ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Ξεκλειδώνουν «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης 171 εκατ. ευρώ για κτιριακά έργα μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, υβριδικά... Ξεκλειδώνουν εμβληματικές επενδύσεις για «πράσινα» κτίρια και έργα ΑΠΕ

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Ξεκλειδώνουν «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης 171 εκατ. ευρώ για κτιριακά έργα μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, υβριδικά έργα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, έργα πράσινου υδρογόνου και αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ.

Κομβικό ρόλο στις εξελίξεις αποτελεί η σύσταση  της Επιτροπής τριών μελών και αντίστοιχα τριών αναπληρωματικών τους για τις «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας», που συγκροτήθηκε σε σώμα από επιστήμονες με πολύχρονη ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία.

Το έργο της συγκεκριμένης Επιτροπής επικεντρώνεται στη γνωμοδότηση αναφορικά με τον εμβληματικό ή μη χαρακτήρα των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε Στρατηγικές Επενδύσεις και αιτούνται να χαρακτηριστούν ως «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» με σκοπό να λάβουν τα κίνητρα που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, μεταξύ των οποίων και η επιχορήγηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Εγκεκριμένη χρηματοδότηση

Σημειώνεται ότι έχει ήδη υπογραφεί η ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης του έργου, με τίτλο «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας», με συνολική δαπάνη  171.139.129,14 ευρώ, ενώ οι πιστώσεις του τρέχοντος έτους ανέρχονται σε ποσό ύψους 17.113.912,91 ευρώ, με απόφαση που υπέγραψε ο  αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκης.

Στο ν.4864/21 καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής για να κριθεί μία επένδυση ως «Eμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας». Παράλληλα έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτημάτων στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. από υποψήφιες επενδύσεις προκειμένου να ενταχθούν στη συγκεκριμένη κατηγορία  («Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» της παρ. γ, του άρθρου 2 του ν. 4864/2021) και να χρηματοδοτηθούν από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Η τριμελής επιτροπή που συγκροτήθηκε σε σώμα θα εξετάσει τους φακέλους και θα γνωμοδοτήσει  αναφορικά με την εμβληματικό ή μη χαρακτήρα της κάθε επένδυσης και συνακόλουθα την ένταξη της η όχι στη χρηματοδότηση.

Για τον χαρακτηρισμό κάθε επενδυτικού σχεδίου ως «Εμβληματικής Επένδυσης Εξαιρετικής Σημασίας» συστήνεται (με ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών) τριμελής επιτροπή, τα μέλη της οποίας είναι επιστήμονες ποικίλων ειδικοτήτων, η οποία γνωμοδοτεί αναφορικά με την εμβληματικό ή μη χαρακτήρα της επένδυσης, μετά από σχετικό αίτημα της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

Ποια έργα εντάσσονται

Ειδικότερα στις «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» εντάσσονται:

-Νέα κτίρια (η εγκεκριμένη χρηματοδότηση είναι 40 εκατ. ευρώ), που θα συμμορφώνεται με την απαίτηση για πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση η οποία θα είναι τουλάχιστον κατά 20% χαμηλότερη από την απαίτηση για Κτίριο Με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ)

-Υβριδικά έργα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.)

-Επενδύσεις για την παραγωγή Πράσινου Υδρογόνου,

-Επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, παραγόμενη από ΑΠΕ,

-Εγκαταστάσεις υπεράκτιων αιολικών πάρκων και υπεράκτιων φωτοβαλταϊκών πάρκων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις για πράσινη σήμανση κατά 100%.

-Στήριξη σε επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες που συμβάλλουν στην οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και στην ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή περιλαμβανομένων μέτρων ευαισθητοποίησης (συνολικός προϋπολογισμός 45 εκατ. ευρώ).

-Νέες επενδύσεις, οι οποίες εξ ορισμού προωθούν την τεχνολογία αναμένεται να προάγει την ψηφιακή μετάβαση της χώρας.

Η νέα Επιτροπή

Η Επιτροπή για τις Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας συγκροτήθηκε σε σώμα Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Νίκου Παπαθανάση, με έργο τον χαρακτηρισμό επενδυτικών σχεδίων ως «Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4864/2021 περί Στρατηγικών Επενδύσεων.

Το έργο της συγκεκριμένης Επιτροπής επικεντρώνεται στη γνωμοδότηση αναφορικά με τον εμβληματικό ή μη χαρακτήρα των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε Στρατηγικές Επενδύσεις και αιτούνται να χαρακτηριστούν ως «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» με σκοπό να λάβουν τα κίνητρα που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, μεταξύ των οποίων και η επιχορήγηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τους:

-Ευάγγελο Σαμπράκο, Πρόεδρος της Επιτροπής, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς και μέλη οι:

-Νικόλαο Σταθόπουλο, πολιτικός μηχανικός και

-Γεώργιο Δουκίδη, Καθηγητή ηλεκτρονικού επιχειρείν στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναπληρωματικά μέλη της εν λόγω Επιτροπής είναι οι:

 Νικόλαος Μιχελακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών Μαθηματικών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς,

-Μυρτώ Παπαθάνου, Οικονομολόγος και ο

-Απόστολος Χριστοδουλάκης, Οικονομολόγος.

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα εμβληματικά έργα σηματοδοτούν την Ελλάδα που καινοτομεί σε τομείς τεχνολογίας αιχμής και που ταυτόχρονα αξιοποιεί το συγκριτικό πλεονέκτημα των ταλέντων που διαθέτει σε πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα. Είμαι βέβαιος ότι, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής με το υψηλό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους επίπεδο θα κρίνουν τις επιλεξιμότητες των έργων που πραγματικά θα προσθέσουν αξία στους τομείς της οικονομίας και της επιστήμης στην πατρίδα μας.»

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας