ecopress
Θέματα σχετικά με τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση έργων στον τομέα της ενέργειας, όπως επίσης  νομικά ζητήματα και ζητήματα διαιτησίας λαμβάνοντας υπόψη, τόσο την... 4THBALKAN&EASTMEDENERGYLAWFORUM: στο επίκεντρο επενδύσεις και χρηματοδότηση έργων

Θέματα σχετικά με τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση έργων στον τομέα της ενέργειας, όπως επίσης  νομικά ζητήματα και ζητήματα διαιτησίας λαμβάνοντας υπόψη, τόσο την ελληνική, όσο και τη διεθνή εμπειρία συζητήθηκαν  στο BALKAN&EASTMEDENERGYLAWFORUM.

Το συνέδριο διοργάνωσε  η Palladian Conferences για τέταρτη συνεχή χρονιά με συντονιστή τον Αντώνη Παπαγιαννίδη, δημοσιογράφο και δικηγόρο.

Κατά την πρώτη θεματική ενότητα του συνεδρίου στην οποία συμμετείχαν οι κ.κ. Kostadin Sirleshtov, Partner, Coordinator of the Energy, Projectsand Construction Practicefor Centraland Eastern Europe της CMS Law Firm και Γιάννης Μπασιάς, Energy Advisor, συζητήθηκαν οι ιδιωτικοποιήσεις και οι επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα, αλλά και ζητήματα που αφορούν στις υποδομές φυσικού αερίου.

Στη συνέχεια,  στη δεύτερη ενότητα του συνεδρίου, με θέμα “Χρηματοδότηση Πράσινων Ενεργειακών Προγραμμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο – Κοινά Ενεργειακά Έργα στη ΝΑ Ευρώπη”, ο κ. Γιάννης Κουρνιώτης, Partner της δικηγορικής εταιρείας Lambadarios Law Firm στην παρουσίαση του με τίτλο “Financingin Green Energy Projects” αναφέρθηκε  στην διαδικασία που ακολουθείτε για την χρηματοδότηση αυτών των έργων. Συγκεκριμένα, επισήμανε τα προαπαιτούμενα, την κατανομή και ανάλυση κινδύνου που εμπεριέχεται σε μια διαδικασία τέτοιου είδους, ενώ κατέληξε αναλύοντας τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προκλήσεις.

Στην ίδια ενότητα, η κα Αλεξία Τροκούδη, Δικηγόρος, Επικεφαλής της Ομιλικής Νομικής Διεύθυνσης Συμμετοχών και Ρύθμισης των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ, στην παρουσίαση της με τίτλο “European Green Deal: The Strategy of our Future” αναφέρθηκε στην λεγόμενη «Πράσινη Συμφωνία» (GreenDeal) που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή  Ένωση τον Δεκέμβριο 2019 για την κλιματική αλλαγή. Η Πράσινη Συμφωνία αποτελεί μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποτρέψει την περιβαλλοντική καταστροφή, θέτοντας ως στόχο τον εκμηδενισμό των εκπομπών αερίων ρύπων έως το 2050. Η κα Τροκούδη περιέγραψε ότι για την απανθρακοποίηση αυτή απαιτείται η σύμπραξη όλων των τομέων της οικονομίας και βιομηχανίας, η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε οικονομικές κλίμακες, η ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και της βιοποικιλότητας, η προώθηση της κυκλικής οικονομίας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης στους τομείς αυτούς. Περαιτέρω, τόνισε ότι σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία απαιτείται η θέσπιση ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου. Η κα Τροκούδη εξήγησε ότι ο Όμιλος των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ κινείται ήδη στην κατεύθυνση αυτή, τόσο με την παραγωγή και διανομή βιοκαυσίμων και την ηλεκτροκίνηση, όσο και με τις νέες τεχνολογίες με τη λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων.

Στη συνέχεια, η κα Βάλια Αποστολοπούλου, Partner της δικηγορικής εταιρείας Καρατζά και Συνεργάτες (Karatzas & Partners Law Firm), παρουσίασε το υφιστάμενο καθεστώς στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην τιμολογιακή πολιτική των ΑΠΕ (FiT, FiP, marketprice μέσω του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, διμερείς συμβάσεις), όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την εκκίνηση του TargetModel (Μοντέλο Στόχου). Επιπλέον, προέβη σε εκτενή ανάλυση των χρηματοδοτικών προκλήσεων στα έργα ΑΠΕ μέσω των διμερών συμβάσεων (corporatePPAs), παραθέτοντας τους βασικούς κινδύνους αλλά και πιθανούς τρόπους άμβλυνσής τους.

Στην τρίτη θεματική ενότητα του συνεδρίου, με τίτλο «Επίλυση διαφορών – ζητήματα διαιτησίας», ο κ. Γιώργος Πανόπουλος, Partner της δικηγορικής εταιρείας Lambadarios Law Firm, αναφέρθηκε στην απόφαση Achmea (2018) του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισήμανε πως η ουσία της απόφασης περιέχεται στο σημ. 55, κατά το οποίο, ελλείψει ρήτρας διαιτησίας για συγκεκριμένη σύμβαση, είναι αντίθετο με το ευρωπαϊκό δίκαιο τα κράτη μέλη της ΕΕ να «συμφωνήσουν να αφαιρέσουν από τη δικαιοδοσία των δικών τους δικαστηρίων» οποιεσδήποτε νομικές διαφορές για τον λόγο ότι αυτές εμπίπτουν σε μια διεθνή συνθήκη που προστατεύει τις ξένες επενδύσεις.  Τα επενδυτικά δικαστήρια που μέχρι σήμερα έχουν απορρίψει υπό το κράτος της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας σχετικές δικαιοδοτικές ανησυχίες πρέπει να αντιμετωπίζονται με απόλυτο σκεπτικισμό. Η κα Devika Khanna, Partnerτης δικηγορικής εταιρείας Clyde&Co, αναφέρθηκε και εκείνη στο ζήτημα της διαιτησίας και στη σημασία της προσαρμοστικότητας σε περιόδους αλλαγής.

Στην  τελευταία ενότητα του συνεδρίου, συζητήθηκαν επίκαιρα νομικά και κανονιστικά ζητήματα ενέργειας και κ. Σπύρος Κιαρτζής, Διευθυντής Νέων Τεχνολογιών και Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ, παρουσίασε τη διαχείριση της ενεργειακής μετάβασης σε μια εποχή αβεβαιότητας. Αφού αναφέρθηκε στις αλλαγές που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού στην αγορά της ενέργειας σημείωσε τις πολιτικές της ΕΕ, οι οποίες λειτουργούν ως καταλύτης για την ενεργειακή μετάβαση. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ηλεκτροκίνηση, τα ανανεώσιμα καύσιμα και το πράσινο υδρογόνο, τα οποία συντελούν στην νέα έννοια της κινητικότητας.  Επιπρόσθετα, υπογράμμισε ότι οι εταιρείες πετρελαίου επενδύουν στη μείωση του ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους, ενώ κλείνοντας την παρουσίαση του σημείωσε ότι για τον όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια η καινοτομία και η προαναφερθείσα μείωση αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής της εταιρείας.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με Bronze Sponsor τα Ελληνικά Πετρέλαια, Contributor την Iron Mountain και Supporter την Clyde&Co, Lambadarios Law Firm και την Karatzas&Partners δικηγορική εταιρεία.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας