ecopress
Παρακολουθήστε διαδικτυακά το εξειδικευμένο σεμινάριο, που διοργανώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με θέμα «Προώθηση Οικονομικών... Δείτε την εκδήλωση «οικονομικά εργαλεία & ευθύνη για το περιβάλλον»

Παρακολουθήστε διαδικτυακά το εξειδικευμένο σεμινάριο, που διοργανώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με θέμα «Προώθηση Οικονομικών Εργαλείων για την Ευθύνη στο Περιβάλλον», που πραγματοποείται την Πέμπτη 16 Ιουνίου, από ώρα 09:00 έως 15:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων στο κτίριο του ΥΠΕΝ, Μεσογείων 119. 

Το εν λόγω Σεμινάριο διεξάγεται στο πλαίσιο των δράσεων επικοινωνίας του προγράμματος «LIFE PROmote Financial Instruments for Liability on Environment- LIFE PROFILE» που ανέλαβε, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση, ένας από τους Εταίρους, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με φορέα υλοποίησης την Εθελοντική Οργάνωση ECOCITY, ως έχουσα ιδιαίτερη εμπειρία στο αντικείμενο του προγράμματος και σε δράσεις  ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποείται και η 1η συνάντηση του Consultation Forum.

Σηματοδοτεί μάλιστα την έναρξη υλοποίησης του ως άνω προγράμματος που υποβλήθηκε από το ΥΠΕΝ/ Συντονιστικό Γραφείο Αποκατάστασης Περιβαλλοντικής Ζημιάς (συντονιστής δικαιούχος) στο  πρόγραμμα LIFE Environmental Governance and Information. Συνδικαιούχοι σε αυτό είναι το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού- Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Γρύφων Περιβαλλοντική Συμβουλευτική και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Αποτελεί μάλιστα το πρώτο μιας σειράς εξειδικευμένων μονοήμερων σεμιναρίων που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν σε κάθε μία από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας.

Παρακολουθήστε διαδικτυακά το Σεμινάριο:

-Μπορείτε να γνωρίσετε το ενδιαφέρον συμμετοχής σας άμεσα στο e-mail: lifeprofile@prv.ypeka.gr.  

-Μπορείτε να λάβετε μέρος στην έρευνα που γίνεται στο  πλαίσιο του έργου LIFE PROFILE σχετικά με την στάση του κοινού, σχετικά με την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζημιών  και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης (εκτιμώμενος χρόνος 2 λεπτά) ΕΔΩ  

Ειδικότερα, η θεματολογία του σεμιναρίου, είναι εστιασμένη στη βελτίωση των προβλέψεων χρηματοοικονομικής ασφάλειας και κάλυψης του περιβαλλοντικού κινδύνου για τις δραστηριότητες του παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (ELD) και στην περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση της υφιστάμενης αγοράς, προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικές κοινωνικοοικονομικές βελτιώσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους τεχνικούς, οικονομικούς, συμβουλευτικούς και χρηματοπιστωτικούς τομείς παράλληλα με την  αποτελεσματική εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων αποκατάστασης.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος τα σεμινάρια αυτά θα επαναληφθούν προκειμένου να παρουσιαστούν  τα τελικά παραδοτέα του προγράμματος που είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης και εκτίμησης του περιβαλλοντικού κινδύνου, με βάση το οποίο θα παραχθούν ή θα αναπτυχθούν περαιτέρω τα αναγκαία μέσα χρηματοοικονομικής ασφάλειας με στόχο αφενός την αποτροπή πρόκλησης περιβαλλοντικών ζημιών και αφετέρου την υλοποίηση των κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης.

Η AGENDA του Σεμιναρίου

Στην εκδήλωση θα τηρούνται όλα τα ισχύοντα προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό της επιδημίας του Covid19.

ΑΘΗΝΑ, 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠΕΝ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119

Α’ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΝΑΡΞΗ:

09:00 – 09:30 Προσέλευση – εγγραφές

09:30 – 10:00 Χαιρετισμοί (εκπρόσωποι πολιτικής ηγεσίας) *

10:00 – 11:00 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

10:00-10:10 Αθανασία Λαζάρου, Γεν. Δ/ντρια Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ: «Το Πρόγραμμα Life PROmote Financial Instruments for Liability on Environment»

10:10-10:30 Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Ειδικός Εμπειρογνώμονας Αξιολογήσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ECOCITY: «Ο ρυπαίνων πληρώνει και η Οδηγία για την Περιβαλλοντική Ευθύνη: Ενωσιακό και εθνικό νομικό πλαίσιο»

10:30-10:45 Μαργαρίτα Καραβασίλη, Αρχιτέκτων d.p.l.g.-Πολεοδόμος MSc, τ. Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ΥΠΕΚΑ, Μέλος ΔΣ ECOCITY: «Η σημασία της χρηματοοικονομικής ασφάλειας στην αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς»

10:45 – 11:00 Ερωτήσεις – τοποθετήσεις

11:00- 12:00 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

11:00 – 11:15 Σταυρούλα Πουλή, Προϊσταμένη ΣΥΓΑΠΕΖ, ΥΠΕΝ, «Περιπτώσεις περιβαλλοντικής ευθύνης»

11:15 – 11:30 Δρ. Σοφία Χριστοφόρου, Προϊσταμένη Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος, ΥΠΕΝ, «Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις: εργαλείο εντοπισμού περιπτώσεων περιβαλλοντικής ζημίας»

11:30 – 11:45 Ηλίας Δαπουλάκης, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εκτέλεσε χρέη πρόεδρου της ΠΕΑΠΖ Αττικής: «Περιπτώσεις πρόληψης ή αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς στη χωρική αρμοδιότητα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

11:45 – 12:00 Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις

12:00 – 12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ

12:30 – 14:00 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

12:30 – 12:45 Δρ. Παναγιώτης Ντζερεμές, ΕΜΠ «Ο ρόλος της αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου στη χρηματοοικονομική ασφάλεια»

12:45-13:00 Giuseppe Zorgno, μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ), Πρόεδρος της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ «Περιβαλλοντική Ευθύνη & Ασφαλιστική Αγορά»,

13:00-13:15 Κώστας Τσολακίδης, Πολιτικός-Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός MRICS, Γρύφων Περιβαλλοντική Συμβουλευτική «Είδη και διαθεσιμότητα μέσων χρηματοοικονομικής ασφάλειας στην Ελλάδα»

13:15-13:30 Δρ. Θεόδωρος Χατζηβασιλειάδης, Πάντειο Πανεπιστήμιο -ΙΑΠΑΔ «Μέθοδος αποτίμησης κόστους περιβαλλοντικής ζημιάς. Μία ενδεικτική περίπτωση»

13:30-13:45 Αν. Καθ. Αριστείδης Παρμακέλης, ΕΚΠΑ: «Βιοποικιλότητα και περιβαλλοντική ζημιά»

13:45 – 14:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ – ΚΑΦΕΣ

14:00 – 15:30 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ – ΣΥΣΤΑΣΗ CONSULTATION FORUM

Συζήτηση πάνελ υπό τον συντονισμό του Δημοσιογράφου κ. Αργύρη Δεμερτζή Rapporteurs: Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Μαργαρίτα Καραβασίλη Ecocity Συμμετέχουν :

Διονυσία Αυγερινοπούλου, Βουλή των Ελλήνων-Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος*

Αθανασία Λαζάρου, Γενική Δ/ντρια Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ,

Στάθης Σταθόπουλος Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου

Ανδρέας Ποττάκης, Συνήγορος του Πολίτη

Ευγενία Σταθουλοπούλου Εισαγγελέας Περιβάλλοντος

Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Επίτιμος Διδάκτορας της Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), πρ. Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης του ΣΕΒ Χαράλαμπος Μωραΐτης, Γενικός Γραμματέας Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Giuseppe Zorgno, μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ), Πρόεδρος της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ Παναγιώτης Χαμπεσής, Επικεφαλής Τομέα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Αειφορίας, Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ)

Ιφιγένεια Καγκάλου, καθηγήτρια στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Μέλος της Επιτροπής «Φύση 2000»,

Βασίλης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ) Εκπρόσωπος ΟΦΥΠΕΚΑ

* Με την επιφύλαξη τυχόν απρόοπτων επαγγελματικών υποχρεώσεων

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας