ecopress
Την εγκατάσταση υβριδικών συστημάτων στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, με μοντέλο το διεθνώς γνωστό και βραβευμένο πρόγραμμα «Tilos project» που λειτουργεί στο νησί της Τήλου... ΥΠΕΝ: Μοντέλο Τήλου, παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ στα νησία

Την εγκατάσταση υβριδικών συστημάτων στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, με μοντέλο το διεθνώς γνωστό και βραβευμένο πρόγραμμα «Tilos project» που λειτουργεί στο νησί της Τήλου και συνδυάζει ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση και έξυπνη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας, θέτει ως πρώτη προτεραιότητά του το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το ΥΠΕΝ θα προχωρήσει σε δημόσια διαβούλευση με στόχο τη θεσμοθέτηση «νέου, διαφανούς πλαισίου τιμολόγησης για τους υβριδικούς σταθμούς «που πέραν από την απόσβεση των επενδύσεων θα διασφαλίζει την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας».

Σε διαβούλευση η τιμολόγηση

Τις σχετικές ανακοινώσεθις έκανε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας Αλ.  Σδούκουη οποία ταυτοχρόνως  προανήγγειλε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τον τρόπο και το ύψος αποζημίωσης των υβριδικών σταθμών, που συνδυάζουν ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ και συστήματα αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως τόνισε, «η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας είναι ιδιαίτερα αναγκαία για τα ελληνικά νησιά  -που ηλεκτροδοτούνται κατά βάση από συμβατικές, ρυπογόνες μονάδες παραγωγής- τόσο για περιβαλλοντικούς, όσο και για οικονομικούς λόγους. Ήδη στην Ελλάδα λειτουργούν δύο υβριδικοί σταθμοί, στην Ικαρία και στην Τήλο, ενώ προχωρά και το έργο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)  στον Άγιο Ευστράτιο» είπε η ίδια και πρόσθεσε ότι «στόχος είναι οι σταθμοί αυτοί να πολλαπλασιαστούν στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά της χώρας ώστε να μειωθεί το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής και να ενισχυθεί η διείσδυση των ΑΠΕ. Όμως, οι υβριδικοί σταθμοί έχουν παραμείνει τα τελευταία χρόνια στο πρώτο στάδιο αδειοδότησης, την λήψη άδειας παραγωγής, ελλείψει πλαισίου τιμολόγησης».

Στο σημαντικό ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσουν τα νησιά στην επίτευξη του στόχου που προβλέπεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για εγκατάσταση περίπου 14.000 MW ΑΠΕ έως το 2030 αναφέρθηκε επίσης η Αλεξάνδρα Σδούκου, κατά την ομιλία της στο διήμερο Πανευρωπαϊκό Φόρουμ για την Καθαρή Ενέργεια στα νησιά που ολοκληρώνει τις εργασίες του την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2019 στη Ρόδο.

Κορεσμένα τα ηλεκτρικά δίκτυα στα νησιά

Στόχος του ΕΣΕΚ είναι η εγκατάσταση μέχρι το 2030 περίπου 14.000 MW ΑΠΕ  σε όλη τη χώρα. Τα νησιά, σημείωσε η Α. Σδούκου, δεν μπορούν να μείνουν θεατές σε αυτήν την κοσμογονία επενδύσεων, αλλά πρέπει να παίξουν και αυτά το ρόλο τους στο βαθμό που τους αναλογεί.  Τα περισσότερα μέσω της διασύνδεσής τους με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και της ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ και όσα δεν διασυνδεθούν, μέσω της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης σε συνδυασμό με σταθμούς ΑΠΕ.

Το σύνολο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών σήμερα έχουν σχεδόν κορεσμένα ηλεκτρικά δίκτυα και συνεπώς, υπογράμμισε η γ.γ. του ΥΠΕΝ, δεν μπορούν να υποστηρίξουν την εγκατάσταση νέων σταθμών ΑΠΕ πέραν των περιθωρίων που ανακοινώνει η ΡΑΕ. Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, για να καταστεί δυνατή η σημαντική ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ, είναι αναγκαία η εγκατάσταση στα νησιά αυτά υβριδικών συστημάτων αποτελούμενων από μονάδες ΑΠΕ και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Ήδη στην Ελλάδα λειτουργούν δύο υβριδικοί σταθμοί, στην Ικαρία και στην Τήλο, ενώ προχωρά και το έργο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)  στον Άγιο Ευστράτιο.

Ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ

«Στόχος, ανέφερε η Α. Σδούκου, είναι οι σταθμοί αυτοί να πολλαπλασιαστούν στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά της χώρας ώστε να μειωθεί το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής και να ενισχυθεί η διείσδυση των ΑΠΕ. Όμως, τόνισε, οι υβριδικοί σταθμοί έχουν παραμείνει τα τελευταία χρόνια στο πρώτο στάδιο αδειοδότησης, την λήψη άδειας παραγωγής, ελλείψει πλαισίου τιμολόγησης.

Καθώς το ΥΠΕΝ αναγνωρίζει το πρόβλημα –είπε η κ. Σδούκου-  θα προχωρήσει σύντομα σε δημόσια διαβούλευση μίας ενιαίας πρότασης που θα αφορά στον τρόπο και στο ύψος αποζημίωσης των υβριδικών σταθμών.  Μετά το πέρας της, θα αξιολογήσει τα σχόλια που θα υποβληθούν και θα κοινοποιήσει στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού για έγκριση ένα νέο, διαφανές πλαίσιο τιμολόγησης για τους υβριδικούς σταθμούς που πέραν από την απόσβεση των επενδύσεων θα διασφαλίζει την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας».

Παράλληλα για να προχωρήσει η αξιολόγηση και η χορήγηση αδειών παραγωγής  για τις  170 περίπου αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ και να δοθεί η δυνατότητα στους επενδυτές να ωριμάσουν τα έργα τους και να εξακριβωθεί ποια και πόσα από τα έργα αυτά μπορούν να υλοποιηθούν, το ΥΠΕΝ εξετάζει την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης η οποία θα απλοποιεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και θα αφαιρεί την υποχρέωση αναφοράς στις άδειες παραγωγής για υβριδικούς σταθμούς των ακριβών τιμών αποζημίωσής τους.

Διαγωνισμός για έργα ΑΠΕ με μπαταρία

Πέρα από τους υβριδικούς σταθμούς, υπογράμμισε στην ομιλία τους η γ.γ. του ΥΠΕΝ, θα πρέπει να διευρύνουμε την οπτική μας και να σκεφτούμε πρόσθετες λύσεις ενίσχυσης της διείσδυσης των ΑΠΕ στα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα που να παρέχουν τη δυνατότητα σε απλούς παραγωγούς ΑΠΕ να συμμετάσχουν στο εγχείρημα αυτό.  Θα μπορούσε, πρόσθεσε, να εξεταστεί η εγκατάσταση σε ένα αυτόνομο νησιωτικό σύστημα ενός συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, που θα δώσει τη δυνατότητα να αυξηθούν τα περιθώρια εγκατάστασης νέων μη ελεγχόμενων σταθμών ΑΠΕ από ιδιώτες και η ΡΑΕ να προβεί στη συνέχεια σε διενέργεια διαγωνισμού για εγκατάσταση π.χ. αιολικών και φωτοβολταϊκών στο νησί αυτό, περιορίζοντας έτσι το κόστος για τους καταναλωτές.  Θα μπορούσε επίσης να διερευνηθεί και η δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμού για έργα ΑΠΕ που θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από μικρή μπαταρία».

Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε τέλος στον θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων και τη συμμετοχή των νησιών στο Εθνικό Σχέδιο Πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς των εναλλακτικών καυσίμων.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας