ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ -«Είμαστε πλέον στην εποχή της ψηφιακής καταγραφής των ακινήτων», δηλώνει ανώτατη πηγή του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ecopress, τονίζοντας ότι από... Υποχρεωτική η ταυτότητα κτιρίου-τι θα γίνει με τις ευνοϊκές μεταβιβάσεις

Του Αργύρη Δεμερτζή/

-«Είμαστε πλέον στην εποχή της ψηφιακής καταγραφής των ακινήτων», δηλώνει ανώτατη πηγή του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ecopress, τονίζοντας ότι από την  1η Απριλίου του 2022 η Ηλεκτρονική Ταυτότητα του Κτιρίου τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή. Τι θα γίνει με τις μεταβιβάσεις με ευνοϊκούς όρους και τις εκκρεμείς μεταβιβάσεις, με βεβαίωση μηχανικού.

Για όλες τις νέες, κάθε είδους μεταβιβάσεις ακινήτων, όπως επίσης τις νέες οικοδομικές άδειες, τη συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ», άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων, δανειακές συμβάσεις με τράπεζες και συνδέσεις με δίκτυα είναι πλέον υποχρεωτική και κατ΄ αποκλειστικότητα η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του ecopress,  σύμφωνα με επίσημες κυβερνητικές πηγές αλλά και διασταυρωμένες πληροφορίες από κορυφαίους παράγοντες των εμπλεκομένων φορέων, από την 1η Απριλίου 2022, μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις και μεταβατικό διάστημα άνω του ενός έτους,  η Ηλεκτρονική Ταυτότητα του Κτιρίου τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή.

Αποκλείεται λοιπόν οριστικά και αμετάκλητα μια ακόμη παράταση της προθεσμίας, που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022 για την εφαρμογή η Ηλεκτρονική Ταυτότητα του Κτιρίου και τη συνέχιση ισχύος των βεβαιώσεων μηχανικών.

Ψηφιακή καταγραφή των ακινήτων

-«Είμαστε πλέον στην εποχή της ψηφιακής καταγραφής των ακινήτων»,  δηλώνει ανώτατη πηγή του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ecopress, αναφέροντας ότι από την  1η Απριλίου του 2022 η Ηλεκτρονική Ταυτότητα του Κτιρίου βρίσκεται  σε πλήρη εφαρμογή και σημειώνει ότι «αυτό δεν θα αλλάξει».

Σημειώνεται ότι η ψηφιακή καταγραφή και παρακολούθηση του δομημένου περιβάλλοντος αποτελεί θεμελιώδη νομοθετημένη προϋπόθεση, σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις επιταγές  του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας, την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και την ασφάλεια δικαίου στις συναλλαγές των ακινήτων. Με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα του Κτιρίου, το κράτος δημιουργεί ένα μόνιμο σύστημα παρακολούθησης των κατασκευών, αλλά και των μεταβολών σε υφιστάμενα κτίρια καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους, με σκοπό να τεθεί ένα τέλος στις νέες αυθαιρεσίες και να θωρακισθεί η ιδιοκτησία των πολιτών. Επιπλέον, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα διασυνδεθεί με άλλες πληροφοριακές υποδομές που βρίσκονται σε φάση ψηφιακής δημιουργίας όπως είναι: το Κτηματολόγιο, η ηλεκτρονική έκδοση Οικοδομικών Αδειών (e-adeies) και ο ψηφιακός χάρτης.

Μεταβιβάσεις με ευνοϊκούς όρους

Οι πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κλείνει οριστικά και δεν θα δοθεί νέα παράταση για τις μεταβιβάσεις ακινήτων με ευνοϊκούς όρους, καθώς έληξε  στις 31 Μαρτίου 2022 και η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες από το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να υπογράψουν έως τότε τα συμβόλαια τους με τις παλιές αντικειμενικές τιμές, για όσους είχαν υποβάλει δηλώσεις γονικής παροχής, δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Σε αυτό το πλαίσιο δεν βρήκε έδαφος για να ικανοποιηθεί το αίτημα συμβολαιογράφων, ιδιοκτητών και φορέων των μηχανικών, που ζήτησαν τις προηγούμενες ημέρες παράταση για την ταυτότητα κτιρίου και τις βεβαιώσεις μηχανικών.

Εκκρεμείς μεταβιβάσεις

Παράλληλα έχει τεθεί προς τα συτναρμόδια υπουργεία  αίτημα  των συμβολαιογράφων και ιδιοκτητών ακινήτων, να δοθεί δυνατότητα μεταβατικής ρύθμισης, μόνον για τις εκκρεμείς υποθέσεις μεταβιβάσεων, για τις οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα δικαιολογητικά έως 31 Μαρτίου 2022 και καθυστέρησε η ολοκλήρωση των συναλλαγών,  λόγω των καθυστερήσεων που σημειώνονται σε Εφορίες και Δήμους στην εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι καθώς κλείνει ο κύκλος των ματαβιβάσεων με ευνοϊκούς όρους, το αίτημα αυτό μέχρι τώρα εμφανίζει περιορισμένες πιθανότητες , χωρίς  να αποκλείεται τελικώς, να ικανοποιηθεί.

Σχετικά ανώτατη πηγή του ΥΠΕΝ αναφέρει ότι η προηγούμενη παράταση της ταυτότητας κτιρίου και βεβαίωσης μηχανικών έως 31 Μαρτίου 2022 είχε δοθεί στο πλαίσιο των γενικότερων κυβερνητικών αποφάσεων, για την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων με ευνοϊκούς όρους, για όσους είχαν υποβάλλει δηλώσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η ίδια πηγή σημειώνει ότι εφόσον κλείνει αυτός ο κύκλος για τις ευνοϊκές μεταβιβάσεις «δεν έχουμε λόγο και δικαιολογία να δώσουμε οποιαδήποτε νέα παράταση για την ταυτότητα κτιρίου και τις βεβαιώσεις μηχανικών».

Με τρεις προϋποθέσεις

Ειδικότερα για τις εκκρεμείς υποθέσεις, οι  οποίες εκτιμούν ότι ανέρχονται σε περισσότερες από 15.000 «εγκλωβισμένων» μεταβιβάσεων στους Δήμους και Εφορίες, οι φορείς συμβολαιογράφων και ιδιοκτητών ακινήτων ζητούν να δοθεί δυνατότητα να ολοκληρωθούν σε μικρό μεταβατικό διάστημα, υπό τις προϋποθέσεις ότι: υπάρχει αναρτημένη βεβαίωση μηχανικού, υποβολή αίτησης σε Εφορία για την επικύρωση της δήλωσης φόρου μεταβίβασης και αίτηση στο Δήμο για την έκδοση βεβαίωσης ΤΑΠ, σε όλες τις περιπτώσεις με ημερομηνία έως 31 Μαρτίου 2022. Αποκλειστικά και μόνον για αυτές τις περιπτώσεις δεν αποκλείεται να υπάρξει ρύθμιση και οι εμπλεκόμενοι αναμένουν σχετική επίσημη ανακοίνωση.

Ποια έγγραφα και στοιχεία περιλαμβάνει ο φάκελος της Ταυτότητας Κτιρίου

α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,

β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,

γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,

δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

ε) οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,

στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α’, β’ και ε’,

ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,

η) ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,

θ) το Πιστοποιητικό Πληρότητας για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας