ecopress
Οδηγό επιβίωσης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που θέλουν να νοικιάσουν τα ακίνητά τους με το καθεστώς της βραχυχρόνιας μίσθωσης εξέδωσε ΑΑΔΕ. Ποιες  είναι οι... ΑΑΔΕ: 8 βήματα για ενοικίαση ακινήτου με βραχυχρόνια μίσθωση

Οδηγό επιβίωσης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που θέλουν να νοικιάσουν τα ακίνητά τους με το καθεστώς της βραχυχρόνιας μίσθωσης εξέδωσε ΑΑΔΕ. Ποιες  είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις των ιδιοκτήτων μέσω οκτώ βημάτων και πως θα αποφύγουν τα τσουχτερά πρόστιμα. Πως δηλώνονται τα ακίνητα με πολλούς συνιδιοκτήτες, τι  ισχύει για επικαρπωτές.

Ο νέος επικαιροποιημένος οδηγός της ΑΑΔΕ  δίνει μέσα από οκτώ βήματα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που θέλουν να μισθώσουν το ακίνητό τους σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω ανάρτησης σε ψηφιακές πλατφόρμες. Σε μία τέτοια περίπτωση, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ), τονίζει πως οι ενδιαφερόμενοι έχουν τις  εξής  βασικές φορολογικές υποχρεώσεις:

  1. Να δηλώσουν τα στοιχεία της μίσθωσης
  2. Να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής για να αποκτήσετε Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α)∙
  3. Να αναρτήσουν τον Α.Μ.Α. σε κάθε ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας μισθώνετε βραχυχρόνια το ακίνητό σας∙
  4. Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για κάθε βραχυχρόνια μίσθωση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μέσω της εφαρμογής για την Βραχυχρόνια Μίσθωση Ακινήτων∙
  5. Να οριστικοποιήσουν την εικόνα του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής μέχρι 28/02 κάθε έτους, προκειμένου να προσδιοριστεί ανά δικαιούχο εισοδήματος το φορολογητέο εισόδημα που δημιουργήθηκε το προηγούμενο έτος.
  6. Να δηλώνουν τα εισοδήματα που αποκτούν από τη μίσθωση του ακινήτου τους.
  7. Να συμπληρώσουν την Αναλυτική Κατάσταση για τα μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας (έντυπο Ε2)
  8. Να υποβάλλουν τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1)».

Σαρωτικοί έλεγχοι

Οι σαρωτικοί έλεγχοι που ξεκίνησε η ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων που προκύπτουν από τη βραχυχρόνια μίσθωση  αφήνουν ελάχιστες  πιθανότητες να ξεφύγουν  όσοι  δεν τηρούν  τις φορολογικές  τους υποχρεώσεις. Ειδικά και  μετά και την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας με τις διεθνείς πλατφόρμες, Airbnb, Booking.com και VRBO, του Ομίλου  Expedia, ο κλοιός γίνεται πιο ασφυκτικός καθώς από την Ιούνιου του 2021: Οι πλατφόρμες θα παρέχουν στους αντίστοιχους ιστοτόπους τους ένα διακριτό πεδίο, προκειμένου ο Ιδιοκτήτης / Διαχειριστής Ακινήτων να καταχωρεί τον προβλεπόμενο αριθμό καταχώρισης ακινήτου ή την αιτιολογημένη εξαίρεσή του, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Θα ενημερώσουν, όσον αφορά στα ήδη καταχωρημένα ακίνητα, για την υποχρέωση παροχής του αριθμού καταχώρισής τους, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, καθώς και για τους κινδύνους της μη συμμόρφωσης. Τέλος, συμφωνήθηκε, ότι μετά από σχετική ειδοποίηση της ΑΑΔΕ θα αφαιρούν όλες τις καταχωρίσεις που δεν παρείχαν τον προβλεπόμενο αριθμό καταχώρισης ακινήτου  ή την δικαιολογημένη εξαίρεση, όπως ορίζει ο νόμος.

Πρόστιμα

Όπου διαπιστώνονται παραβάσεις και εντοπίζονται ακίνητα τα οποία είτε δεν είναι δηλωμένα,  δεν ενεγράφησαν δηλαδή στο Μητρώο Βραχυχρόνιας μίσθωσης (ΑΜΑ), είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς  εμφανή αναγραφή του ΑΜΑ ή του μοναδικού αριθμού γνωστοποίησης (ΜΑΓ) θα επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες αυτοτελή πρόστιμα  5 χιλιάδων ευρώ, τα  οποία θα διπλασιάζονται  για όσους  εντοπιστούν μέσα σε ένα έτος με τις ίδιες παραβάσεις. Τα πρόστιμα μάλιστα, θα μπορούν να φθάσουν και τις 20.000 ευρώ για κάθε νέα ίδια παράβαση.

Ο διαχειριστής ακινήτου

Διαχειριστής Ακινήτου μπορεί να είναι ένα νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα ενεργώντας για λογαριασμό του ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος λογιστής .Επίσης για κάθε ακίνητο που εκμισθώνεται βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μπορεί να οριστούν περισσότεροι του ενός Διαχειριστές με την προϋπόθεση ότι καθένας εξ αυτών δραστηριοποιείται σε διαφορετική ψηφιακή πλατφόρμα.

Συνιδιοκτήτες

Σε περίπτωση που ως Διαχειριστής Ακινήτου έχει οριστεί ένας εκ των συνιδιοκτητών τότε αυτός πραγματοποιεί την εγγραφή του ακινήτου στο Μητρώο με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης Taxisnet .Τα στοιχεία που απαιτούνται για να του χορηγηθεί ο ΑΜΑ είναι ο ΑΤΑΚ του δικαιώματος του ακινήτου .Ο ίδιος υποχρεούται στην υποβολή των Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής καθώς και στην κατάρτιση του πίνακα Δικαιούχων Εισοδήματος .Οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται σε έκδοση ΑΜΑ ούτε και στην υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας .Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι συνιδιοκτήτες του ακινήτου που αποκτούν εισόδημα ως Δικαιούχοι Εισοδήματος υποχρεούται να δηλώνουν το εισόδημα αυτό κατά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Επικαρπωτής ακινήτου

Σε περίπτωση που Διαχειριστής ενός ακινήτου είναι ο επικαρπωτής του, για να αποκτήσει ΑΜΑ θα πρέπει να εισέλθει με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet. Τα στοιχεία που απαιτούνται για να χορηγηθεί ο ΑΜΑ είναι ο ΑΤΑΚ του ακινήτου. Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο δεν έχει κυριότητα ή επικαρπία σε ένα ακίνητο για να εγγραφεί ως «Διαχειριστής Ακινήτου» θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (ή έστω ένας από τους συνιδιοκτήτες) να υποβάλει «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Στη συγκεκριμένη δήλωση, πρέπει ο ιδιοκτήτης να επιλέξει το σχετικό πεδίο, με το οποίο παραχωρεί το δικαίωμα υπεκμίσθωσης για Βραχυχρόνια Μίσθωση, όπως ισχύει και να καταχωρήσει τον ΑΤΑΚ του ακινήτου. Στη συνέχεια, ο «Διαχειριστής Ακινήτου» – μη ιδιοκτήτης, με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISnet και αφού επιλέξει την ιδιότητα του Υπεκμισθωτή, θα καταχωρίσει το ακίνητο στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής». Τα στοιχεία που απαιτούνται για να του χορηγηθεί ο ΑΜΑ είναι ο Αριθμός της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», που υπέβαλε ο ιδιοκτήτης.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας