ecopress
Του Σωτήρη Μούρκα* Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός smourkas@teemail.gr Δέκα εννέα χρόνια διένεξη για κτηματικές διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών όμορων αγροτεμαχίων σε περιοχή που εντάχθηκε σε Ζώνη... Χρόνια διένεξη για όμορες ιδιοκτησίες εντός ΖΟΕ με λάθος πραγματογνωμοσύνη

Του Σωτήρη Μούρκα* Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός

smourkas@teemail.gr

Δέκα εννέα χρόνια διένεξη για κτηματικές διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών όμορων αγροτεμαχίων σε περιοχή που εντάχθηκε σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου με αντικείμενο τη συνένωση των ιδιοκτησιών για τη διατήρηση και επέκταση υπάρχουσας επιχείρησης. Όλα ξεκίνησαν από λάθος πραγματογνωμοσύνη. Τι ισχύει για πραγματογνωμοσύνη μηχανικού από ΤΕΕ και για δικαστική πραγματογνωμοσύνη.

Δύο αγροτεμάχια όμορα που συνενώθηκαν για να υπάρξει δυνατότητα διατήρησης και επέκτασης υπάρχουσας επιχείρησης. Κάποια στιγμή εντάχθηκε η περιοχή σε περιοριστικούς όρους με Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου. Αντί να διερευνήσουν για τα δεδομένα της νέας κατάστασης και να κάνουν διορθωτικές κινήσεις στη μεταβατική περίοδο, άρχισαν οι εκβιασμοί και οι διενέξεις.

Όλα έγιναν χωρίς τη στήριξη έμπειρου μηχανικού, για την ακρίβεια χρησιμοποιήθηκαν μηχανικοί παροδικά και ανοργάνωτα. Κάποια στιγμή μάλιστα ο ένας από τους δύο με αίτησή του προς το Τεχνικό Επιμελητήριο της περιοχής όρισε πραγματογνώμονα με συγκεκριμένες ερωτήσεις.

Εδώ λοιπόν οριστικοποιούνται τα προβλήματα. Προβλήματα διότι o ορισθείς πραγματογνώμων από το ΤΕΕ με αίτηση ιδιοκτήτη:

-Καλείται να απαντήσει μόνο και μόνο στις ερωτήσεις που τίθενται με την αίτηση.

-Έχει υποχρέωση τήρησης της σχετικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ.

-Έχει αρμοδιότητα να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει τις αποφάσεις του.

-Δεν μπορεί να εκφράσει απόψεις, Και

-Δεν δικαιούται να ασχοληθεί με θέματα που δεν περιέχονται στις ερωτήσεις του αιτούντα την πραγματογνωμοσύνη.

Σε διαφορετική περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω, θα τον αποδομήσουν οι δικηγόροι των διαδίκων.

Έτσι λοιπόν και στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι ερωτήσεις που τέθηκαν, οδήγησαν στο να πάει μακριά η διαδρομή της διένεξης. Να υπάρξει αποπροσανατολισμός και να μην αναδειχθούν θέματα που οδηγούν σε λύσεις.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν χρειαζόταν η συνένωση των όμορων οικοπέδων. Οπότε όταν ο ένας δημιούργησε πρόβλημα, το πρώτο που έπρεπε να διερευνηθεί ήταν η ακυρότητα της συνένωσης. Δεν έγινε ερώτηση στον πραγματογνώμονα.

Επίσης το άλλο θέμα θα ήταν να αξιοποιηθεί το γεγονός της απόστασης από την Εθνική Οδό και συγκεκριμένα το άρθρο 51 παρ. 11 του ν. 4495/2017.

Για τους παραπάνω λόγους το πλέον σωστό είναι πολύ χρήσιμο να ορίζεται πραγματογνώμονας κατά τη διαδικασία της δίκης και οι ερωτήσεις να γίνονται από το δικαστή, αφού ακούσει όλους τους διαδίκους.

Με υλικό, από το βιβλίο με κεντρικό τίτλο «Υπαίτια Κατάτμηση» των Σωτήριου Γ. Μούρκα και Κωνσταντίνου Σ. Μούρκα, το οποίο  αποτελεί έναν οδηγό γνώσης και παρουσίασης τεκμηριωμένων λύσεων σωστής αντιμετώπισης δύσκολων και πολύπλοκων ιδιοκτησιακών και πολεοδομικών θεμάτων.

Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Για όλους αυτούς τους λόγους και την σπουδαιότητα – χρησιμότητα της σωστής πραγματογνωμοσύνης αφιερώσαμε 112 σελίδες από το βιβλίο μας με το γενικό τίτλο «ΥΠΑΙΤΙΑ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ».

Έτσι λοιπόν και:

Επειδή ο πραγματογνώμων έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Επειδή οι αρμοδιότητες περιορίζονται σε τεχνικά και μόνο θέματα.

Επειδή για εκείνο για το οποίο εντέλλεται και επεξεργάζεται πρέπει να καταλήγει σε τεκμηριωμένη και πλήρως αποδεδειγμένη άποψη – απόφαση.

Επειδή δεν πρέπει να εκφράζει τις απόψεις του πριν παραδώσει την πραγματογνωμοσύνη.

Πρέπει να συνεργάζεται με τους εμπλεκομένους, χωρίς όμως να εκφέρει άποψη ή να συμμετέχει σε διαλόγους, συλλογισμούς και διαλογισμούς.

Ό,τι αποφασίζει πρέπει να είναι πλήρως αποδεδειγμένο με απλό τρόπο και χωρίς να έχει τεχνικούς όρους.

Πρέπει να αιτιολογεί τις πράξεις του και να ερευνά εκ του αποτελέσματος.

Πρέπει να αξιολογεί εάν αυτός, που πιθανά να προκάλεσε βλάβη ή οιοδήποτε πρόβλημα, έχει τις κατάλληλες γνώσεις και καλύπτεται και από αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, όχι μόνο της μελέτης αλλά και του ελέγχου του αποτελέσματος.

Όλα τα ανωτέρω επιτάσσονται τόσο από την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 15/Α/1935, Κ.ΠοΛ.Δ), την αντίστοιχη νομολογία (ΕΦΘΕΣ 405/99 Αρμεν 2000, 1684 Μ. Μαργαρίτη κ.λ.π.) σελ. 27 ΥΠΑΙΤΙΑΣ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ  αλλά και από τις αποφάσεις όρων και διαδικασιών διενέργειας πραγματογνωμοσύνης (Ο-ΠΡΓ-01.01.01) και οδηγίες για τους εμπλεκομένους (ΟΕ 14-03) και σύμφωνα με την Α1/ Σ40/2007 Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) (Βλέπε σελίδες 243 έως 278 της Έκδοσης 2024 με γενικό τίτλο «ΥΠΑΙΤΙΑ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ» εμού του ιδίου και του Κωνσταντίνου Μούρκα, Υποψηφίου Διδάκτορα Αντισεισμικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).

Το βιβλίο με κεντρικό τίτλο «Υπαίτια  Κατάτμηση»

Μεγάλη ανταπόκριση βρίσκει το βιβλίο με κεντρικό τίτλο «Υπαίτια  Κατάτμηση» των Σωτήριου Γ. Μούρκα και Κωνσταντίνου Σ. Μούρκα,  καθώς αποτελεί έναν οδηγό γνώσης και παρουσίασης τεκμηριωμένων λύσεων σωστής αντιμετώπισης δύσκολων και πολύπλοκων ιδιοκτησιακών και πολεοδομικών θεμάτων, για μηχανικούς συμβολαιογράφους, δικηγόρους, δικαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Στόχος του βιβλίου

Στόχος του βιβλίου είναι «η περεταίρω μελέτη – διερεύνηση και επέκταση των γνώσεων μας», σημειώνουν οι συγγραφείς και αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι:

-«Αν οι Μηχανικοί, οι Δικηγόροι, οι Συμβολαιογράφοι, οι Υποθηκοφύλακες και οι προϊστάμενοι των Κτηματολογικών Γ ραφείων γνώριζαν, ήθελαν, τολμούσαν, αφενός μεν δεν θα συνέβαιναν, αφετέρου δε, θα διορθωνόταν εν τη γενέσει τους ή και αργότερα. Αυτός είναι ο σκοπός του εγχειρήματος αυτού. Όλοι εμείς πρέπει να έχουμε ως Ευαγγέλιο όλες τις διατάξεις του παρόντος. Στόχος η περεταίρω μελέτη – διερεύνηση και επέκταση των γνώσεων μας».

Δημιουργοί του βιβλίου είναι οι:

*Σωτήριος Γεωργίου Μούρκας: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕΕ 41279 Πραγματογνώμων Δικαστικός & Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ελεγκτής δόμησης ΥΠΕΚΑ (ΕΥΕΔ 1036). Ενεργειακός Επιθεωρητής κτιρίων, Λεβήτων & Εγκ/στάσεων Θέρμανσης & Κλιματισμού ΥΠΕΚΑ. Και

Κωνσταντίνος Μούρκας του Σωτηρίου: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.      ΤΕΕ 157049. Υποψήφιος Διδάκτωρ Αντισεισμικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Περιεχόμενα

Στην έκδοση δημοσιεύονται και εξαντλούνται όλα τα συναφή θέματα χωρίς να χρειασθεί αναζήτηση σε άλλες πηγές,  σχετικά με:

ΥΠΑΙΤΙΑ  ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ: Κατάτμηση, τακτοποίηση, προσκύρωση, ενοποίηση – συνένωση, ματαίωση, παλαιές δημοτικοί οδοί, ιδιωτικοί οδοί, σύνταξη πράξης προσκύρωσης – τακτοποίησης, διαδικασία καταβολής αποζημίωσης, κατάληψη ακινήτων, βάρη, υπόχρεοι αποζημίωσης, απαλλοτριώσεις ακινήτων, ομαδική τακτοποίηση, κτηματική ομάδα, φυτείες ή εγκαταστάσεις & αναδασμός

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Ακυρότητα σύστασης καθέτου, που και πότε απαγορεύεται, απαγόρευση υπαγωγής αυθαιρέτων.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΝΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ, ΝΟΜΟΣ &  ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

Πραγματογνωμοσύνες ορισθείσες από: Εφετείο σε δικάσιμο, Εισαγγελέα σε προανάκριση, Πρωτοδικείο σε δικάσιμο &  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αίτηση ενδιαφερομένου. Έκθεση Τεχνικού Συμβούλου για δικαστική χρήση.

Ειδικότερα αναλύονται και παρουσιάζονται όλα τα σχετικά:

-Στιγμιαία Κατάτμηση

-Υπαίτια Κατάτμηση & εκτός Σχεδίου

-Μονομερής Σύσταση

-Κάθετοι εκτός Σχεδίου με Χρησικτησία

-Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου

-Επικύρωση Ανώμαλων  Δικαιοπραξιών

-Γήπεδα εντός και εκτός ορίων Οικισμού

-Γήπεδα στα Όρια Σχεδίου πόλεως & Οικισμού

-Ακυρότητα Πραγματογνωμοσύνης

-Ακύρωση Δικαστικής   Απόφασης

Η απόκτηση του βιβλίου

Το βιβλίο διατίθεται στους ενδιαφερόμενους με παραγγελία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αποστέλλεται ταχυδρομικώς. Η τιμή αγοράς του βιβλίου είναι 100 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομικής αποστολής.

Για παραγγελία και αγορά του βιβλίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας των συγγραφέων:

Σωτήριος Γεωρ. Μούρκας:

Κιν. 6973680652

Email: sotirismourkas1@gmail.com

Κωνσταντίνος Μούρκας του Σωτηρίου:

Email: kmourkas@teemail.gr & kon.mourkas@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας