ecopress
Ένα ενδιαφέρον Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει προστεθεί στο ρεπερτόριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) και πλέον πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στις εγκαταστάσεις του,... ΕΙΑΣ: νέα σεμινάρια ασφάλισης «πράσινων» ενεργειακών επενδύσεων

Ένα ενδιαφέρον Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει προστεθεί στο ρεπερτόριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) και πλέον πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στις εγκαταστάσεις του, αλλά και σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, με θεματικό αντικείμενό του τις Ασφαλίσεις των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στο σύνολό τους.

To νεό σεμινάριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών) Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από την Τρίτη 14.03.23 έως και την Πέμπτη 30.03.23, 16:00 – 19:20. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Δευτέρα  14 .03. 2022. Για περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.eias.gr/  ή στα τηλέφωνα: 210 9219660 , 210 9219684

Αφιέρωμα στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα συγκεντρώνει το πολυμερές ενδιαφέρον διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αλλά και το αντίστοιχο ενδιαφέρον τεχνικών επιστημόνων, κατασκευαστών και συντηρητών μονάδων Α.Π.Ε., καθώς και ιδιοκτητών Α.Π.Ε., οι οποίοι προδήλως κατανοούν ότι η σωστή ασφάλιση της ιδιοκτησίας τους θωρακίζει την επένδυσή τους.

Πλέον της ανάλυσης των ενδεδειγμένων ασφαλιστικών θεμάτων, ιδίως των όρων ασφαλιστηρίων συμβολαίων που καλύπτουν τις εγκαταστάσεις Α.Π.Ε., το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εστιάζει στο ενδιαφέρον του στην ανάλυση και στην αποσαφήνιση τεχνικών θεμάτων, αφορούντων πρωτίστως στην κατασκευή και στη συντήρηση των μονάδων και εγκαταστάσεων Α.Π.Ε.

Λόγω της αναμενόμενης εκρηκτικής ανάπτυξης των Α.Π.Ε., εκτιμάται ότι στο άμεσο μέλλον η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτησιών, ενδεικτικά, κατοικίες, επιχειρήσεις, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, θα έχουν εγκατεστημένη τουλάχιστον μία φωτοβολταϊκή ή αιολική μονάδα. Μάλιστα, η επερχόμενη ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης οχημάτων αναμένεται να πολλαπλασιάσει το ενδιαφέρον παρακολούθησης τέτοιων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, αφού το θεματικό τους αντικείμενο θα αφορά πλέον και εκατοντάδες χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες, οι οποίοι ευλόγως θα επιθυμούν τη σωστή κατασκευή, συντήρηση αλλά και ασφάλιση των εγκαταστάσεών τους.

Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ως εξής:

α. Επενδύσεις και ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Τάσεις και Προοπτικές

 • Η παγκόσμια εικόνα: τάσεις και προοπτικές
 • Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα: μεγέθη, η διαχρονική εξέλιξη, οι εθνικοί στόχοι
 • Η ελληνική εμπειρία από την ασφάλιση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: παράγοντες κινδύνου, δομή καλύψεων και συμβολαίων, η εμπειρία ζημιών, προοπτικές

β. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την ασφάλισή τους

 • Το νομικό περίγραμμα και η νέα νομοθεσία
 • Απορρέουσες υποχρεώσεις
 • Ασφαλιστικές δυνατότητες προκύπτουσες από το νομοθετικό πλαίσιο και τις προβλέψεις του

γ. Τεχνική ανάλυση συνιστωσών των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 • Τεχνική ανάλυση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων, Αιολικών Πάρκων, Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου, Γεωθερμικών Μονάδων, Υδροηλεκτρικών Σταθμών

δ. Ασφαλιστική Τεχνική και εφαρμοσμένες προσεγγίσεις Ασφάλισης

 • Ορισμός και περιγραφή ασφαλιστικών κινδύνων
 • Αξιολόγηση και ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων
 • Καλυπτόμενοι και διαπραγματευόμενοι κίνδυνοι, εξαιρέσεις
 • Δομή και ανάλυση όρων ασφαλιστηρίων συμβολαίων
 • Ζημίες και αποζημιωτική πολιτική
 • Τυπικά και μη τυπικά πρωτόκολλα ασφαλιστικών διαδικασιών

ε. Τεχνική Αντασφάλισης Κινδύνων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 • Τρόποι και τύποι Αντασφάλισης κινδύνων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Ανάλυση των Αντασφαλιστικών Λογαριασμών
 • Ανάλυση των οικονομικών δεδομένων των Αντασφαλιστικών Λογαριασμών
 • Τιμολόγηση Αντασφαλιστικών Συμβάσεων
 • Risk Management

στ. Ειδικά θέματα Τεχνικής Ανάλυσης και Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 • Πιθανότερες αιτίες ζημιών
 • Σημαντικά παραδείγματα ζημιών και ανάλυση των αιτιών τους
 • Υπολογισμός απώλειας κερδών
 • Στοιχεία ελέγχου και συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
 • Στοιχεία υπολογισμού παλαιότητας εξοπλισμού

ζ. Σύνοψη της διαδικασίας ασφάλισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 • Επισκόπηση βασικών πρωτοκόλλων διαδικασιών
 • Κριτήρια εκτίμησης και επιλογής κινδύνων

η.  Επιχειρηματολογία ανάπτυξης εργασιών

 • Νομικά επιχειρήματα
 • Κίνητρα αγοράς και οφέλη εκ της ασφάλισης

Στιγμιότυπο από εκδήλωση του ΕΙΑΣ

Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος λαμβάνουν,  κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση  EIAS Certified Specialist in Renewable Energy Risk and Insurance, η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων, Αιολικών Πάρκων, Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου,  Γεωθερμικών Μονάδων και Υδροηλεκτρικών Σταθμών

 EIAS CERTIFIED SPECIALIST in RENEWABLE ENERGY RISK AND INSURANCE

 σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

 Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 14 Μαρτίου,  έως και την Πέμπτη, 30 Μαρτίου,  2023, 16:00 – 19:20

Ημέρα / ώρα Θέμα Εισηγητής
Τρίτη 14/3/2022

16:00 – 19:20

 

·  Η νέα παγκόσμια τεχνολογική πραγματικότητα των Α.Π.Ε.

·  Η ασφαλιστική εμπειρία από την ανάπτυξη επενδύσεων Α.Π.Ε. στην Ελλάδα: τάσεις και προοπτικές

Κ. Τσολακίδης
Πέμπτη 16/3/2022

16:00 – 19:20

 

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ( Α΄ Μέρος)

·   Αρχή λειτουργίας φωτοβολταϊκών κυψελών.  Ανάλυση τεχνικών όρων (όπως υπέρταση, υπερένταση, βραχυκύκλωμα, επαγωγικό  ρεύμα, φωτοβολταϊκό  τόξο arc κ.λ.π.) που συναντιούνται στα  ασφαλιστήρια   συμβόλαια.

·   Περιγραφή φ/β εγκαταστάσεων & μέτρων προστασίας τους έναντι δυσμενών καιρικών συνθηκών,   ηλεκτρικών βλαβών, κεραυνού, φωτιάς , κλοπής.

·   Περιγραφή συχνότερων ζημιών ( από ανεμοθύελλα, χιονόπτωση, κλοπή, ακατάλληλα υλικά , ξέσφικτες επαφές, θερμές κηλίδες hotspots, επαγωγικά ρεύματα από

πτώση κεραυνού κ.λ.π.) και ασφαλιστική αντιμετώπισή τους.

Α. Πανούσης
Τρίτη 21/3/2022

16:00 – 19:20

 

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ( Β΄ Μέρος)

·  Περιγραφή Φαινομένου Riso και ασφαλιστική αντιμετώπισή του.

·  Περιγραφή Φαινομένου P.I.D.και ασφαλιστική αντιμετώπισή του.

·  Προασφαλιστικός έλεγχος φ/β εγκαταστάσεων

·  Παραδείγματα καλών & κακών εγκαταστάσεων

·  Υπολογισμός Απώλειας Κερδών σε περίπτωση ζημιάς

·  Προδιαγραφές συντήρησης φ/β εγκαταστάσεων

·  Περιγραφή  ασφαλιστηρίων συμβολαίων & ανάλυση όρων τους ( όπως :  όρος 72 ωρών, κάλυψη απώλειας κερδών εντός εγγύησης, υπολογισμός παλαιότητας κ.λ.π.)

Α. Πανούσης
Πέμπτη 23/3/2022     16:00 – 19:20

 

 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Εισαγωγή στην λειτουργία των Αιολικών Πάρκων. Αιολική Ενέργεια, Ιδιότητες, Χαρακτηριστικά, Μεγέθη Παγκοσμίως & στην Ελλάδα, η Διαδικασία Παραγωγής Ηλεκτρισμού από τον Άνεμο, Τύποι κατασκευής & στοιχεία Α/Γ, οικονομικές παράμετροι, Τύποι Α/Π βάση χωροθέτησης.

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικές Καλύψεις, Βασική Πληροφόρηση για Τιμολόγηση,  Διάφοροι Τύποι Συμβολαίων & Ουσιώδεις διαφορές, Εξαιρέσεις, Ειδικοί Όροι.

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Περιπτώσεις Ζημιών & Σύνοψη

Π. Μαζαράκης
Τρίτη 28/3/2022

16:00 – 19:20

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΒΙΟΜΑΖΑ & ΒΙΟΑΕΡΙΟ

·  Τι είναι βιομάζα και τι βιοαέριο, πως εφαρμόζονται, περί ασφάλισης, περιπτώσεις ζημιών, σύνοψη

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΓΕΩΘΕΡΜΊΑ

·  Τι είναι Γεωθερμία, εφαρμογές, τρόπος ασφάλισης, ζημιές που μπορεί να προκύψουν, σύνοψη

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – ΜΙΚΡΟΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

·  Τύποι ΜΥΗΣ και τρόπος λειτουργίας, τρόπος ασφάλισης, περιπτώσεις ζημιών, σύνοψη

Δ. Μπάκας
Πέμπτη 30/3/2022

16:00 – 19:20

 

 

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την ασφάλισή τους Γ.Κωνσταντινόπουλος
·  Νέες φιλόδοξες τεχνολογίες Α.Π.Ε.

·  Σύνοψη προϋποθέσεων & διαδικασιών για τη βιώσιμη διαχείριση ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων Α.Π.Ε.

Κ. Τσολακίδης
   

Παρασκευή 7 Απριλίου 2023: 17:00 – 19:00 (Εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων)

Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Κύριοι συντελεστές και θεματικοί εισηγητές του Εκπαιδευτικού Προγράμματος,, είναι:

Κωνσταντίνος Τσολακίδης

Ο κος Κωνσταντίνος Τσολακίδης, Διευθύνων Εταίρος της ΓΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. και Τεχνικός Σύμβουλος επί θεμάτων Περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων και Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου INTERAMERICAN, Civil-Environmental Engineer των Πανεπιστημίων Michigan State University και University of Michigan Ann Arbor (B.S., M.S.), Chartered Environmental Surveyor RICS, με σημαντικές διαπιστεύσεις εξειδίκευσης στις ασφαλίσεις Α.Π.Ε., ελληνικές και διεθνείς. Έχει διατελέσει εκπρόσωπος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στην Insurance Europe, είναι Μέλος της Ομάδας Εργασίας Περιβαλλοντικής Ευθύνης της Ένωσης, Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ενώ υπήρξε Ερευνητής του King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, καθώς και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, η εισήγηση του κου Τσολακίδη αφορά:

 • Η νέα παγκόσμια τεχνολογική πραγματικότητα των ΑΠΕ: χαρακτηριστικά της νέας ενεργειακής εποχής (κλιματική αλλαγή, απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, έξυπνα δίκτυα, διηπειρωτικές διασυνδέσεις)
 • Η ασφαλιστική εμπειρία από την ανάπτυξη επενδύσεων ΑΠΕ στην Ελλάδα: τάσεις και προοπτικές
 • Νέες φιλόδοξες τεχνολογίες ΑΠΕ (αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, δέσμευση & αποθήκευση άνθρακα, υδρογόνο)
 • Βιώσιμη διαχείριση ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων ΑΠΕ (ανάληψη κινδύνων, διαχείριση ζημιών)

 

 

Αργύρης Πανούσης

Ο κος Αργύρης Πανούσης, Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου και Ειδικός Πραγματογνώμων, με αξιοπρόσεκτη εμπειρία πλέον των 6.000 αυτοψιών. Τεχνικός Σύμβουλος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών επί θεμάτων Insurance Product Engineering φ/β συστημάτων και εγκαταστάσεων. Είναι Τακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών σε υψηλής εξειδίκευσης θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος. Ο κος Πανούσης είναι επίσης επιστημονικός συνεργάτης του SITE μας.

Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, η εισήγηση του κου Πανούση αφορά στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα:

– Βασικά στοιχεία ηλεκτρισμού και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Ανάλυση τεχνικών όρων (όπως υπέρταση, υπερένταση, βραχυκύκλωμα, επαγωγικό  ρεύμα, φωτοβολταϊκό τόξο arc κ.λπ)

– Περιγραφή φ/β εγκαταστάσεων & μέτρων προστασίας τους έναντι ηλεκτρικών βλαβών, κεραυνού, φωτιάς, κλοπής.

– Περιγραφή συχνότερων ζημιών (ξέσφικτες επαφές, θερμές κηλίδες hot spots, επαγωγικά ρεύματα από  πτώση κεραυνού κ.λπ)

– Περιγραφή Φαινομένων  Riso & P.I.D. και ασφαλιστική αντιμετώπισή τους

– Προασφαλιστικός έλεγχος φ/β εγκαταστάσεων – Παραδείγματα

– Υπολογισμός Απώλειας Κερδών σε περίπτωση ζημιάς

– Προδιαγραφές συντήρησης φ/β εγκαταστάσεων

– Περιγραφή  ασφαλιστηρίων συμβολαίων & ανάλυση όρων τους

Πέτρος Μαζαράκης

Ο κος Πέτρος Μαζαράκης, Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Αντασφαλίσεων της Εταιρείας CARPENTER TURNER, πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κος Μαζαράκης διαθέτει πολυετή και αξιοπρόσεκτη διεθνή εμπειρία επί θεμάτων Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων Ειδικών Κινδύνων, καθώς και διεθνείς εργασιακές παραστάσεις, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία και την Ελβετία. Διετέλεσε Μέλος των Επιτροπών Περιουσίας και Μηχανικών και Τεχνικών Κινδύνων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Οι Ασφαλίσεις και Αντασφαλίσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνιστούν κεντρικό ενδιαφέρον των εργασιακών καθηκόντων του, διαχρονικά.

Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, η εισήγηση του κου Μαζαράκη αφορά:

– O Άνεμος και η εφαρμογή του στις ΑΕΠ

– Τι είναι η Αιολική Ενέργεια; Χαρακτηριστικά της

– Οικονομικά μεγέθη σε σχέση με την Αιολική Ενέργεια Ελλάδα &   Παγκοσμίως, ανάπτυξη & διασπορά στην Ελλάδα

– Περιγραφή Αιολικών Πάρκων, περιγραφή λειτουργίας Ανεμογεννητριών, Ορολογία,

– Τύποι ανεμογεννητριών ως προς την λειτουργία & χωροταξική εγκατάσταση

– Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα

– Εύρος κάλυψης – παρουσίαση τύπων ασφαλιστηρίων συμβολαίων

– Διαδικασία underwriting (αξιολόγηση & τιμολόγηση κινδύνου)

– Παραδείγματα ζημιών

Δημοσθένης Μπάκας

Ο κος Δημοσθένης Μπάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Υπεύθυνος Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών, Engineering and Energy Lines, της Εταιρείας HOWDEN MATRIX. Ο κος Μπάκας διαθέτει πολυετή και εφαρμοσμένη εμπειρία επί θεμάτων Μηχανικής και Ενέργειας, καθώς διετέλεσε επί σειρά ετών Στέλεχος βιομηχανικών επιχειρήσεων, αλλά και Underwriter της Ασφαλιστικής Εταιρείας GENERALI, επί των προαναφερομένων τομέων ενδιαφέροντος. Διαθέτει διεθνείς παραστάσεις και μετεκπαίδευση στους τομείς Energy and Engineering Insurance, στο πλαίσιο του Αντασφαλιστικού Ομίλου SWISS Re.

Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, η εισήγηση του κου Μπάκα αφορά:

 • ΒΙΟΜΑΖΑ – ΒΙΟΑΕΡΙΟ
  • Τι είναι η Βιομάζα – Βιοαέριο, πως εφαρμόζονται στη Βιομηχανία και πως μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε ενεργειακά.
  • Δυναμική και Τάση της Βιοενέργειας στην Ελλάδα
  • Τρόποι Ασφάλισης μονάδων Βιοαερίου & Βιομάζας και παραδείγματα ζημιών
 • ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • Τι είναι η Γεωθερμική Ενέργεια και που εφαρμόζεται
  • Διαδικασία εξαγωγής και εκμετάλλευσης της Γεωθερμικής Ενέργειας
  • Τάση και Στατιστικά για το Γεωθερμικό Δυναμικό στην Ελλάδα
  • Τρόποι Ασφάλισης Γεωθερμικών Μονάδων και παραδείγματα ζημιών
 • ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
  • Αρχή Λειτουργίας και Τεχνικά χαρακτηριστικά των Υδροηλεκτρικών Σταθμών
  • Επικρατούσα κατάσταση στην Ελλάδα
  • Τρόποι Ασφάλισης Υδροηλεκτρικών Πάρκων και συχνές ζημιές που απορρέουν από τη Λειτουργία τους.

Γιώργος Κωνσταντινόπουλος

Ο κος Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μ.Sc.) στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση του European Association for Environmental Management Education (μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και Erasmus University of Rotterdam). Έχει εργασθεί ως Νομικός Σύμβουλος στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Υπουργείο Εργασίας της Κύπρου, Υπεύθυνος για την εναρμόνιση της Χώρας με το Κοινοτικό Κεκτημένο σε θέματα αέριας ρύπανσης και διαχείρισης αποβλήτων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως ειδικός Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε έργα ελέγχου Νομοθετικής Συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Έχει συμμετάσχει ως ειδικός Νομικός Σύμβουλος σε πλειάδα Εθνικών, Κοινοτικών και Διεθνών προγραμμάτων και έργων σε Ελλάδα, Κύπρο, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Λετονία, Γεωργία και Αζερμπαϊτζάν. Ειδικός σε θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης, έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και έχει εργασθεί για την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, καθώς και για Ασφαλιστικές Εταιρείες, προς τον σκοπό της νομικής επεξεργασίας και διαμόρφωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων κάλυψης περιβαλλοντικής ζημίας.

Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, η εισήγηση του κου Κωνσταντινόπουλου αφορά:

 • Κλιματική Αλλαγή και Διεθνείς Συμφωνίες – Από το Παρίσι στη Γλασκώβη: πρόοδος, προκλήσεις και προοπτικές.
 • Η Ευρώπη ως κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050: Ο νέος Κλιματικός Κανονισμός
 • Σχέση των κλιματικών διατάξεων με τις επιμέρους νομοθεσίες και πολιτικές της Ε.Ε.
 • Νομοθεσία για τις ΑΠΕ, την ενεργειακή απόδοση, ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι
 • Το νέο σχέδιο Κλιματικού Νόμου στην Ελλάδα.
 • Κλιματική αλλαγή, διεθνής, κοινοτική και εθνική νομοθεσία για την ενέργεια, το περιβάλλον και το κλίμα και πώς επηρεάζουν την ασφαλιστική αγορά.
 • Νέα ασφαλιστικά προϊόντα και προσαρμογή των υφιστάμενων στις νέες διατάξεις και προκλήσεις.

Η ταυτότητα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, Ε.Ι.Α.Σ., αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ., εκπαιδευτικού και ερευνητικού σκοπού, μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Ιδρύθηκε το έτος 1987 και έκτοτε συνιστά τον κεντρικό εκπαιδευτικό θεσμό   της   ασφαλιστικής   αγοράς   της   Χώρας   μας,   με   Μέλη   του   ασφαλιστικές   επιχειρήσεις   που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια, την  Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, καθώς και φορείς και επιχειρήσεις της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών παρέχει πλήρες Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και Πρόγραμμα Κατάρτισης στελεχών και υπαλλήλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τραπεζών, καθώς και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών,   το   οποίο   υλοποιείται   σε   περιβάλλον   φυσικής   τάξης   και   ψηφιακής   εκπαίδευσης, σύγχρονης και ασύγχρονης, webinar και e-learning, εμπεριέχον τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες:

 • Θεσμικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ιδιωτικής ασφάλισης και της ασφαλιστικής αγοράς
 • Θέματα ασφαλιστικών προϊόντων, κλάδων ασφαλιστικής δραστηριότητας και ασφαλιστικής τεχνικής
 • Θέματα ασφαλιστικής επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης
 • Θέματα ανάπτυξης επικοινωνίας, πωλήσεων, customer service excellence, διοίκησης πωλήσεων και ανθρώπινου δυναμικού πωλήσεων
 • Θέματα διοίκησης και οργάνωσης ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ψηφιακού μετασχηματισμού τους και εισαγωγής καινοτομιών
 • Θέματα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων (so6 skills) και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών
 • Θέματα ευρύτερου οικονομικού ενδιαφέροντος και ενδιαφέροντος management, marke;ng, <nance και εργασιακής ψυχολογίας
 • Προγράμματαπιστοποίησης,  επανεκπαίδευσης  και  επαναπιστοποίησης  ασφαλιστικών διαμεσολαβητών,   εγκεκριμένα   από   την   αρμόδια   Διεύθυνση   Εποπτείας   Ιδιωτικής   Ασφάλισης   της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και εξειδικευμένα προγράμματα <nancial planning και insurance advice, εγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων EFICERT.

Το Ινστιτούτο έχει   αναπτύξει ακαδημαϊκές  συνεργασίες με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και διεθνείς συνεργασίες με ομόλογους οργανισμούς και οργανισμούς ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών πιστοποιήσεων, ενδεικτικά με την EFICERT, ενώ διαθέτει πλήρη Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, εφ΄όλων των διαστάσεων οργάνωσης και της λειτουργίας του.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας