Σεμινάριο για τα φωτοβολταϊκά στο ΕΙΑΣ   Ένα ενδιαφέρον σεμινάριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών) Λ. Συγγρού 106,... Σεμινάριο για τα φωτοβολταϊκά στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών

Σεμινάριο για τα φωτοβολταϊκά στο ΕΙΑΣ

 

Ένα ενδιαφέρον σεμινάριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών) Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος, τις απογευματινές ώρες στις 12-13-14 Φεβρουαρίου 2018.

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κος Αργύρης Πανούσης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ & πραγματογνώμονας (συνεργάτης ασφαλιστικών εταιρειών) με εμπειρία σε κατασκευή η/μ εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των φωτοβολταϊκών).

Προσκεκλημένος Guest Speaker είναι ο κος Κωνσταντίνος Τσολακίδης, Πολιτικός-Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός MRICS, Τεχνικός Σύμβουλος, υπεύθυνος διαχείρισης χαρτοφυλακίων  Περιβαλλοντικών Κινδύνων Α.Π.Ε. του Ομίλου INTERAMERICAN,

Εκτός των άλλων θα  αναπτυχθούν θέματα όπως:

  • Ιστορικά στοιχεία ασφάλισης φ/β εγκαταστάσεων, στοιχεία Aνάληψης κινδύνων .
  • Ζημιές P.I.D. & Riso, τα μέτρα αντιμετώπισής τους και ο χειρισμός τους από ασφαλιστικής πλευράς.
  • Ανάλυση Όρων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων ( κάλυψη Απώλειας Κερδών υλικών που βρίσκονται εντός εγγύησης, όρος 72 ωρών, εξαιρέσεις στην κάλυψη των ζημιών, παλαιότητα υλικών κ.λ.π.)
  • Υπολογισμός Απώλειας Κερδών σε περίπτωση ζημιάς.
  • Μέτρα προστασίας της εγκατάστασης έναντι ηλεκτρικών βλαβών, πυρός, κλοπής κ.λ.π.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.eias.gr/

Σημειώνεται ότι έχουν ήδη διενεργηθεί άλλα τέσσερα ( 4) σεμινάρια με το ίδιο αντικείμενο με μεγάλη συμμετοχή και πολύ καλή βαθμολόγηση από τους συμμετέχοντες.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο χει πρόσθετη ύλη και είναι εστιασμένο στην ανάλυση των όρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ικανοποιώντας παρατηρήσεις- επισημάνσεις των ( εκατό κ πλέον ) συμμετεχόντων στα προηγούμενα σεμινάρια.