ecopress
Τα σχέδια για τη διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να προσαρμοστούν με τις τροποποιημένες διατάξεις των σχετικών οδηγιών ως τις 5 Ιουλίου 2020, προκειμένου... ΕΕ: ηχηρή προειδοποίηση για τη ρύπανση του Αλφειού

Τα σχέδια για τη διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να προσαρμοστούν με τις τροποποιημένες διατάξεις των σχετικών οδηγιών ως τις 5 Ιουλίου 2020, προκειμένου η Ελλάδα να έχει πρόσβαση στα σχετικά ευρωπαϊκά κονδύλια που θα διατεθούν την περίοδο 2021-2027, σημειώνει  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας σε ερώτηση της ευρωβουλευτή της ΝΔ, Μαρίας Σπυράκη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα Περιβάλλοντος, Virginijus Sinkevičius, στη γραπτή του απάντηση, αφού καλεί τη χώρα μας σε «ταχεία και αποτελεσματική δράση για τη βελτίωση των διαρκώς κακών αποτελεσμάτων διαχείρισης αποβλήτων», κάτι το οποίο είχε διαπιστωθεί «στην επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής του 2019 για τη χώρα μας και στην έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης του 2018», προσθέτει: «Η ύπαρξη έγκυρων σχεδίων και προγραμμάτων, τα οποία θα είναι σύμφωνα με τους μελλοντικούς “αναγκαίους πρόσφορους όρους”, που πρόκειται να θεσπιστούν για τα διαρθρωτικά ταμεία (2021-2027), θα αποτελέσει απαραίτητη προϋπόθεση για πρόσβαση στα κονδύλια της ΕΕ». Σημειώνει, δε, ότι «η (Ευρωπαϊκή) Επιτροπή θα αναλάβει κατάλληλη δράση όπου εντοπίζονται νομικά κενά στα σχέδια και τα προγράμματα».

Ο αρμόδιος επίτροπος υπενθυμίζει, επίσης, ότι «στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής έχουν διαθέσει 1,3 δισ. ευρώ και 1,8 δισ. ευρώ για τη συγχρηματοδότηση έργων στην Ελλάδα για τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος, και για αποδοτική χρήση των πόρων αντίστοιχα» και ότι τα ταμεία αυτά «στηρίζουν, μεταξύ άλλων, έργα για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και την αποκατάσταση των περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρύπανσης, εξαιρουμένων των παράνομων χώρων υγειονομικής ταφής, για τους οποίους χρησιμοποιείται ο εθνικός προϋπολογισμός».

Η συγκεκριμένη απάντηση εδόθη μετά τη σχετική ερώτηση που κατέθεσε, η κ. Σπυράκη, στην οποία σημείωνε, μεταξύ άλλων, ότι «η απόρριψη εκατό χιλιάδων δεμάτων αποβλήτων επί της όχθης του Αλφειού ποταμού, λίγο έξω από την πόλη του Πύργου Ηλείας, έχουν μετατρέψει έκταση 50 στρεμμάτων σε χωματερή, υποβαθμίζοντας το περιβάλλον και οδηγώντας περαιτέρω σε μόλυνση τόσο του ποταμού όσο και της θάλασσας όπου εκβάλλει».

Η ίδια, μάλιστα, στη σχετική της ανακοίνωση, κάνει λόγο για «ηχηρή προειδοποίηση από την Κομισιόν για τη ρύπανση του Αλφειού: Συμμορφωθείτε αλλιώς δεν θα έχετε πρόσβαση στα κονδύλια για τη διαχείριση αποβλήτων».

H ερώτηση

Ολόκληρη η ερώτηση της ευρωβουλευτή και η απάντηση της Επιτροπής έχουν ως εξής:

Το κείμενο της ερώτησης:

«Η απόρριψη εκατό χιλιάδων δεμάτων αποβλήτων επί της όχθης του Αλφειού ποταμού, λίγο έξω από την πόλη του Πύργου Ηλείας, έχουν μετατρέψει έκταση 50 στρεμμάτων σε χωματερή υποβαθμίζοντας το περιβάλλον και οδηγώντας περαιτέρω σε μόλυνση τόσο του ποταμού όσο και της θάλασσας όπου εκβάλλει.

Δεδομένου ότι με τον Ν. 4042/2012 το ελληνικό το δίκαιο εναρμονίστηκε προς την ευρωπαϊκή οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα, το άρθρο 28 της οποίας προβλέπει την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων από τα κράτη μέλη, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 33 της οδηγίας υποβάλλονται στην Επιτροπή, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Ποιες οι επιδόσεις της Ελλάδας όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα έτη 2014-2020 βάσει των στοιχείων και εκθέσεων που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή για τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και τα προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων;
  2. Ποιες προγραμματισμένες δράσεις κρίνονται κατάλληλες για την εκπλήρωση των στόχων;
  3. Υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια από το 7ο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον (2014-2020) τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για διορθωτικές δράσεις;»

H απάντηση

Το κείμενο της απάντησης του επιτρόπου Virginijus Sinkevičius:

«Όπως ορίζεται στην επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής του 2019 για τη χώρα και στην έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης του 2018, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές καλούνται να αναλάβουν ταχεία και αποτελεσματική δράση για τη βελτίωση των διαρκώς κακών αποτελεσμάτων διαχείρισης αποβλήτων. Ύστερα από τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα από την οδηγία (ΕΕ) 2018/8514, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και τα προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων να συμμορφωθούν με τις τροποποιημένες διατάξεις της οδηγίας 2008/98/ΕΚ έως τις 5 Ιουλίου 2020. Η ύπαρξη έγκυρων σχεδίων και προγραμμάτων, τα οποία θα είναι σύμφωνα με τους μελλοντικούς «αναγκαίους πρόσφορους όρους» που πρόκειται να θεσπιστούν για τα διαρθρωτικά ταμεία (2021-2027), θα αποτελέσει απαραίτητη προϋπόθεση για πρόσβαση στα κονδύλια της ΕΕ. Η Επιτροπή θα αναλάβει κατάλληλη δράση όπου εντοπίζονται νομικά κενά στα σχέδια και τα προγράμματα. Στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής έχουν διαθέσει 1,3 δισ. ευρώ και 1,8 δισ. ευρώ για τη συγχρηματοδότηση έργων στην Ελλάδα για τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος, και για αποδοτική χρήση των πόρων αντίστοιχα. Τα ταμεία αυτά στηρίζουν, μεταξύ άλλων, έργα για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και την αποκατάσταση των περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρύπανσης, εξαιρουμένων των παράνομων χώρων υγειονομικής ταφής, για τους οποίους χρησιμοποιείται ο εθνικός προϋπολογισμός».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας