ecopress
Του Σωτήρη Μούρκα* Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός smourkas@teemail.gr Είναι φορές που μετά από πολλά χρόνια, ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες, μαθαίνουν ότι δεν μπορούν να κτίσουν, δεν... Υπαίτια κατάτμηση: οι λύσεις για τις πολεοδομικές και ιδιοκτησιακές παγίδες

Του Σωτήρη Μούρκα* Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός

smourkas@teemail.gr

Είναι φορές που μετά από πολλά χρόνια, ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες, μαθαίνουν ότι δεν μπορούν να κτίσουν, δεν μπορούν να βγάλουν οικοδομική άδεια οιασδήποτε μορφής, δεν μπορούν να πουλήσουν, να δωρίσουν, να αποδεχθούν κληρονομιά ή και να κάνουν οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη στο ακίνητο τους.

Απελπίζονται, γίνονται δύσπιστοι και μπαίνουν σε ένα κυκεώνα αρμοδίων και αναρμοδίων. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα που τον τελευταίο καιρό έχει ενταθεί.

Οι μηχανικοί αρνούνται να δώσουν βεβαίωση νομιμότητας του οικοπέδου αδόμητου ή και με οικοδομές όταν τεκμαίρεται υπαίτια κατάτμηση. Δυσκολότερο είναι, λόγω του ότι οι πράξεις προκύπτουν καταχωρημένες στα υποθηκοφυλακεία και υπάρχουν εγγραφές στα κτηματολογικά φύλλα.

-Κάποιοι θα πουν: «που χρειάζεται η βεβαίωση νομιμότητας;». 

-Υπάρχουν τοπογραφικά διαγράμματα, που όχι μόνο δεν διασφαλίζουν την ακίνητη περιουσία αλλά και την απαξιώνουν. Απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη η πράξη σύνταξης συμβολαίου με ελλιπές είτε λανθασμένο τοπογραφικό διάγραμμα ή που συντάχθηκε από αναρμόδιο μηχανικό. Οι ποινικές ευθύνες μηχανικών, συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων αλλά και δικηγόρων και μεσιτών που συμπράττουν. Τα επαγγελματικά δικαιώματα και τι πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά το σωστό τοπογραφικό διάγραμμα. Δείτε εδώ στο ecopress. Αναφερόμαστε αναλυτικά για τη δήλωση Μηχανικού του Ν. 651/1977.

Με υλικό, από το βιβλίο με κεντρικό τίτλο «Υπαίτια Κατάτμηση» των Σωτήριου Γ. Μούρκα και Κωνσταντίνου Σ. Μούρκα, το οποίο  αποτελεί έναν οδηγό γνώσης και παρουσίασης τεκμηριωμένων λύσεων σωστής αντιμετώπισης δύσκολων και πολύπλοκων ιδιοκτησιακών και πολεοδομικών θεμάτων.

-Εκεί λοιπόν βεβαιώνει ο Μηχανικός περί της νομιμότητας η μη του γηπέδου και των επικειμένων. Στην ταυτότητα επίσης φαίνονται, σε έναν τρίτο. αναλυτικά όλα τα περί γηπέδου και επικειμένων. Είναι ένας ισχυρός λόγος που οι μηχανικοί επιμένουν, συλλέγουν και καταγράφουν όσα το δυνατόν περισσότερα μπορούν, ακόμα και πέραν των υποχρεωτικών για την σύνταξη ενός τοπογραφικού διαγράμματος. Διευκολυνόμαστε εμείς οι ίδιοι, γιατί έχουν και κάτι που μας γλυτώνει από μελλοντικές επισκέψεις για ασήμαντους λόγους που όμως προκύπτουν.

1η Περίπτωση: Λύση υπαίτιας κατάτμησης με αντιδικία μέσω αγωγής και ακύρωση πλειστηριασμού. Λύση εννοούμε την επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση ή και με εύρεση λύσης επιτρεπτής και δίκαιης κατάτμησης.

2η Περίπτωση: Λύση υπαίτιας κατάτμησης με συναίνεση μέσω συναινετικής αγωγής.

3η Περίπτωση: Λύση υπαίτιας κατάτμησης με συναίνεση μέσω χρησικτησίας με μάρτυρες ή και με συναινετική αγωγή.

4η Περίπτωση: Λύση υπαίτιας κατάτμησης τμήματος όμορου οικοπέδου για έκδοση οικοδομικής άδειας.

5η περίπτωση:  Λύση υπαίτιας κατάτμησης με μονομερή τακτοποίηση με αγωγή.

6η περίπτωση: Μετά τη μονομερή λύση ακολουθεί, διεκδίκηση ακύρωσης πλειστηριασμού.

Υπάρχουν στην επικράτεια αμέτρητες άλλες περιπτώσεις που χρήζουν λύσεις.

Νέα επικαιροποιημένη έκδοση

Η έκδοση 2023 του βιβλίου μας με τον γενικό τίτλο «ΥΠΑΊΤΙΑ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ» δίνει λύσεις. Για το λόγο αυτό, αλλά και για το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, προχωράμε, ετοιμάζουμε και σύντομα εκδίδουμε τη δεύτερη έκδοση, με περισσότερα παραδείγματα με λύσεις και με επικαιροποιημένη νομοθεσία, νομολογία και σχόλια.

Υπάρχουν συνάδελφοι που ζητούν ευρετήριο λέξεων. Στους συναδέλφους αυτούς λέμε ότι, η έκδοση ασχολείται με εξειδικευμένα δύσκολα πολεοδομικά θέματα. Θέλει καλή μελέτη για να σου είναι χρήσιμος ο τόμος, αλλά και να ξέρεις τα εύκολα πολεοδομικά θέματα. Οι λύσεις προκύπτουν συνήθως από συνδυασμό άρθρων και νόμων. Για το λόγο αυτό, στην πράξη, οι ενημερωμένοι  δικηγόροι αλλά και οι συμβολαιογράφοι ρωτούν τους μηχανικούς για να ολοκληρώσουν και κατανοήσουν πλήρως την επικείμενη λύση. Ιδιαίτερα οι δικαστές χρησιμοποιούν τους πραγματογνώμονες.

ο βιβλίο με κεντρικό τίτλο «Υπαίτια  Κατάτμηση

Μεγάλη ανταπόκριση βρίσκει το βιβλίο με κεντρικό τίτλο «Υπαίτια  Κατάτμηση» των Σωτήριου Γ. Μούρκα και Κωνσταντίνου Σ. Μούρκα,  καθώς αποτελεί έναν οδηγό γνώσης και παρουσίασης τεκμηριωμένων λύσεων σωστής αντιμετώπισης δύσκολων και πολύπλοκων ιδιοκτησιακών και πολεοδομικών θεμάτων, για μηχανικούς συμβολαιογράφους, δικηγόρους, δικαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Στόχος του βιβλίου

Στόχος του βιβλίου είναι «η περεταίρω μελέτη – διερεύνηση και επέκταση των γνώσεων μας», σημειώνουν οι συγγραφείς και αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι:

-«Αν οι Μηχανικοί, οι Δικηγόροι, οι Συμβολαιογράφοι, οι Υποθηκοφύλακες και οι προϊστάμενοι των Κτηματολογικών Γ ραφείων γνώριζαν, ήθελαν, τολμούσαν, αφενός μεν δεν θα συνέβαιναν, αφετέρου δε, θα διορθωνόταν εν τη γενέσει τους ή και αργότερα. Αυτός είναι ο σκοπός του εγχειρήματος αυτού. Όλοι εμείς πρέπει να έχουμε ως Ευαγγέλιο όλες τις διατάξεις του παρόντος. Στόχος η περεταίρω μελέτη – διερεύνηση και επέκταση των γνώσεων μας».

Δημιουργοί του βιβλίου είναι οι:

*Σωτήριος Γεωργίου Μούρκας: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕΕ 41279 Πραγματογνώμων Δικαστικός & Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ελεγκτής δόμησης ΥΠΕΚΑ (ΕΥΕΔ 1036). Ενεργειακός Επιθεωρητής κτιρίων, Λεβήτων & Εγκ/στάσεων Θέρμανσης & Κλιματισμού ΥΠΕΚΑ. Και

Κωνσταντίνος Μούρκας του Σωτηρίου: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.      ΤΕΕ 157049. Υποψήφιος Διδάκτωρ Αντισεισμικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Περιεχόμενα

Στην έκδοση δημοσιεύονται και εξαντλούνται όλα τα συναφή θέματα χωρίς να χρειασθεί αναζήτηση σε άλλες πηγές,  σχετικά με:

ΥΠΑΙΤΙΑ  ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ: Κατάτμηση, τακτοποίηση, προσκύρωση, ενοποίηση – συνένωση, ματαίωση, παλαιές δημοτικοί οδοί, ιδιωτικοί οδοί, σύνταξη πράξης προσκύρωσης – τακτοποίησης, διαδικασία καταβολής αποζημίωσης, κατάληψη ακινήτων, βάρη, υπόχρεοι αποζημίωσης, απαλλοτριώσεις ακινήτων, ομαδική τακτοποίηση, κτηματική ομάδα, φυτείες ή εγκαταστάσεις & αναδασμός

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Ακυρότητα σύστασης καθέτου, που και πότε απαγορεύεται, απαγόρευση υπαγωγής αυθαιρέτων.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΝΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ, ΝΟΜΟΣ &  ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

Πραγματογνωμοσύνες ορισθείσες από: Εφετείο σε δικάσιμο, Εισαγγελέα σε προανάκριση, Πρωτοδικείο σε δικάσιμο &  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αίτηση ενδιαφερομένου. Έκθεση Τεχνικού Συμβούλου για δικαστική χρήση.

Ειδικότερα αναλύονται και παρουσιάζονται όλα τα σχετικά:

-Στιγμιαία Κατάτμηση

-Υπαίτια Κατάτμηση & εκτός Σχεδίου

-Μονομερής Σύσταση

-Κάθετοι εκτός Σχεδίου με Χρησικτησία

-Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου

-Επικύρωση Ανώμαλων  Δικαιοπραξιών

-Γήπεδα εντός και εκτός ορίων Οικισμού

-Γήπεδα στα Όρια Σχεδίου πόλεως & Οικισμού

-Ακυρότητα Πραγματογνωμοσύνης

-Ακύρωση Δικαστικής   Απόφασης

Η απόκτηση του βιβλίου

Το βιβλίο διατίθεται στους ενδιαφερόμενους με παραγγελία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αποστέλλεται ταχυδρομικώς. Η τιμή αγοράς του βιβλίου είναι 100 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομικής αποστολής.

Για παραγγελία και αγορά του βιβλίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας των συγγραφέων:

Σωτήριος Γεωρ. Μούρκας:

Κιν. 6973680652

Email: sotirismourkas1@gmail.com

Κωνσταντίνος Μούρκας του Σωτηρίου:

Email: kmourkas@teemail.gr & kon.mourkas@gmail.com

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας