ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Απαντήσεις στην κρικτική που γίνεται με αιχμή τις βιβλικές καταστροφές από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, για το γεγονός ότι η χώρα... ΥΠΕΝ: γιατί δεν έχουμε επικαιροποιημένους χάρτες κινδύνου για πλημμύρες

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Απαντήσεις στην κρικτική που γίνεται με αιχμή τις βιβλικές καταστροφές από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, για το γεγονός ότι η χώρα μας δεν διαθέτει επικαιροποιημένους χάρτες επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας έδωσε το ΥΠΕΝ.

-«Η σύντμηση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση του έργου δεν ήταν εφικτή, λόγω της βελτίωσης της ψηφιακής ανάλυσης των τοπογραφικών δεδομένων του εδάφους και της απαιτούμενης επικαιροποίησης των όμβριων καμπυλών, οι οποίες αποτελούν το αναγκαίο υπόβαθρο για την ορθή εκτίμηση των ζωνών κινδύνου πλημμύρας, σε συνδυασμό με το χρόνο δημόσιας διαβούλευσης που απαιτείται» σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΝ και αναφέρονται τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των επικαιροποιημένων Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και των επικαιροποιημένων Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας, με τη διευκρίνιση ότι «έχουν δοθεί όλες οι σχετικές διευκρινίσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Η κριτική 

Η κριτική που αναπτύσσεται από πολιτικούς, οικολογικούς και άλλους φορείς αναφέρει ότι:

-Για τον κίνδυνο πλημμυρών στη Θεσσαλία υπήρχαν και προειδοποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

-Ο χάρτης κινδύνου πλημμύρας (εθνική υποχρέωση στο πλαίσιο οδηγίας της ΕΕ) για την ευρύτερη περιοχή του Βόλου, δείχνει ότι σχεδόν όλη η πόλη είναι στα κόκκινα. Το Πήλιο φαίνεται πως δεν έχει αξιολογηθεί σε σχέση με τον κίνδυνο πλημμύρας, όμως ο Βόλος ήταν γνωστό ότι κινδυνεύει (όπως και η Νέα Αγχίαλος και η πεδιάδα Λάρισας και Καρδίτσας).

-Ήταν γνωστό  ότι υπάρχει κίνδυνος, ειδικά σε περιπτώσεις ακραίας βροχόπτωσης.

Οι χάρτες για τη Θεσσαλία είναι αναρτημένοι  στην ιστοσελίδα της ΓΓ Υδάτων του ΥΠΕΝ από το 2018: δείτε εδώ

-H Ελλάδα επιμένει να παραβιάζει την οδηγία για τις πλημμύρες (2007/60/ΕΚ) για «την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», καθώς δεν επικαιροποιεί όπως πρέπει τα υποχρεωτικά διαχειριστικά σχέδια, «με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τις πλημμύρες».

Τέλος ασκείται κριτική ότι η Ελλάδα παγίως και σταθερά παραβιάζει το περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ, ενώ είναι πρώτη και χειρότερη σε παραβάσεις του άρθ. 260, δηλαδή αγνόηση καταδικαστικών αποφάσεων του Δικαστηρίου της ΕΕ (12 συνεχιζόμενες παραβιάσεις, με δεύτερες την Ιταλία και την Ισπανία με 9). Η Ελλάδα έχει μακρύ, πολύ μακρύ δρόμο ακόμα για να πιάσουμε τη «βάση» στις διαρκείς εξετάσεις ως πολιτεία που σέβεται το περιβαλλοντικό δίκαιο.

Η απάντηση του ΥΠΕΝ

Το ΥΠΕΝ εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «τα πραγματικά δεδομένα για την αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης ΚινδύνωνΠλημμύρας του 2018», στην οποία αναλυτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

-«Τα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60, ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2018, με καθυστέρηση 2,5 ετών, σε σχέση με την προβλεπόμενη προθεσμία της Οδηγίας (22/12/2015).

Τα Σχέδια αυτά, αναθεωρούνται κάθε 6 έτη, με σκοπό την επικαιροποίησή τους, με βάση τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές μεθόδους και δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων υδρομετεωρολογικών δεδομένων, όπως π.χ. τα ύψη βροχής ανά περιοχή, τυχόν πρόσφατες πλημμύρες κ.λπ., λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Σε σχέση με την αναθεώρηση των Σχεδίων, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της Οδηγίας 2007/60, η πρώτη προπαρασκευαστική ενέργεια ήταν η έκδοση της πρόσκλησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΥΜΕΠΕΡΑΑ προς το ΥΠΕΝ για την «1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας», στις 3/6/2019, ένα μήνα πριν τις εκλογές του Ιουλίου του 2019. Δυστυχώς, η σχετική πρόσκληση προέβλεπε την επικαιροποίηση των Σχεδίων, με βάση υδρομετεωρολογικά δεδομένα, που στην καλύτερη περίπτωση έφταναν μέχρι το 2013. Κάτι το οποίο ήταν αδόκιμο, αφού η κλιματική κρίση απαιτεί να χρησιμοποιούνται τα πλέον πρόσφατα στοιχεία (οι αναθεωρημένοι χάρτες που ετοιμάζονται τώρα, έχουν τα στοιχεία μέχρι και το 2022 που περιλαμβάνουν και τον Ιανό).

Η υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης από το ΥΠΕΝ έγινε στις 11/12/2019. Η απόφαση ένταξης της πράξης από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2020. Στις 13/5/2021 εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού. Στο χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου – Απριλίου 2022 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών των προσωρινών Αναδόχων και ακολούθησε η συμβασιοποίηση των μελετών στο χρονικό διάστημα 24-30/8/2022, με συμβατική διάρκεια υλοποίησης τα 2 έτη.

Η σύντμηση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση του έργου δεν ήταν εφικτή, λόγω της βελτίωσης της ψηφιακής ανάλυσης των τοπογραφικών δεδομένων του εδάφους και της απαιτούμενης επικαιροποίησης των όμβριων καμπυλών, οι οποίες αποτελούν το αναγκαίο υπόβαθρο για την ορθή εκτίμηση των ζωνών κινδύνου πλημμύρας, σε συνδυασμό με το χρόνο δημόσιας διαβούλευσης που απαιτείται.

Τέλος, σημειώνεται ότι έχουν δοθεί όλες οι σχετικές διευκρινίσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς η ολοκλήρωση των επικαιροποιημένων Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και των επικαιροποιημένων Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας αναμένεται έως τις 30/11/2023 και η ολοκλήρωση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας έως τις 15/7/2024, εντός μιας εξαετίας από την έκδοση των αρχικών χαρτών που έγινε τον Ιούλιο του 2018».

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας