ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Νομοθετικές ρυθμίσεις αναγνώρισης της κυριότητας των ιδιωτών έναντι του Δημοσίου, σε αγροτικές εκτάσεις,  που είναι χαρακτηρισμένες στους Δασικούς Χάρτες ως δασικές... ΥΠΕΝ: νομοθετική λύση στο ιδιοκτησιακό των Δασικών Χαρτών, με εικοσαετία

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Νομοθετικές ρυθμίσεις αναγνώρισης της κυριότητας των ιδιωτών έναντι του Δημοσίου, σε αγροτικές εκτάσεις,  που είναι χαρακτηρισμένες στους Δασικούς Χάρτες ως δασικές και  χορτολιβαδικές και παραχώρηση των δασωμένων αγρών, που διατηρούν τον αγροτικό χαρακτήρα τους, με κριτήριο σε όλες τις περιπτώσεις ότι οι αγροτικές εκτάσεις καλλιεργούνται την τελευταία εικοσαετία, ανακοίνωσε ο υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας.

Ο Κώστας Σκρέκας  από το βήμα του 5ου Ενεργειακού Συνεδρίου Κρήτης, μιλώντας για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στους Δασικούς Χάρτες στην Κρήτη και όλη την Ελλάδα «ανέφερε ότι εκτός από όσα έχουν ήδη γίνει, το επόμενο διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί νομοθετική ρύθμιση, που προβλέπει την επίλυση ζητημάτων που άπτονται του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, με πρόθεση αυτά να επιλυθούν με ταχύτητα και δίχως γραφειοκρατία».

Βιομηχανία συμβολαίων

-«Πρόκειται για εκτάσεις με δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα στις οποίες δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου, όπως βεβαίως είναι το νησί της Κρήτης. Για να συμβεί αυτό συστήνονται τριμελή συμβούλια επίλυσης ιδιοκτησίας, όπου αρκεί οι πολίτες να καταθέσουν τίτλους, που ανάγονται σε ημερομηνία πριν από την 1/7/2001 (20 έτη). Οι τίτλοι θα πρέπει να έχουν μεταγραφεί οποτεδήποτε μεταγενέστερα, συνοδευόμενοι από τοπογραφικά διαγράμματα. Ακόμα και τώρα μπορούν να το κάνουν οι πολίτες και όσοι δεν το έχουν πράξει τους καλώ να το κάνουν άμεσα» ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το θέμα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημαίνει “βιομηχανία συμβολαίων” στις περιοχές που οι εκτάσεις μεταβιβάζονται μεταξύ ιδιωτών και από γενιά σε γενία “δια λόγου”, όπως στην Κρήτη, Μάνη αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας.

Λύση μέσω Κτηματολογίου

O κ. Σκρέκας επισήμανε ότι, «η επίλυση του ιδιοκτησιακού συνδέεται με το καθεστώς κτηματογράφησης προκειμένου να μην είναι υποχρεωμένες οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου να προχωρήσουν σε προτάσεις κατάθεσης αγωγών κατά των πολιτών στις περιοχές αυτές».

Επίσης ο υπουργός ανακοίνωσε ότι «κατατίθεται άμεσα νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση των ζητημάτων που αφορούν στους δασωμένους αγρούς για την οριστική απόδοση των εκτάσεων αυτών στους δικαιούχους, ενώ προχωράει και η επίλυση του ζητήματος των εκχερσωμένων δασικών εκτάσεων που στερούνται νόμιμων διοικητικών πράξεων».

Τι σημαίνουν οι ανακοινώσεις του ΥΠΕΝ

Οι ανακοινώσεις του υπουργού ΠΕΝ για τους Δασικούς Χάρτες σημαίνουν ότι:

Προθεσμίες για το δημόσιο

Η λύση για τα ιδιοκτησιακά στους Δασικούς Χάρτες συνδυάζεται με το Κτηματολόγιο και τις νέες ρυθμίσεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι όταν ο ιδιώτης κάνει αίτηση και ζητά να διορθωθεί «πρόδηλο σφάλμα», η αίτηση επιδίδεται υποχρεωτικά εντός 10 ημερών από την κατάθεσή της στο Ελληνικό Δημόσιο και το Δημόσιο «τεκμαίρεται ότι συναινεί εάν δεν αποσταλεί από την αρμόδια υπηρεσία αρνητική απάντηση που απευθύνεται στον προϊστάμενο του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου εντός 60 ημερών». Με αυτό τον τρόπο θα  υποχρεώνεται το Δημόσιο να αποδείξει την ιδιοκτησία του, ώστε να εκδίδονται ανάλογες αποφάσεις από τις τριμελείς επιτροπές εξέτασης των ενστάσεων για ιδιοκτησιακές διαφορές, οι οποίες μπορεί να αφορούν σε ακίνητα τα οποία μέχρι τώρα περιέρχονταν  στο δημόσιο λόγω του χαρακτηρισμού τους ως δασικά ή ακόμη και ως «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Νόμιμη κατοχή και χρήση

Για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις του δασικού χάρτη περιοχών, που δεν εμπίπτουν στο τεκμήριο του Ελληνικού Δημοσίου του άρ.62 Ν.998/1979 ως ισχύει, αναμένεται νομοθετική ρύθμιση για την αναγνώριση της κυριότητας των ιδιωτών και τη μεταβίβασή τους. Ειδικότερα εξετάζεται για τις εκτάσεις, που μετά τις διορθώσεις των Δασικών Χαρτών τελικώς δεν θα υπάγονται στις κατηγορίες ΔΔ (ανέκαθεν δασικές εκτάσεις) και ΔΑ (εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις) και θα χαρακτηριστούν χορτολιβαδικού χαρακτήρα, να γίνει η παραχώρηση τους στους ιδιώτες, εφόσον διαθέτουν οποιουδήποτε τύπου και κατηγορίας στοιχεία, τα οποία θα αποδεικνύουν νόμιμη κατοχή και χρήση των εκτάσεων,  εφόσον  καλλιεργούνται την τελευταία εικοσαετία και όπως είπε ο κ Σκρέκας συνοδεύονται από νόμιμα συμβόλαια, τα οποία μπορούν να γίνουν και μεταγενέστερα της εικοσαετίας.

“Κλειδί” η καλλιέργεια

Για τις εκτάσεις που τελικώς μετά τις διορθώσεις των Δασικών Χαρτών θα διατηρήσουν τον χαρακτηρισμό ΔΑ (δασωμένοι αγροί), η νομοθετική λύση που εξετάζει το ΥΠΕΝ είναι να παραχωρηθούν στους ιδιώτες «οριστικά», όπως είπε ο κ Σκρέκας. Τα κριτήρια θα είναι αφενός μεν να επιβεβαιώνεται ο αγροτικός χαρακτήρας τους τα τελευταία είκοσι χρόνια καθ΄οιονδήποτε τρόπο (αποδεικτικά επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ) αφετέρου δε να ανήκουν στους ιδιώτες, με νόμιμα συμβόλαια. Ενδέχεται να συμπεριληφθεί πρόβλεψη ότι οι εκτάσεις αυτές θα ανήκουν εσαεί στους ιδιώτες, εφόσον συνεχίσουν να διατηρούν τον αγροτικό χαρακτήρα τους και όποτε στο μέλλον σταματήσουν να καλλιεργούνται και απολεστεί ο αγροτικός χαρακτήρας τους, να περιέλθουν στο δημόσιο.

Φρύγανα και ασπάλαθος

Οι ρυθμίσεις για χαρακτηρισμένες χορτολιβαδικές και δασικές  εκτάσεις  συνδυάζονται  επίσης με το γεγονός ότι για τα φρύγανα και τον ασπάλαθο υπάρχει ήδη υπουργική απόφαση, που καθορίζει ότι δεν προσδίδουν δασικό χαρακτήρα σε μία έκταση.

Ανοιχτό χρονοδιάγραμμα

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο κ Σκρέκας δεν συνόδευσε τις νέες ανακοινώσεις του για την επίλυση των ιδιοκτησιακών στους Δασικούς Χάρτες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις σχετικές νομθετικές ρυθμίσεις. Πρόσφατα ο κ Σκρέκας δήλωσε σε συνεντεύξεις του ότι οι νέες νιομοθετικές ρυθμίσεις, όπως και οι διορθώσεις στου Δασικούς Χάρτες θα γίνουν μετά την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ για την προσφυγή δασολόγων και οικολόγων, η οποία δεν είναι γνωστό πότε θα γίνει.

-« Είναι αυτονόητο ότι θα περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, σε ότι αφορά την υπουργική απόφαση που έχει εκδώσει ο Κωστής Χατζηδάκης με την οποία έδωσε τη  δυνατότητα στο  περίπου 50% των αναρτημένων δασικών χαρτών στην επικράτεια της Ελλάδος  να μπορέσουν να γίνουν διορθώσεις και να συμπεριληφθούν  αποφάσεις της διοίκησης, οι οποίες από σφάλμα της διοίκησης  δεν είχαν συμπεριληφθεί» δήλωσε ο υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας. Δείτε εδώ το ρεπορτάζ του ecopress

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας