ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Νέο μοντέλο ενίσχυσης της δόμησης στα αστικά κέντρα και αύξησης της πυκνότητας των πόλεων εξυπηρετούν οι νέες ρυθμίσεις για τη δημιουργία... ΥΠΕΝ: αυξάνεται η δόμηση στις πόλεις-ρύθμιση για αυθαίρετα τέλος του έτους

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Νέο μοντέλο ενίσχυσης της δόμησης στα αστικά κέντρα και αύξησης της πυκνότητας των πόλεων εξυπηρετούν οι νέες ρυθμίσεις για τη δημιουργία Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ), που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ για την ανακύκλωση. Μένει ανοιχτό το θέμα της οριστικής τακτοποίησης αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, με προοπτική να ρυθμιστεί μέσω της Τράπεζας Γης και της Ταυτότητας Κτιρίου στις νέες ΖΥΣ, το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Στο  νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για την ανακύκλωση, που ανακοίνωσε ο υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 στους δημοσιογράφους, περιλαμβάνεται στις πολεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις διάταξη για τα κριτήρια δημιουργίας νέων Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή, σύμφωνα με την οποία καταργείται η πρόβλεψη του προηγούμενου νόμου 4495/2017, που καθόριζε ότι από τη συγκέντρωση της νέας δόμησης «δεν αλλοιώνεται η οικιστική φυσιογνωμία της περιοχής».

Η αφαίρεση αυτών των επτά λέξεων από το θεσμικό πλαίσιο των κριτηρίων χωροθέτησης των νέων Ζωνών  Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, όπως είπε στους δημοσιογράφους ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΝ Ευθύμιος Μπακογιάννης έγινε κατόπιν τεχνικής και νομικής μελέτης του θέματος και συνδυάζεται με αλλαγή του μοντέλου δόμησης στις ελληνικές πόλεις.

Αύξηση της πυκνότητας των πόλεων

-«Καταλήξαμε ότι η συγκεκριμένη αναφορά στο νόμο πρέπει να αφαιρεθεί» είπε ο γενικός γραμματέας και εξήγησε ότι «αυτό γίνεται, διότι το μοντέλο το οποίο δουλεύουμε στις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή ακολουθεί το μοντέλο το ευρωπαϊκό. Θέλουμε να ενισχύσουμε την δόμηση και να αυξήσουμε την πυκνότητα των πόλεων. Θα δώσουμε έμφαση και στα αστικά κέντρα, κυρίως εκεί που υπάρχουν μέσα σταθερής τροχιάς».

Ο κ Μπακογιάννης είπε ακόμη  ότι «τροποποιούμε  τώρα το νόμο, ώστε να δώσουμε  τη δυνατότητα μέσω των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων να  χωροθετηθούν νέες Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή»

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι παράλληλα με τις μελέτες για τα νέα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, που προκηρύσσονται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει προβλεφθεί ξεχωριστή χρηματοδότηση ύψους 60 εκατ.  ευρώ από το ταμείο Ανάκαμψης, για να προκηρυχθούν και αυτοτελώς μελέτες χωροθέτησης Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή, η προκήρυξη των οποίων  υπολογίζει το ΥΠΕΝ  ότι θα γίνει μέχρι τα τέλη του ερχόμενου Νοεμβρίου.

ΖΥΣ σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους

Αναφερόμενος στις αλλαγές που φέρνουν οι νέες ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ για τις ΖΥΣ, ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΝ σημείωσε ότι  γίνεται τροποποίηση, ώστε να ενσωματώνεται η  ψηφιακή περιβαλλοντική οικονομική εξισορρόπηση μέσω της ψηφιακής  τράπεζας γης,  που είχε ψηφισθεί από το από το νόμο του υπουργείου Ανάπτυξης.  Επίσης δίνεται η  δυνατότητα σε περιπτώσεις που πληρούνται τα κριτήρια της επάρκειας, να  είναι δυνατόν η Ζώνη Υποδοχής Συνετλεστή να καθορίζεται και σε ακίνητα που εμπίπτουν στη χρήση  των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων. Θα μπορεί επίσης και μέσα από το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο να χωροθετούνται Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή μετά από κατάλληλη τεκμηρίωση και περιβαλλοντική εκτίμηση. Ακόμη δίνεται η δυνατότητα να χωροθετηθούν  Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή και σε επιχειρηματικά πάρκα μεμονωμένης μεγάλης μονάδας του νόμου 3982/2011.

Τέλος του έτους οι ρυθμίσεις για αυθαίρετα κατηγορίας 5

Απαντώντας σε ερώτηση για νέα ευκαιρία τακτοποίησης των αυθαιρέτων κατηγορίας 5, που οι ιδιοκτήτες τους δεν τα δήλωσαν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020, που έληξε η σχετική ρύθμιση  και την οριστική τακτοποίηση των χιλιάδων δηλωμένων αυθαιρέτων της κατηγορίας 5 ο κ Μπακογιάννης είπε ότι:

-«Όσον αφορά την σύνδεση των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5,  δηλαδή των αυθαιρέτων με μεγάλες υπερβάσεις με την Τράπεζα Γης είναι ένα ζήτημα, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ολοκληρώσει. Είναι στις σκέψεις μας γενικότερα,  το τι θα γίνει με την κατηγορία 5 και αν και κατά πόσο,  υπό προϋποθέσεις και μέσω της Ταυτότητάς του Κτιρίου να μπορέσει να συνδεθεί και η Τράπεζα Γης με την τακτοποίηση αυτή της κατηγορίας 5», προσθέτοντας ότι  «αυτή τη στιγμή όμως δεν έχει ολοκληρωθεί η  σχετική διαδικασία αλλά όπως έχει πει  ο υπουργός  είναι στον προγραμματισμό μας το τέταρτο τρίμηνο του 2021 θα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε τις σχετικές ρυθμίσεις».

Oι ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης, μέσω της Ψηφιακής Τράπεζας Γης προβλέπουν τα ακόλουθα:

  1. Τροποποιείται η περ. α του άρθρου 70 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), ως προς τα ακίνητα προσφοράς συντελεστή δόμησης, ως εξής:

«α. ακίνητα επί των οποίων έχει επιβληθεί απαλλοτρίωση είτε μέσω του ρυμοτομικού σχεδίου ή με πράξη κήρυξης απαλλοτρίωσης, με σκοπό τη δημιουργία κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων που προβλέπονται στο αντίστοιχο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχει καθοριστεί η χρήση κοινοχρήστου ή κοινωφελούς χώρου ή χώρου πρασίνου από τον υπερκείμενο σχεδιασμό, ακόμη και όταν περιέχουν κτίρια των περ. β` και γ`,»

  1. Τροποποιούνται οι περ. δ και ε της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, ως προς την απαιτούμενη διαδικασία για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, ως εξής:

«δ) Γνωμοδότηση των οικείων Δημοτικών ή Περιφερειακών Συμβουλίων.

ε) Εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Δ.Π.Σ.) ή της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών (Δ.Σ.Μ.Α.Π.Π.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά περίπτωση.»

  1. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, ως προς τις εφαρμοστέες διατάξεις, ως εξής:

«3. Οι Ζ.Υ.Σ. καθορίζονται, επίσης, στο πλαίσιο εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και ΕΠΣ σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 4447/2016 (Α’ 241).»

  1. Τροποποιούνται οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, ως προς τις περιοχές χωροθέτησης Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, και διαμορφώνονται ως εξής:

«5. Οι Ζ.Υ.Σ. μπορεί να χωροθετούνται σε περιοχές που βρίσκονται:

α) εντός Εγκεκριμένων Ρυμοτομικών Σχεδίων ή εντός περιοχών, για τις οποίες έχει εκκινήσει η διαδικασία πολεοδόμησης με κανονιστική πράξη ή εντός περιοχών προς πολεοδόμηση ή εντός εγκεκριμένων ορίων οικισμών που υφίστανται πριν από την έναρξη ισχύος του από 17.7.1923 ν.δ. (Α’ 228), ή έχουν πληθυσμό κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων,

β) εκτός των ορίων ιστορικών τόπων, παραδοσιακών οικισμών, αρχαιολογικών χώρων, περιοχών που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), στην περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) ή στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1577/1985 (Α’ 210) και περιοχών στις οποίες έχουν επιβληθεί ειδικοί όροι δόμησης για την προστασία παραδοσιακών ή αρχιτεκτονικών συνόλων, αρχαιολογικών χώρων ή άλλων πολιτιστικών ή περιβαλλοντικά αξιόλογων στοιχείων,

γ) εκτός ιστορικών κέντρων πόλεων, με εξαίρεση τα τμήματα στα οποία γίνεται ανάπλαση, σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως και 17 του ν. 2508/1997 (Α’ 124),

δ) εκτός καθορισμένων ορίων περιοχών, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ζώνες προστασίας χώρων ή κτιρίων που έχουν κηρυχθεί για οποιονδήποτε λόγο προστατευόμενοι, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις,

ε) εκτός των δύο πρώτων Οικοδομικών Τετραγώνων (Ο.Τ.) μετά από τη γραμμή του αιγιαλού ή της όχθης μεγάλων λιμνών ή πλεύσιμων ποταμών και εκτός ανοικτών οικοδομικών τετραγώνων,

στ) εκτός οικοδομικών τετραγώνων με κλίση του φυσικού εδάφους μεγαλύτερη από είκοσι πέντε τοις εκατό (25%),

ζ) εκτός οικοδομικών τετραγώνων που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις.

Επιπλέον των χαρακτηριστικών αυτών, πρέπει να τεκμηριώνεται από τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παρ. 2, ότι με τη μεταφορά συντελεστή δόμησης:

α) [Καταργείται]

β) δεν απειλείται η αλλοίωση ευμενών όρων διαβίωσης που έχουν διαμορφωθεί, λαμβανομένων υπόψη των δράσεων περιβαλλοντικής και πολεοδομικής εξισορρόπησης μέσω της Ψηφιακής Τράπεζας Γης του άρθρου 76.

γ) δεν επέρχεται υπέρβαση του ορίου κορεσμού της περιοχής, με βάση την οικιστική πυκνότητα και ενόψει του ήδη ισχύοντος συντελεστή δόμησης.

  1. Με τις ειδικές πολεοδομικές μελέτες Ζ.Υ.Σ., προσδιορίζονται μέσα στην περιοχή της δημοτικής ενότητας ή του δήμου ή των όμορων δήμων ή της οικείας περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας, για την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 5, η ζώνη υποδοχής μεταφοράς συντελεστή δόμησης και, σε ποσοστό επί του συνολικού εμβαδού των δομήσιμων επιφανειών της ζώνης, όπως το ποσοστό αυτό προκύπτει από τον υπολογισμό των Σ.Δ. που ισχύουν στην περιοχή, το ανώτατο συνολικό εμβαδόν δομήσιμων επιφανειών που επιτρέπεται να μεταφερθεί μέσα σ` αυτήν, αφού αξιολογηθούν:

α) το προτεινόμενο ποσοστό αύξησης του ισχύοντος Σ.Δ. που προκύπτει, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό οικιστικής ανάπτυξης, τη θέση, φυσιογνωμία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, την οικιστική πυκνότητα και το όριο κορεσμού, σύμφωνα με τον ισχύοντα Σ.Δ., την έκταση που προκύπτει από την αδυναμία εκμετάλλευσης ακινήτων, όπως διατηρητέων κτιρίων, το σύνολο των Τίτλων Μ.Σ.Δ. που έχουν εκδοθεί για τη Μ.Σ.Δ. στην περιοχή, την επιβάρυνση από αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) και του άρθρου 96 του παρόντος,

β) η επακόλουθη μεταβολή της οικιστικής φυσιογνωμίας της περιοχής, με προσδιορισμό της μεταβολής πυκνοτήτων και του κυκλοφοριακού φόρτου, καθώς και άλλων παραμέτρων του αστικού περιβάλλοντος,

γ) η επάρκεια, μετά και από την πραγματοποίηση της Μ.Σ.Δ., των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, που προβλέπονται από το Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο, για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της περιοχής. Σε περιπτώσεις που πληρούνται τα λοιπά κριτήρια εκτός της επάρκειας είναι δυνατό με τη ΖΥΣ να καθορίζεται σε ακίνητα που εμπίπτουν σε αυτήν η χρήση κοινοχρηστου ή κοινωφελούς χώρου.

δ) η φέρουσα ικανότητα της περιοχής και το τοπίο.»

  1. Η περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4495/2017 τροποποιείται ως προς τις δράσεις περιβαλλοντικής και πολεοδομικής εξισορρόπησης και διαμορφώνεται ως εξής:

“ε) ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπλασης σε περιβαλλοντικά και πολεοδομικά υποβαθμισμένες ή κορεσμένες περιοχές, καθώς και σε περιοχές που χρήζουν ειδικής προστασίας, με σκοπό την ανάδειξη και προστασία των περιοχών, τη διεύρυνση του αδόμητου – ελεύθερου χώρου, την ανανέωση του κτιριακού αποθέματος και την αύξηση της αστικής βιωσιμότητας των περιοχών.

Στις αναπλάσεις περιλαμβάνεται και η ενοποίηση ακάλυπτων χώρων και άλλων οικοπέδων για τη δημιουργία δικτύου ελεύθερων προσβάσιμων χώρων αποκλειστικά για πεζούς, όπως προβλέπεται στις περ. α και β της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4067/2012 (Α` 79).»

  1. Στην παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 (Α’ 241) προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Σε περιοχές που έχουν ήδη πολεοδομηθεί, οι χρήσεις γης που καθορίζονται με τα ΤΠΣ, κατισχύουν αυτών που είχαν καθορισθεί με το ρυμοτομικό σχέδιο, χωρίς κατ` αρχήν να απαιτείται η αναθεώρηση του υφισταμένου ρυμοτομικού σχεδίου, προκειμένου οι χρήσεις του να προσαρμοσθούν στις χρήσεις του ΤΠΣ. Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου απαιτείται μόνον εάν απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση των χρήσεων γης που καθορίζονται με το νέο ΤΠΣ, όπως όταν πρόκειται για τον καθορισμό νέου ή τον αποχαρακτηρισμό εγκεκριμένου κοινόχρηστου ή κοινωφελούς χώρου. Το ΤΠΣ δύναται επίσης να τροποποιεί και να αναδιαμορφώνει τους ισχύοντες όρους δόμησης.»

  1. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016, ως προς τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, μετά την περ. δ προστίθεται περ. δα ως εξής:

«δα. Με τα ΕΠΣ δύνανται να καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης ακόμη και κατά παρέκκλιση από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης, καθώς και από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και της εκτός σχεδίου δόμησης, κατόπιν ειδικής μελέτης και σχετικής επιστημονικής τεκμηρίωσης.»

  1. Στην περ. β της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α’ 241) προστίθεται αναφορά ως προς τη συμπερίληψη των Επιχειρηματικών Πάρκων Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ) του ν. 3982/2011 (Α’ 143) στα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια και η παρ 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Ε.Π.Σ., κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, αποτελούν επίσης:

α) οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α` 254), οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) του άρθρου 24 του ν. 1650/1986 (Α` 160) και τα Τοπικά Ρυμοτομικά Σχέδια του άρθρου 26 του ν. 1337/1983 (Α` 33),

β) οι Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 41, καθώς και τα Επιχειρηματικά Πάρκα Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ) της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α’ 143)

γ) τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 (Α` 152), τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α` 204) και του ν. 4608/2019.

Για τη χωρική οργάνωση των περιοχών των περ. α` και β` εφαρμόζονται οι οικείες για κάθε κατηγορία υποδοχέα διατάξεις, καθώς και η διαδικασία της περ. ε` της παρ. 1. Για τον σχεδιασμό και τη χωρική οργάνωση των περιοχών της περ. γ` εφαρμόζεται αποκλειστικά το οικείο θεσμικό τους πλαίσιο. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω υποδοχέων των περ. α` , β` και γ` η οριοθέτηση των υδατορεμάτων που εμπίπτουν σε αυτούς, γίνεται με τη διοικητική πράξη έγκρισης εκάστου υποδοχέα, ύστερα από υποβολή φακέλου οριοθέτησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4258/2014 (Α` 94).»

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας