ecopress
Επέκταση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων σε όλη τη χώρα, με παράλληλη ενεργοποίηση αυτόματου συστήματος αναπροσαρμογής των αντικειμενικών τιμών ανά διετία... Ακίνητα: πως θα αναπροσαρμόζονται αυτόματα οι αντικειμενικές αξίες

Επέκταση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων σε όλη τη χώρα, με παράλληλη ενεργοποίηση αυτόματου συστήματος αναπροσαρμογής των αντικειμενικών τιμών ανά διετία προβλέπει το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Νέες σταθερές ανααναμένεται να δημιουργήσουν στην κτηματαγορά ο σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομικών  μέσω δύο σημαντικών παρεμβάσεων. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της Εφημερίδας Ναυτεμπορικής του  δημοσιογράφου Γιώργου Παλαιτσάκη, επίκειται επέκταση του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, δηλαδή του συστήματος των αντικειμενικών τιμών ζώνης ανά τ.μ., στο 100% της επικράτειας της χώρας. Σήμερα, το σύστημα αυτό καλύπτει το 98% της χώρας και υπάρχουν άλλες 2.167 περιοχές, ήτοι 2% της ελληνικής επικράτειας,  οι οποίες θα ενσωματωθούν στο αντικειμενικό σύστημα με υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν εντός των τελευταίων τριών μηνών του 2022. Οπότε, έως το τέλος του τρέχοντος έτους, οι αντικειμενικές τιμές ζώνης, που σήμερα καλύπτουν το 98% της επικρατείας, θα έχουν επεκταθεί σε όλη τη χώρα.

Νέο πληροφοριακό σύστημα

Παράλληλα, προχωράει η δημιουργία δύο νέων ψηφιακών πλατφορμών τα οποία θα συμβάλλουν στον προσδιορισμό της αξίας γης, παρέχοντας δεδομένα ακινήτων και αξιών (data inventory) που θα είναι αφενός  εντοπισμένα γεωχωρικά. Μάλιστα, έμφαση ως προς αυτό, θα δοθεί στα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται από φορείς του Δημοσίου και ειδικότερα σε  στοιχεία του Κτηματολογίου και της ΑΑΔΕ. Αφετέρου, το ψηφιακό φάσμα λειτουργιών, θα υποβοηθά στη λήψη δίκαιης απόφασης σχετικά με την εκτίμηση της αξίας κάθε ακινήτου. Με βάση τη δυναμική της Κτηματαγοράς ανεξάρτητα από τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων αξιοποιώντας τα στοιχεία του Μητρώου στοιχείων ακινήτων και αξιών. Επιπλέον θα τεκμηριώνει τη μέθοδο υπολογισμού της αξίας κατά τρόπο αξιόπιστο, συνεπή, εύλογο και νομικά έγκυρο.

Οι δύο πλατφόρμες

Οσον αφορά τις δύο πλατφόρμες, η πρώτη αφορά  στη δημιουργία Μητρώου/Βάσης Δεδομένων στοιχείων των ακινήτων και αξιών. Και δεύτερη, σε έα ολοκληρωμένο Γεωπληροφοριακό Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων (CAMA)

Μητρώο/Βάσης Δεδομένων στοιχείων των ακινήτων και αξιών

To συγκεκριμένο έργο θα συγκεντρώνει στοιχεία που επιδρούν στην αξία των ακινήτων από όλες τις διαθέσιμες πηγές, όπως π.χ. υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  Έμφαση θα δοθεί στα σχετικά στοιχεία του Κτηματολογίου και της ΑΑΔΕ, καθώς και ανοιχτά δεδομένα.

Ενδεικτικά δεδομένα που στοχεύει να συγκεντρώσει το έργο είναι:

Α. Δεδομένα αξιών ακινήτων (π.χ. αξίες συμβολαίων, μισθωτικές αξίες, εκτιμηθείσες αξίες, αξίες απαλοτροίωσης,

Β. Δεδομένα χαρακτηριστικών ακινήτων (π.χ. χρήσης γης, επιφάνεια ακινήτων, όροφος, εγγύτητα σε σταθμούς μετρό, σχολεία, πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, κ.λπ.).

Το έργο θα αποτελεί ένα πολυχρηστικό, ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Ο.Π.) του Υπουργείου Οικονομικών που θα φιλοξενείται στην κεντρική γεωχωρική υποδομή της ΓΓΠΣΔΔ, Θα συμβάλλει στον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών ακινήτων, αφού θα παρέχει δεδομένα ακινήτων και αξιών (data inventory) που θα είναι εντοπισμένα γεωχωρικά.

Ολοκληρωμένο Γεωπληροφοριακό Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων (CAMA)

Το έργο θα υλοποιήσει ένα πολυχρηστικό, ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) κεντρικής, γεωχωρικής υποδομής για τη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Ο.Π.) του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο θα πραγματοποιείται συγκεντρωτικά μαζική εκτίμηση αξίας ακινήτων (Computer Assisted Mass Appraisal – CAMA), δημόσιων και ιδιωτικών, κατά τρόπο ομοιόμορφο, δίκαιο, θεσμικά κατοχυρωμένο, και αυτοματοποιημένο.

Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα :

Α. Να βλέπει πολεοδομικά τετράγωνα, οδικό δίκτυο, διοικητική διαίρεση και σημεία ενδιαφέροντος πάνω σε γεωαναφερμένο υπόβαθρο ορθοφωτοχαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου.

Β. Μα πλοηγείται πάνω σε διαδραστικούς χάρτες.

 Γ. να εισάγει δεδομένα και

 Δ. να πληροφορείται για την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου που τον ενδιαφέρει. Η θέαση αποτελεσμάτων αναζήτησης και εντοπισμού, θα γίνεται μέσω γεωγραφικών χαρτών και αλφαριθμητικών χαρακτήρων.

Το σύστημα θα υποστηρίζει διοικητικές διαδικασίες και διαχείρισης ενστάσεων και προσφυγών. Επιπλέον θα παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες προς τρίτα συστήματα και θα παράγει και διαθέτει στατιστικά στοιχεία προς αξιοποίηση, σε τρίτους Φορείς και Οργανισμούς. Το σύστημα θα υποβοηθά στη λήψη δίκαιης απόφασης σχετικά με την εκτίμηση της αξίας κάθε ακινήτου με βάση τη δυναμική της Κτηματαγοράς ανεξάρτητα από τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων αξιοποιώντας τα στοιχεία του Μητρώου στοιχείων ακινήτων και αξιών. Επιπλέον θα τεκμηριώνει τη μέθοδο υπολογισμού της αξίας κατά τρόπο αξιόπιστο, συνεπή, εύλογο και νομικά έγκυρο.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας