ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Οι μηχανικοί του δημοσίου αποφάσισαν να θέσουν σε κλοιό ελέγχου από τρεις διαφορετικές πηγές το σύνολο των οικοδομικών αδειών για όλες... ΥΔΟΜ: τριπλός έλεγχος για όλες τις οικοδομικές άδειες και υπαγωγές αυθαιρέτων

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Οι μηχανικοί του δημοσίου αποφάσισαν να θέσουν σε κλοιό ελέγχου από τρεις διαφορετικές πηγές το σύνολο των οικοδομικών αδειών για όλες τις κατηγορίες κατασκευών που έχουν εκδοθεί τα τελευταία έξι χρόνια και τις υπαγωγές αυθαιρέτων με όλους τους νόμους τακτοποίησης που έχουν γίνει με υπογραφή ιδιώτη μηχανικού, προκειμένου να τεκμηριώσουν ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος της δόμησης από τις Πολεοδομίες.

Την πρωτοβουλία του τριπλού ελέγχου πήρε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ) και για να συγκεντρώσει στοιχεία «μη σύννομων» οικοδομικών αδειών, χωρίς προέγκριση από ΥΔΟΜ και υπαγωγών αυθαιρέτων «χωρίς την απαιτητέα στατική επάρκεια, αυθαίρετα σε δασικές εκτάσεις, αιγιαλούς, κ.α» απευθύνεται ταυτοχρόνως και παράλληλα, ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία από:

α) τις πρωτοβάθμιες ενώσεις των μηχανικών του δημοσίου, μέλη των οποίων είναι οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Δόμησης όλης της χώρας.

β) το ΤΕΕ, που λειτουργεί τις πλατφόρμες έκδοσης οικοδομικών αδειών και υπαγωγών αυθαιρέτων. Και

γ) τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, που έχουν νόμιμη υποχρέωση να διαπιστώνουν σε ετήσια βάση την επάρκεια στελέχωσης λειτουργίας των ΥΔΟΜ, ζητώντας επιπροσθέτως στοιχεία «πιθανής τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων» από αιρετούς της αυτοδιοίκησης.

Στόχος ο δημόσιος έλεγχος της δόμησης

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, που έχει συστήσει ομάδα Εργασίας και έχει αναδείξει στα κεντρικά θέματα της δράσης της τα προβλήματα  οργάνωσης και λειτουργίας των ΥΔΟΜ της χώρας, σημειώνει στις επιστολές της ότι η συγκέντρωση των στοιχείων που επιζητά, «θα μας βοηθήσει να αναδείξουμε με κάθε πρόσφορο μέσο, ότι η εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας πρέπει να επανέλθει σε δημόσιο έλεγχο».

Η πρωτοβουλία που αναλαμβάνει ο συλλογικός φορέας των  μηχανικών του δημοσίου, παρά τις προσεκτικές και «συναδελφικές»  διατυπώσεις στις επιστολές του, θέτει επί της ουσίας στο  επίκεντρο της συνδικαλιστικής δράσης του τον έλεγχο του επαγγελματικού έργου των μηχανικών ελεύθερων επαγγελματιών, μεταξύ άλλων και για «τον αριθμό των καταγγελιών για συναδέλφους ιδιώτες μηχανικούς που καταγγέλθηκαν στο πειθαρχικό συμβούλιο του ΤΕΕ, γιατί δεν εφάρμοσαν την πολεοδομική νομοθεσία και σε πόσες από αυτές τις καταγγελίες έχουν τελεσιδικήσει οι αποφάσεις».

Αρμόδια πηγή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ απάντησε σε δημοσιογραφική ερώτηση στο ecopress πως «θα ξέρουμε σε λίγες ημέρες εάν και ποιοι θα ανταποκριθούν να στείλουν στοιχεία»,  στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η ομοσπονδία.

Σκιές εκ προοιμίου

-«Τα στοιχεία για «μη σύννομες» οικοδομικές άδειες και υπαγωγές αυθαιρέτων από ιδιώτες μηχανικούς  ζητούνται από την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ από τρεις διαφορετικές αλλά αλληλένδετες μεταξύ τους πηγές, κατά τρόπο ώστε εαν μία από αυτές παρέχει τα όποια στοιχεία, να δημιουργείται κρίσιμη ύλη για περαιτέρω διερεύνηση τους από τις άλλες δύο πηγές», σχολιάζουν χαρακτηριστικά τεχνικοί παράγοντες.

Παράλληλα οι ίδιοι παράγοντες σημειώνουν ότι: «η πρωτοβουλία της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προκειμένου να υποστηρίξει τα αιτήματα των μελών της μηχανικών του δημοσίου που εργάζονται στις ΥΔΟΜ ακόμη και αν τελικώς δεν καταφέρει να πετύχει το στόχο της και να δημιουργήσει «μαύρο φάκελο», θέτει εκ προοιμίου θέματα για μη σύννομες οικοδομικές άδειες και υπαγωγές αυθαιρέτων και ρίχνει προκαταβολικά σκιές στους ιδιώτες μηχανικούς».

Που απευθύνεται και τι ζητά η ΠO ΕΜΔΥΔΑΣ 

Α. Από τις πρωτοβάθμιες ενώσεις των μηχανικών του δημοσίου,  μέλη των οποίων είναι οι υπάλληλοι  των ΥΔΟΜ, η ΠO ΕΜΔΥΔΑΣ ζητά να της αποστείλουν:

1. Χαρακτηριστικά παραδείγματα (χωρίς να εμπεριέχονται προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία σε αυτά) μη σύννομων οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν, είτε με βεβαίωση όρων δόμησης και χωρίς προέγκριση για τις Κατηγορίες 1, 2 και 3, είτε με έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, είτε με το άρθρο 30, κλπ.

2. Χαρακτηριστικά παραδείγματα μη σύννομων υπαχθέντων αυθαιρέτων κατασκευών στους ν.4014/11, ν.4178/13, ν.4495/17, κλπ, που ενδεχομένως δεν έχουν αναφέρει στην τεχνική τους έκθεση την απαιτητέα στατική επάρκεια. (π.χ. αυθαίρετα σε δασικές εκτάσεις, αιγιαλούς, κλπ).

3.«Σύμφωνα με το άρ. 97α του ν. 3852/10 (όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 83 του ν. 5021/23) σε συνδυασμό με την 402/23 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους ο Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώνει με απόφασή του την επάρκεια ή μη στελέχωσης των ΥΔΟΜ. Θα θέλαμε να μας γνωρίσετε:

-Εάν οι διαπιστωτικές πράξεις που αφορούσαν το 2023, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή αυτές «επιτεύχθηκαν» διότι συμπεριελήφθησαν σε αυτές υπάλληλοι με παράλληλα καθήκοντα, υπάλληλοι που «μεταφέρθηκαν» από άλλες διευθύνσεις, που δεν ανήκουν όμως οργανικά στην ΥΔΟΜ και υπάλληλοι με σύμβαση ΙΔΟΧ.

-Ενόψει της επικείμενης διαπιστωτικής πράξης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (έως την 31.3.24), να μας ενημερώσετε εάν οι ΥΔΟΜ έχουν αποστείλει τα πραγματικά δεδομένα σε στελεχιακό δυναμικό κι έχουν κάνει αντίστοιχα έγγραφα προς τους δημάρχους στα οποία περιγράφουν ή και εντοπίζουν σε αυτά, το μη εύρυθμο της λειτουργίας τους λόγω υποστελέχωσης.

-Εάν στις ΥΔΟΜ που παρέχουν και διοικητική υποστήριξη σε όμορους δήμους έχουν συναφθεί συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας κι αν αντίστοιχα οι δήμοι που δέχονται τη διοικητική υποστήριξη έχουν συνδράμει με έναν τεχνικό υπάλληλο ή όχι καθώς και αν πράγματι πρόκειται για υπάλληλο του Δήμου ή μηχανικό που συνδέεται με τον Δήμο με σύμβαση έργου ή σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Επίσης να μας ενημερώσουν, εάν ακόμα και με την ενδεχόμενη συνδρομή υπαλλήλου επιτυγχάνεται η πραγματική επάρκεια στελέχωσης τους».

Β. Από το ΤΕΕ και συγκεκριμένα τον Πρόεδρο και μέλη Δ.Ε. ΤΕΕ τον Πρόεδρο και μέλη Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ζητά να της αποστείλουν:

1.Τον αριθμό όλων των ειδών οικοδομικών αδειών (μικρή κλίμακα, κατηγορίες 1, 2 και 3, άρθρο 30, βεβαιώσεις προ ’55, κλπ) που εκδόθηκαν δίχως έλεγχο ή προέγκριση από τις ΥΔΟΜ, από το 2018 έως σήμερα.

2.Τον αριθμό των υπαγωγών των αυθαιρέτων κατασκευών σε όλους τους νόμους έως σήμερα.

3. Τον αριθμό των καταγγελιών για συναδέλφους ιδιώτες μηχανικούς που καταγγέλθηκαν στο πειθαρχικό συμβούλιο γιατί δεν εφάρμοσαν την πολεοδομική νομοθεσία και σε πόσες από αυτές τις καταγγελίες έχουν τελεσιδικήσει οι αποφάσεις.

Γ. Από τους Γενικούς  Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ζητά να της αποστείλουν:

«Σχετικά με την λειτουργία – επάρκεια των ΥΔΟΜ της χωρικής σας επικράτειας. Πιο συγκεκριμένα και σε σχέση με το σχετικό υπόμνημά μας, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε σύμφωνα και με την περσινή σας διαπιστωτική πράξη (άρ. 97α του ν. 3852/10):

1.Τις «επάρκειες» ΥΔΟΜ που προκύπτουν από συμβάσεις με Αναπτυξιακούς Οργανισμούς ή με απευθείας αναθέσεις είτε με συμβάσεις έργου είτε με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.

2.Τις «επάρκειες» ΥΔΟΜ που παρέχουν Διοικητική Υποστήριξη σε όμορους Δήμους αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί οι διαδημοτικές προγραμματικές συμβάσεις, είτε γιατί δεν έχουν υπογραφεί τέτοιες, είτε γιατί εν τοις πράγμασι δεν υλοποιούνται με την παροχή διοικητικής υποστήριξης από τους υποστηριζόμενους δήμους.

3.Τις «επάρκειες» που προκύπτουν από παράλληλα καθήκοντα ή/και από υπαλλήλους που υπηρετούν οργανικά σε άλλες διευθύνσεις.

4. Πλέον αυτών, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν στα πλαίσια των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων σας έχετε προχωρήσει σε έλεγχο των εμπλεκομένων, αιρετών και μη, για την διερεύνηση πιθανής τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων από την μη ή την ελλιπή εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 97α του 3852/10, σε συνδυασμό με την με αριθμό 402 σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ».

Στελέχωση και επαγγελματικά δικαιώματα 

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ σημειώνει στην επιστολή της προς τις πρωτοβάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ ότι: «Η συλλογή κι η επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων, θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη παρέμβασή μας για να γίνει κατανοητό προς όλους, πως μόνο με πραγματικά στελεχωμένες ΥΔΟΜ που συμπεριλαμβάνουν όλες τις εμπλεκόμενες ειδικότητες του κλάδου μας και σύμφωνα με τα επαγγελματικά μας δικαιώματα (Π.Δ. 99/18, αρχιτέκτονες μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς – ηλεκτρολόγους μηχανικούς, τοπογράφους μηχανικούς, πολεοδόμους – χωροτάκτες μηχανικούς), θα συμβάλλει στην προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος για την εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας