ecopress
Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Σημαντικό πλεόνασμα ύψους 165,4 εκατ. ευρώ στο λογαριασμό χρηματοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ) το 2021 εκτιμά ο Διαχειριστής ΑΠΕ και... ΔΑΠΕΕΠ: το «ράλι» των ρύπων φέρνει πλεόνασμα στον ΕΛΑΠΕ

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Σημαντικό πλεόνασμα ύψους 165,4 εκατ. ευρώ στο λογαριασμό χρηματοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ) το 2021 εκτιμά ο Διαχειριστής ΑΠΕ και εγγυήσεων προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ), εξαιτίας κυρίως της αύξησης των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα από τις δημοπρασίες CO2 αποτελούν εφέτος την κυριότερη πηγή εσόδων για τον ΕΛΑΠΕ, υποσκελίζοντας το ΕΤΜΕΑΡ που καταβάλλουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΑΠΕΕΠ η μέση τιμή της «πράσινης» ενέργειας είναι εφέτος 122,4 ευρώ ανά μεγαβατώρα και το 35 % της τιμής καλύπτεται από την πώληση των Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου, το 26,5 % από την αγορά και το 25,4 % από το ΕΤΜΕΑΡ. Συγκριτικά το 2020 τα δικαιώματα CO2 κάλυψαν το 19 %, η αγορά το 21,3 % και το ΕΤΜΕΑΡ το 28,7 %.

Παρά την ευνοϊκή εικόνα για τον ΕΛΑΠΕ που δημιουργεί η άνοδος των τιμών των δικαιωμάτων αλλά και της ηλεκτρικής ενέργειας συνολικά, ο, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ Γιάννης Γιαρέντης εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία και συνιστά ψυχραιμία.

«Οι αυξημένες τιμές της αγοράς και οι αυξημένες τιμές των δικαιωμάτων ρύπων επιτρέπουν να δημιουργηθεί ένα θετικό ισοζύγιο για τον ΕΛΑΠΕ», τονίζει συγκεκριμένα ο κ. Γιαρέντης και προσθέτει:

«Δεν χρειάζεται όμως υπερβολική αισιοδοξία γιατί η αγορά θέλει σταθερότητα και ψύχραιμες σκέψεις. Οι τιμές της αγοράς έτσι όπως διαμορφώνονται στο Χρηματιστήριο Eενέργειας είναι τώρα ανεβασμένες αλλά μακροπρόθεσμα θα πέσουν. Έτσι λειτουργεί ο ανταγωνισμός, έτσι επιβάλλουν οι νόμοι της προσφοράς και της ζήτησης. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές των ρύπων που αποτελούν και αυτές μια κυμαινόμενη χρηματιστηριακή αγορά είναι σήμερα υψηλές, αλλά αναδιαμορφώνονται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες. Οι πολιτικές της ΕΕ θα οδηγήσουν σε αυξήσεις των τιμών των δικαιωμάτων ρύπων, αλλά θα υπάρχει πάντα ο φόβος των διακυμάνσεων. Πρέπει να διαχειριζόμαστε τον Ειδικό Λογαριασμό με σεβασμό και προσοχή. Στόχος μας παραμένει η διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ειδικού Λογαριασμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, κάτι που οδηγεί  στην αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και διευκολύνει τη χρηματοδότηση νέων έργων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενός επιχειρηματικού τομέα που ήδη παρουσιάζει εξαιρετική δυναμική και προσφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία  και την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας».

Αξιοσημείωτες είναι και οι εκτιμήσεις για τις νέες ΑΠΕ που θα τεθούν σε λειτουργία εφέτος, οι οποίες αναφέρουν ότι θα τεθούν σε λειτουργία μονάδες ισχύος 1.454 MW (έναντι 999 MW το 2020 και 330 MW το 2018) ανεβάζοντας τη συνολική ισχύ των ΑΠΕ στο τέλος του έτους κοντά στα 9.000 μεγαβάτ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σε ενημερωτικό σημείωμα που εξέδωσε ο ΔΑΠΕΕΠ αναλυτικά σημειώνεται ότι: Η υψηλή Οριακή Τιμή Συστήματος (τιμή αγοράς) και η αυξημένη τιμή δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίες αποτελούν δυο από τα κύρια μεγέθη που επηρεάζουν τις συνιστώσες των εσόδων του ΕΛΑΠΕ, ενισχύουν σημαντικά τις προβλέψεις για τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως προκύπτει από το δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ για το μήνα Απρίλιο.

Για το 2021 προβλέπεται θετικό υπόλοιπο 165,41 εκατ.ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ:

 • Τον Απρίλιο συνδέθηκαν 89,32 νέα MW, εκ των οποίων 84,05 με ΣΕΔΠ. Έτσι, στο διασυνδεδεμένο σύστημα οι ενεργές συμβάσεις ανήλθαν σε 14.621, με εγκατεστημένη ισχύ 7,45 GW, παραγωγής 1,23 TWh, καθαρής αξίας 149 εκατ. ευρώ (χρέωση ΕΛΑΠΕ) και μεσοσταθμικής τιμής 121,2 ευρώ ανά MWh (χωρίς τα φωτοβολταϊκά στις στέγες)
 • Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ στο ΔΣ ανέρχεται σε 1.338 GWh και η παραγωγή ενέργειας στις 7.849 MW. Η αξία για ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για τον Απρίλιο ανέρχεται σε 160,6 εκατ. ευρώ και η μεσοσταθμική τιμή ενέργειας σε 120,1 ευρώ ανά MWh. Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ στο ΜΔΝ ανέρχεται σε 72,45 MWh και η παραγωγή ενέργειας σε 465,82 MW. Ομοίως, η αξία για ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ανέρχεται σε 11,99 εκατ. ευρώ και η μεσοσταθμική τιμή ενέργειας σε 169,31 ευρώ ανά MWh
 • Ανά τεχνολογία ΑΠΕ, η μεσοσταθμική τιμή αιολικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα διαμορφώθηκε στα 72,3 ευρώ ανά MWh, από φωτοβολταϊκά στα 213,2 ευρώ ανά MWh, από φωτοβολταϊκά σε στέγες στα 422,8 ευρώ ανά MWh, από ΜΥΗΣ στα 79,5 ευρώ ανά MWh, από βιοαέριο/βιομάζα στα 145,8 ευρώ ανά ΜWh. Στο ΜΔΝ, η μεσοσταθμική τιμή της αιολικής ενέργειας διαμορφώθηκε στα 92,45 ευρώ ανά MWh, των φωτοβολταϊκών στα 365 ευρώ ανά MWh, από βιοαέριο/βιομάζα στα 225 ευρώ ανά MWh, από υβριδικούς σταθμούς στα 223,81 ευρώ ανά MWh
 • Κάθε MWh ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ που παράχθηκε στην Επικράτεια τον Απρίλιo του 2021 είχε μέσο κόστος 122,4 ευρώ. Οι ρύποι συνεισέφεραν 42,91 ευρώ, η Αγορά και Αποκλίσεις 32,46 ευρώ, το ΕΤΜΕΑΡ συνεισέφερε 31,06 ευρώ, ο Λογαριασμός ΕΛΑΠΕ ΜΔΝ 7,66 ευρώ, η Έκτακτη Εισφορά Μονάδων ΑΠΕ ΔΣ 4,56 ευρώ και η Έκτακτη Χρέωση Προμηθευτών ΔΣ 4,01 ευρω ενώ 20,06 ευρώ για κάθε MWh είναι υπερανάκτηση και συνεισφέρουν στη μείωση του σωρευτικού ελλείμματος
 • Το τρέχον υπόλοιπο ΕΛΑΠΕ ΜΔΝ είναι 5,03 εκατ. ευρώ (πίστωση στον ΛΓ-2 του ΕΛΑΠΕ)
 • Το ΕΤΜΕΑΡ των ΜΔΝ είναι 4,45 εκατ. ευρώ
 • Από το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος σε MW των ΑΠΕ στο ΔΣ με ενεργές συμβάσεις ΣΠΗΕ, ΣΕΣΤ και ΣΕΔΠ και Φ/Β Στεγών, ο ΔΑΠΕΕΠ εκπροσωπεί στις Αγορές το 72,3% της εγκατεστημένης ισχύος και το 71,08% της εγχεόμενης παραγωγής (MWh)
 • Η ΕΤΑ (Ειδική τιμή Αγοράς) για τον Απρίλιο για την Αιολική ενέργεια διαμορφώθηκε στα 61,92 ευρώ/MWh, ενώ για τα Φ/Β στα 60,87 ευρώ/ MWh, και στα 63,68 ευρώ/MWhγια τα ΜΥΗΣ. Για τις τεχνολογίες της Βιομάζας/ΣΗΘΥΑ στα 65,34 ευρώ/ MWh και με τη μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας ΜΤΕΑΕΜ στα 64,17 ευρώ ανά MWh
 • Η αξία των εσόδων από την Αγορά (DAM&IDM) και Αγορά Εξισορρόπησης ανά εγχεόμενη MWh ΑΠΕ που εκπροσωπεί ο ΔΑΠΕΕΠ τον Απρίλιο_2021 είναι 58,06 ευρώ ανά MWh. Το μοναδιαίο κόστος ευθύνης εξισορρόπησης ανά εγχεόμενη MWh ΑΠΕ που εκπροσωπεί ο ΔΑΠΕΕΠ είναι -3,62 ευρώ ανά MWh
 • Η επιβάρυνση (συνιστώσα IMBC_B) των Αποκλίσεων των υπολοίπων ΦΟΣΕ που αποτελούν χρεοπίστωση του ΕΛΑΠΕ είναι -1,52 εκατ. ευρώ. Το μοναδιαίο κόστος ευθύνης εξισορρόπησης ανά εγχεόμενη MWh ΑΠΕ που εκπροσωπούν οι ΦΟΣΕ είναι -4,35 ευρώ ανά MWh
 • Η μέση αξία του συνόλου των ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (αποζημίωση) στην Επικράτεια είναι 122,4 ευρώ ανά MWh, η ανάλυση δε της αξίας στις βασικές εισροές είναι: το έσοδο από την πώληση των Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου συνεισφέρει στο 35 %, Αγορά και Αποκλίσεις 26,5 %, το ΕΤΜΕΑΡ συνεισφέρει στο 25,4 %, το Σύνολο Εισροών ΜΔΝ (χωρίς ΕΤΜΕΑΡ) 6,25 %, η Έκτακτη Εισφορά Μονάδων ΑΠΕ ΔΣ στο 3,7 % και η Έκτακτη χρέωση Εκπροσώπων Φορτίου στο ΔΣ 3,3 % ενώ το 14,1 % των εισροών παραμένει στον ΕΛΑΠΕ ως υπερανάκτηση

Συμπεράσματα και Εκτιμήσεις για το υπόλοιπο του 2021

Τα επικαιροποιημένα μεγέθη οδηγούν στην ανοδική αναθεώρηση της τιμής χονδρεμπορικής (DAM) η οποία διαμορφώνεται στα 66 ευρώ ανά MWh για το έτος 2021 και στα 72 ευρώ ανά MWh για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, σε αύξηση της τιμής των ρύπων στα 50 ευρώ ανά τόνο και έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της εισροής από την DAM του ΔΑΠΕΕΠ κατά 47 εκατ. ευρώ, την αύξηση της εκροής για την ευθύνη  εξισορρόπησης ΦοΣΕ και ΦοΣΕΤεκ  κατά 10 εκατ. ευρώ, την αύξηση της εισροής από τους ρύπους κατά 22 εκατ. ευρώ και τη μείωση της εκροής της Διαφορικής Προσαύξησης ΣΕΔΠ κατά 52 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση διείσδυσης για των ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ για το έτος 2021 είναι 1.454 MW και η κατανομή της διείσδυσης είναι 640 MW για τα Αιολικά, 787 MW για τα Φωτοβολταϊκά, 10 MW για τα ΜΥΗΣ, 15 MW για τη Βιομάζα και 2 MW για τα ΣΗΘΥΑ.

Η επικαιροποιημένη πρόβλεψη ανεβάζει το σωρευτικό ισοζύγιο του ΕΛΑΠΕ στα 165,41 εκατ. ευρώ.

Ο ΕΛΑΠΕ αναμένεται επίσης να ενισχυθεί με την εκκαθαριστική επιστροφή του ΕΤΜΕΑΡ για το 2019-2020 κατά 125 εκατ. ευρώ και μαζί με τις εισροές από το τέλος βεβαίωσης παραγωγών το θετικό ισοζύγιο αναμένεται να ανέλθει στα 315,41 εκατ. ευρώ.

Εκκρεμεί η νομοθετικήρύθμιση που εντάχθηκε στα μέτραενίσχυσης του ΕΛΑΠΕ που ανακοίνωσε η Κυβέρνησηπέρυσι τοΝοέμβριοαναφορικά με το Πράσινο Τέλος στην κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης.

Συνεπώς είναι πλέον εμφανής η θετικήεικόνα που εμφανίζει ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ κάτι που δημιουργείεικόνασυγκρατημένης αισιοδοξίας.

Γιάννης Γιαρέντης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΔΑΠΕΕΠ: Ο ΕΛΑΠΕ χρειάζεται ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ του ΕΛΑΠΕ απαιτεί ΣΕΒΑΣΜΟ και ΠΡΟΣΟΧΗ

Σχολιάζοντας την έκδοση του Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ κ. Γιάννης Γιαρέντης, σημειώνει ότι:

«Οι αυξημένες τιμές της αγοράς (MCP) και οι αυξημένες τιμές των δικαιωμάτων ρύπων επιτρέπουν να δημιουργηθεί ένα θετικό ισοζύγιο για τον ΕΛΑΠΕ. Δεν χρειάζεται όμως υπερβολική αισιοδοξία γιατί η αγορά θέλει σταθερότητα και ψύχραιμες σκέψεις. Οι τιμές της αγοράς έτσι όπως διαμορφώνονται στο Χρηματιστήριο Eενέργειας είναι τώρα ανεβασμένες αλλά μακροπρόθεσμα θα πέσουν. Έτσι λειτουργεί ο ανταγωνισμός, έτσι επιβάλλουν οι νόμοι της προσφοράς και της ζήτησης. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές των ρύπων που αποτελούν και αυτές μια κυμαινόμενη χρηματιστηριακή αγορά είναι σήμερα υψηλές, αλλά αναδιαμορφώνονται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες. Οι πολιτικές της ΕΕ θα οδηγήσουν σε αυξήσεις των τιμών των δικαιωμάτων ρύπων, αλλά θα υπάρχει πάντα ο φόβος των διακυμάνσεων. Πρέπει να διαχειριζόμαστε τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ με ΣΕΒΑΣΜΟ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Στόχος μας παραμένει η διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ειδικού Λογαριασμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, κάτι που οδηγεί  στην αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και διευκολύνει τη χρηματοδότηση νέων έργων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενός επιχειρηματικού τομέα που ήδη παρουσιάζει εξαιρετική δυναμική και προσφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία  και την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας