ecopress
Αλλαγές στο Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ και επανεξετάζονται από μηδενική βάση- χωρίς να αποκλείονται όλες οι αδειοδοτημένες από τη ΡΑΕ σχετικές επενδύσεις, ιδίως... ΥΠΕΝ: Αλλάζει το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ – Επανεξετάζονται οι αδειδοδοτημένες επενδύσεις από τη ΡΑΕ

Αλλαγές στο Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ και επανεξετάζονται από μηδενική βάση- χωρίς να αποκλείονται όλες οι αδειοδοτημένες από τη ΡΑΕ σχετικές επενδύσεις, ιδίως σε περιοχές Natura, οι οποίες με νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες του υπουργείου Περιβάλλοντος επεκτείνονται και ταυτοχρόνως αυξάνεται ο βαθμός παρακολούθησης και προστασίας τους. Αυτά προκύπτουν από την ομιλία του αναπληρωτή Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλου στις εργασίες του τεχνικού σεμιναρίου «Καλές πρακτικές για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας και την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας». που πραγματοποιείται την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου και την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 στο ΥΠΕΝ.

-«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα ξεκινήσει διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το υπάρχον καθεστώς, όσο και νέα δεδομένα στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της περιβαλλοντικής προστασίας, τα οποία έχουν προκύψει από το 2008 που θεσπίστηκε το Ειδικό Χωροταξικό”, υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος. Πρόσθεσε δε, ότι τα θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης συχνά προκαλούν εντάσεις, όσον αφορά στα αιολικά πάρκα και τις ανεμογεννήτριες. Η άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ δεν σημαίνει και κατ’ ανάγκη έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Στην Ελλάδα τα θεσμικά εργαλεία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι πλήρη και καλύπτουν τις απαιτήσεις της σχετικής Οδηγίας για τους οικότοπους, αφού απαιτούν ειδική οικολογική αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένης και της ανάλυσης επιπτώσεων συνέργειας.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ο Αν. ΥΠΕΝ επεσήμανε την ανάγκη επιτάχυνσης της αδειοδότησης,  ενίσχυσης της γνωσιακής βάσης, είτε από παρατηρήσεις πεδίου, είτε από έργα εποπτείας, είτε από την ανάλυση επιπτώσεων για αιολικά έργα που ήδη λειτουργούν, ώστε να είναι διαθέσιμα στην κοινωνία, αλλά και την ανάγκη  αντίστοιχης ανταπόκρισης και συμμόρφωσης από πλευράς των εταιρειών που υλοποιούν τα έργα. “Η διαδικασία διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες και γνωμοδότησης των αρμόδιων υπηρεσιών πολλές φορές οδηγεί σε σημαντικές προτάσεις οι οποίες μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αυξάνουν την αποδοχή από τους τοπικούς φορείς”, σημείωσε ο Αν. ΥΠΕΝ.

Στρατηγική για το φυσικό περιβάλλον

Παρουσιάζοντας την στρατηγική του ΥΠΕΝ για το φυσικό περιβάλλον ανέφερε ότι σύντομα θα εκδοθεί σε ΦΕΚ ο επικαιροποιημένος κατάλογος των περιοχών Natura, με νέες χερσαίες και, κυρίως, θαλάσσιες περιοχές, ενώ με το νέο νομοσχέδιο για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που οδεύει προς ψήφιση στη Βουλή, το προσεχές διάστημα, θα υπάρξει ουσιαστικό πλαίσιο για τη διαχείριση των περιοχών NATURA, καθώς θα τεθούν όλες υπό καθεστώς Φορέων Διαχείρισης.

Επιπλέον, το ΥΠΕΝ προχωρά τις  Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, τα  Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων και τα Σχέδια Διαχείρισης για όλες τις περιοχές NATURA της χώρας.  “Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ύψους 17,5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καλύψει ένα τεράστιο κενό σε ό,τι αφορά στην προστασία και τη διαχείριση φυσικών περιοχών”, είπε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος, συμπληρώνοντας ότι το ΥΠΕΝ, σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας, τις Περιφέρειες Κρήτης,  Αττικής και Αν. Μακεδονίας & Θράκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το WWF-Ελλάς και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία πρόκειται να ξεκινήσει το 2018, το πρόσφατα εγκεκριμένο Ολοκληρωμένο Έργο LIFE, οκταετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 18 εκατομμυρίων ευρώ, με δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, ενώ η πρόσφατη αλλαγή του οργανογράμματος του ΥΠΕΝ, με την οποία συστάθηκε Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας επίσης σηματοδοτεί τη στροφή της πολιτικής του ΥΠΕΝ, ως προς τα θέματα της φύσης και της βιοποικιλότητας.

Ωστόσο, “προστασία του περιβάλλοντος σημαίνει και σύνταξη της χώρας με την παγκόσμια προσπάθεια για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις πρώτες χώρες που κύρωσαν τη Συμφωνία των Παρισίων και έχει δεσμευτεί και ευρωπαϊκά, ότι όλοι οι στόχοι μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που έχουν τεθεί για τη χώρα στο πλαίσιο της συνολικής ευρωπαϊκής προσπάθειας, θα τηρηθούν στο ακέραιο, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις”, τόνισε ο Αν. ΥΠΕΝ, συμπληρώνοντας ότι οι μεγάλες σταθερές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και η ηλεκτροπαραγωγή εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών, ενώ στον εθνικό στόχο που αφορά στους υπόλοιπους τομείς (κτίρια, μεταφορές, απόβλητα, λοιπή βιομηχανία, γεωργία) η Ελλάδα έχει υπεραπόδοση για το 2020 και αναμένεται ότι και οι στόχοι για το 2030 θα επιτευχθούν. Η πρόσφατη αξιολόγηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας απέδειξε ότι η Ελλάδα υπερκαλύπτει τους ευρωπαϊκούς στόχους σχετικά με την αξιοποίηση των ΑΠΕ και με την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2020.

Ενεργειακές κοινότητες

Και βέβαια, μαζί με τον ενεργειακό σχεδιασμό, το ΥΠΕΝ προωθεί και άλλα εργαλεία καινοτομίας στην κατεύθυνση μετριασμού των εκπομπών. Οι ενεργειακές κοινότητες, αποτελούν ένα τέτοιο εργαλείο, δίνοντας νέα ώθηση στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με μεγαλύτερη συμμετοχή και των τοπικών κοινωνιών. Αντίστοιχες αλλαγές υλοποιεί και ο πρόσφατος νόμος 4496/17 για την ανακύκλωση που ανοίγει την πόρτα της κυκλικής οικονομίας για την Ελλάδα. “Σε αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα ξεκινήσει διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το υπάρχον καθεστώς, όσο και νέα δεδομένα στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της περιβαλλοντικής προστασίας, τα οποία έχουν προκύψει από το 2008 που θεσπίστηκε το Ειδικό Χωροταξικό”, υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Το τεχνικό σεμινάριο

Το τεχνικό σεμινάριο “Καλές πρακτικές για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας και την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας” πραγματοποιείται από το ΥΠΕΝ, κατόπιν επίσημου αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ. Ο  Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, ανέφερε ότι “η διοργάνωση και διεξαγωγή του συγκεκριμένου σεμιναρίου αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να συζητήσουμε σε τεχνικό επίπεδο θέματα, ιδέες και προτάσεις προκειμένου να συγκεραστούν δύο στόχοι οι οποίοι δεν είναι κατ’ ανάγκη αντικρουόμενοι: η προστασία και διατήρηση του μοναδικού φυσικού κεφαλαίου που διαθέτει η χώρα μας, αλλά και η προσπάθεια, παγκόσμια, ευρωπαϊκή και εθνική, για διείσδυση των ΑΠΕ και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το φυσικό περιβάλλον και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιέχονται, από κοινού και όχι σε αντίθεση, στη στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης “.

Σημειώνεται ότι στο διήμερο τεχνικό σεμινάριο “Καλές πρακτικές για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας και την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας” συμμετέχουν στελέχη του ΥΠΕΝ, Συντονιστές και στελέχη Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Στελέχη Περιφερειακών Διοικήσεων, περιβαλλοντικές ΜΚΟ, εκπρόσωποι μελετητικών εταιρειών και εταιρειών ΑΠΕ, τεχνικοί εμπειρογνώμονες από άλλα ευρωπαϊκά κράτη κ.α.

Οι παρουσιάσεις και το υλικό του σεμιναρίου θα αναρτηθούν την ερχόμενη εβδομάδα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ www.ypeka.gr

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας