ecopress
Του Μανώλη Μπαλτά, Τεχνικού Συμβούλου Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, Μέλους ΓΣ ΣΕΒ, Δ/ντος Συμβούλου Re.De-Plan AE H πρότασή μας για το ΘΡΙΑΣΙΟ Ι είναι...  «Eco‐Logistics Park»: Η σύγχρονη εκδοχή για το ΘΡΙΑΣΙΟ Ι

Του Μανώλη Μπαλτά,

Τεχνικού Συμβούλου Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, Μέλους ΓΣ ΣΕΒ,

Δ/ντος Συμβούλου Re.De-Plan AE

H πρότασή μας για το ΘΡΙΑΣΙΟ Ι είναι η ανάπτυξη του πρώτου “Eco‐Logistics Park” στην Ελλάδα. Αυτή η πρόταση που απαντά με συνέπεια στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος, ευχόμαστε να αντικαταστήσει το πρότυπο της «χύδην», εκτός σχεδίου δόμησης, που είχε υιοθετηθεί δυστυχώς στο Διαγωνισμό που διενεργήθηκε για τη ναυαρχίδα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Από το 2006, οπότε και ασχολούμαστε ενεργά με τη χωρική οργάνωση της βιομηχανίας (τότε) και των επιχειρήσεων γενικότερα (σήμερα), δίνουμε μαζί με άλλους «συναγωνιστές» τη μάχη του αυτονόητου, του τόσο δύσκολου για να κατανοηθεί, να θεσμοθετηθεί και κυρίως να υλοποιηθεί στη χώρα μας. Το 2010, σε μια σπουδαία εκδήλωση της τότε Νομαρχίας Δυτ. Αττικής, με θέμα «Η Δυτική Αττική Κοιτάζει μπροστά! Σχέδιο Χωροταξίας και Ανάπτυξης για την επόμενη μέρα», υποδείξαμε το θεσμικό δρόμο πολεοδομικής οργάνωσης της λεγόμενης, τότε αραιοκατοικημένης, «Αχαρακτήριστης Ζώνης Ασπροπύργου», βόρεια της Αττικής Οδού, ως πόλου συγκέντρωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για να προλάβουμε το «κακό» που ακολούθησε. Για να συμβάλουμε στη δημιουργία των συνθηκών που προάγουν την περιβαλλοντική προστασία, παράλληλα με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του, σταθερά ανερχόμενου, κλάδου των logistics, τον οποίο από τότε, ως πολιτεία, θα έπρεπε να έχουμε προσέξει και αναδείξει. Όμως η φωνή όσων υποστηρίξαμε αυτή τη θέση, έπεσε στο κενό. Το αποτέλεσμα γνωστό.

Είναι αλήθεια ότι μέχρι και πρόσφατα, ο υφιστάμενος σκεπτικισμός, οδηγούσε στην πεποίθηση ότι τα Επιχειρηματικά Πάρκα είναι ωραία πράγματα αλλά για άλλη χώρα. Ευτυχώς, σιγά σιγά, με επιμονή και πολύ δουλειά, με την υποστήριξη των Φορέων της Επιχειρηματικότητας, της ΚΕΕ, τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν. Πολιτικοί και διοικητικοί θεσμοί, αλλά και οι ίδιες οι επιχειρήσεις, στη βιομηχανία και τα logistics (όχι όλες) δείχνουν να συνειδητοποιούν τα οφέλη που παράγονται από την οργανωμένη χωροθέτηση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Φαίνεται να ακούν ευχάριστα, πλέον, αυτές τις απόψεις. Να οραματίζονται και κάποιες εξ αυτών να οργανώνουν την ανελαστική εφαρμογή κανόνων και διεργασιών ορθής περιβαλλοντικής & ενεργειακής διαχείρισης στην παραγωγή και τη διακίνηση των προϊόντων τους. Όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι η εγκατάσταση εντός Επιχειρηματικών Πάρκων είναι ένα σημαντικό 1ο βήμα περιβαλλοντικής συμμόρφωσης της παραγωγικής υποδομής και λειτουργίας μιας επιχείρησης. Για να ενταχθεί στο δίκτυο των πράσινων προμηθειών. Για να διαμορφώσει δομές και διεργασίες προσαρμογής προς τους κανόνες της εναλλακτικής διαχείρισης και της κυκλικής οικονομίας (μέτρηση αποτυπώματος CO2, πράσινη εφοδιαστική, ενεργειακοί έλεγχοι, κ.λπ.). Γιατί, σιγά σιγά, όλο και περισσότεροι κατανοούν ότι το θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα μιας επιχείρησης, αναμένεται να εξελιχθεί σε ανελαστική προϋπόθεση, για την πρόσβαση σε τραπεζικούς δανειακούς πόρους (ESMS), την υπαγωγή στο νέο ΕΣΠΑ και όχι μόνο.

Συμπερασματικά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το τέλος του χωροταξικού, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού χάους και η λειτουργία των επιχειρήσεων σε οργανωμένους υποδοχείς, εκτός από δείγμα πολιτισμού, είναι ισχυρό εφόδιο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Είναι ο δρόμος που προτρέπει και επιτρέπει την ανάπτυξη συλλογικών δομών και υποδομών των επιχειρήσεων για την κοινή αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη συμπαραγωγή, την επαναχρησιμοποίηση υδατικών πόρων, την ανακύκλωση, την εναλλακτική διαχείριση.

Πρόκειται για μια ουσιαστική αλλαγή που αν επιτύχει, θα επηρεάσει ευμενώς την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Θα υιοθετήσει τις καλές πρακτικές της διεθνούς και ευρωπαϊκής εμπειρίας συμβάλλοντας σε σημαντικό βαθμό στην προσέλκυση επενδύσεων που θα αναδιαρθρώσουν το υφιστάμενο παραγωγικό πρότυπο, της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού και των υπηρεσιών. Αυτή ίσως είναι η πιο σπουδαία αντανάκλαση της εγκατάστασης των επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικά Πάρκα.

Όσοι πιστεύουμε στις παραπάνω αξίες, κλονιζόμαστε, χάνουμε την εμπιστοσύνη μας στο νόημα των λέξεων όταν ακούμε και διαβάζουμε να αποκαλούνται «Logistics Parks», τα σύγχρονα μεμονωμένα κτηριακά μεγαθήρια που κτίζονται στη μέση του πουθενά. Όλοι γνωρίζουμε, ότι προς το παρόν τουλάχιστον, το κράτος δεν παρέχει δυνατότητες και ευκαιρίες οργανωμένης χωροθέτησης. Και αφού δεν υπάρχει άλλη επιλογή, συμφωνούμε μεν και επικροτούμε την ανάπτυξη αυτών των υποδομών για την οικονομία και τις θέσεις εργασίας. Οφείλουμε όμως να μην αλλοιώνουμε τους ορισμούς και να μη θολώνουμε τα νερά με λεκτικά περιβαλλοντικά περιβλήματα κενά περιεχομένου, παραπέμποντας στο μέλλον τη λύση ενός προβλήματος που θα έπρεπε να έχει λυθεί από δεκαετίες.

Σταθερή εταιρική επιδίωξη της Re.De-Plan AE Consultants είναι η ανάδειξη των άρρηκτων δεσμών μεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας και της αναπτυξιακής χωροταξίας. Προς τούτο η περιβαλλοντική διάσταση καθορίζει όλες τις επιστημονικές και γενικότερα τις επαγγελματικές επιλογές της εταιρείας, πάντα στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης. Στηρίζουμε διαχρονικά και προωθούμε την ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων, ιδίως σήμερα, στην εποχή της «Βιομηχανικής Συμβίωσης». Στηρίζουμε την ιδέα των «Ολοκληρωμένων Οικολογικών Πάρκων» (Eco ‐ Industrial Parks) ήτοι, των οργανωμένων υποδοχέων των επιχειρήσεων όπου θα λαμβάνει χώρα η συνεχής αλληλεπίδραση βιομηχανιών – οικοσυστήματος – κοινωνίας στα πλαίσια της βιομηχανικής οικολογίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η «Βιομηχανική Συμβίωση» είναι μια οριζόντια παραγωγική διεργασία που αφορά και τις επιχειρήσεις της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, η πρότασή μας για το ΘΡΙΑΣΙΟ Ι είναι η ανάπτυξη του πρώτου “Eco‐Logistics Park” στην Ελλάδα. Αυτή η πρόταση που απαντά με συνέπεια στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος, ευχόμαστε να αντικαταστήσει το πρότυπο της «χύδην», εκτός σχεδίου δόμησης, που είχε υιοθετηθεί δυστυχώς στο Διαγωνισμό που διενεργήθηκε για τη ναυαρχίδα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Σ’ αυτή και μόνο την εκδοχή πιστεύουμε γι’ αυτό το σπουδαίο έργο που όλοι ελπίζουμε ότι θα επαναπροκηρυχθεί γρήγορα, με όρους περιβαλλοντικά και χωροταξικά συμμορφωμένους και με δικλείδες που προστατεύουν τον ανταγωνισμό, τους μελλοντικά εγκατεστημένους και καθιστούν το έργο βιώσιμο και ανταποδοτικό. Για να τελειώσει γρήγορα και σωστά.

Πηγή: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ LOGISTICS & MANAGEMENT_Γ. Μολώση

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας