Του Αργύρη Δεμερτζή/ Οικειοθελή κατεδάφιση αυθαιρέτων γενικής εφαρμογής, που απευθύνεται πλέον σε όλους τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, χωρίς χρονικό περιορισμό από την ανέγερση ή και... Αυθαίρετα: Κατεδάφιση με έξοδα του ιδιοκτήτη και παράβολο των 500 ευρώ – Ρεπορτάζ για τις πολοεοδομικές τροπολογίες που ψηφίστηκαν στη Βουλή

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Οικειοθελή κατεδάφιση αυθαιρέτων γενικής εφαρμογής, που απευθύνεται πλέον σε όλους τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, χωρίς χρονικό περιορισμό από την ανέγερση ή και τη σύνταξη έκθεσης αυτοψίας της Πολεοδομίας δρομολογεί τροπολογία του υπουργείου ΠΕΝ, που κατατέθηκε και ψηφίστηκε την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 στο Βουλή, ως προσθήκη στο σχέδιο νόμου για τον χωροταξικό σχεδιασμό.

Συγκεκριμένα το ΥΠΕΝ με τη νέα ρύθμιση, προκειμένου αφενός να ξεπεραστούν οι αδυναμίες της διοίκησης να προχωρήσει σε κατεδαφίσεις αυθαιρέτων αφετέρου δε, για να εξοικονομήσει τη δαπάνη των εργασιών κατεδάφισης, καλεί τους ίδιους τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων στα οποία έχουν καταλογιστεί  πρόστιμα κατεδάφισης και δεν επιθυμούν ή αδυνατούν οικονομικά να τα τακτοποιήσουν,  να προχωρήσουν σε οικειοθελή κατεδάφιση του αυθαιρέτου τους, με δική τους δαπάνη και την καταβολή στο δημόσιο παραβόλου 500 ευρώ.

Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιοκτήτες που με δικά τους έξοδα θα κατεδαφίσουν το αυθαίρετο τους, θα γλιτώνουν τα πρόστιμα αυθαιρέτων και θα απαλλάσσονται από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Οι νέες προθεσμίες 

Η νέα ρύθμιση επεκτείνει τη δυνατότητα ιδιοκτητών αυθαιρέτων να προχωρήσουν σε οικειοθελή κατεδάφιση με δικά τους έξοδα και παράβολο των 500 ευρώ και για ακίνητα που ανεγέρθηκαν ή έπεσαν στα δίχτυα της Πολεοδομίας με έκθεση αυτοψίας και μετά τις 28 Ιουλίου 2011 (που ήταν το αρχικό όριο), όπως έχει προβλεφθεί στο νόμο 4495/17. Η νέα ρύθμιση καλύπτει αυθαίρετα για τα οποία έχει συνταχθεί έκθεση αυτοψίας  μέχρι και τον Ιούνιο 2018 και πιο συγκεκριμένα μέχρι η νέα ρύθμιση να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ και να τεθεί σε ισχύ.

Παράλληλα δίνεται περιθώριο σε όλους τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων να κάνουν χρήση της δυνατότητας οικειοθελούς κατεδάφισης αυθαιρέτου, με ορισμένη προθεσμία μέχρι στις 31- 12 – 2018.

Με έκθεση αυτοψίας

Η διαδικασία που θα ακολουθείται, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση του ΥΠΕΝ προβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες που θα προβούν με δικά τους έξοδα στην κατεδάφιση αυθαιρέτου, ενημερώνουν εγγράφως την Πολεοδομία (ΥΔΟΜ),  η οποία με αυτοψία διαπιστώνει την κατεδάφιση και την αποκατάσταση της αυθαιρεσίας. Εν συνεχεία με βάση την έκθεση αυτοψίας κατεδάφισης της ΥΔΟΜ ακολουθείται διαδικασία διαγραφής των ανείσπρακτων και βεβαιωθέντων προστίμων αυθαιρέτων και παράλληλα αναστέλλονται όλες οι ποινικές διώξεις και κυρώσεις, που προβλέπει η νομοθεσία για τον ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου.

Στο μεταξύ, όσοι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων εντοπίζονται για πρώτη φορά από τους ελέγχους των ελεγκτών δόμησης μπορούν μέχρι το τέλος του 2018  να ακολουθήσουν και αυτοί την οδό της οικειοθελούς κατεδάφισης του αυθαιρέτου τους. Για να γίνει αυτό  θα πρέπει  εντός 30 ημερών από τότε που θα λάβουν γνώση της έκθεσης αυτοψίας να υποβάλλουν αίτηση οικειοθελούς κατεδάφισης  στο Τοπικό Παρατηρητήριο Δόμησης, το οποίο με τη σειρά του θα ενημερώνει το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Δόμησης, προκειμένου να ορίζει ελεγκτή δόμησης, ο οποίος θα διαπιστώνει ότι έγινε η κατεδάφιση και η αποκατάσταση της αυθαιρεσίας και να σταματούν οι ποινές και τα πρόστιμα. Και σε αυτή τη περίπτωση η οικειοθελής κατεδάφιση θα γίνεται με έξοδο του ιδιοκτήτη και παράβολο του δημοσίου των 500 ευρώ. Σημειώνεται ότι από τις ρυθμίσεις οικειοθελούς κατεδάφισης αυθαιρέτου εξαιρούνται πρόχειρες ή προσωρινές κατασκευές, καθώς και λυόμενες κατασκευές, όπως ορίζονται στις παραγράφους 75,74 και 45 αντίστοιχα του άρθρου 2 του νόμου 4067/2012.

Τι προβλέπουν οι πολεοδομικές τροπολογίες, που ψηφίστηκαν στη Βουλή 

Ηλεκτρονικές άδειες 

Με άλλες τροπολογίες, που  επίσης κατέθεσε το ΥΠΕΝ και ψηφίστηκαν την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 στη Βουλή, ως προσθήκες στο σχέδιο νόμου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, προβλέπεται εξουσιοδοτική ρύθμιση, ώστε οι οικοδομικές άδειες να εκδίδονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με δυνατότητα στο ΥΠΕΝ να αναθέσει τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε αρμόδιο φορέα. Πρόκειται για την ενεργοποίηση της πλατφόρμας έκδοσης ηλεκτρονικών αδειών με το σύστημα “e- Άδεια», που ενεργοποιείται από το φθινόπωρο. δείτε εδώ το αναλυτικό ρεπορτάζ του ecopress

Παράλληλα προβλέπεται με άλλη τροπολογία του ΥΠΕΝ, που ψηφίστηκε στη Βουλή, ότι η υποβολή  των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και στοιχείων ελέγχου και έκδοσης πράξεων οικοδομικών εργασιών στα Συμβούλια και Τις Επιτροπές Αρχιτεκτονικής επίσης θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της  νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που θα ενεργοποιήσει το ΤΕΕ.

Αρχιτεκτονικά Συμβούλια και Επιτροπές 

Λόγω της μέχρι τώρα αδυναμίας να συγκροτηθούν οι νέες συνθέσεις των επιτροπών και συμβουλίων που έχει προβλέψει από τον περασμένο Νοέμβριο ο πολεοδομικός νόμος 4495/17, και καθώς παρήλθε άπρακτο η εξάμηνη προθεσμία που είε προβλέψει ο νόμος για αυτό το σκοπό με νέα ρύθμιση του ΥΠΕΝ , που ψηφίστηκε στη Βουλή προβλέπεται ότι συνεχίζουν να λειτουργούν με τις μέχρι τώρα συνθέσεις τους και σε κάθε περίπτωση παρατείνεται η θητεία τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018. Επίσης προβλέπεται δυνατότητα περαιτέρω παράτασης η λειτουργία των πολεοδομικών επιτροπών και συμβουλίων σε  κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Αναλυτικά παρατείνονται οι θητείες των σημερινών συνθέσεων σε:

 • Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)
 • Περιφερειακό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α)
 • Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.).
 •  Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕ.Σ.Α.Α.)
 • Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας Θράκης (ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.)
 • Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων
 • Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας, η οποία είναι αρμόδια να γνωμοδοτεί για την προσβασιμότητα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και του Κτιριοδομικού Κανονισμού
 • Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)
 • Περιφερειακά Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων ( ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)
 • Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)
 •  Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Μακεδονίας Θράκης(ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ΜΑ.Θ.).
 • Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αιγαίου (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.Α.)

Συνιδιοκτήτες 

Τέλος σε άλλη  τροπολογία, που ψηφίστηκε στη Βουλή προβλέπεται ότι  εάν το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία μέχρι τις 28 Ιουλίου 2011, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών που αναλογούν σε κάθε συνιδιοκτήτη, δεν λαμβάνονται υπόψη οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία.