταν  για τη σύσταση πιλοτικού φορέα Αυτοδιαχείρισης, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, μιας μικρής μεν πλην όμως τοποθετημένης καλά γεωγραφικά και με σημαντική συμβολή στην τοπική οικονομία  Βιομηχανικής Περιοχής.  Όπως μάλιστα επισημαίνει ο  πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου, οι 22 από τις 25 εγκατεστημένες εταιρείες που συμμετέχουν στον σύνδεσμο, είχαν εξαρχής δηλώσει  συμμετοχή και συμφωνήσει και στην σχετική οικονομική συνεισφορά.  Η δεκαετής  κρίση μετατόπισε την ολοκλήρωση του σχεδιασμού , που πρόσφατα έχει αναβιώσει και ο κ. Παπαναγιώτου μας εξηγεί το γιατί.

« Στη ζώνη μας δεν έχει γίνει ούτε ένα επισκευαστικό έργο τα τελευταία 30 χρόνια, ούτε καν η σύνδεση των επιχειρήσεων με τον βιολογικό καθαρισμό, ενώ προφανώς δεν θα αποκτήσουμε  όμως ούτε και  οπτική ίνα..» 

-Είστε μια μικρή, πλην όμως ευνοημένη γεωγραφικά βιομηχανική περιοχή: Τι θα άλλαζε στη ζωή σας  η Αυτοδιαχείριση;

«Πολλά θα άλλαζαν εφόσον θα υπήρχε η δυνατότητα μιας πιο ευέλικτης διαχείρισης. Παρά τις εξαιρετικές προσωπικές μας σχέσεις  με την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, τα στελέχη  και την ηγεσία  της, στη ζώνη μας δεν έχει γίνει ούτε ένα επισκευαστικό έργο τα τελευταία 30 χρόνια.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα πρώτο: δεν έχει  ακόμα υλοποιηθεί  από το 2012 η σύνδεση των επιχειρήσεων της   ζώνης  με τον βιολογικό καθαρισμό,  λόγω θεμάτων που έχουν  δημιουργηθεί ανάμεσα στον Δήμο Κιλκίς και την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ. Παραμένουμε λοιπόν εν έτει 20121 με κλειστούς βόθρους…  Προφανώς δεν θα αποκτήσουμε  όμως ούτε και  οπτική ίνα,  λόγω κυρίως του απαγορευτικού  τέλους διέλευσης που ζήτησε η ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ από τους τηλεπικοινωνιακούς  παρόχους για να την εγκαταστήσουν Είναι αλήθεια ότι η απαιτούμενη απόσταση κάλυψης είναι μεγάλη της τάξης των 100χλμ.  Τελικά όμως παραμένουμε με το …. χάλκινο καλώδιο του 1974 και καθημερινά φέρνουμε στις επιχειρήσεις μας κεραία από το σπίτι μας προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνούμε.  Χρησιμοποιούμε επίσης εμφιαλωμένο νερό γιατί το δίκτυο ύδρευσης είναι παλιό και αποτελείται από απαγορευμένους σωλήνες αμιάντου. Για την ομαλή ηλεκτροδότηση απαιτείται σταθεροποιητής της τάσης, τον οποίο επίσης δεν έχουμε. Τη φύλαξη την έχουμε αναλάβει οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Επίσης δεν έχουμε ακόμα φυσικό αέριο, για μια απόσταση μόλις 300 μέτρων από τον κοντινότερο σημείο διέλευσης  και ελπίζουμε να φτάσει τελικά και σε μας στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού για τους κάθετους άξονες του φυσικού αερίου».

-Βέβαια τα χαρακτηριστικά παραδείγματα που αναφέρετε προϋποθέτουν νέα σημαντικά έργα και το καλό ερώτημα μετατοπίζετε στο που θα μπορούσαν να βρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια…

« Μα αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Υπάρχουν δυνατότητες και χρηματοδοτικά εργαλεία από ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ θα ήταν επίσης  δυνατές συμπράξεις με τον δήμο και άλλες εναλλακτικές.  Όμως με μια συγκεντρωτική διαχείριση και χωρίς ευελιξία τέτοιες λύσεις δεν μπορούν να βρεθούν. Γι΄ αυτό καταλήξαμε ότι ένας μικρός και πιο ευέλικτος  φορέας  Αυτοδιαχείρισης θα μπορούσε να διασφαλίσει αφενός πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες και αφετέρου  να συμβάλει στην αναζήτηση λύσεων για την υλοποίηση των απαραίτητων έργων».

-Σε ποιο στάδιο βρίσκεστε σήμερα;

«Με την σταδιακή αποκατάσταση των συνεπειών της πανδημίας, γιατί σαφώς επηρεάζουν και κάποιες από τις επιχειρήσεις μας θα επικεντρωθούμε εκ νέου σε αυτό που ξεκινήσαμε. Στην παρούσα φάση θα μας βοηθούσε πολύ η προώθηση από την Πολιτεία περισσότερων και ταχύτερων μικρών προγραμμάτων  από το ΕΣΠΑ για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, παρά η ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο που έχει μεγαλύτερη γραφειοκρατίας.  Σχετικά επίσης με το περιβαλλοντικό κομμάτι ήθελα να σας πω ότι όλοι οι εγκατεστημένοι ενδιαφερόμαστε άμεσα για το net-metering.  Επειδή όμως τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ είναι κορεσμένα, έχουμε απευθύνει ειδικό αίτημα  για την  αποδέσμευση κάποιου χώρου μόλις αυτό καταστεί δυνατό».

«Υπάρχουν δυνατότητες και χρηματοδοτικά εργαλεία, όμως με μια συγκεντρωτική διαχείριση και χωρίς ευελιξία  λύσεις δεν μπορούν να βρεθούν»

– Στη ΒΙΠΕ Σερρών έχετε ακόμα ελεύθερα οικόπεδα: Είστε υπέρ της εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων;  Και με την ευκαιρία γιατί αντιδράσατε τόσο έντονα  στην εγκατάσταση μονάδας βιοαερίου και επεξεργασίας οργανικών απορριμμάτων;

 «Τα μέλη του Συνδέσμου μας είναι επιχειρηματίες και αναγνωρίζουμε απόλυτα την ανάγκη δημιουργίας νέων επενδύσεων. Εντούτοις είναι απολύτως λογικό ότι μια νέα επένδυση δεν θα πρέπει να προκαλεί προβλήματα  στις ήδη υφιστάμενες. Αναφέρομαι ενδεικτικά στην μεταφορά, εναπόθεση και αποθήκευση  τοξικών αποβλήτων νοσοκομείων  από την Αθήνα στις Σέρρες, την  ανυπόφορη και ανθυγιεινή επιβάρυνση  της  ΒΙΠΕ και των γειτονικών περιοχών με εκατοντάδες ποντίκια , έντομα και   αφόρητη δυσοσμία, που όχι μόνο δυσκολεύει  αφάνταστα όσους ζούμε και εργαζόμαστε καθημερινά στην Βι.Πε., αλλά  βλάπτει ανεπανόρθωτα και τα προϊόντα μας, τόσο τα πιο ευαίσθητα όπως τρόφιμα, ενδύματα, απορρυπαντικά  όσο και τα υπόλοιπα όπως πχ. έπιπλα, τα οποία, από την αποσυσκευασία τους  θα μυρίζουν άσχημα.  Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο με αυτό το θέμα για το οποίο  βρισκόμαστε σε σφοδρή δικαστική διένεξη με  δυσανάλογα μεγάλο  κόστος για όλους».

Στη ΒΙΠΕ Σερρών δραστηριοποιούνται σήμερα περίπου 25 εταιρείες, μέσης και μικρής όχλησης, απασχολώντας περίπου 1000 εργαζομένους.  Ανάμεσά τους επώνυμες εταιρείες όπως η ΜΕΒΓΑΛ, η ΜΕΤRON, η ΑΛΦΑ Systems, η Flos, o  Δρομέας, η Aca Lighting, η ΛΑΒΕΡΑ κα. Το όραμα των εγκατεστημένων είναι η δημιουργία ενός Κέντρου  Ανάπτυξης  με εργαστήρια  μετρήσεων και προδιαγραφών των προϊόντων και με όχημα την τεχνολογία η προσέλκυση νέων επενδύσεων στην περιοχή.

Χρήστος Γιορδαμλής, Πρόεδρος ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης και Δικτύου Συνδέσμων Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών Ακριτικών Περιοχών:Παραμένουμε όμηροι ενός άτολμου τραπεζικού συστήματος

Μια όχι απλώς αποθαρρυντική, αλλά και ανησυχητική εικόνα για την ακριτική Βιομηχανική Περιοχή Αλεξανδρούπολης, μας μεταφέρει ο  κ. Χρήστος Γιορδαμλής, Πρόεδρος της ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης και του Δικτύου Συνδέσμων Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών Ακριτικών Περιοχών τονίζοντας ότι στην  περιοχή τα περισσότερα κτίρια βρίσκονται σε καθεστώς ομηρίας ενός άτολμου τραπεζικού συστήματος που προτιμά να συντηρεί φαντάσματα από το να διεκδικεί την εξυγίανση και την βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Με υψηλό κόστος γης και χωρίς συνδυασμένες μεταφορικές υποδομές ελάχιστες είναι πλέον οι επιχειρήσεις που παραμένουν σε λειτουργία (μετρώνται δυστυχώς στα δάκτυλα μόνον του ενός χεριού). Προειδοποιεί δε ότι χωρίς ισχυρή πολιτική βούληση και άμεσες ενέργειες οι επιπτώσεις της κρίσης από την Πανδημία στην περιοχή θα ξεπεράσουν και το πλέον απαισιόδοξο σενάριο…

 – Ποιά  είναι τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν την ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης και πώς τα αντιμετωπίζετε;

«Δυστυχώς στην Βιομηχανική Περιοχή Αλεξανδρούπολης, πολλά κτίρια βρίσκονται σε καθεστώς ομηρίας ενός άτολμου τραπεζικού συστήματος που προτιμά να συντηρεί φαντάσματα από το να διεκδικεί την εξυγίανση και την βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου οι ελάχιστες επιχειρήσεις που έχουν απομείνει σε λειτουργία είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν μία αμυντική πολιτική απέναντι στις εξελίξεις αυτές. Οι διαθέσιμες υποδομές λειτουργούν μόνον με το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων. Ευελπιστούμε ότι η υλοποίηση ενός μεγάλου ενεργειακού έργου που έχει δεσμεύσει όλη την Β΄φάση της ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης θα δώσει μία αναπτυξιακή ανάσα.  ( ΣΣ η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής του Ομίλου Κοπελούζου). Παρότι δε στην ΒΙΠΕ οι εναπομείνασες  επιχειρήσεις είναι καινοτόμες και  προσβλέπουν στην αειφόρο αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη βασισμένη σε ενεργειακά projects, στην τεχνολογία και την κυκλική οικονομία, το θεσμικό πλαίσιο απέχει  μακράν των συγχρόνων απαιτήσεων για να ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον».

«Η κυκλική οικονομία, η λειτουργία «Πράσινων Σημείων» εντός των ΒΙΠΕ θα μπορούσε να συμβάλει σε επενδύσεις ανακύκλωσης και ελαχιστοποίησης των απορριμμάτων με τη συμμετοχή όλων»

-Ποια νέα έργα υποδομής θεωρείτε στην παρούσα φάση ως τα πλέον απαραίτητα στην περιοχή σας;

«Η σιδηροδρομική σύνδεση της ΒΙΠΕ παλιά ήταν υψηλά στην ατζέντα αλλά πλέον δεν υφίσταται σιδηρόδρομος στην περιοχή και επιχειρήσεις με μεγάλο μεταφορικό έργο έχουν από-επενδύσει πλέον από την περιοχή…»

-…έγιναν ωστόσο τόσοι αυτοκινητόδρομοι τις τελευταίες δεκαετίες…

 «Οι αυτοκινητόδρομοι έφεραν πράγματι έφεραν την περιοχή πιο κοντά, αλλά η άκριτη λογική των διοδίων στρέβλωσε το στόχο της πραγματικής περιφερειακής ανάπτυξης όπου η μεταποίηση πρέπει να συμμετέχει με ένα ικανό ποσοστό του τοπικού ΑΕΠ. Το λιμάνι της πόλης  δεν  είναι επιχειρησιακό για τις επιχειρήσεις, η ανάπτυξη ανταγωνισμού στο αεροδρόμιο έφερε σημαντική μείωση του κόστους μεταφοράς και ο σιδηρόδρομος απλά δεν είναι προτεραιότητα της πολιτείας για την περιοχή. Καταλήγω στο ότι η συνδυασμένη λειτουργία των μεταφορικών υποδομών με ανταγωνιστικό κόστος για τις επιχειρήσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση ανάπτυξης».

«Πρέπει να γίνει  τακτοποίηση του καθεστώτος των χρεοκοπημένων επιχειρήσεων ώστε τα φαντάσματα του παρελθόντος να σταματήσουν να ταλαιπωρούν την υγιή επιχειρηματικότητα»

Ενεργειακοί συνεταιρισμοί μεταποιητικών επιχειρήσεων

-Πιστεύετε πώς μπορείτε να ανταποκριθείτε και να αξιοποιήσετε τον ενεργειακό και ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως και τις δυνατότητες της κυκλικής οικονομίας;

«Έχουμε κάνει ήδη παρεμβάσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία ώστε να δοθεί προτεραιότητα στις μεταποιητικές επιχειρήσεις για την παραγωγή ενέργειας με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την EBRD και την διασύνδεση με το δίκτυο μέσω ενεργειακών συνεταιρισμών μεταποιητικών επιχειρήσεων. Επίσης η κυκλική οικονομία, η λειτουργία «Πράσινων Σημείων» εντός των ΒΙΠΕ θα μπορούσε να συμβάλει σε επενδύσεις ανακύκλωσης και ελαχιστοποίησης των απορριμμάτων με τη συμμετοχή όλων.  Όλα αυτά όμως απαιτούν διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο και συνέργειες με τις τοπικές αρχές.. Ευελπιστούμε ότι η Περιφέρεια ΑΜΑΘ και τα αρμόδια Υπουργεία θα βοηθήσουν σε αυτά τα θέματα και συνολικότερα στην διατήρηση του παραγωγικού ιστού της περιοχής καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας  είναι  ήδη δυσβάστακτες».

  – Τι  κινήσεις περιμένετε συνοπτικά από την Πολιτεία;

«Πρώτα από όλα να τηρεί τις υποσχέσεις της. Παρότι μιλούμε για μία θεσμοθετημένη περιοχή ακόμη και σήμερα απαιτείται άδεια από την Αρχαιολογική Υπηρεσία για μικρές επεκτάσεις. Πρέπει επίσης να γίνει και η τακτοποίηση του καθεστώτος των χρεοκοπημένων επιχειρήσεων ώστε τα φαντάσματα του παρελθόντος να σταματήσουν να ταλαιπωρούν την υγιή επιχειρηματικότητα. Αλλά και το κόστος γης  δεν είναι καθόλου ανταγωνιστικό και φιλικό  προκειμένου να προσελκύσει  νέες επιχειρήσεις  ειδικά  για τις  επιχειρηματικές περιοχές της Θράκης που υφίστανται ισχυρό ανταγωνισμό από όμορες περιοχές με σημαντικά κίνητρα, χαμηλό κόστος ενέργειας και χαμηλή φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση».

« Το  καθεστώς της διαχείρισης των ΒΙΠΕ είναι σημαντικό γιατί έχει δημιουργήσει στις επιχειρήσεις  ανασφάλεια και έλλειψη  εμπιστοσύνης ως προς τις προτεραιότητες και τα κριτήρια λήψης απόφασης»

-Από την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ;

«Η ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ καλείται, είτε να είναι απλώς ένας εισπράκτορας-ελεγκτής, είτε να εξελιχθεί και να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές σε μία εποχή όπου οι συνέργειες, η εξωστρέφεια, η τεχνολογία και το μηδενικό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα αποτελούν κυρίαρχη προτεραιότητα. Οι συνέργειες λόγου χάριν με τον Δήμο και την Περιφέρεια για θέματα κυκλικής οικονομίας και ενέργειας πρέπει να εξετασθούν από κοινού με τις επιχειρήσεις και να δρομολογηθούν βιώσιμες λύσεις. Η στείρα αντιπαράθεση για το ποιος κάνει τι και μοντέλα που προσβλέπουν σε κερδοφορία από την διαχείριση υποδομών δεν ταιριάζουν σε μία κοινωνία που θέλει να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί. Σε κάθε περίπτωση  το  καθεστώς της διαχείρισης των ΒΙΠΕ είναι σημαντικό γιατί έχει δημιουργήσει στις επιχειρήσεις  ανασφάλεια και έλλειψη  εμπιστοσύνης ως προς τις προτεραιότητες και τα κριτήρια λήψης απόφασης. Το βραχυπρόθεσμο συμφέρον, πολλές άστοχες ενέργειες,  έλλειψη κατανόησης ή υποστήριξης της παραγωγής οδήγησαν τις ΒΙΠΕ σε τέλμα.

Ευελπιστούμε ότι μέσα από το νέο πλαίσιο και τις ευκαιρίες που δημιουργούν τα επιπλέον χρήματα που θα εισρεύσουν στην Ελλάδα θα αξιοποιηθούν ώστε να θωρακισθούν οι εναπομείνασες επιχειρήσεις και να προσελκυσθούν νέες παραγωγικές επενδύσεις σε ένα πιο φιλόξενο περιβάλλον»

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας