ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα προβλέπει υποχρεωτικότητα ύπαρξης σύμβασης με σύστημα  διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΚΑΕΚΚ)  για εργασίες... ΥΠΕΝ: Υποχρεωτική σύμβαση ανακύκλωσης μπαζών για άδειες μικρής κλίμακας

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα προβλέπει υποχρεωτικότητα ύπαρξης σύμβασης με σύστημα  διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΚΑΕΚΚ)  για εργασίες με οικοδομικές άδειες μικρής κλίμακας, καθώς και μεταφορά της αρμοδιότητας ελέγχου της διαχείρισης των μπαζών στην αυτοδιοίκηση προωθεί άμεσα το ΥΠΕΝ.

Η σχετική ανακοίνωση έγινε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, σε συνέντευξη Τύπου, κατά την διάρκεια της οποίας ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, και ο γγ Διαχείρισης Απορριμμάτων, Μανόλης Γραφάκος παρουσίασαν  την πολιτική της κυβέρνησης για μια ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων-αποβλήτων κατά την περίοδο 2019-2023. Δείτε εδώ το ρεπορτάζ του ecopress

Μέσω ΕΣΠΑ

Παράλληλα ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΝ, ότι θα γίνει επικαιροποίηση της νομοθεσίας για να προχωρήσουν έργα διαχείρισης λυματολάσπης από βιολογικούς καθαρισμούς και θα δρομολογηθεί η  χρηματοδότηση, μέσω ΕΣΠΑ,  ιδιωτικών συνδέσεων με τα αποχετευτικά δίκτυα, για να ολοκληρωθούν έργα, που εκκρεμούν  ιδίως στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής στα Μεσόγεια  και το Θριάσιο Πεδίο. Περιοχές  για την κακοδιαχείριση των λυμάτων στις  οποίες,  η χώρα πληρώνει ετήσια πρόστιμα  ύψους 10,4 εκατ ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαχείριση μπαζών

Ειδικότερα για τη διαχείριση των μπαζών ο γενικός γραμματέας Διαχείρισης Απορριμμάτων, Μανόλης Γραφάκος σημείωσε ότι κρίνεται απαραίτητη η νομοθετική ρύθμιση, που θα υποχρεώνει τους παραγωγούς ιδιοκτήτες οικοδομών με άδειες εργασιών μικρής κλίμακας να συνάπτουν συμβάσεις διαχείρισης των αποβλήτων της οικοδομής με Συλλογικά Συστήματα  Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) μπαζών, καθώς μεγάλος όγκος της οικοδομικής δραστηριότητας και συνακόλουθα των παραγόμενων μπαζών αφορά σε οικοδομικές εργασίες της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ο ίδιος επισήμανε ότι τα μπάζα των οικοδομών, όταν καταλήγουν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον γίνονται αιτία να συγκεντρώνονται μαζί με αυτά και άλλου είδους απόβλητα και να δημιουργούνται σταδιακά ανεξέλεγκτες χωματερές, ενώ παράλληλα δεν έχουν προχωρήσεις οι εργασίες αποκατάστασης πλήθους ανενεργών λατομείων την Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι δήμοι, που υφίστανται το κόστος απομάκρυνσης  των συγκεντρωμένων μπαζών στην περιοχή τους, είπε ο κ Γραφάκος με τη νέα νομοθετική ρύθμιση θα αποκτήσουν κεντρική ευθύνη για την ορθολογική διαχείριση τους.

Οι οικοδομικές εργασίες μικρής κλίμακας θα γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στο Δήμο, μαζί με σύμβαση του παραγωγού ιδιοκτήτη της οικοδομής με ΣΣΕΔ για την αποκομιδή και ανακύκλωση των μπαζών. Επίσης οι Δήμοι θα έχουν ενδιαφέρον να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας με  πιστοποιημένα  Συλλογικά  Συστήματα  Εναλλακτικής Διαχείρισης  μπαζών για την περιοχή τους.

Παράλληλα ειπώθηκε από το ΥΠΕΝ ότι θα ακολουθηθεί πολιτική ενίσχυσης της δημιουργίας συστημάτων διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, ώστε να καλυφθεί το σύνολο της χώρας,  όπως επίσης ότι θα γίνει τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε με απλές διαδικασίες να είναι εφικτή τελικά η ανάπλαση λατομείων με υλικά Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων.

Λύματα

Για την κακή διαχείριση των λυμάτων από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ επισημάνθηκε ότι υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις σε διαγωνισμούς,  λόγω αλλαγών στη νομοθεσία περί δημοσίων έργων, αλλά και χωροθετήσεων στα έργα της Ανατολικής Αττικής, όπως επίσης ότι κυρίως λόγω οικονομικής αδυναμίας να καλύψουν τη σχετική δαπάνη δεν συνδέονται οι πολίτες με δίκτυο.

Ως σημαντικό πρόβλημα αναφέρθηκε επίσης ότι  δεν υπάρχει σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της ιλύος, ενώ τουλάχιστον σε 39 οικισμούς ενω υπάρχει χρηματοδότηση τα έργα διαχείρισης των λυμάτων εξακολουθούν να βρίσκονται σε μελετητική ή και κατασκευαστική ανωριμότητα.

Για την αντιμετώπιση του θέματος ανακοινώθηκαν μέτρα, τα οποία προβλέπουν

  • Δρομολόγηση χρηματοδότησης ιδιωτικώνσυν δέσεων με ΕΣΠΑ
  • Πρόσκληση από ΥΜΕΠΕΡΑΑ για ωρίμανση και επικαιροποίηση μελετών
  • Επιτάχυνση δημοπράτησης έργου σε Μαραθώνα (90 εκατ. ευρώ)

Και τέλος επικαιροποίηση νομοθεσίας για να προχωρήσουν έργα διαχείρισης λυματολάσπης από βιολογικούς καθαρισμούς

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας