ecopress
Με νομοθετική ρύθμιση, η οποία περιελήφθη στο νέο νόμο 4903/2022 για τις πρότυπες συμβάσεις έργων υποδομής θεσμοθετείται παράταση 45 ημερών της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων... Δασικοί χάρτες: παράταση 45 ημερών για τις αντιρρήσεις στην Κρήτη 

Με νομοθετική ρύθμιση, η οποία περιελήφθη στο νέο νόμο 4903/2022 για τις πρότυπες συμβάσεις έργων υποδομής θεσμοθετείται παράταση 45 ημερών της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Με βάση τη νέα ρύθμιση παρατείνονται κατά δύο μήνες, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τους Αναρτημένους Δασικούς Χάρτες των ΠΕ Ηρακλείου και Λασιθίου (από 30η Μαρτίου 2022 σε 15 Μαΐου 2022) , και  για τις ΠΕ Ρεθύμνης και Χανίων (από 11η Απριλίου 2022, σε 31 Μαΐου 2022)  και αντίστοιχα παρατείνονται οι καταληκτικές ημερομηνίες κατά 20 ημέρες για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στο εξωτερικό.

Η σχετική ρύθμιση (άρθρο 58 του ν. 4903/2022)  προβλέπει ότι «Άρθρο 58 Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α ́ 182), για τους δασικούς χάρτες των Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, παρατείνεται, από τη λήξη της, για σαράντα πέντε (45) ημέρες. Η ως άνω παράταση επεκτείνεται για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή».

Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Σύμφωνα με στοιχειά που δημοσιοποίησε η Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την εξέλιξη της διαδικασίας ανάρτησης των Δασικών χαρτών στην Κρήτη έχουν σχηματιστεί 2.908 αντιρρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προδήλων που απορρίφθηκαν, οι οποίες βρίσκονται σε αναμονή ολοκλήρωσης του σταδίου ανάρτησης του χάρτη και έναρξης της λειτουργίας των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) Δασικού Χάρτη. Οι ΕΠ.Ε.Α., σύμφωνα με τις ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις υφιστάμενες προθεσμίες λήξης της υποβολής αντιρρήσεων στο δασικό χάρτη της Κρήτης, πρόκειται να συγκροτηθούν και να λειτουργήσουν από τον προσεχή Μάιο 2022.

Κατά τη διαδικασία αναμόρφωσης του δασικού χάρτη και εξέτασης αιτημάτων πολιτών για συμπερίληψη προδήλων σφαλμάτων και διόρθωση του χάρτη, οι Δασικές Υπηρεσίες έλεγξαν περισσότερες από χίλιες υποθέσεις και ενέκριναν ποσοστό 55% εξ’ αυτών. Ήδη δηλαδή, 625 τουλάχιστον αιτήματα πολιτών ευοδώθηκαν και τα αντίστοιχα πολύγωνα διορθώθηκαν στο Δασικό Χάρτη. Επιπλέον οι Διευθύνσεις Δασών, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης και της θέσης σε ισχύ νέων νομοθετικών διατάξεων, προβαίνουν στην αυτεπάγγελτη διόρθωση προδήλων όπου αυτό είναι εφικτό και σύμφωνα με τη στελεχιακή δυναμικότητα ανταπόκρισης κάθε υπηρεσιακής μονάδας.

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι Δασικές Υπηρεσίες συνεχίζουν να ανταποκρίνονται απρόσκοπτα και μεθοδικά στο δύσκολο έργο της ανάρτησης και κύρωσης των Δασικών Χαρτών και κατά το τρέχον έτος, διορθώνοντας και αναμορφώνοντας την εικόνα του δασικού χάρτη που παρουσιάστηκε μετά την πρώτη ανάρτηση στις αρχές του 2021. Ακόμα και η Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου, η οποία τον προηγούμενο χρόνο βρέθηκε δύο φορές σε κατάληψη για περισσότερο από δύο μήνες, επιδεικνύει, παρά τη δραματική της υποστελέχωση και την άδικη αμφισβήτηση του έργου της, συστηματική προσήλωση και ταχεία ανταπόκριση στις υποχρεώσεις αναμόρφωσης του δασικού χάρτη του Ρεθύμνου.

Κρίνουμε σημειώνει η Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ότι, ο αριθμός των πολιτών που ανταποκρίθηκαν μέχρι σήμερα στο κάλεσμα των δασικών υπηρεσιών είναι ικανοποιητικός δεδομένων των συνθηκών και, απόλυτα διαχειρίσιμος για το επόμενο στάδιο, αυτό των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων. Επίσης αναδεικνύει το γεγονός ότι, συνολικά ο Δασικός Χάρτης της Κρήτης αποτυπώνει ρεαλιστικά τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί. Και αυτό γιατί σε περιπτώσεις άλλων, μικρότερων σε έκταση περιοχών της Ελλάδας έχουν υποβληθεί υπερπολλαπλάσιες αντιρρήσεις, όπως ενδεικτικά η Εύβοια με 14.000 περίπου αντιρρήσεις ή, ο νομός Λακωνίας με περισσότερες από 5.000 αντιρρήσεις.

Νέα παράταση

Σημειώνεται εξάλλου ότι σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται νέα παράταση από το υπουργείο Περιβάλλοντος στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά των Δασικών Χαρτών για 60 ημέρες, δηλαδή μέχρι τον Ιούλιο, δεδομένου ότι οι απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις (δασωμένοι αγροί, εκχερσωμένες γεωργικές εκτάσεις, τακτοποίηση δασικών αυθαιρέτων) δεν έχουν γίνει ακόμα και οι δασικές υπηρεσίες δεν έχουν προλάβει να διορθώσουν τους χάρτες και να ενσωματώσουν τα πρόδηλα σφάλματα (λάθη της διοίκησης).  Δείτε εδώ στο ecopress

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας