ecopress
Ο Θεσμός Διαλόγου και Ανάδειξης των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης Bravo 2021 εξελίσσεται σε 3 άξονες και ολοκληρώνεται με την διαθεματική και πολυσεμμετοχική Εβδομάδα για... Bravo 2021: Θεσμός διαλόγου και ανάδειξης των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο Θεσμός Διαλόγου και Ανάδειξης των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης Bravo 2021 εξελίσσεται σε 3 άξονες και ολοκληρώνεται με την διαθεματική και πολυσεμμετοχική Εβδομάδα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Bravo Sustainability Week 2021, η οποία θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 31 Μαΐου με 5 Ιουνίου 2021! Κατά τη διάρκεια του  Bravo Sustainability Week 2021, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση των τοπικών και περιφερειακών προκλήσεων και πεπραγμένων, με  διαδικτυακές συνδέσεις από όλη την Ελλάδα!

Οι  3 άξονες εξέλιξης του Θεσμού Bravo περιλαμβάνουν το BravoSustainabilityDialogue&Awards 2021, όπου όλες οι πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που συμβάλλουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στην καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής, στη δημιουργία μιας πράσινης οικονομίας, και της υποστήριξης της Κοινωνικής Συνοχής – στους Πυλώνες ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΑΓΟΡΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ κατά του Covid 19- παρουσιάζονται, αναπτύσσοντας έναν διάλογο με ένα ευρύ δίκτυο Κοινωνικών Εταίρων και Ενεργών Πολιτών και αναδεικνύονται.  Μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει 74 επιχειρήσεις, με περισσότερες από 150 πρωτοβουλίες, ενώ συνεχίζεται η συμμετοχήτης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών μέχρι της 25 Απριλίου.  Το BravoSchools 2021, ο σχολικός διαγωνισμό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους του ΟΗΕ, όπου αναδεικνύονται οι προτάσεις των Ενεργών Πολιτών του Αύριο για έναν καλύτερο κόσμο, καθώς και οι καλύτερες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών, με απώτερο στόχο τον περαιτέρω εμπλουτισμό εκπαιδευτικού υλικού και της δημιουργία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ.

Φέτος το Quality Net Foundation θεσμοθετεί έναν καινούργιο άξονα το BravoGlobalGoals 2021,όπου αναγνωρίζει τους Οργανισμούς που έχουν υιοθετήσει στην στρατηγική τους την agenda 2030, εφαρμόζοντας τους Παγκόσμιους Στόχους και υποστηρίζοντας τις εθνικές προτεραιότητες, και εκδίδει το Global Goals Review – Greece 2020, αποτυπώνοντας την ωρίμανση των Παγκόσμιων Στόχων στην Ελλάδα.

«Θα ήθελα να καλέσω όλους τους Οργανισμούς να καταγράψουν τις πρωτοβουλίες που έχουν αναπτύξει τα τελευταία 5 χρόνια στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ώστε να συμπεριληφθούν στην επετειακή έκδοση του GlobalGoalsReview -Greece 2020, στην οποία θα συμπεριληφθούν όλες οι πρωτοβουλίες, εκπροσωπώντας το νέο πρόσωπο της χώρας μας στο εξωτερικό», ανέφερε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος του οργανισμού Quality Net Foundation, κα Χρυσούλα Εξάρχου.

Tο Bravo! αποτελεί έναν θεσμό διαλόγου και ανάδειξης των πρωτοβουλιών που προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.  Δίνει έμφαση στην προώθηση ενός συστηματοποιημένου κοινωνικού διαλόγου μέσα από την καταγραφή των πρωτοβουλιών στην πλατφόρμα του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, την πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων, ενημέρωσης και ανοιχτής διαβούλευσης, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη μιας ευρύτερης κουλτούρας για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελληνική κοινωνία, ενώ μέσα από τον εθνικό μηχανισμό καταγραφής προβάλλονται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλοντας στην αλλαγή της εικόνας και αντίληψης της χώρας μας.  Ο διάλογος για τις πρωτοβουλίες που συμμετέχουν στον θεσμό Bravo θα ξεκινήσει τονΜάιο και θα διαρκέσει ένα μήνα.  Κατά την περίοδο αυτή οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά, ανταλλάσσοντας τις απόψεις τους, αλληλοεπιδρώντας μέσα από την ανοιχτή ψηφοφορία κοινού και την καταγραφή των απόψεών τους,  αποτελώντας μέρος ενός ισχυρού μηχανισμού κοινωνικής συμμετοχής.

Κάθε χρόνο ο Θεσμό Bravo προσελκύει την ενεργό συμμετοχή περισσότερων από45.000 Ενεργών Πολιτών, 160 Οργανισμών, 350 εκπροσώπων Ακαδημαϊκών, Θεσμικών και Κοινωνικών Φορέων, που απαρτίζουν τις επιστημονικές του επιτροπές, ενώ στο BravoSchools, στον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό, συμμετέχουν κάθε χρόνο περισσότερες από 230 σχολικές μονάδες, με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 20.000 μαθητών, οι οποίοι μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους, καταθέτουν προτάσεις για τη Δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου!

Λίγα λόγια για το Quality Net Foundation

Το Quality Νet Foundation (QNF) αποτελεί έναν εξειδικευμένο Οργανισμό για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που από το 1997 δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Στόχο έχει την υποστήριξη ενός Βιώσιμου μέλλοντος, μέσω της δημιουργίας μιας Βιώσιμης Οικονομίας-Κοινωνίας που αναπτύσσεται με περιβαλλοντική ευαισθησία και κοινωνική συνοχή, ως ο κύριος μοχλός για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής, τόσο για τις σημερινές, όσο και μελλοντικές γενιές.

Υποστηρίζει την υιοθέτηση της Agenda 2030 & των Παγκόσμιων Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω της ανάπτυξης:

  • δικτύωσης και διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων κοινών
  • πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ενημέρωση και ευρύτερη αφύπνιση της ελληνικής κοινωνίας
  • εργαλείων και μεθοδολογιών που υποστηρίζουν τους Οργανισμούς στην υιοθέτηση Βιώσιμων πολιτικών
  • εκπαιδευτικού έργου που συμβάλλει στη διαμόρφωση των ενεργών πολιτών του oαύριο
  • επιστημονικού έργου για την τεκμηρίωση των θεμάτων της βιώσιμης ανάπτυξης

Για την επίτευξη των στόχων του το QualityNet  δημιούργησε ένα μοναδικό πολυσυμμετοχικό Δίκτυο με Εταίρους που εκπροσωπούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Το inactionNetwork, το Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών & Ενεργών Πολιτών, αποτελεί μια πολυσυμμετοχική πλατφόρμα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπου μέλη της είναι 150 Θεσμικοί Φορείς, 1.280 Επιχειρήσεις, 345 Οργανισμοί της Κοινωνίας Πολιτών, 250 Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 4.500 Σχολικές Μονάδες και 45.000 Ενεργοί Πολίτες.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας