ecopress
Το υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε στη Βουλή ότι αναθεωρεί το θεσμικό πλαίσιο, ώστε να περιοριστούν οι αρμοδιότητες των ΥΔΟΜ ως προς  τη διαχείριση υποθέσεων αυθαιρέτων.... Αυθαίρετα: αλλαγές σε ελέγχους και πρόστιμα για ΥΔΟΜ, μηχανικούς και ιδιοκτήτες

Το υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε στη Βουλή ότι αναθεωρεί το θεσμικό πλαίσιο, ώστε να περιοριστούν οι αρμοδιότητες των ΥΔΟΜ ως προς  τη διαχείριση υποθέσεων αυθαιρέτων. H σκυτάλη ελέγχου, υπολογισμού και επιβολής προστίμων αυθαιρέτων στους μηχανικούς ελεγκτές δόμησης. Δικαίωμα στους ιδιοκτήτες, για προθεσμία έκδοσης οικοδομικής άδειας, υπαγωγής σε τακτοποίηση ή να προχωρήσουν σε αυτόβουλη κατεδάφιση του αυθαιρέτου, με εφάπαξ πρόστιμο 500 ευρώ.

Συγκεκριμένα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έδωσε απαντήσεις  στη Βουλή σχετικά με το ζήτημα της συνέχισης της αρμοδιότητας των Υ.ΔΟΜ, ως προς διαπίστωση και το χαρακτηρισμό αυθαιρέτων και τη διαχείριση υποθέσεων αυθαιρέτων, τη στελέχωσής των ΥΔΟΜ και την κωδικοποίηση και απλοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας.  Ειδικότερα:

Για τον έλεγχο των αυθαιρέτων: το ΥΠΕΝ έκανε γνωστό ότι στο πλαίσιο του νόμου ν. 4495/2017 και των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει  επεξεργάζεται τροποποίηση της υπουργικής απόφασης του 2019, ώστε αυτή να εναρμονίζεται με την απόφαση, που εξέδωσε ο αρμόδιος υφυπουργός ΠΕΝ Νίκος Ταγαράς το 2022 με τίτλο  «εντοπισμός και επιβολή κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4759/2020». Σημειώνεται ότι σε γενικές γραμμές η απόφαση του 2019 που οδεύει προς τροποποίηση βασικών ρυθμίσεων της προβλέπει αυξημένες αρμοδιότητες των ΥΔΟΜ και «εντοπισμό των αυθαίρετων κατασκευών από τα Τοπικά Παρατηρητήρια αυτεπαγγέλτως, ή κατόπιν καταγγελίας, ή κατά τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, ή κατ’ εντολή του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου ή του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος».

Παράλληλα η απόφαση Ταγαρά του 2022 για τα αυθαίρετα προβλέπει  με λεπτομέρειες το αντικείμενο του ελέγχου των αυθαιρέτων από τους μηχανικούς ελεγκτές δόμησης για την επιβολή προστίμων και κυρώσεων. Οι έλεγχοι γίνεται από ελεγκτές δόμησης, κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη, ή αυτεπαγγέλτως με κίνηση των διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές . Επίσης ο υπολογισμός του προστίμου ανέγερσης και διατήρησης γίνεται από τους ελεγκτές δόμησης και αποτελεί τον αρχικό υπολογισμό. Το τελικά επιβαλλόμενο πρόστιμο ορίζεται από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ, αφού λάβει υπόψη της τα δικαιώματα των ιδιοκτητών, να πάρουν προθεσμία για έκδοση οικοδομικής άδειας, υπαγωγή σε τακτοποίηση ή να προχωρήσουν σε αυτόβουλη κατεδάφιση – αποκατάσταση της αυθαιρεσίας, με εφάπαξ πρόστιμο 500 ευρώ. Δείτε εδώ στο ecopress

Δείτε ολόκληρη την απόφαση του ΥΠΕΝ για τους  ελέγχους αυθαιρέτων

Η απάντηση στη Βουλή για ΥΔΟΜ και αυθαίρετα

Συγκεκριμένα το ΥΠΕΝ απάντησε στη Βουλή:

Για ελέγχους και πρόστιμα αυθαιρέτων:«Σχετικά με το ζήτημα της συνέχισης της αρμοδιότητας των Υ.ΔΟΜ, ως προς διαπίστωση και το χαρακτηρισμό αυθαιρέτων και τη διαχείριση υποθέσεων αυθαιρέτων, αναφέρουμε ότι το Υ.Π.ΕΝ επεξεργάζεται τροποποίηση της ΚΥΑ 2 ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60696/7710/28-06-2019 «Διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων του Τμήματος Δ’ του ν. 4495/2017» (Β’2071), ώστε αυτή να εναρμονίζεται με την ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/125377/1667/30-12- 2021 (Β’ 6769) Υπουργική Απόφαση, που αφορά τον καθορισμό του αντικειμένου ελέγχου εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών, ο οποίος προβλέπεται να διενεργείται από ελεγκτές δόμησης.

Για τη στελεχωσης των ΥΔΟΜ:  το ΥΠΕΝ απάντησε στη Βουλή ότι: «το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν ασκεί εποπτεία επί των Υπηρεσιών Δόμησης και προφανώς δεν έχει την ευθύνη της στελέχωσής τους. Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι το Υπουργείο, ασκώντας τις αρμοδιότητες του, μεριμνά για τη συνεχή απλοποίηση των εργασιών, που λαμβάνουν χώρα στις Υπηρεσίες Δόμησης (χαρακτηριστικό παράδειγμα το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών), διευκολύνοντας, μεταξύ άλλων, και το έργο των υπαλλήλων που υπηρετούν στις ΥΔΟΜ.

Για την πολεοδομική πολυνομία: το ΥΠΕΝ απάντησε στη Βουλή ότι: «ως προς την αναφορά των Ομοσπονδιών, για Κωδικοποίηση και Απλοποίηση της Πολεοδομικής Νομοθεσίας, σας γνωρίζουμε ότι με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/68041/2965/13.7.2020 (Β’ 2956) Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ισχύει, έχει συγκροτηθεί Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή η οποία προωθεί τη σύνταξη Κώδικα Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας».

Οι απαντήσεις του ΥΠΕΝ για ΥΔΟΜ ακι αυθαίρετα δόθηκαν στη Βουλή προς απάντηση σε ερώτηση που κατατέθηκε από τους Βουλευτές του ΜέΡΑ25 Απατζίδη, Αρσένη, Βαρουφάκη, Γρηγοριάδη, Λογιάδη και Σακοράφα, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος με θέμα: «Τραγική η στελέχωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης» και δημοσιοποιούνται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ).

Δελτίο κοινοβουλευτικού ελέχγου από την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Περιλαμβάνονται σε αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο που εξέδωσε η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προς τους μηχανικούς τους δημοσίου μέλη της, για σειρά κοινοβουλευτικών ερωτήσεων σχετικά με τις ΥΔΟΜ, τις αποδοχές και ασφαλιστικά θέματα των μηχανικών  για τις οποίες κάνει λόγο για  «μη απαντήσεις σε Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις για Υποθέσεις μας», σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι: «σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων μας για Κοινοβουλευτικές Αναφορές και Ερωτήσεις που τέθηκαν για θέματα μας, κατόπιν συναντήσεων που είχαμε με κοινοβουλευτικά κόμματα, σήμερα δημοσιοποιούμε τις «απαντήσεις» της Κυβέρνησης για τα θέματα αυτά, ώστε όλοι και όλες οι συνάδελφοι να κρίνουν.

Στην ενημερωτική ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, για τα αποτελέσματα του κοινοβουλευτικού ελέγχου σε θέματα που αφορούν τους μηχανικούς, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος Δημήτρης Πετρόπουλος και η γενική γραμματέας Πλουμίτσα Τριανταφυλλοπούλου σημειώνονται επίσης τα ακόλουθα:

Αποδοχές μηχανικών του δημοσίου

Αναφορά των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Βαρδάκη, Ηγουμενίδη, Θραψανιώτη και Μαμουλάκη με θέμα: “Στήριξη στον Αγώνα των μηχανικών στις Υπηρεσίες Δόμησης.Εκδόθηκε η τυποποιημένη “απάντηση”:

“Το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τις αποδοχές του προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (μεταξύ αυτών και του κλάδου των Μηχανικών) θεσπίστηκε με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. , καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 και άλλες μισθολογικές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η αναμόρφωση της υφιστάμενης νομοθεσίας για τις αποδοχές όλων των κατηγοριών προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης, εξετάζεται κάθε φορά με βάση την κυβερνητική πολιτική και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Συνεπώς, τυχόν αναπροσαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου θα συναρτηθεί με τις επικρατούσες δημοσιονομικές συνθήκες και το εκάστοτε εγκεκριμένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής

Επιστροφή Εισφορών Επικουρικής Ασφάλισης

Αναφορά του Βουλευτή της Ν.Δ., Λεονταρίδη Θεόφιλου με θέμα: “Επιστροφή Εισφορών Επικουρικής Ασφάλισης σε Μισθωτούς Μηχανικούς. Δόθηκε από τον Υφυπουργό κο Τσακλόγλου η εξής “απάντηση”:

“Αναφορικά με την διαχείριση των μεταβολών προηγούμενων μισθολογικών περιόδων – από 1/1/2020 έως 30/9/2022 – καθώς και την επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του κλάδου επικουρικής ασφάλισης, όπως προέκυψαν κατά την εφαρμογή του προαναφερόμενου νόμου, σημειώνεται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραμετροποίησης της βάσης δεδομένων στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α.Π.Δ. Δημοσίου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής από τον ανάδοχο, θα ακολουθήσει έγγραφο του e-Ε.Φ.Κ.Α. με οδηγίες ως προς την υλοποίησή της.

Μισθοδοσία και δαπάνες μετακίνησης 

Ερώτηση των Βουλευτών του Κ.Κ.Ε., Παφίλη, Κατσώτη, Κομνηνάκα, Καραθανασόπουλου, Λαμπρούλη, Μαρίνου, Παπαναστάση, Στολτίδη, Συντυχάκη με θέμα: “Για τα προβλήματα των εργαζόμενων μηχανικών στο δημόσιο τομέα”.  Δόθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών η εκής “απάντηση”:

“Το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005 (Α’ 314), από 1-1-2016 ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν.4354/2015. Στις διατάξεις του ως άνω νόμου υπάγονται τόσο οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), όσο και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ). Περαιτέρω, αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο μετακινήσεων καθώς και το ύψος των δαπανών του προσωπικού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ορίζεται ρητά με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα αιτήματα τόσο του μισθολογικού περιεχομένου, όσο και η αναμόρφωση της υφιστάμενης νομοθεσίας για τις δαπάνες μετακίνησης που αφορούν όλες τις κατηγορίες προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης, εξετάζονται κάθε φορά με βάση την κυβερνητική πολιτική και τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας κατά την κατάρτιση προπαντός του ετήσιου Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. ”

Συνταξιοδοτικά

Από το Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κο Μουλκιώτη στις 9/2/2023 προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων με θέμα: «Πότε επιτέλους θα αποδοθούν οι συντάξεις στους εργαζόμενους με παράλληλη ασφάλιση;»: Δεν έχει ακόμα κατατεθεί απάντηση

Αναφορά της Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Πούλου Παναγιώτα με θέμα: “Διαμαρτυρία για τις εκκρεμείς συντάξεις των μηχανικών του Δημοσίου”.Δεν έχει ακόμα κατατεθεί απάντηση.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας