Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Απόσυρση και περιορισμό της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων ντήζελ στα κέντρα των πόλεων περιλαμβάνει το «Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ)» που... ΥΠΕΝ: νέα απόσυρση IX και μπλόκο για τα ντίζελ στις πόλεις

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Απόσυρση και περιορισμό της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων ντήζελ στα κέντρα των πόλεων περιλαμβάνει το «Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ)» που τέθηκε από την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 σε διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Η Ελλάδα αποκτά έτσι για πρώτη φορά συνεκτικό σχέδιο αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ακολουθώντας τις επιταγές της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Το σχέδιο εντάσσεται στην περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καθαρό αέρα, η οποία έχει στόχο να μειώσει τους κινδύνους για την υγεία και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την ατμοσφαιρική ρύπανση», τονίζει το ΥΠΕΝ.

Ειδικότερα, για την απόσυρση το ΕΠΕΑΡ αναφέρει ότι ως το 2030 θα μπουν σε κυκλοφορία 2,3 εκατ. νέα οχήματα και θα πρέπει να αποσυρθούν 1,4 εκατ. «Για να επιτευχθεί αυτή η υπόθεση και δεδομένου ότι οι ετήσιες αποσύρσεις σήμερα είναι περίπου 40.000-45.000 οχήματα, θα πρέπει να ληφθούν σημαντικά μέτρα για την επιτάχυνση της ανανέωσης του στόλου», τονίζεται στο σχέδιο, δεδομένου ότι:

-Ο ελληνικός στόλος συνιστά σήμερα τον «4ο γηραιότερο στόλο στην Ευρώπη, με ποσοστό πλέον του 56% να απαρτίζεται από οχήματα 10 – 20 ετών και ποσοστό 25% να έχει υπερβεί τα 20 έτη»

-Η μέση ηλικία των βαρέων οχημάτων και των λεωφορείων είναι σημαντικά μεγαλύτερη.

– Ο στόλος των ταξί, ο οποίος συμμετέχει 7 σχεδόν κατά 50% στην κυκλοφοριακή επιβάρυνση της πόλης, είναι γηρασμένος (60% του στόλου με Euro 3 ή παλαιότερο) και κακοσυντηρημένος. Ένας στόλος των 17.000 ταξί περίπου κατά τη διάρκεια της ζωής του εκπέμπει περίπου 46,000 τόνους αιωρούμενα σωματίδια και 600.000 τόνους οξείδια του αζώτου.

«Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το 2021 σύμφωνα με τη νομοθεσία θα πρέπει να αντικατασταθεί λόγω παλαιότητας μεγάλος αριθμός ρυπογόνων ταξί που κινούνται σήμερα στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό ένα μέτρο που μελετάται είναι η ανανέωση του στόλου ταξί με προϋπόθεση την απόσυρση και οριστική διάλυση των παλιών ρυπογόνων οχημάτων», αναφέρεται στο ΕΠΕΑΡ.

Τονίζεται εξάλλου ότι συμπληρωματικά με τα μέτρα προώθησης της ηλεκτροκίνησης στη βάση παροχής κινήτρων για την απόκτηση ηλεκτρικών οχημάτων, μπορούν να μελετηθούν και συγκεκριμένες ρυθμιστικές παρεμβάσεις (“αντικίνητρα”) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, όπως μεταξύ άλλων:

  • Περιορισμός κυκλοφορίας σε ρυπογόνα οχήματα και ιδίως σε ντιζελοκίνητα οχήματα σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως κέντρα μεγάλων πόλεων
  • Ρυθμίσεις σχετικά με τα ΚΤΕΟ, όπως η τροποποίηση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων για καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τους ρύπους των υφιστάμενων οχημάτων
  • Αγορά ηλεκτρικού οχήματος με ταυτόχρονη αντικατάσταση ενός ρυπογόνου οχήματος.

Η διαβούλευση για το «Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης» στη διεύθυνση δείτε εδώ θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας