ecopress
Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Νέο «πακέτο» απλούστευσης της αδειοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με διευκόλυνση των διαδικασιών έκδοσης των αδειών εγκατάστασης-λειτουργίας και σύνδεσης στο δίκτυο,... ΥΠΕΝ: Νέο πακέτο απλούστευσης των διαδικασιών για τις ΑΠΕ

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Νέο «πακέτο» απλούστευσης της αδειοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με διευκόλυνση των διαδικασιών έκδοσης των αδειών εγκατάστασης-λειτουργίας και σύνδεσης στο δίκτυο, με μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ανήγγειλε η γενική γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο ενεργειακό συνέδριο του energypress.

Η κ. Σδούκου ανέφερε ακόμη, ότι το υπουργείο είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης των υβριδικών σταθμών παραγωγής ενέργειας (συνδυασμός ανανεώσιμων πηγών με αποθήκευση ενέργειας) στα νησιά, που θα υλοποιούνται με διαγωνιστικές διαδικασίες και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή αποζημίωσης της ενέργειας.

«Συνεχίζουμε την απλοποίηση της πρώτης φάσης της αδειοδότησης (που είχε ως επίκεντρο την αντικατάσταση της Άδειας  Παραγωγού με την Βεβαίωση Παραγωγού), με τον Κανονισμό Βεβαιώσεων που θα οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες», είπε η κ. Σδούκου, αναλύοντας τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το ΥΠΕΝ για τις ΑΠΕ. Στη συνέχεια περιέγραψε τους βασικούς άξονες της δεύτερης φάσης της απλοποίησης της αδειοδοτικής διαδικασίας ως εξής:

Απλοποιούμε την άδεια εγκατάστασης και την άδεια λειτουργίας, μειώνοντας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοσή τους. Ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις που θα απαιτείται η (χρονοβόρα και περιττή πολλές φορές) τροποποίησή τους.

Επιταχύνουμε τη διαδικασία σύνδεσης των σταθμών ΑΠΕ τόσο στο Δίκτυο Διανομής όσο και στο Σύστημα Μεταφοράς. Μειώνονται τα δικαιολογητικά και επιβάλλονται ηπιότερες τεχνικές απαιτήσεις. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος αξιολόγησης των αιτήσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ, και επιταχύνεται η αξιολόγηση των εκκρεμών αιτήσεων.

-Δημιουργούμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Κοινωνία της Πληροφορίας ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για το σύνολο των αδειοδοτικών διαδικασιών. Αυτό θα διασυνδέεται με τα επί μέρους πληροφοριακά συστήματα όλων των αδειοδοτικών αρχών, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της ΡΑΕ, καθώς και το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ). Θα είναι δηλαδή ένα ηλεκτρονικό “one-stopshop” για τη διαχείριση της αδειοδοτικής διαδικασίας από τον επενδυτή.

-Τέλος, απλοποιούμε περαιτέρω και την περιβαλλοντική αδειοδότηση με καθορισμό των «μη ουσιωδών μεταβολών» στους περιβαλλοντικούς όρους ενός έργου ΑΠΕ, οπότε και δε θα απαιτείται νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

«Πέρα από αυτά, ανοίγουμε και νέες αγορές. Στα υπεράκτια αιολικά, σύντομα θα καταλήξουμε σε ένα πλήρες αδειοδοτικό πλαίσιο. Μελετάμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, αναμένοντας και την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα των υπεράκτιων ενεργειακών πηγών, ώστε έχοντας υπόψη όλα τα δεδομένα να προβούμε στις αρχές του 2021 στη νομοθέτηση της συνολικής ρύθμισης.

Στα νησιά, στοχεύοντας σε μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ όχι μόνο στην ηπειρωτική χώρα, αλλά και όλα τα νησιά που μέχρι τώρα ηλεκτροδοτούνται από ρυπογόνες και ακριβές μονάδες πετρελαίου. Πέρα από το πρόγραμμα διασύνδεσης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών της χώρας με το διασυνδεδεμένο Σύστημα, που προχωρά ταχύτητα, προωθούμε την ανάπτυξη έξυπνων υβριδικών συστημάτων που συνδυάζουν παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με συστήματα αποθήκευσης, επιτρέποντας τον δραστικό περιορισμό της λειτουργίας των ρυπογόνων θερμικών μονάδων».

Όπως τόνισε η κ. Σδούκου, τα ερευνητικά έργα στα νησιά του Αϊ Στράτη και της Αστυπάλαιας προχωρούν σε πιλοτικό επίπεδο. «Ταυτόχρονα, είμαστε πολύ κοντά σε τελική συμφωνία με την Κομισιόν για ένα καθεστώς στήριξης των τεχνολογιών αυτών συμβατό με το ενωσιακό δίκαιο. Σύμφωνα με την πρότασή μας, στα επιλέξιμα νησιά θα γίνεται διαγωνισμός για να επιλεγεί ο παραγωγός που θα υλοποιήσει τον υβριδικό σταθμό με την χαμηλότερη τιμή αποζημίωσης για την ενέργεια που θα παράγει. Εάν πάλι σε ένα νησί το επενδυτικό ενδιαφέρον για την εγκατάσταση υβριδικού σταθμού δεν επαρκεί για την διενέργεια διαγωνισμού και η πολιτεία έχει αξιολογήσει ως αναγκαία την εγκατάστασή του, τότε θα προβλέπεται η υλοποίηση του υβριδικού σταθμού από τον επενδυτή που θα εκφράσει σχετικό ενδιαφέρον σε μία εύλογη τιμή αποζημίωσης εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι δε σταθμοί που θα εγκατασταθούν στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά θα απολαμβάνουν, όπως και οι υπόλοιπες τεχνολογίες σταθμών ΑΠΕ, εγγυημένο ετήσιο έσοδο για 20 έτη, ανεξάρτητα εάν το νησί διασυνδεθεί ή όχι, όπως αυτό προέκυψε από την συμμετοχή τους στην διαγωνιστική διαδικασία. Τους επόμενους μήνες αναμένεται η έγκριση από την Επιτροπή για το καθεστώς στήριξης, ανοίγοντας τον δρόμο για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που θα περιγράφει τον τρόπο αποζημίωσης των σταθμών αυτών».

Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, τέλος, τόνισε ότι οι διαγωνισμοί θα συνεχίζουν να αξιοποιούνται ως το βασικό εργαλείο για την ελεγχόμενη και ανταγωνιστική διείσδυση των ΑΠΕ, με αλλαγές στην αρχιτεκτονική τους που θα ενθαρρύνουν περισσότερο τον ανταγωνισμό και θα επιβραβεύουν τους συμμετέχοντες με τις αποδοτικότερες επενδύσεις.«Αναγνωρίζουμε επίσης ότι οι διαγωνισμοί δεν είναι κατάλληλοι για όλες τις τεχνολογίες. Οπότε επιλεγμένα εξαιρούμε κάποιες εξ’ αυτών. Παράλληλα, αφήνουμε και την αγορά να κινηθεί μόνη της και να αναδείξει λύσεις οικονομικά βιώσιμες. Μέσω των διμερών συμβολαίων μεταξύ παραγωγών και προμηθευτών (PPAs) που πλέον μπορούν να συναφθούν, ενθαρρύνουμε τους συμμετέχοντες να κινηθούν με καθαρά εμπορικά κριτήρια και να αναπτύξουν τις δικές τους εμπορικές πολιτικές», πρόσθεσε.

Τέλος, η κ.Σδούκου κατέληξε ότι «Στο σχεδιασμό μας λαμβάνουμε υπόψη ότι τα μεγαλύτερα και οικονομικότερα έργα δεν είναι πάντα η βέλτιστη λύση. Έτσι, θα διασφαλίσουμε περιθώριο στην αγορά και για μεσαίες, μικρές και διεσπαρμένες μονάδες παραγωγής. Κάθε κατηγορία έχει τα δικά της οφέλη για το σύστημα και δεν θα αποκλείσουμε κανέναν».

Ομιλητές 

O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ, Γιάννης Γιαρέντης, υπογράμμισε πως η μείωση της ζήτησης ενέργειας λόγω της πανδημίας επέδρασε σημαντικά στη μείωση των εσόδων του λογαριασμού χρηματοδότησης των ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) και τάχθηκε υπέρ της συμμετοχής τους στην αγορά χωρίς προστατευτικό καθεστώς.

 Ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, Ιωάννης Μάργαρης, ανέφερε ότι ο Διαχειριστής επεξεργάζεται την υλοποίηση πιλοτικού έργου αποθήκευσης ενέργειας στη Νάξο, που διασυνδέθηκε πρόσφατα με την Πάρο και τη Μύκονο και τα επόμενα χρόνια θα διασυνδεθεί και με τη Σαντορίνη. Συγκεκριμένα, ο ΑΔΜΗΕ εξετάζει την εγκατάσταση πιλοτικού σταθμού συσσωρευτών στον υποσταθμό της Νάξου, μεγέθους 5 έως 10 MW και χωρητικότητας αποθήκευσης 20 έως 40 MWh. «Ο σταθμός αυτός θα υποκαταστήσει μέρος της αναγκαίας ισχύος εφεδρείας στις Βόρειες Κυκλάδες με οικονομικά βέλτιστο τρόπο. Παράλληλα, θα αξιοποιηθεί από τον ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο της διερεύνησης για τον βέλτιστο τρόπο διαχείρισης συστημάτων συσσωρευτών, που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ», ανέφερε ο κ. Μάργαρης.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιος Μάνος, τόνισε πως στο πρώτο εξάμηνο του 2020, ο ΔΕΔΔΗΕ ανταποκρίθηκε σε τριπλάσια αιτήματα για συνδέσεις ΑΠΕ στο δίκτυο σε σχέση με ολόκληρο το 2019, τόσο σε πλήθος όσο και σε ισχύ, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στους καταναλωτές.

 Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Κωνσταντίνος Μαύρος, ανέφερε ότι η εταιρεία αποσκοπεί σε μερίδιο αγοράς 15 – 20% και σε εγκατεστημένη ισχύ 1,5 gW τα επόμενα 3 χρόνια, ενώ το 2020 θα υπερβεί το στόχο των 200 mW.

 Ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ, Παναγιώτης Λαδακάκος, υποστήριξε πως το «καύσιμο» της μετάβασης στην απανθρακοποίηση πρέπει να είναι η αποθήκευση ενέργειας, τομέας στον οποίο γίνεται τεχνολογική και εμπορική επανάσταση τα τελευταία χρόνια. Ζήτησε επίσης επιτάχυνση της επέκτασης των δικτύων και ενίσχυση του προσωπικού σε ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και ΡΑΕ.

Ο καθηγητής του ΕΜΠ, Παντελής Κάπρος, ανέλυσε τις προοπτικές της αποθήκευσης ενέργειας, τονίζοντας πως οι ανανεώσιμες πηγές θα καλύπτουν το 85% της κατανάλωσης ενέργειας το 2050, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτούνται 12 gW αποθήκευσης σε μονάδες αντλησιοταμίευσης, μπαταρίες και νέες τεχνολογίες όπως η ηλεκτρόλυση, η παραγωγή υδρογόνου κά.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας